54 Bjørnekletten

Bjørnekletten, b.nr. 1
Bjørnekletten, b.nr. 1

Um namnet seier O. Rygh at det kjem av bjørn samansett med klett, fjellpynt.

Ymse skrivemåtar: 1620 Biørnechlett. 1624 Biørneklett. 1645 og 1657 Biørneklet. 1666 Biørneklætt. I matriklane: 1665 og 1718 Biørneklett, 1723 Biørnechlet.  1838 Bjørneklet.  1886 og sidan Bjørnekletten.

Grensor: I vest til Tverbjørg, i nord til I. Haugsdal og L. Matre, i aust og sud til Haukeland.

Eigedomstilhøvi: 1624 Munkeliv jordegods. 1664 heiter det: Munkeliv eier. Hermand Garmand bøxler. 1668 Munkeliv gods Hermand Garmand eier og bøxler. 1686 Bondegods. Mogens Essem eier. (Mogens Essem, Eidsheim, var lensmann i Eikanger skipsreid­sla). Han var eigar ogso 1710, men 1714 var det Ole og Enchen Essem. 1723 Mons Essems arvinger.
23/11 1723 skøyte frå Ola Essem til Nils Mikkelson på 18 mk. s. i Hjørnekletten.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Biørneklett. Oele Thomesen. Kone: Berete. 2 Døtre. Husfolk: Hans Oelsen. Konen. Enche Agote.

Kvegskattmanntal 1657: Biørneklett. Steffen 1 Ko, 1 Quie, 2 Faaer. NB. Manntalsføraren hev tydelegvis forveksla namni på brukarane på Haukeland og Bjørnekletten. På Haukeland er førd Tomas. Det namnet finst berre det året på Haukeland, og Biørnekletten finst Steffen berre det året. Derimot kjem namnet Tomas att år etter år i Bjørnekletten, og Steffen-namnet kjem både fyrr og sidan på Haukeland.

Skattemanntal 1666: Biørneklett. Skylder Smør 1 Pd. Opsid­der Tommes, 40 Aar g., bruger alt. Søn Jens, 4 Aar g.

Matrikel etter reskript frå 1665: Biørneklet: Landsk. Smør 18 Mk. Saar 1 Td., afler 1½ Td., føder 8 Nød, 1 Hest. Kan tiende ½ Mele. Smaaskat 1 Mk. Smaatiend 2 Sk. Kan skatte af 18 Mk. Smør. Brendeschoug og noget til husbehoef.

Manntal 1701: Biørneklet. Niels Aamundsen 26 Aar g. Tiene­stekarl Johanis Olsen St. Matre, 26 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Biørneklet. Niels Åmundsen Saar 1 ¼ Td., høster 3½ Td., føder 5 Nød, 6 Faaer. Bondegods, ligger tilfields, middelmaadig jordart, tungvunden, lidt furechoug til brendefang og gjerdsel. Elles ingen herlighed uden en liden flomqvern. Taaler ingen forhøyelse. Aarl. Skat 2 Rdl., 1¼ Sk.Matrikeltaksten 1723: Biørnechlet. 1 Mand. Landsk. 18 Mk. Smør. Mons Essems arvinger med bøxel tilhørende. Intet hus­mandssede. Intet Sætter. Brendeskoug og furuskoug til husfornø­denhed. 1 flomqvern. 1 Fjerding fra Søen, 8 Mil og 1 Fjerding fra Bergen. Ringe kornart og skels letvunden. Saar havre 1¼ Td., afler 3½ Td. Føder 4 Kiør og 2 Ungnød, 8 Faaer. Skyld 18 mk.

Foto: Ivar Hlege Matre