Plass og Kjølsneset

Plasset Gjerdet under bruk 6

10/10 1868 festesetel frå Johannes Olson (b.nr. 6) til Klaus Erikson og kona Andrea Bertelsdtr.
Andrea Bertelsdtr. vart attgift med Nils Henrikson Støldal, f. St. Matre. Der han budde, kallast Vånjæ. Plasset Gjerde vart fest til Johannes Olson då han vart kåremann på b.nr. 6.

Småfikkane eller med garden

Plass under b.nr. 6.


Johannes Olson. Fødestad ukjend. Gm. Brita Rasmusdotter f. 1795, d. 11/1 1881.
Born: 
a.   Johannes f. 1835, d. 1837.
b.   Johannes f. 12/6 1839. Nr. 2 her på plasset.
c.   Johanna f. 28/10 1841.
d.   Martinus f. ?, Martinus Johannesson I. Haugsdal, plassmanns son, 23 år gamal, gm. gj. Marta Pedersdtr. Vabønes, 29/9 1850. Han vart 25/6 1855 gm. Ragnhild Monsdtr. Andvik frå b.nr. 2. Då var han gardbrukar i Dyrdal i Myking.

e.   Rasmus f .?, gm. Kristi Hansdtr. Syslak frå Lindås. Bust. Lauveidet. Rasmus fekk dottera Anna med Magdeli Hansdotter St. Sleire 1853.

f.    Ola f. ?, 3/3 1861 gm. Haldis Jonsdtr. L. Matre f. Halsvik. Han var 31 og ho 29 år ved giftarmålet. Dei kom til bunads på Gunnarbuøyri under Molland.

g.   Ingeborg f. ?, gm. Mons Olson Dyrdal, f. Stegalvik, 5/6 1864. Ho var 32 år ved giftarmålet. Nokon av borni til Johannes Olson må ha vore fødde fyrr han kom til Mas­fjorden.

Johannes Johannesson Haugsdal, f. 12/6 1839, d. 13/1 1921. 7/8 1871 gm. Anna Eriksdtr. Molland, f. 1845 på Mollandseidet, d. 6/8 1929.
Born:
a.   Brita f. 9/3 1871, gm. em. Rasmus Fuseson Haugsdal på b.nr. 3.
b.   Henrikka f. 27/10 1872, gm. Henrik Martin Johannesson Lauvvik. Bust. Mollandseidet.
c.   Johan Martin f. 12/10 1874. Var gm. ei e. på Hindenes i Myking, men døydde i Haugsdal. Hadde ein son, Alfred.
d.   Matilde f. 9/10 1876, d. 2/10 1962, gm. Erik Johannesson Lauvvik 7/4 1896. Dei fekk borni: a. Anton Johan 17/8 1895, d. 11/4 1914. Drukna. b. Harald Teodor f. 8/11 1904, d. 13/5 1957. e. Emilie. Ho fekk ein son, Emil, med ein Rønnestad frå Sunnmøre.
24/6 1873 festesetel frå Johannes Olson til Johannes Johannesson og kona Anna Eriksdir. på plasset Småfikkene.

Øyri. Ein plass under Haugsdal

Ola Larsson N. Kvinge, f. 1820, son til Lars Mikkelson, d. 4/8 1908. 29/10 1843 gm. Brita Eriksdtr. I. Haugsdal, f. 1823 på b.nr. 5, d.  20/7 1885. 10/6 1887 gm. e. Marta Eriksdtr. I. Haugsdal, f. 1828 på b.nr. 5, fyrr gm. Erik Knutson Haugsdal på b.nr. 1. Ho d. 6/5 1898.
Born: 
a.   Mons f. 11/2 1842, fyrr foreldri var gifte. Han fekk dottera Monsina med Kristi Knutsdtr. Verås 12/11 1864. Monsina gm. Andreas Andreasson Risnes på Fagreviki. Mons Olson vart gm. Anna Rasmusdtr. Bjørneklett. Veit ikkje kvar dei reiste hen.
b.   Andrea f. 1846, gm. Baste Olson Stegalvik. Bust. Sol­heimsøy.
c.   Lars f. 6/4 1850. Var lenge i Amerika, kom att, og budde då på Breimyri under Andvik hjå broren Erik, d. 15/8 1935.
d.   Erik f. og d. 1853.
e.   Erik f. og d. 1854.
f.    Erik f. 20/9 1846. Sjå nedanfor.
g.   Marta f. 18/1 1860, gm. Steffen Martinusson Tverbjørg på b.nr. 1.
h.   Ragnhild f. 31/3 1863, gm. Jon Karlson Sletten. Bustad: Stølen under Tverbjørg.
i.    Ola f. 7/8 1865. Bustad I Haugsdal, b.nr. 5.

Erik Olson Haugsdal, f. 20/9 1856. 1875 gm. Larsina Olsdtr. Bø, f. på Nordland på b.nr. 5, 1846. 6/9 1920 gm. e. Brita Nilsdtr. Haugsvær. Sjå Remmane, Haugsvær. Erik budde ymse stader, men fekk til slutt Breimyr på Andvik.
Born: 
a.   Brita f. 6/10 1875. Reiste til Amerika.
b.   Johanna f. 1877, d. 1889.
c.   Ola f. 6/10 1879, gm. Bertina Torgeirsdtr. Nordland frå b.nr. 3. Utvandra til Amerika.
d.   Marta f. 25/8 1882. Utvandra til Amerika.
e.   Emma f. 24/10 1885. Utvandra til Amerika.
f.    Olufina f. 14/2 1887, gm. em. Knut Jonson Andvik på b.nr. 5.

Kjølneset under bruk 1

Jakob Pederson Sandnes, f. 26/4 1844, d. 30/10 1878. 18/4 1869 gm. Erikka Eriksdtr. I. Haugsdal, f. 14/12 1848 på b.nr. 1, d. 7/5 1935.
Born: 
a.   Lovisa f. 1/7 1869, gm. Olai Gullakson Molland. Sjå Gun­narbuøyri under Molland.
b.   Marta f. 18/8 1871, gm. Kristen Olson St. Sleire. Bustad: Rambjørg, b.nr. 3.
c.   Erik f. 4/8 1873. Bustad: Andvik, b.nr. 8, Tensleitet.
d.   Pernilla f. ?, 1875, gm. Hans Gullakson Molland. Bustad: Gunnarbuøyri.
Erikka Eriksdtr. fekk sidan ho vart e. dotteri Jakobina 10/1 1884 med u.k. Lars Erikson Haugsdal.

Kjølneset under bruk 4

Lars Knutson Haugsdal, f. 1825 på b.nr. 4, d. 5/9 1903. 17/6 1871 gm. Kari Sevatsdtr. Hauge frå Myking, f. 1843, d. 15/9 1929.
Born: 
a.   Knut f. ? Utvandra til Amerika.
b.   Severin f. 4/5 1876. Sjå nedanfor.
c.   Martin f. 12/1 1879, gm. Bertina Engelina Steffensdtr. Tverbjørg frå b.nr. 1. Dei var gifte 15/9 1915. Han var då farmar i Montana.
d.   Ragnhild Matilde f. 17/2 1885, gm. Bernhard Arneson Sandnes. Sjå Sandnes under handverkarar og handelsmenn.

1887 tingl. festesetel frå Ola Olson til Lars Knutson og kona Kari Sivertsdtr. «paa dette bruks andel i Kjølneset».

Severin Larsson Haugsdal, f. 5/4 1876. 22/6 1901 gm. Kristina Johannesdtr. Haugsdal, f. 13/10 1877 på b.nr. 6.
Born: 
a.   Konrad Sverre f. 9/8 1902. Bustad: Barlindbotten under Skjeggedal.
b.   Laura Kristina f. 5/1 1904. Syerske. Bustad: Bergen.
c.   Johannes Birger f. 14/8 1905. Gift og er bonde på Askøy
d.   Artur Malvin f. 23/10 1906. Snekkar i I. Arna, gm. dotter til Mons Monsson Veset. Sjå um han under b.nr. 6 her i Haugsdal.
e.   Bergit Arnhild f. 28/4 1909, gm. ein snekkar frå Myr i Myking. Han er snekkar i Tveitestø i Myking.
f.    Margit f. 6/7 1911.
g.   Laurits Selmer f. 7/1 1916, gm. Margit Jørgensdtr. Sætre, f. på Kalhovda, b.nr. 1. Gifte 4/7 1943. Bustad: Solheim b.nr. 16.

Severin Larsson kjøpte b.nr. 1 i Skjeggedal 1924 og flytte dit.