Plassfolk under Stegalvik

Gregorius, nemnd under Huusmænd og Strandsiddere 1666. Han var då 34 år gamal.

Æven Stickelvig fekk desse born i Stegalvik:
a.   Barrabra (skreve so i kyrkjeboki) f. 1724.
b.   Joen fl 1726.
c.   Synneva f. 1730.
Det er truleg same mannen som sidan kjem til buands i Lauvik. Der fær han 2 born:
a.   Marta f. 1733.
b.   Lars f. 1734.

Åmund Olson S. Kvinge,  f. 1753 på b.nr. 1, d. 1809, gm. Marta Jakobsdtr. Sævrøy frå Austrheim.
Born: 
a.   Marta f. 1796, d. 1803.
b.   Ola fl 1796, d. 1833.
c.   Jakob f. 1802. Bust. Stølsneset under Torsvik.

Sjur Olson Sleire. 1810 gm. e. Marta Jakobsdtr. Stegalvik f. 1771, d. 8/4 1852. Legdslem.

Lars Monsson, fødestad ukjend. Kona Kari Monsdtr..
Barn: 
a.   Mons f. 1816.
Ein ser ikkje meir til dei Stegalvik.

Ola Monsson Reknes, f. 1786, frå Sælvågen under Reknes, d. 1835.1847 gm. Dordi Pedersdtr. Kolås frå Lindås, f. 1786, d. 12/12 1863. Kårekona.
Born fødde i Stegalvik:
a.   Mons f. 1823, gm. Ingeborg Johannesdtr. I Haugsdal frå plasset Småfikkene. Gifte 5/6 1864. Mons var då gardbrukar i Dyrdal, Myking.
b.   Marta f. 1826, gm. Bertel Steffenson 9/1 1863. Kvar Bertel var frå, stend ikkje i kyrkjeboki.

Ola Monson Reknes er den fyrste som hev fenge tinglesen festesetel på plass i Stegalvik. Festesetelen vert medteken her til ein prøve på festesetlar: 1822 Festeseddel fra Lars Johannesen Stegelvig til Ole Monsen Ræchnæs paa en Plads med ret til havn for 3 Kjør og 8 smaler. En skauteng fra Skaugedals merkeskjell til en liden elv udenfor Stegelvignæsset. Svare 4 dagsarbeide aarlig samt vise sig ordentlig og retskaffen imod sin eier, da skal dette Bevis være gjeld­ende baade paa hans og hans Kones levetid. Skulde han derimod vise sig urigtig eller opsetsig mod sin eier, da skal han have Bygselen forbrudt.

Bergsvig d. 1ste Mai 1832.
Lars Johannesen Stegelvig m. ph. p.
Til vitterlighed: Christen Hognesen og Thore Christensen Bergsvik.

Kristen Olson Stegalvik, f. 16/10 1839, d. 10/6 1887. ¼ 1860 gm. Sygni Larsdtr. Bauge, f. 1737 på plasset Bogsnesset, d. 1887.
Born: 
a.   Henrik f. 18/5 1860, d. 19/9 1884.
b.   Brita f. 11/5 1862, d. av tæring.
c.   Larsina fl 4/7 1864, d. 27/10 1894.
d.   Olina f. 1340 1866. Strikkerske. Bust. Øystese, Hardanger. Ugift.
e.   Bergitta f. 4/8 1869, d. 21/2 1898. Tæring.
f.    Ola f. 11/12 1871, d. 10/7 1892 av tæring.
g.   Johannes f. 24/4 1874, d. 2/3 1895. Tæring.
h.   Marta f. 1879, d. 1880.
i.    Marta f. 7/11 1881. Ugift. Bur i Ullensvang.
Hev ikkje funne festesetel til Kristen Olson.

8  Ola Henrikson Hærøy, f  13/8 1861, d6/5 1948. Sjå under Hosteland, b.nr. 1 og 3. 16/6 1891 gm. Sigrid Olsdtr. Skjeggedal, f. 27/4 1867, d. 18/8 1955.

26/10 1891 festesetel frå Ola Larsson Stegalvik til Ola Henrikson og kona på plasset Haugen m.m. Ola kjøpte b.nr. 2, Lund, under Skjeggdal og flytte dit 1924.