Sætene og Matresøyi

Sætene, plass

Rasmus Rognaldson L. Matre, f. 1787 på b.nr. 2. 1825 gm. Gunhild Olsdtr. Hope. Ho er truleg frå Hopsøyri under Vågset, dotter til Ola Olsen, som budde der kring 1800.
Born: 
a.   Lars f. 1826, d. 1859.
b.   Ola f. 1828.
c.   Marta f. 1831, gm. Halvar Monsson Smørdal. Bust. Matersøy.
1828 festesetel til Rasmus Rognaldson «på en indgjærdet Plads” og skog «Utleteigen».

Matresøyi, plass

Halvard Monsson Smørdal, frå Myking f. 1824, d. 14/12 1904. 5/6 1862 gm. Marta Rasmusdtr. L. Matre, f. 1831 på Sætene, d. 1/11 1890.
Born: 
a.   Larsina f. 23/8 1862, gm. Johannes Olson Vabu 27/6 1883. Dei fekk desse born  på Matre: Olai f. 3/9 1883, Hans f. 25/3 1886, Marta Ragnhild f. 4/11 1889.
b.   Mons f. 5/10 1866. Nr. 2 her på bruket.
c.   Gina f. 30/10 1869, gm. Arne Monsson Bauge. Sjå Brattlid under Bauge.
d.   Kristina f. 11/9 1872, gm. Johannes Monsson S. Hope, b.nr. 4.
1869 dagsett festesetel frå mennene på L. Matre til «Halvor Monsen og nulevende hustru paa Pladset Matersøen».

Mons Halvardson L. Matre, f. 5/10 1866, d. 18/4 1946. 25/10 1887 gm. Johanna Rasmusdtr. Haugsvær, f. på b.nr. 3, 13/8 1858, d. 8/12 1950.
Born: 
a.   Martin f. 1888, d. 1890.
b.   Maria Bertina f. 19/12 1891. Fekk dottera Lilly Henriette 4/8 1914. Far: Henrik Knutson Tellevik frå Askøy
c.   Brita f. ½ 1893.
d.   Ragna f. 14/4 1896, gm. Ola Annfinnson Bjørneklett, og dei fekk sonen Alfred Johannes 1/1 1927 på Matre. Dei bur der.
e.   Harald f. 6/3 1899, gm. Andrina Berntsdtr. Fosse frå b.nr. 2. f. Rasmus Martin f. 15/6 1902, gm. Jenny Oliva Sletten, frå Tverbjørg (Stølen).

19/11 1906 tingl. festesetel frå eigarane av  b.nr. 1. og 2 på L. Matre til Mons Halvardson og kona Johanna Rasmusdtr. på deira part av Matersøyi.

Rasmus Martin Monsson Matre, f. 15/6 1902 på plasset, gm. Jenny Oliva Jonsdtr. Sletten f. 19/11 1902 på Stølen under Tverberg.
Born: 
a.   Malfred f. 27/12 1930. Sjå Trodal b.nr. 3.
b.   Ragnvald f. 26/6 1944.

Matresøyi. Ein annan plass

Martinus Monsson Smørdal frå Myking f. 1841, d. 8/1 1901. Gm. Brita Pedersdtr.. f. 27/9 1832, d. 12/3 1934.
Born: 
a.   Malena f. 1/9 1871. Sjå under nr. 2 her på plasset.
13/2 1873 dagsett «kontrakt, hvorved Halvor Monssen med eiernes Samtykke overdrager et stykke av sit Plads Matersøen til Martinus Monssen og Brita Pedersdtr. for utstederens levetid».

Arne Johannesson Fosse,  f. 3/2 1871 på b.nr. 2 (7f), d. Gift 31/10 1893 m. Malena Martinusdtr. Matreøy f. 1/9 1871 her på plasset (1a), d. 24/9 1927.
Born: 
a.   Mikal Bertin f. 1895, d. 1897.
b.   Johannes f. 29/10 1896, d. 9/2 1938.
c.   Mikalina Bertina f. 18/10 1899, g. 4/5 1923 m. Konrad Severinson I. Haugsdal. Bustad:Barlindbotn under Skuggedal.
d.   Brita f. 4/4 1902, d. 23/5 1983.
e.   Annfinn Elias f. 27/8 1904. Nr. 3 på plasset.
f.    Albert Olai f. 6/12 1906, d. 17/1 1915.
g.   Martin Konrad f. 26/8 1910, d. 28/1 1915.
h.   Borghild Maria f. 25/4 1913, g. 2/7 1938 m. Olai Nævdal f. 9/11 1909 i Myking. Bustad Askøy.
Deira born:
a.     Gustav Nikolai f. 18/5 1941
b.     Arne Magnus f. 13/4 1947

Festesetel dagsett 2/11 1893 frå eigarane av b.nr. 3 og 4 på Litle Matre til Arne Johannesson og kona på deira part i Matresøya mot kår til dei førre brukarane av plasset.

Annfinn Arneson Matre, f. 27/8 1904, g. 24/5 1958 m. Hanna Birgit Nævdal f. 20/4 1915 i Myking.
2/11 1893 dagsett festesetel frå eigarane av b.nr. 3 og 4 på L. Matre til Arne Johannesson og kona på deira part i Matersøyi, mot at dei svarar kår til Martinus Monsson og Brita Pedersdtr.