Bruk 4. Sætene

Johannes Olson. 6/7 1705 bygsel på 1 pd. s. Uppattnya 1720. Skøyte frå Svanenhielm 1725.

Jørgen Larsson Solheim, f. 1714 på b.nr. 1, d. 1761.1746 gm. Kari Sjursdtr. S. Matre, f. 1722 på b.nr. 1.
Born: 
a.   Anna f. 1750, gm. Mons Knutson Bjørneklett. Bust. der.
b.   Sjur f. 1752, gm. Herborg Henriksdtr. St. Matre frå b.nr. 1. Gifte 1781. Budde på Saltnes i Lindås. Ein son deira heitte Jørgen. Sjå um han i Areklett.
11/10 1745 skøyte frå Johannes Olson til Jørgen Larsson 18 mk. s., ¼ får for 22 rdl., 3 mk.

Annfinn Henrikson I. Hope, f. kr.1733 på b.nr. 1, d. 1810. 1761 gm. e.  Kari Sjursdtr. L. Matre, d. 1806.
Born: 
a.   Dordi f. 1762. Sjå under nr. 3 her på bruket.
b.   Jørgen f. 1765, d. 1766.
11/4 1761 skifte etter Jørgen Larsson. Bruket utl. på e.  Kari Sjursdtr., sonen Sjur og dotri Anna. 25/5 1761 skøyte ved formyndar for Sjur og Anna til Annfinn Henrikson. Med det han fekk med kona vart bruket på 15 mk. s., 5/24 får rekna til 8 rdl.

Nils Henrikson St. Matre, f. 1759 på b.nr. 1, d. 1822.1793 gm. Dordi Annfinnsdtr. L. Matre, f. 1762, d. 17/8 1855.
Born: 
a.   Henrik f. 1793. Nr. 5 her på bruket.
b.   Annfinn f. 1797. Nr. 6 her på bruket.
18/5 1791 skøyte frå Annfinn Henrikson til Nils Henrikson St. Matre og kona Dordi Annfinnsdtr. 15 mk. s., 5/24 får for 30 rdl. kårebrev frå Nils Henrikson til verforeldri: 2 t. korn, 2 kyr og ? potetor. (Talet falle ut.)

Henrik Nilsson L. Matre, f. 1793, d. 1825.1819 gm. Brita Olsdtr. St. Matre, f. 1797 på  b.nr. 1.
Born: 
a.   Dordi f. 1820.
b.   Brita f. 1822.
c.   Kari f. 1824.
Dei d. alle 3 av halsesykja 1829.
1816 skøyte frå Nils Henrikson til sonen Henrik for 40 rdl. SV. eller 75 rdl. N.V. og kår til foreldri, 3 t. korn, 2 t. potetor, 3 kyr og 12 smale.

Annfinn Nilsson L. Matre, f. 1797, d. 3/9 1839.1826 gm. e. Brita Olsdtr. L. Matre.
Born: 
a.   Henrik f. og d. 1827.
b.   Henrik f. og d. 1828.
c.   Nils f. 1829. Nr. 8 her på bruket.
d.   Dordi f. og d. 1832.
e.   Ola f. og d. 1833.
f.    Annfinn f. 1834. Hev ikkje funne dødsåret.
g.   Brita f. ?, d. 1837.
h.   Annfinn f. 21/12 1839.
Ved skifte 6/9 1825 etter Henrik Nilsson var bruket sett til 85 spdl. og utl. på e. Brita Olsdtr. mot at ho svarde døtrene 4 dl., 20 sk. kvar. Då alle døtrene døydde, fall bruket på mori. Difor finn ein ikkje noko skøyte til Annfinn.

Lars Monsson Fosse, f. 1818 på b.nr. 2, d. 16/9 1894. 1841 gm. e. Brita Olsdtr. L. Matre, d. 6/3 1871. 17/6 1871 gm. Malena Brynildsdtr. Reknes, f. 1832 på ein plass umler Reknes, Sælvågen. D. 18/6 1919. Ho hadde ei syster – Anna som tente på Fosse og på Reinå på St. Matre. Ho døydde der i 1920.
Born til nr. 7:
a.   Annfinn f. ?, d. 7/2 1843.
b.   Mons f. 10/4 1845. Mons Larsson var gift 26/5 1867 m. Ellen Marie Larsen. Dei budde i Bergen. 5 born.
c.   Ragnhild f. 27/7 1864. Avla med gj. Malena Brynhildsdtr. Reknes.
Ved skifte etter Annfinn Nilson 1840 var bruket utl. på e. Brita og sonen Nils. Skøyte til Lars Monsson finst ikkje tinglese.

Nils Annfinnson L. Matre, f. 1829, d. 30/3 1905. 23/10 1865 gm. Marta Knutsdtr. I. Haugsdal, f. 10/9 1837 på b.nr. 1, d. 31/8 1894.
Born: 
a.   Andreas f. 23/11 1866. Nr. 9 her på bruket.
b.   Berta f. 11/2 1869, gm. Karl Andreas Knutson Haugsvær. Sjå Remmane på Haugsvær.
c.   Kristen f. 1873, d. 1875.
20/6 1866 skøyte frå Lars Monsson til Nils Annfinnson for 86 spdl.

Andreas Nilsson L. Matre, f. 23/11 1866, d. 15/4 1893, gm. Anna Olsdtr. Kringlebotten, f. 1/10 1868.
Born: 
a.   Kristina Malena f 4/7 1891. Sjå under nr. 11 her på bruket.
b.   Andrea Annella f. 1893, d. 1895.
26/10 1896 tingl. skøyte frå Nils Annfinnson til sonen Andreas for 1 200 kr. og kår: (700 kr.). Same år og dag tingl. skifte etter Andreas: Bruket vert då utl. på dottera Kristina Malena for 1 800 kr. Sjå nedanfor under nr. 11.

10  Hans Martin Kristenson Reknesøy f. 30/7 1875, d. 25/8 1953. 7/4 1896 gm. e. Anna Olsdtr. Matre f. 1/10 1868, d. 19/1 1911. 5/2 1914 gm. Bergitta Elisabet Larsdtr. Hodneland f. 1880 i Lindås. Sjå St. Matre b.nr. 14.
Born: 
a.)   Andreas f. 20/1 1897. Funksjonær v/Aust Agder kraftverk. 4/4 1942 gm. Martha Terjesen f. 21/3 1916 i Moland, d. 1/11 1943.7/4 1945 gm. Ruth Terjesen f. 2/5 1914 i Arendal.
Deira born:
a.     Øystein f. 25/9 1943, d. 23/6 1947.
b.     Svein f. 2/11 1946. 19/6 1971 gm. Venche Hansen f. 10/11 1950 i Arendal. Han er bankmann der.
c.     Øystein f. 19/10 1948. Ingeniør i Arendal.
====================================
b.)   Karl f. 6/4 1899, d. 28/10 1960 v/biloverkøyring i Amerika, gm. Aletta Kittelsen frå Drammen. Han var el. ingeniør i Amerika.
c.)   Anna f. 12/3 1901, 26/6 1926 gm. Erik Grindheim i Etne.
Deira born:
a.     Einar f. 8/2 1929 gm. Asselina Birkeland, d. 1973. Gbr. i Etne.
b.     Astrid f. 4/3 1931 gm. Sverre Rolfsen. Bur i Sauda.
c.     Eli f. 20/2 1933 gm. Olav Langeland. Bur på Sandvol1.
d.     Martin f. 18/2 1936 gm. Marit Vestbø. Bur i Etne.
e.     Arnt f 15/8 1938 gm Hildur Rønning. Bur i Etne.
f.     Solveig f. 24/8 1944. Ugift. Butikkgjente i Sauda.
=====================================
d.)   Olav f. 29/6 1903.29/6 1929 gm. Marie Manger f. 6/6 1904.
Post- og telefonstyrar på Manger.
Deira born:
a.     Åsta f. ¾ 1930 gm. Eilef Bjørndal-Jensen. Bur i Horten.
b.     Borghild f. 24/10 1935 gm. Vilhelm Baug. Bur på Manger.
c.     Margrethe f. 11/4 1941 gm. Bjørn Instebø. Bur i Bergen.
d.     Odd f. 7/6 1946 gm. Anna Grindheim. Bur i Laksevåg.
=====================================
e.)   Anton f. 7/12 1905. 3/7 1932 gm. Bergljot Henriksdtr. Fanebust f. 27/3 1905. Han har vore lærar i S. Hope, Hogsvær, Hamre og Samdal krins i Fana. Sist skulestyrar.
Deira born:
a.))   Martin f. 7/5 1933. 21/6 1958 gm. Gerd Herneth f. 7/3 1937 i Hamre. Han er maskinmann hjå Munck. Bur i Åsane.
Born:
a.    Øyvind Anton f. 2/8 1960.
b.    Rita Gottliebe f. 25/11 1965.
——————————————————-
b.))   Inge Henrik f. 6/3 1935.12/12 1959 gm. Borghild Litland f. 27/1 1934 i Hosanger. Bur på Minde. Røyrleggjar.
Born:
a.    Atle f. 28/10 1960.
b.    Per f. 27/9 1962.
c.     Rune f. 1/8 1966.
——————————————————-
c.))   Arne f. 9/10 1937.28/5 1966 gm. Liv Hella f. 18/9 1942 i Skien. Ingeniør. Bustad: Siggerad.
Born:
a.    Stian f. 16/11 1966.
b.    Erlend f. 2/4 1969.
——————————————————-
d.))   Astrid Berny f. 14/2 1945. Sosionomstudent. 25/11 1971 gm. sivilingeniør Morten Eriksrud f. 1945 i Oslo. Bur i Trondheim.

11  Ola Monsson Bjørnevoll f. 4/10 1878 på Storematre, d. 23/11 1969. Gift 1911 m. Kristina Malena Andreasdtr. Litle Matre f. 4/7 1891 her på bruket (9a), d. 20/12 1963.
Born: 
a.   Agnes f. 11/8 1911, g. 14/6 1943 m. Jermund Matre på b.nr. 3.
b.   Magnus f. 17/10 1914. Nr. 12 her.
c.   Magnhild f. 6/2 1921, g. 9/6 1951 m. Odd Mjelstad f. 2/11 1920 på Osterøy. Bur der.
Deira born:
a.     Kirsten Margrete f. 10/7 1952

12  Magnus Bjørnevoll, f. 17/10 1914, g. 15/5 1942 m. Klara Solheim f. 31/10 1921 på Haugsvær b.nr. 18 (1a).
Born: 
a.)   Kjell Ottar f. 21/6 1943, g. 29/7 1966 m. Elsa Drivenes frå Austevoll. Bur i Fana.
Deira born:
a.     Kristin f. 28/3 1971
b.     Håvard f. 25/5 1975
—————————————————
b.)   Reidun Karin f. 6/1 1949, g. 20/8 1971 m. Tobias Birketveit frå Setesdalen. Bur i Fana.
Deira born:
a.     Elin f. 18/9 1972
b.     Øystein f. 10/9 1974
—————————————————-
c.)   Ingun Lillian f. 28/6 1959, g. 4/7 1981 m. Oddvar Urdal f. 30/7 1955. Bur på Vikanes.
Born:
a)Marit f. 13/8 1984
b)Ola f. 10/5 1988 Skøyte 9/12 1947 frå Ola Monsson til sonen Magnus for 2000 kr og kår til foreldra.