Brukarar

Jacob nemnd fyrste gong 1603, siste 1632.

Steffen Jacobsen, son til 1.  Nemnd fyrste gong 1632, siste 1657. Kona Dordi 1645.

Joen nemnd fyrste gong 1662, er 1666 30 år og hev i sitt brød Baard og Ola Steffenson. Jon er truleg gm. e. etter Steffen, sjølv um ein av styksønene er jamngamal med han. Joen er nemnd siste gong 1668. Men han kan godt havt bruket lenger. Ein finn nemleg ikkje namn på skattyterane frå 1668 til 1691.

Hans Steffenson, truleg son til nr. 2. Han er på bruket 1691. Ved manntalet 1701 er han 66 år og hev desse søner heima:
a.   Steffen 16 år. Nr. 5 her på bruket.
b.   Lars 9 år.
Ved skifte etter Hans Steffenson og kona Marta Larsdtr. 1704 syner det seg at dei ogso hev dottera Kari.

Steffen Hansson Haukeland, f. 1685, d. 1739. Gm.  Siri Rasmusdtr.., d. 1739.
Born: 
a.   Hans f. 1707, gm. Anna Nilsdtr. Elvik. Bust. der, b.nr. 2.
b.   Rasmus f. 1708. Bust. Tverbjørg.
c.   Marita, tvilling med b.
d.   Bård f. 1711.
e.   Lars f. 1713, gm. Anna Jonsdtr. Kvamme 1744. Bust. L. Matre, b.nr. 2.
f.    Knut f. 1715. Nr. 6 her på bruket.
g.   Marta f. 1717.
h.   Erik f. 1718, gm. e. Herborg Nilsdtr. S. Hope, b.nr. 7.
i.    Lars f. 1719, gm. Synneva Olsdtr. Elvik. Bust. der, b.nr. 3.
j.    Anna f. 1723, gm. Erik Ivarson Hindenes. Bust. Mjanger,  b.nr. 1.
k.   Tvende børn f. 1725. Namn ikkje nemnd.
1.   Maria f. 1726.
22/10 1704 bygselbrev frå Mogens Knutson Essem til Steffen Hansen på 1 pd. s. i Haukeland. 1708 fekk han skøyte.

Knut Steffenson Haukeland, f. 1715, d. 1787. 1740 gm. Ragnhild Jørgensdtr. Solheim f. 1709 på b.nr. 1, d. 1786.
Born:
a.   Steffen f. 1741, d. 1761.
b.   Lars f. 1743. Nr. 7 her på bruket.
c.   Jørgen f. og d. 1745.
d.   Ola f. 1748, gm. Marita Knutsdtr. I. Haugsdal, b.nr. 4. Bust. der.
20/11 1739 skøyte frå Hans Steffenson (Elvik) til broren Knut Steffenson på 21  mk. s. i Haukeland. 3 mk. åtte han sjølv.

Lars Knutson Haukeland, f. 1743, d. 1811.1778 gm. Ingeborg Knutsdtr. I. Haugsdal, f. 1755 på b.nr. 4, d. 1831.
Born: 
a.   Siri f. 1779, gm. Johannes Erikson Nordland på  b.nr. 1.
b.   Steffen f. 1781. Nr. 8 her på bruket.
c.   Brita f. 1783, d. 1790.
d.   Ragnhild f. 1786, gm. Knut Olson I. Haugsdal på b.nr. 4.
e.   Marta f. 1786, d. 1790.
f.    Marta f. 1790, gm. Ola Kristenson I. Haugsdal på b.nr. 3.
g.   3 børn dødfødte 1792. En Søn og 2 Døtre.
1779 skøyte frå Knut Steffenson til sonen Lars 1 pd. s. for 16 rdl.

Steffen Larsson Haukeland, f. 1781, d. 1821. 1812 gm. Ragnhild Olsdtr. I. Haugsdal, f. 1792 på b.nr. 4.
Born: 
a.   Lars f. og d. 1814.
b.   Lars f. 1814, døypt 1/1 1815. Nr. 10 her på bruket.
c.   Ingeborg f. 1816, d. 16/2 1843.
d.   Ola f. og d. 1818.
e.   Marta f. 1819, d. 5/12 1904. «Pige med kår».
f.    Steffen f. og d. 1821.
1809 skøyte frå Lars Knutson til sonen Steffen 1 pd. s. for 24 rdl.

Steffen Torgeirson Totlandsdal, f. 1796, d. 19/1 1846. Steffen og tenesteguten Lars Johannessen skulde henta heim fjellhøyet og bleiv i «et vand ved deres bopel». 1822 gm. e. Ragnhild Olsdtr. Haukeland, d. 25/5 1875.
Born: 
a.   Brita f. 1823. Ho var trulova med Ivar Jakobson (Hope)? i Lindås. Men han d. fyrr dei vart vigde. Med han hadde ho sonen Ivar Ivarson 20/9 1849. Han skreiv seg for Kaland. Han for ikring og fotograferte. Brita vart gm. Jon Jakobson bror til Ivar. Dei var gifte 6/7 1850 og budde på Kaland i Lindås.
b.   Steffen f. 1825, d. 14/3 1916. Han sette seg upp hus på Haukeland og hadde nokre stykke han slo og heldt både kyr, sauer og geit. Han levde ugift og testamenterte eig­nelutene sine til eigaren av Haukeland. 8/10 1906 tinglese testamente «hvorved Steffen Steffensen Haukeland bestem­mer at de av ham benyttede stykker, Indmarkstykket, Butræhaugen og Udslaatstykket «Lillebrekhamrene» ved hans død skal tilfalde dette brugs eier, ligesom han testa­menterer denne sit vaaningshus med de av ham benyttede fjøs, og laderne».
c.   Ola f. og d.1832.
d.   Ola f. 1836, gm. Henrikka Rasmusdtr. Bjørneklett. Bust. Rambjørg, b.nr. 2.
e.   Torgeir f. 1840 gm.  Siri Arnesdtr. I. Hope frå  b.nr. 1. Bust. Nordland, b.nr. 3.

Ved skifte etter Steffen Larsson 1821 vart bruket utl. på e. Ragnhild og borni. Bruket var då sett til 60 spdl.

10  Lars Steffenson Haukeland, f. 1814, d. 16/9 1905. 1844 gm. Lisbet Hansdtr. Trodal, f. 1819 på b.nr. 1, d. 18/9 1899.
Born: 
a.   Ingeborg f. 19/6 1847, d. 25/8 1914.
b.   Marta f. 1850. gm. Hans Olson Tangedal, b.nr. 3.
c.   Ragnhild f. 1852, gm. Mons Johannesson Nipen i Hosanger 1882.
d.   Siri f. 1854, gm. Henrik Nilsson Kalhovda på b.nr. 4.
e.   Hans f. 1856. Nr. 11 her på bruket.
f.    Knut f. og d. 1859.
g.   Knut f. 10/8 1860. Lever som inderst på gården (1944), d. 1947.
h.   Steffen f. 25/4 1862. Lærar i Skåre, d. på Bergens sykehus 7/5 1890.
1836 skøyte frå Steffen Torgeirson og formyndarane for Ingeborg og Marta Steffensdøtre, til Lars Steffenson. Kår frå Lars til stykfaren og mori: 3 kyr, 7 smale, 2½ t. korn, 20 skj. potetor. Eit skogstykke kalla Leite, og i det ha rett til å hogga so mykje at kåre­folket kan skaffa seg sko og salt.

11  Hans Larsson Haukeland, f. 1856, d. 7/1 1928. 15/6 1886 gm. Anna Matiasdtr. Kringlebotten, f. 1860 på b.nr. 1, d. 28/9 1911.
Born: 
a.   Elisabet f. 1887, d. 1889.
b.   Matias f. 4/8 1889. Nr. 12 her på bruket.
c.   Elisabet f. 29/5 1891, d. 13/2 1916. 12/5 1913 gm. Sjur Johannesson Dyrkollbotten, d. 7/8 1970. Barnet Astrid Alfhild f. 2/8 1913.
d.   Brita f. 28/10 1896, gm. Peder Nyborg frå Trondenes, d. 1929.
e.   Lars f. 15/9 1900, d. 6/2 1910.
f.    Martina f. 11/2 1902, d. 25/11 1918.

28/10 1889 tingl. skøyte og kårebrev. Skøyte frå Lars Steffenson til sonen Hans, og kårebrev frå Hans til foreldri og systri Ingeborg. Hans skulde betala 1 600 kr. for bruket, og kåret var sett til femårsverde 760 kr.

12  Matias Hansson Haukeland, f. 4/8 1889 (11b), d. 25/7 1976. Gift 13/12 1911 m. Malena Martinsdtr. Furebotten f. 4/8 1885 på Solheim, d. 18/1 1948.
Born: 
a.   Hans Agnar f. 10/2 1912. Nr. 13 her.
b.   Magnus Elias f. 6/1 1915, g. 16/12 1941 m. Bergit Halvardsdtr. Duesund. Bur der på b.nr. 4.
c.   Lars Erling f. 1917, d. 1918.
d.   Elisabet Margit f. 23/12 1919, g. 8/9 1944 m. Johannes Johansen. Bur i Duesund, b.nr. 1.
e.   Gudrun Lilly f. 1926, d. 1927.
Skøyte 1/12 1926 frå Hans Larsson til sonen Matias for 2300 kr og kår.

13  Hans Agnar Matiasson Haukeland, f. 10/2 1912 (12a), kom vekk med motorskøyta “Viking” på tur til England i 1942. Gift 1931 m. Karen Elisabeth Halvardsdtr. Duesund f. 17/7 1910 på b.nr. 4(2f), d. 24/10 1992.
Born: 
a.   Matias Henning f. 11/3 1931. Nr. 14 her.
b.   Hans Kåre f. 1/11 1932, g. 24/6 1961 m. Anny Reidun Stusdal. Bur i Indre Haugsdal b.nr. 23.
c.   Ida Malena f. 6/7 1935, g.m. Anfinn Mæhle. Sjå b.nr. 3.
d.   Edvin Oskar Elling f. 12/6 1938, g. 12/6 1965 m. Kjersti Urdal. Sjå b.nr. 4.
e.   Gunnlaug Alvidia f. 6/8 1940, g. 13/7 1968 m. Oddvar Nordli frå Hokksund. Bur der.

14  Matias Henning Haukeland, f. 11/3 1931 (13a), g. 20/5 1956 m. Alfhild Lilly Hosteland f. 26/9 1929 på Hosteland b.nr. 14 (1e), d. 30/11 1994.
Born: 
a.)   Eli f. 24/1 1957
b.)   Hans Magne f. 5/2 1958, g. 16/6 1979 m. Anne Linda Jordal. Nr. 15 her.
c.)   Anne Lise f. 19/7 1959
d.)   Alf Henning f. 19/8 1961, g. 1986 m. Anna Liza Cimafranca, f. 24/3 1968 i Fillipinane. Bur i Meland.
Deira born:
a.     Irene f. 27/8 1988
———————————————
e.)   Lars f. 28/10 1963
f.)    Ruth Lilly f. 26/2 1965, g. 15/7 1989 m. Bjørn Eidem. Sjå b.nr. 5.
Skøyte 18/6 1957 frå Matias Haukeland til sonesonen Henning Haukeland for 8000 kr og kår.

15  Hans Magne Haukeland, f. 5/2 1958 (14a), g. 16/6 1979 m. Anne Linda Jordal f. 1/1 1962 i Fana.
Born: 
a.   Jan Hermod f.22/6 1978
b.   Mari Linn f. 29/10 1983
c.   Vegard Mathias f. 19/2 1987