61 Kikall

Fann ingen innlegg.

Om gardsnamnet Kikall seier professor Amund Helland:
«Kikall, gammel form Kikall. Efter ældre skriftform skulde sidste led være kalfr., hvormed dog udtalen Kekadlen ikke synes at kunde forenes.»

I eit dokument frå 1835 er garden nemnd Kuhald.
Lærar Martin Toft Askelandsvåg har gjeve oss det meste av opplysningane om brukarane her på garden.

Brukarar

1  År 1591-92 Ola.
2  År 1603 Tørris.
3  År 1626 Trond, husmann.
4  År 1645 Lars Torkildson og kona Inger.
5  År 1653 Anders.
Ola Bergeson, f. ikr. 1622, kona sitt namn ukj.
Born: 
a.   Magne f. 1650.
b.   Ola f. 1658, gm. Sigrid. 864

Ola Olson Kikall, f. 1658, d. 1740, gm. Sigrid, f. 1671, d. 1742.
Born: 
a.   Gjertrud f. 1704.
År 1720 oppattnya bygsel frå Krosskyrkja, Bergen, på 1 pd. smør, ½ mæle m. til Ola Olson. Han budde og ei tid i Eikebotn.

Haldor Haldorson, f. 1712, d. 1746, gm. Marta. Uvisst kvar dei var frå.
Born: 
a.   Ola f. 1736, g. 1765 med e. Brita Nilsdtr. Hauge. Bustad Hauge og Øvretveit i Myking.
b.   Anna f. 1738.
c.   Brita f. 1740, d. 1740.
d.   Åmund f. 1742, d. 1801, g. 1769 med Anna Larsdtr. Askeland. Bustad Toft og Askeland i Myking.
e.   Bothilde f. 1743, d. 1801, g. 1769 med Knut Johannesson. Bustad Jordal.
f.    Brita f. 1745.
1736 hygsel til Halvor Halvorson frå Krosskyrkja.

Mikkel Andersson Myking, f. 1713, d. 1797. Kona sitt namn ukj.
Born: 
a.   Ivar f. 1753. Han var i Kikall i 1773-80 åra. Noko meir uvisst.


10  Nils Jakobson Kleiven, f. 1719, d. 1764, g. 1747 med Kari Olsdtr. Tufte, f. 1726.
Born:
a.   Ragnhild f. 1748.
Nils og Kari flytta til Haugsneset i Myking.

11  Lars Olson Mykinghellen, f. 1760, d. 1825, gm. Anna Jonsdtr. Vefjell, f. 1756.
Born: 
a.   Herborg f. 1782.
b.   Herborg f. 1787.
c.   Ola f. 1788.
d.   Jon f. 1788.
e.   Ola f. 1790.
f.    Sjur f. 1792.
g.   Anna f. 1798, d. 1802.
Mest alle døydde som speborn.

12  Gudmund Sjurson, f. 1757, d. 1838, gm. Åse Jonsdtr. f. 1758, d. 1831. Veit ikkje kvar dei var frå.
Born: 
a.   Maria f. 1782, g. 1814 med Torkild Nilsson Nævdal. Bust. Nævdal, g. 1821 med Ivar Nilsson Askeland.
b.   Marta f. 1736 d. 1833.
c.   Jon f. 1789, g. 1808 med Maria Nilsdtr. Nævdal. Bustad Nesbø.
d.   Sjur f. 1793 d. 1831. Sjå nr. 13 her på bruket.
e.   Anna f. 1795, d. 1872, gm. Sjur Nilsson Askeland. Her på bruket.
f.    Guri f. 1797, d. 1799.
g.   Nils f. 1800, d. 1875, g. 1824 med Marta Klausdtr. N. Kvingo, budde der.
h.   Mons f. og d. 1804.
1795 bygsel til Gudmund Sjurson frå Krosskyrkja i Bergen.

13  Sjur Gudmundson Kikall, f. 1793, d. 1831, g. 1820 med Anna Bertelsdtr. Hope f. 1798. Enkja Anna Bertelsdtr. vart 1832 attgift med Rasmus Klausson N. Kvinge, f. 1800 d. 1840 og seinare gm. Jon Monsson Trodal, f. 1787.
Born: 
a.   Torkild, f. 1821, d. 1885, g. 1869 med Maria Nilsdtr. Kvinge S. Sjå også b.nr. 4 Kvinge N. Maria vart attgift med Jon Jonson Kleiven, 1887. Sjå b.nr. 12 Kvinge S.
b.   Gudmund f. 1822, d. 1918, g. 1848 med Marta Bastesdtr. Kvingedal, 1854 gm. Kristina Bastedtr. Kvingedal og 1891 gm. Ingeborg Olsdtr. S. Kvinge. Bustad Kvingedal, b.nr. 1.
c.   Marta f. 1824 d. 1825.
d.   Åsa f. og d. 1827.
e.   Kari f. 1828.

14  Sjur Nilsson Askeland, f. 1787, d. 1877, g. 1809 med Anna Gudmunddtr. Kikall, f. 1795, d. 1872.
Born: 
a.   Nils f. 1810, g. 1832 med Brita Johs.dtr. Hodne.
b.   Anna f. 1811, d. 1837. Døydde straks før bryllaup med Ole Ellingson  Einestrand.
c.   Gudmund f. 1813.
d.   Martinus f. 1816, g. 1845 med Brita Daviddtr. Ringås, f. 1820.
e.   Åsa, f. 1818, g. 1856 med Torkild Ivarson Nævdal. Bustad Kikall og Askelandsvåg.
f.    Anna, f. 1822, g. 1845 med Steffen Monsen Hølleland. Budde der.
g.   Maria, f. 1824, d. 1855, g. 1848 med Torkild Ivarson Nævdal.
h.   Martinus f. 1825, d. 1845. Ei stormflage kasta båten rundt, og Martinus, saman med Amund Erikson Rødland, drukna.
i.    Guri f. 1829 d. 1902, g. 1859 med Jetmund Torgerson Mol­land. Bustad Veland.
j.    Åsa f. 1831 d. 1917, g. 1854 med Mikkel Fuseson Natås.
k.   Åsa f. 1832, d. 1851.
1.   Brita f. 1836, g. 1861 med Nils Andersson Askeland. Bustad Askelandsøya.
m.  Ananias f. og d. 1837.
n.   Ananias f. 1838, d. 1916, g. 1864 med Jorna Andersdtr. Gjelsvik, g. 1901 med  Maria Andersdtr. Stall. Bustad Hølleland.
24/10 1840 kongeskøyte til Sjur Nilsson på 1 butt smør, 1 mæle malt i Kikall for 200 spdl. frå Krosskyrkja, Bergen.

15  Martinus Sjurson Kikall, f. 1816, g. 1845 med Brita Daviddtr. Ringås, f. 1820.
14/5 1844 skøyte frå Sjur Nilsson til son Martinus for 200 spdl. I 1868 flytta Martinus med lyden til Nordanger i Manger.
Born: 
a.   Anna f. 1845.
b.   Sjur f. 1848.
c.   Sygni f. 1851, d. 1851.
d.   Brita f. og d. 1857.
e.   Sygni f. 1853, g. 1878 med Mons Steffenson Hølleland. Budde der.
f.    David f. og d. 1856.
g.   David f. 1857.
h.   Brita f. og d. 1861.
i.    Guri f. 1861, d. 1912, g. 1891 med Martinus Ananiasson Hølleland, bust. Gjelsvik.
j.    Brita f. 1863.
1855 Deling- og skyldst.forretn. «der løbene 173 a og b» vert utskilt.

16  Jon Knutson Kleiven (Hauge), f. 1828, g. 1847 med Guri Jondtr. Nævdal, f. 1812, d. 1874, 1876 gm. Marta Nilsdtr. Kvinge S. frå b.nr. 7, f. 1845, d. 1937. Jon Knutson var frå Voss.
Born: 
a.   Knut f. 1850. Han er nr. 17 her.
b.   Jon f. 1853, d. 11/2 1924. Sjå b.nr. 12  Kvinge S.
c.   Jon Gustin f. 1883.
d.   Rongel Gjertin f. 1886.
e.   Josefina Kristina f. 1889, g. 1910 med Ivar Olai Andersson Kikall, f. 1882.
23/6 1866 skøyte frå Martinus Sjurson til Jon Knutson Hauge for 450 spdl.

17  Knut Jonson Kikall, f. 1850, g. 1872 med Anna Pederdtr. Fjellsbø, f. 1839.
Born:
a.   Bertina f. 1873.
b.   Steffina Gurina f. 1876.
c.   Pernille f. 1879.
d.   Jon f. 1883.
27/4 1872 skøyte frå Jon Knutson til sonen Knut for 290 spdl. og rett for seljaren å nytta plasset Vågsbotn.

18  Jon Nilsson, f. 1855, gm. Sygni Olsdtr.. f. 1855.
Born: 
a.   Ola f. 1881.
b.   Torgeir Olaf f. 1887.
c.   Fredrikka Ragnhilda f. 1889.
d.   Ingeborg f. 1889.
31/5 1890 skøyte frå Knut Jonson til Jon Nilsson for 1 920 kr.

19  Anders Ivarson frå Austrheim, f. 1857, d. 1935, g. 1881 med Maria Knutsdtr. Skår, f. 1846, d. 1914.
Born: 
a.   Ivar Olai f. 1885, gm. Josefina Kristina, nr. 16 e her. Ivar d.      1956.
b.   Nils Johan f. 1884, d. 1918.
c.   Karolina Bergitta f. 1888, d. 1970.
1881 husmannssetel frå Knut Jonson til Anders Ivarson.
26/5 1900 skøyte frå Jon Nilsson Kikall til Anders Ivarson.

Husmannsplasset Vågsbotn

Torkild Ivarson Nævdal, f. 1833, d. 1884, g. 1848 med Maria Sjursdtr. Kikall f. 1824, g. 1856 med syster til 1.kona, Åsa Sjursdtr. f. 1818, d. 1898.
Born: 
a.   Maria f. 1849, d. 1904, g. 1887 med Nils Olson Fausdal frå Masfjorden
b.   Anna f. 1850.
c.   Ivar f. 1852, d. 1853.
d.   Åsa f. 1856.
e.   Ivar f. 1859, d. 1859.
Torkild Ivarson flytta frå Vågsbotn til Askelandsøya i 1872 og kjøpte eit jordstykke der. Husa i Kikall flytta han med.
15/5 1872 skøyte frå Jon Nilsson Askeland til Torkild Kikall for 120 spdl.

20  Ivar Olai Andersson Kikall, f. 1885 (19a), d. 1956. Gift 1910 m. Josefina Kristina Jonsdtr. Kikall f. 17/3 1889 (16e), d. 29/10 1977.
Born: 
a.   Anna f. 1911, d. 1922
b.   Johan f.  . Gift og bur i Fjell.
c.   Jenny f. 29/1 1919, g.m. Kristoffer Lidal. Sjå Søre Kvinge b.nr. 5.
d.   Ragnvald f. 8/9 1925, g. 29/11 1955 m. Målfrid Nottveit f. 7/1 1932 i Modalen. Bur der. Budde ei tid på Kvamme.
Deira born:
a.     Ingunn Astrid f. 10/9 1956
b.     Bergljot Margrete f. 25/1 1958
c.     John Karstein f. 14/2 1959
d.     Knut Magne f. 8/2 1962
e.     Ivar Jostein f. 4/3 1963
f.     Anders f. 6/12 1965
g.     Aud Marit f. 5/2 1967
e.   Anna f.  . Gift og bur på Rong i Øygarden.
f.    Margot f. 23/2 1934, g.m. Alf Johan Hindenes. Nr. 21 her.

21  Alf Johan Hindenes, f  13/2 1920 i Eikebotn (11d), d. 25/12 1994. Gift 1951 m. Margot Kikall f. 23/2 1934 her på bruket (20e).
Born: 
a.)   Solfrid Margrete f. 25/3 1952, g.m. Kjell Gjelsvik frå Myking.
Deira born:
a.     Rigmor f. 5/11 1970
b.     Minda Bergitte f. 1972
c.     Gunnar f. 19/10 1974
d.     Marianne f. 24/5 1976
—————————————————-
b.)   Ingunn Jørgine f. 8/7 1953, g. 8/8 1970 m. Arne Birger Haugsdal. Bur i Reknes b.nr. 22.
c.)   Astrid Johanna f. 19/3 1955
d.)   Reidunn Marie f. 18/6 1956. Bur i Amundsbotn.
e.)   Magnhild Alvilde f. 12/8 1958, g. 29/7 1989 m. Svein Reidar Haugsdal. Bur i Indre Haugsdal, b.nr. 33.
f.)    Anfinn Magne f. 4/6 1960
g.)   Kjell Gunnar f. 7/11 1963
h.)   Sigmund Helge f. 5/7 1966
i.)    Torleif f. 3/5 1971. Bur i Jølster.
j.)    Inger Helen f. 11/2 1972.
Sidan 1970 har det ikkje budd nokon på bruket.