Bruk 1 (og 2)

Mikkel Hansson, f. kr. 1625. Er nemnd 1657, er sagd vera 50 år 1666, (men det er feil). Han hev sonen Ola 1666, 1 år g. Mikkel er nemnd ogso 1691 og 1701. Er sistnemnde 79 år.

Ola Mikkelson, brukar ¼ av Haugsdal 1691 samstundes som Mikkel (far hans) brukar ¼.
Born: 
a.   Ola f. 1695.
b.   Knut f. 1698. Kom til Kvamme bruk nr. 4.
c.   Kari f. 1712. Sjå under nr. 3 her på bruket.
1720 uppattnying av bygsli på 1 pd., 3 mk. s., ½ méle malt frå Giert Geelmuyden 1730 fekk han skøyte. Sjå under eigedomstilhøvi.

Mikkel Jørgenson, f. kr. 1683. Fødest. ukjend. D. 1765, gm. Kari Olsdtr. Haugsdal, f. 1712, d. 1797.
Born: 
a.   Ola f. 1736. Nr. 4 her på bruket.
b.   Kari f. 1739.
c.   Jørgen f. 1740, gm. Anna Kristiansdtr. Elvik 1757. Bust. Kvamme, b.nr. 4.
d.   Marita f. 1743.
e.   Kari, tvilling med d. Sjå under 5 her på bruket.
f.    Lisbet f. 1746. Fekk sonen Ola med Åmund Olson 5. Kvinge 1775.
g.   Mari, tvilling med f.
h.   Ola f. 1756, gm. e. Helga Jørgensdtr. Andvik på b.nr. 7.
¾ 1731 dagsett og tingl. skøyte frå Ola Mikkelson til Mikkel Jørgenson 15 m. s., 4 ½ k. malt, utl. på Mikkel Jørgensen som er gm. Kari Olsdtr.

Ola Mikkelson Haugsdal, f. 1736, d. 1761.1759 gm. Ingeborg Larsdtr. Solheim, dotter til nr. 3 på b.nr. 2. Hev ikkje funne fødeåret hennar, men ved skifte etter mannen 1761 er «Stefaderen Nils Nilsen Solheim Laugverge» for henne.
Born: 
a.   Kari f. 1760.
1758 skøyte frå Mikkel Jørgenson til sonen Ola 1 pd. s., 7½ k. malt for 16 rdl. Jørgen Mikkelsen Kvamme samtykkjer i salet.

Erik Olson Elvik, f. 1738 på b.nr. 1. 1761 gm. Kari Mik­kelsdtr. Haugsdal, f. 1743, d. 1826.
Born:
a.   Anna f. og d. 1763.
b.   Marta f. 1764. Sjå under nr. 6 her på bruket.
c.   Mikkel f. 1767.
d.   Brita f. 1769, d. 1792.
e.   Rasmus f. og d. 1773.
f.    Nils f. og d. 1774.
g.   Knut f. 1778, d. 1792.
h.   Kari, tvilling med g. Gm. em. Jakob Mikkelson Solheim. Sjå plasset Knappen under Solheim.
i.    Anna f. ?, gm. em. Anders Olson S. Kvinge 1781 på b.nr. 4 (?).
j.    Synneva f. 1775, d. 1792.
k.   Kari  f. og d. 1779.
1.   Lisbet f. og d. 1784.
Ved skifte 1761 etter Ola Mikkelson vart bruket utl. på kreditor Mikkel Jørgenson Haugsdal (far til den avlidne), og same året skøytte han til Erik Olson Elvik, gm. Kari  Mikkelsdtr.

Rasmus Knutson Kvamme, f. 1751 på b.nr. 1, d. 30/6 1836. 1793 gm. Marta Eriksdtr. Haugsdal, f. 1765, d. 17/5 1848.
Born: 
a.   Brita f. 1794, d. 13/5 1842. Legdslem.
b.   Synneva f. og d. 1796.
c.   Knut f. 1798. Nr. 7 her på bruket.
d.   Anna f. 1801. Fekk sonen Hans med tenestegut Hans Sjurson Verås 1820.
1792 skøyte frå Erik Olson til dottermannen Rasmus Knutson 1 pd., 7 2/3 mk. s. for 30 rdl.

Knut Rasmusson Haugsdal, f. 1798, d. 7/6 1882. 1820 gm. Ragnhild Monsdtr. Raunøy, f. 1796, d. 22/11 1882.
Born: 
a.   Rasmus f. og d. 1821.
b.   Rasmus f. og d. 1822.
c.   Erik f. 1823. Nr. 8 her på bruket.
d.   Ola f. 1825, gm. Olina Eriksdtr. I. Haugsdal frå b.nr. 4. Dei var gifte 4/7 1854. Bust. Kleiven i Myking.
e.   Rasmus f. 1830, d. 1834.
f.    Ola f. og d. 1831.
g.   Ragnhild f. 1831, tvilling med f.
h.   Mons f. 1833, d. 1834.
i.    Lusie f. 1835, gm. Lasse Rognaldson Fausdal 17/6 1879. Då Lasse Rognaldson var gift, kallast han gardbrukar i Herø. Men dei vart nok plassfolk i Haugsdal. Han d. 23/1 1917 og ho 24/8 1914.
j.    Marta f. 10/9 1837, gm. Nils Annfinnson L. Matre på b.nr. 4.
k.   Ei Olina Knutsdtr. Haugsdal er gm. plassmann Lars Olson Haugsvær 25/6 1857. Ho er truleg frå dette bruket. Bust. Ådnøy, Lindås.

1812 skøyte frå Rasmus Knutson til sonen Knut for 20 spdl.

Erik Knutson Haugsdal, f. 1823, d. 29/6 1885. 24/6 1847 gm. Marta Eriksdtr. I. Haugsdal, f. 1828 på b.nr. 4. Attgift med em. Ola Larsson Haugsdal 10/6 1887. Sjå under plassfolk.
Born: 
a.   Erikka f. 6/12 1848 gm. Jakob Pederson Sandnes. Sjå under plassfolk i Haugsdal.
b.   Ragnhild f. 26/4 1851, gm. Anders Pedersen Sandnes. Bust. Solheimsøy.
c.   Rasmus f. 13/3 1854. Nr. 9 her på bruket.
d.   Anna f. 18/9 1856, gm. Knut Larsson Solheim. Sjå Sol­heimneset.
e.   Marta f. og d. 1860.
f.    Marta f. 6/11 1861, gm. Ola Endreson Totlandsdal. Bust. på plasset Dalsleitet i Totlandsdal.
g.   Knut f. 25/3 1865, d. ugift.
h.   Mons f. 10/4 1868, gm. Helena Ellingsdtr. Vågenes frå Manger 5/1 1890. Han er ved giftarmålet kalla «Søkarl». Bust. Bergen.
i.    Kristen f. 18/12 1871, gm. e. Henrikka Sevatsdtr. Molland. Bust. b.nr. 3 på Molland.
1845 tingl. skøyte frå Knut Rasmusson til sonen Erik 13 2/7 mk. s., 2 20/21 k. malt for 100 spdl. Hin halvparten vert 1848 seld til Mons Jomon og vert b.nr. 2.

Rasmus Erikson Haugsdal, f. 13/3 1854, d. 8/1 1923. 9/7 1877 gm. Ingeborg Sevatsdtr. Kjetland, f. 2/1 1854 på b.nr. 1, d. 6/2 1920.
Born:
a.   Salamon f. 24/5 1878. Nr. 10 her på bruket.
b.   Gabriel f. 25/3 1880. Utvandra til Amerika 1900.
c.   Marta f. 1/7 1882. Utvandra til Amerika 1902.
d.   Ludvig f. 15/8 1884. Utvandra til Amerika 1900.
e.   Kaspar, tvilling med d. Utvandra til Amerika 1902.
f.    Elen f. 7/4 1887. Utvandra til Amerika 1903.
g.   Martin f. 28/8 1890. Utvandra til Amerika.
h.   Olufina f. 28/6 1893. Utvandra til Amerika.
i.    Håkon f. 12/7 1896. Utvandra til Amerika.
25/10 1886 tingl. skøyte frå Erik Knutson si enkja til sonen Rasmus Erikson for 1 800 kr. og kår (380 kr.).

10  Salamon Rasmusson Haugsdal, f. 24/5 1878, d. 1943. 30/11 1900 gm. Johanna Lassedtr. Haugsdal, f. 7/1 1883 på b.nr. 2.
Born: 
a.)   Inger Ragnhild f. 1901, d. 1908.
b.)   Leif f. 24/1 1905, gm. Marie Gjøen frå Tysnes, d. 1959, g. 2. gong 1960 m. Mimmi frå Askøy Bur no på Hjellestad i Fana.
Deira born:
a.     Unni Marie f. 24/4 1947 (adoptert).
b.     Gunn Lisbeth f. 11/7 1962.
==================================
c.)   Reidar f. 12/3 1909, d. 5/4 1929. Motormaskinist. Død av tuberkulose.
d.)   Inger Elisa f. 11/10 1910. 27/7 1933 gm. Nils Andreas Andersson Yndestad frå Fjaler. Bur der.
Deira born:
a.))   Audun Leif Kåre f. 9/8 1933 gm. Petra Landro. Bur i Laksevåg.
Born:
a.    Torgunn.
b.    Åshild.
c.     Grethe.
————————————————–
b.))  Solfrid Jorunn f. 13/9 1937, gm. John Eide. Bur i Fana.
Born:
a.    Inger-Nina.
b.    Asgeir-Bjarte.
————————————————–
c.))   Ingunn Nilsine f. 18/8 1940. gm. øyulf Førdedal. Klokkarvik.
Born:
a.    Rune.
————————————————–
d.))   Normann Reidar f. 5/7 1944 gm. Oddrun Solheim. Bustad: Yndestad i Fjaler.
Born:
a.    Arild.
————————————————–
e.))   Reidar Svein f. 8/4 1947. Bur i Oslo.
f.))   Liv f. 18/7 1951, gm. Per Vegsund 17/7 1971.
Born:
Tvillingar f. mars 1972.
—————————————————
g.))   Terje f. 5/12 1956.
==================================
e.)   Fredrik f. 21/8 1912. Nr. 11 her på bruket.
f.)    Selma Johanna f. 8/7 1914, d. 26/6 1929 av tuberkulose.
g.)   Martin f. 13/8 1916, gm. Sigrun Devik frå Sandane. Bur i Laksevåg.

27/5 1905 skøyte frå Rasmus Erikson til sonen Salamon for 1 000 kr. og kår.

11  Fredrik Salomonson Haugsdal, f. 21/8 1912, d. 17/7 1971. Gift 2/9 1939 m. Sofia Olufina Olsdtr. Tverberg f. 10/3 1914 på b.nr. 2 (4b).
Born: 
a.)   Kari Halldis f. 25/5 1940, g. 25/5 1963 m. Johan Mostraum. Bur der.
Deira born:
a.     Eva f. 10/3 1966
b.     Sølvi f. 12/4 1967
c.     Roger f. 14/1 1970
————————————————–
b.)   Jorunn f. 11/6 1943, g. 27/10 1962 m. Jostein Dyrkolbotn. Bur i Nipa i Lindås.
Deira born:
a.     Bjørn f. 28/1 1965
b.     Frank Otto f. 12/1 1966
c.     Håvard f. 9/10 1969
————————————————–
c.)   Svein Reidar f. 16/12 1946, g. 29/7 1989 m. Magnhild Alvhilde Hindenes f. 12/8 1958 i Kikall (21e). Bur i Haugsdal b.nr. 33.
————————————————–
d.)   Odd Henry f. 16/12 1946. Nr. 12 her.
Skøyte 29/8 1942 frå Salomon Rasmusson til sonen Fredrik for 4000 kr og kår.

12  Odd Henry Haugsdal, f. 16/12 1946 (11d), g. 9/8 1969 m. Anna Helland f. 18/3 1952 i Modalen.
Born: 
a.   Gunn f. 19/12 1969
b.   Wenche f. 4/6 1977, d. 17/1 1984
c.   Ann Helen f. 7/9 1982