Brukarar

Gregorius, nemnd fyrste gong 1645. Kona Kari . Han er nemnd siste gong 1664.

Lawretz Iffuersen er sagd vera 32 år 1666. Sønner:
a.   Iffuer 2 år.
b.   Anders 1 år. Nr. 4 her på bruket.
På garden var 1666 ein strandsitjar: Gregorius 34 år gamal 1175

Johans heiter brukaren 1668. Han hev truleg vore gm. e. etter Lars (Lawritz) med di sønene til Lars kjem att seinare.

Anders Larsson er 1701 sagd vera 34 år og hev i tenesta Ivar Larsson Stegalvik, 36 år. Dei er sikkert sønene til nr. 2 endå um ikkje alderen stemmer på ein prikk. 1691 er det sagt at brukaren heiter Lars, men då det namnet er nemnd berre det året, er det truleg ei gamal skattelista dei hev retta seg etter. 1720 fær Anders uppattnya bygsli hjå Peder Hoffmand.

Åmund Kristenson Alrik frå Sogn f. kr. 1656, d. 1758, 102 år gamal Gm. Gjøron Tollefsdtr..
Born: 
a.   Kristen gm. Marta Larsdtr. Bergsvik. Bustad der.
b.   Tor gm. Brita Olsdtr. Bergsvik. Bustad der.
c.   Brita. Sjå under nr. 6 her på bruket.
d.   Kari  gm. Arne Arneson Furebotten. Bustad I. Hope på b.nr. 1.

Ola Steffenson Haugsvær, f. 1726 på b.nr. 6 (og 7), d. 1766. 1754 gm. Brita Åmundsdtr. Stegelvik, f. kr. 1719.
Born: 
a.   Steffen f. 1755.
b.   Åmund f. 1756.
c.   Gyri f. 1760.
d.   Åmund f. 1762.
Alle døydde medan dei var speborn.
14/10 1765 skøyte frå Gjøron Tollefsdtr. til Ola Steffenson.

Johannes Gregoriusson Sætre frå Brekke f. 1742, d. 1830. 1766 gm. e. Brita Åmundsdtr. Stegalvik, d. 1773. 1773 gm. Marta Larsdtr. Haugsvær, f. 1739 på b.nr. 5, d. 1816.
Born:
a.   Lars f. 1773. Nr. 8 her på bruket.
b.   Gregorius f. og d. 1776.
c.   Brita f. og d. 1777.
d.   Kristen f. 1778, d. 1779.
e.   Brita f. 1780, gm. Erik Olson Totland på b.nr. 1.
f.    Dordi f. 1783, gm. em. Ola Rasmusson Risnes 1814.

12/10 1767 tingl. «Skiftebrev af 8/5 1767 paa Gaarden Stegelvig efter Avg. og paa Søen bortkomne Ole Stephensen». 16/5 1768 skøyte frå Knut Monsson Haugsdal m. fl., til Johannes Gregoriusson.

Lars Johannesson Stegelvik, f. 1773, d. 23/1 1854. 1802 gm. Brita Olsdtr. Totland, f. 1769 på b.nr. 1, d. 27/2 1839.
Born:
a.   Johannes f. og d. 1803.
b.   Johannes f. 1804, d. 1814.
c.   Ola f. 1806. Nr. 9 her på bruket.
d.   Johannes f. 1809, d. 1894. Levde som ungkar i Stegalvik, slo i marki til kyr og smale og hadde lagt seg ikkje 50 lite pengar upp.
e.   Siri f. 1812, gm. Klaus Erikson I Haugsdal på b.nr. 5.
f.    Henrik f. 1822. Avla med gj. Brita Sjursdtr. Stegalvik. Henrik d. 19/10 1848.

16/10 1801 skøyte frå Johannes Gregoriusson til sonen Lars 18 mk. s. Kår frå Lars foreldri: 3 t. korn, 2 kyr, 2 smale, 2 geit.

Ola Larsson Stegelvik, f. 1806, d. 27/8 1887. 1830 gm. Brita Bastesdtr. Odnekvamme, f. 1803 på b.nr. 2, d. 25/11 1889.
Born: 
a.   Marta f. 1830, gm. em. Hans Mikkelson Molland på b.nr. 1.
b.   Brita f. 1831, d. 10/12 1910. Ho hadde kjøpte seg kår i I. Haugsdal på b.nr. 5.
c.   Ragnhild f. 1832, gm. Erik Klausson I. Haugsdal på b.nr. 5.
d.   Lars f. og d. 1833.
e.   Lars f. 1835. Nr. 10 her på bruket.
f.    Johannes f. ?, d. ?
g.   Baste f. 17/6 1837, gm. Andrea Olsdtr. I. Haugsdal. Bust. Solheimøy.
h.   Kristen f. 16/10 1839, gm. Sygni Larsdtr. Bauge. Bustad: Lurkhaugen under Stegalvik.
i.    Johannes f. 6/12 1842. Bustad. I. Haugsdal, b.nr. 6.
j.    Ola f. 31/1 1847, gm. Herborg Olsdtr. Tverbjørg 19/4 1876. Bustad: Bergsvik i Austrheim.

1831 skøyte frå Lars Johannesson til sonen Ola for 60 spdl. og kår: 3 t. havre, 3 t. potetor, 3 kyr og 6 smale.

10  Lars Olson Stegalvik, f. 1835, d. 28/6 1923. 4/7 1865 gm. Sigrid Rasmusdtr. Skjeggedal, f. 1836, d. 14/2 1920.
Born: 
a.   Ola f. 29/12 1865. Nr. 11 her på bruket.
b.   Sigrid f. 27/4 1867. Lever som inderst på garden 1947.
c.   Rasmus f. 19/3 1869, d. 26/2 1888. Gjekk då på Stord lærarskule.
d.   Brita f. 2/2 1871, gm. Andreas Pederson Gjesdal, f. 1877 i Strand, Jølster, son til Peder Andreasson Asphaug. Sjå under paktarar på Åsmundsbotten.
e.   Lovisa f. 19/8 1872. Utvandra til Amerika 1902.
f.    Gjert f. 25/3 1873. Lærar. Sist i Talje, der han ogso var kyrkjesongar. 1. gm. Anna Hystad frå Stord. 2. gm. Serina Austbø, dotter til lensmann Erik Austbø. Stegalvik hev 1son og 2 døtre.
g.   Ludvig f. 15/7 1877. Utvandra til Amerika.

26/5 1866 skøyte frå Ola Larsson til sonen Lars for 300 spdl. og kår.

11  Ola Larsson Stegalvik, f. 29/12 1865, d. 4/12 1936. 25/6 1889 gm. Helena Guttormsdtr. Totland, f. 6/2 1861 på b.nr. 1.
Born: 
a.   Lars f. 24/12 1889. Nr. 12 her på bruket.
b.   Sigrid f. 5/5 1892, d.
25/5 1891 skøyte frå Lars Olson til sonen Ola for 1 200 kr. og kår: (750 kr.).

12  Lars Olson Stegalvik, f. 24/12 1889, d. 3/2 1944. Kom burt med d.s. Masfjord, då det rende på land ved Duesund og sakk. 21/4 1922 gm. Karen Karlsdtr. Gjelsvik, f. i Hosanger 11/8 1897, dotter til møllearbeidar Karl Ludvigson Gjelsvik. Karen d. 4/8 1934.
Born: 
a.   Olav Håkon f. 8/8 1923.
b.   Ingeborg f. 25/9 1924, gm. Bjarne Andersen. Bust. Bergen.
c.   Hilleborg f. 16/8 1926, d. 1932.
d.   Karl f. 20/12 1929, d. 3/2 1944. Kom burt med d.s. Masfjord.

Nr. 11 selde bruket til Knut Toftegåaard. Det vart kjøpt att av enkja Helene Guttormsdtr. Stegelvik, som no (1945) har selt det til Liv Lathi (Skuggedal), b.nr. 2.