Bruk 4

Bård Bårdsen bur på bruket 1691. Ved manntalet 1701 er han 68 år og hev heima 2 søner, Jon 22 år, Lars 12 år.

Åmund Bårdson, truleg son til nr. 1, d. 1750, gm. Ingeborg Monsdtr. Kvamme frå b.nr. 1. 25/7 1716 bygsel frå Giert Geelmuyden, 1 pd. 3 mk. s. Uppattnya 1720, og skøyte 1730.

Knut Monsson. Fødestad ukjend. D. 1806. 1751 gm. Ragnhild Steffendtr. Haugsvær, f. 1723 på b.nr. 7, d. 1808.
Born: 
a.   Åmund f. og d. 1752.
b.   Marita f. 1753. Sjå under nr. 4 her på bruket.
c.   Ingeborg f. 1755, gm. Lars Knutson Haukeland. Bust. der.
d.   Åmund f. 1757. «Føderåd» på bruket. D. 17/4 1836.
e.   Steffen f. 1758. Bust. Haugsvær, b.nr. 7.
f.  Guri f. ?, gm. Jørgen Knutson Furebotten. Bust. Haugsvær. Sjå under Ymse på Haugsvær.
g.   Brita f. 1761.
h.   Kari f. 1763, gm. Åmund Hansson Åmundsbotten. Bust. Tverbjørg.

1750 skifte etter Åmund Bårdson, 1 pd. s. for 12 rdl., utl. på e. Ingeborg og systersonen til Åmund, Knut Monsson, halvparten på kvar. Utl. på Knut var for løn. E. Ingeborg skøyter sin part til Knut Monsson same år.

Ola Knutson Haukeland, f. 1748, d. 1810.1785 gm. Marita Knutsdtr. Haugsdal, f. 1753, d. 1817.
Born: 
a.   Knut f. 1786, d. 1789.
b.   Brita f. 1788, d. 1789.
c.   Knut f. 1790. Nr. 5 her på bruket.
d.   Steffen f. 1791, d. 1792.
e.   Ragnhild f. 1793, gm Steffen Larsson Haukeland. Bust. der.
f.    Hans f. og d. 1796.

1785 skøyte frå Knut Monsson Haugsdal til Ola Knutson Haukeland, gm. Marita Knutsdtr. 10 ½ mk. s., 2 2/7k. malt for 12 rdl. 1806 skifte etter Knut Monsson. 12 mk. s. for 20 rdl. utl. på e. Ragnhild Steffensdtr. Ho skøyter same året til Ola Knutson for 20 rdl. 1806 «Føderådskontrakt fra Ole Knudsen Haugsdal til hans svoger Åmund Knudsen. Frit hus, røkt, pleie og mathold ved Ole Knudsens bord saa lenge han lever.»

Knut Olson Haugsdal, f. 1790, d. 2/9 1863, 1812 gm. Ragnhild Larsdtr. Haukeland, f. 1786, d. 1828. 1828 gm. Sygni Rasmusdtr. Hosteland, f. 1792 på b.nr. 5, d. 21/6 1854.
Born: 
a.   Marta f. og d. 1815.
b.   Marta f. 1816, gm. em. Rognald Olson Haugsvær på b.nr. 2.
c.   Brita f. 1817, gm. Kristen Olson Haugsdal på b.nr. 3.
d.   Ola f. 1819. Nr. 6 her på bruket.
e.   Steffen f. 1822, gm. Marta Gunhilda Askjellsdtr. Kolås 17/l0 1872. Bust. Brandsdal i Lavik(?).
f.    Ingeborg f. 1823, d. 27/12 1906 på Kvamme.
g.   Lars f. 1825. Bust. Kjølneset, Haugsdal.
h.   Rasmus f. 1829, gm. Randi Olsdtr. Haugsvær. Bust. der på b.nr. 2.
i.    Hans f. 4/6 1830.
j.    Ola fl 1832.
k.   Raguhild f. og d. 1832. Tvilling med j.
l.    Ragnhild f. 1833, gm. Ola Arneson I. Hope, 24/6 1863. Dottera Sygni f. 23/9 1863. Dei kom til Kjellbu i Gulen.

1810 skifte etter Ola Knutson. Jordegodset utl. på e. Marita Knutsdtr. og på sonen Knut og dottera Ragnhild. Dei skøyter same året til Knut Olson. Kår frå Knut Olson til mori: 2 t. korn, 1 «Kvartel» potetor, 1 ku og 6 smale.

Ola Knutson Haugsdal, f. 1819, d. 1/5 1893. 25/6 1855 gm. Gunhild Olsdtr. Haugsvær, f. 1820 på Matre, dotter til Ola Larsson Haugsvær på b.nr. 2, d. 5/2 1911.
Born: 
a.   Ragnhild f. 13/9 1856, gm. Sjur Fuseson Kvamme. Bust. der på b.nr. 1.
b.   Ola f. 14/1 1859. Nr. 7 her på bruket.
c.   Marta f. 20/3 1861, d. 14/4 1882. «Kulseiling».
d.   Knut f. og d. 1863.

4/5 1842 skøyte frå Knut Olson til sonen Ola for 100 spdl. og kår til Knut Olson og kona Sygni Rasmusdtr.: 3 kyr, 6 smale, 3 geit, 9 v. korn, 16 skj. potetor. «En skovteig kaldet Vikene og Øikebotten. Birketrær til salgs. En ager til 1 skj. poteters udsed. Nøsterum til en færings baad.»

Ola Olson Haugsdal, f. 14/1 1859 (6b), d. 5/4 1941. Gift 10/6 1884 m. Gurina Nilsdtr. Støldal f. 1861, d. 25/10 1923. Ho var dotter til Nils Henrikson St.Matre frå b.nr. 1 og kona Anna Jørgensdtr.Kalhovda.
Born:
a.)   Anna Matea f. 1885, d. 1890
b.)   Gunhild f. 1888, d. 1890
c.)   Anna Matea f. 30/9 1890, g.m. Arne Monsson Molland f. 4/10 1891, son til Mons Kristenson Rambjørg og Lovisa Jakobsdtr I. Haugsdal, f. på Kjølneset. Dei reiste til Amerika, men Anna Matea kom att og døydde i Haugsdal 24/7 1979.
Deira born:
a.     Olaf Gerhard f. 11/3 1923. Sjå b.nr. 24.
b.     Konstanse f. 9/11 1924, g.m. Martin Kalhovde frå Vikanes, f. 1/3 1918. Bur i USA.
Deira born:
a.    Nels Arne f. 22/6 1951, g.m.Valerie Urdal f. 26/5 1951. 2 born.
b.    Ann Marie f. 16/8 1955. 1 barn.
c.     Arne Arthur f. 31/3 1925, d. 6/12 1945.
=====================================
d.)   Gunhilda Olufina f. 4/2 1893, d. 18/2 1984
e.)   Nella Aletta f. 7/12 1895, d. 30/10 1975.
Dotter:
Lilly f. 10/10 1921. Far Ragnvald Olson I. Haugsdal f. 7/12 1896 på b.nr. 5 (8d). Lilly g.m. Albrikt Ulversøy, Brandasund.
Deira born:
a.     Nelly Marie f. 7/10 1949, g.m. Harald Hodneland frå Myking f. 9/9 1946. 4 born.
b.     Hilda f. 13/3 1951, g.m. Henrik Skålevik f. 23/9 1944. 4 born.
c.     Alfred f. 10/6 1954
======================================
f.)    Konstanse Magdalena f. 31/12 1898, d. 21/7 1915
g.)   Olaf Gerhard f. 19/2 1902. Nr. 8 her.
h.)   Magnus f. 15/10 1904. Nr. 9 her.
i.)    Ingvald Oliver f. 14/8 1908, g. 1945 m. Ingeborg Indrehus f. 25/6 1911 i Kinn, d. 1/3 1994. Busette i Fana, men bur no her på bruket.
Deira born:
a.     Berit Gerd f. 29/9 1946, d. 30/9 1946
b.     Tvillingbror til Berit Gerd f. og d. same dagen.
c.     Oddvar Per f. 3/6 1949. Nr. 10 her.
d.     Bjarte Gunnar f. 25/4 1952

Skøyte 17/10 1887 frå Ola Knutson til sonen Ola for 1400 kr og kår.

Olaf Gerhard Olson Haugsdal f. 19/2 1902, (7g)d. 10/2 1991.

Magnus Ditlef Olson Haugsdal f. 15/10 1904 (7h), d. 25/11 1993. G.m. enkja Ingrid Andreasdtr. Kjetland f. 27/4 1911, d. 19/12 1993. Sjå Kjetland, b.nr. 5.
Fosterson:     Steinar Hartvedt frå Bergen. Gift og bur i Stavanger.
Skøyte 4/8 1937 frå Ola Olson til sønene Gerhard og Magnus for 11500 kr og kår.

10  Oddvar Per Haugsdal f. 3/9 1949 (sjå under 7i), g. 31/12 1971 m. Ingeborg Berta Hjartholm frå Gulen, f. 7/11 1952.
Born:
a.   Berit f. 7/4 1973
b.   Olav f. 2/1 1975
c.   Sigrun f. 29/5 1984