Bruk 2

Utskilt frå b.nr. 1, 1948.


Mons Jonson Trodal, f. 1814 på b.nr. 2, d. 8/2 1907. 1838 gm. Botilla Lassesdtr. Instefjord frå Brekke, d. 5/2 1839.1840 gm. Brita Lassesdtr. Instefjord, f. 1812, d. 9/2 1900.
Born: 
a.   Marta f. 11/8 1838.
b.   Jon f. ¾ 1840, gm. Brita Rasmusdtr. Bjørneklett 3/7 1866. Budde fyrst i Bjørneklett og sidan på Eide i Gulen.
c.   Lasse f. 28/12 1842. Nr. 2 her på bruket.
d.   Bothilda f. 28/2 1844, gm. Ivar Rasmusson Bjørneklett. Bust. Hernes i Evanger.
e.   Johannes f. og d. 1846.
f.    Johannes f. 19/12 1847. Utvandra til Amerika.
g.   Marta f. 28/7 1850, gm. Kristen Kristenson Sandnes. Bust. Rambjørg, b.nr. 1.
h.   Marta f. 1853, d. 1855.

1837 bygseibrev frå Knut Rasmusson (b.nr. 1) til Mons Jonson Trodal 13 2/7 mk. s., 2 20/21 k. malt. 1848 skøyte frå d. s. til Mons Jonson på d.s. for 250 spdl. 1848 kårebrev frå Erik Knutson og Mons Jonson til Knut Rasmusson og kona Ragnhild Monsdtr.: 3 kyr, 6 smale, 2 geit, 3 t. korn, 3 t. potetor og 6 skj. bygg. Dersom dei vilde bu i eige hus, skulde dei mest mogeleg halda seg sjølve med ved, men skal då ha 1 k. tran for året. Ein slåtteteig kalla Kjølneset og 2 skog­teigar: Saltnesvigen og Indrevigen.

Lasse Monsson Haugsdal, f. 28/2 1842, d. 16/6 1925. 24/6 1870 gm. Elisabet (ved dåpen Lisbet) Fusesdtr. Reknes, f. 15/8 1849.
Born: 
a.   Brita f. 9/2 1871. Utvandra til USA.
b.   Fuse f. og d. 1872.
c.   Mons f. 5/5 1873. Utvandra til Amerika.
d.   Gunhild f. 29/6 1874. Utvandra til Amerika.
e.   Fuse f. 8/2 1876. Var heima ein tur frå Amerika, og vart då gm. Elisa Steffensdtr. Tverbjørg 2/2 1909.
f.    Monsina f. 20/10 1877, gm. Oluf Martinusson Lærøy i Austrheim 1/5 1900. Bur no i Bergen.
g.   Johannes f. 13/6 1879, d. i Amerika.
h.   Johan Martin f. 11/2 1881. Utvandra til Amerika 1900.
i.    Johanna f. 17/1 1883, gm. Salamon Rasmusson Haugsdal på b.nr. 1.
j.    Lisbet Lassida f. 23/11 1884. Utvandra til USA.
k.   Erik f. 11/7 1886. Utvandra til Amerika 1902.
1.   Andreas Bertin f. 20/6 1888. Utvandra til Amerika 1903.
m.  Fredrik Johan f. 6/1 1891, d. i Amerika.

5/11 1864 skøyte frå Mons Jonsson til sonen Jon. Men 15/1 1870 bygslar Jon bruket til broren Lasse på 10 år, «hvorefter han har ret til kår som for Mons Jonson og hustru bestemt».
Jon Monson budde i Bjørnekletten fyrr han flytte til Gulen, og det ser ikkje ut til at han hev butt på bruket i Haugsdalen.

Erik Fuseson Eide, frå Gulen f. kr. 1870, gm. Brita Jonsdotter Eide, f. i Bjørnekletten 9/1 1870.
Born: 
a.   Andrina f. 1/9 1896, d. 14/3 1929.
b.   Bergit f. 3/7 1910, d. 2/6 1927.

Dagsett 17/11 1902 skøyte frå Jon Monsson Eide til dotter­mannen, Erik Fuseson Eide for 2 400 kr.
Far til Erik Fuseson var fødd på Hosteland 11/8 1848 på b.nr. 7, d. på Hosteland 6/6 1935. Kona hans heitte Andrea Martina Jo­hannesdtr. Melingen, og ho døydde i Haugsdal 22/4 1927. Fuse Erikson hadde butt på Eide og drive møllebruk der.

Oliver Martin Erikson Y. Haugsdal, f. 25/12 1903 på b.nr. 8, d. 11/11 1971. 16/11 1928 gm. Guri Knutsdtr. Bleie frå Ullensvang f. 25/5 1884, d. 18/6 1968. Dei hadde ikkje born.
27/5 1929 skøyte frå Erik Fuseson Eide til Oliver Martin Erikson Haugsdal for 4 000 kr. og kår (1 000 kr.).

Hans Johan Daae, f. 19/4 1921 i Elvik b.nr. 3 (10h), g. 19/8 1950 m. Martha Jørgine Løvik f.6/3 1923 i Lauvik b.nr. 1 (10d),d.2/12 1965.
Born: 
a.)   Magnar f. 26/8 1948, g. 1969 m. Gerd Taranger frå Austevoll. Bur i Knarvik.
Deira born:
a.     Tone f. 20/5 1970
b.     Bjørn f. 8/7 1971
c.     Thomas f. 22/11 1982
————————————————-
b.)   Harald f. 20/4 1951. Nr. 6 her.
c.)   Vigdis f. 12/7 1952, g. 19/8 1972 m. Eirik Stusdal. Bur i Indre Haugsdal b.nr. 30.
d.)   Marit f. 25/9 1955, g.m. Aksel Hatlem frå Austrheim. Bur der.
Deira born:
a.     Hege f. 28/10 1986
Skøyte 1/6 1955 frå Martin Erikson Haugsdal og kona til Hans Daae og kona for 35000 kr og kår.

Harald Daae, f. 20/4 1951 (5b), g. 16/9 1972 m. Britt Sværen f. 11/10 1953 frå Askøy.
Born: 
a.   Håvard f. 21/6 1974
b.   Malin f. 14/11 1976
Skøyte 28/6 1982 til Harald Daae og Britt Sværen Daae for kr 30000 og kår.