Bruk 3

Johannes Olson bur på dette bruket 1666. Han er då 60 år gamal og brukar  1 pd. s., ¼ får. Nemnd siste gong 1668.

Åmund hev butt på bulket ei tid millom 1668 og 1691.

Hans Olsoner på bruket 1691 og ved manntalet er han 44 år og hev styksonen Jon Åmundson heima. Han er 18 år. Hans Olson hev altso vore gm. e. etter Åmund.

Nils Åmundson. Kan vera son til nr. 2, um han ikkje var heima 1701. Nils fær skøyte hjå Svanenhielm 1725. Gm. Kari Nilsdtr. I Haugsdal. Det syner då ho skøyter bruket til nr. 5.

Ivar Hansson Tverbjørg, d. 1756, 88 ½ år gamal Gm. Siri Nilsdtr. I Haugsdal, d. 1750, 70 år gamal
Born: 
a.   Marita f. 1705. «Døbt Iver Hansen Tverberg en Soldat hans Datter Marite auflet med Siri Nielsdtr. Hougsdalen førend de komme i Ekteskab sammen som hand haver forsikret hende om.»

b.   Marita f. 1706. «Iver Tverbergs D. Marite auflet med hans forlofwede Fæstekone Siri Hougsdalen.» Ved skifte etter Randi Iversdotter L. Matre 1759, syner det seg at Marite er gm. Mons Jordal, altso i Myking.

c.   Dordi f. 1708 med foreldri budde på Haugsvær. 1736 fekk ho sonen Hogne med Bertel Hogneson Haugsvær. Bertel og Dordi vart gifte. Sjå S. Hope, b.nr. 1.

d.   Eli f. ?, gm. Ingebrigt Larsson Kringlebotten på b.nr. 1.
e.   Barbro f. ?
f.    Randi f. ?, d. 1759.
g.   Hans f. ?Nr. 6 her på bruket.
1759 forlangte Hans Ivarson Matre skifte etter systri Randi.
Då syner det seg at dei er 5 syskjen. Hans, Marita, Dordi, Eli og Barbro utanum Randi. Kvar henne og kva tid Hans, Eli, Barbro og Randi er fødde, kan ein ikkje finna i kyrkjebøkene for Masfjord. Ivar Hansson må ha butt utanfor bygdi ei tid.

16/3 1734 tingl. skøyte frå Kari Nilsdtr. «med sin Broder og Laugverges Ole Nielsen Hougsdals Raad udgivne Skiøde til sin Svoger Iver Hansøn Tverberg på 18 Mk. Smør, ¾ Faar udi Gaarden Lille Matre».

Hans Ivarson L. Matre, f. kr. 1719, d. 1786, gm. Marta Larsdtr.., fødested ukjend.
Born: 
a.   Mikkel f. 1756, gm. e.  Kari Jørgensdtr. Solheim på b.nr. 2.
b.   Siri f. 1758, d. fyrr skifte etter mori 1780.
c.   Anna f. 1761, gm. nr. 7 her på bruket.
d.   Ragnhild f. 1764, gm. Erik Johannesson Nordland på  b.nr. 1.
e.   Ivar f. 1769, gm. Gunhild Ingebrigtsdtr. Kringlebotten. Bust. Kringlebotten.
20/6 1754 dagsett skifte etter Sigrid Nilsdtr., e. etter Ivar Hansson. Bruket utl. på sonen Hans Ivarson.

Ola Olson Trodal,  f. 1753 på b.nr. 1, d. 1815. 1781 gm. Anna Hansdtr. L. Matre, f. 1761, d. 1840.
Born: 
a.   Nils f. 1781, gm. e. Marta Nilsdtr. Trodal på  b.nr. 1.
b.   Marta f. 1783.
c.   Ola f. 1784, d. 1877. Han var åndsveik.
d.   Marta f. 1786, gm. em. Mons Hansson Rambjørg på b.nr. 4.
e.   Eli f. 1788.
f.    Eli f. 1789.
g.   Anna f. 1791, d. 1792.
h.   Ingeborg f. 1792, d. 1793.
i.    Hans f. 1793, gm. Marta Larsdtr. Trodal. Bust. der på  b.nr. 1.
j.    Dordi f. 1796. Sjå under nr. 8 her på bruket.
k.   Eli f. 1798, gm. Ivar Larsson Fosse frå b.nr. 1, 1821. Fekk dottera Brita same året. Ho kom til Sandnesneset, gm. Kristen Kristenson d.y. Ivar Fosse og Eli fekk gardsbruk i Lauvås i Lindås.

1780 var det skifte etter Marta Larsdtr., e. etter Hans Ivarson. Då vart bruket utl. på ein kjøpmann i Bergen, på lensmann Lars Fjellsenda, på sonen etter Hans Ivarson, Ivar, og på døtrene etter Hans Ivarson, Anna og Ragnhild. Ivar Hansson kom til Kringle­botten, og bruket på L. Matre, 15 mk. s., 1/4 får selde han til systermannen Ola Olson Trodal for 30 rdl. (Bruki på Matre var nedsette i skyld etter flaumskade 1744.)

Erik Matiasson Hosteland, f. 1794 på b.nr. 2, d. 11/11 1847. 1817 gm. Dordi Olsdtr. L. Matre, f. 1796. Då ho vart e., vart bo attgift med Johannes Rognaldson Mjanger på b.nr. 1.
Born:
a.   Mattias f. 1818, d. 26/5 1844. (Namnet skrive Mattis.)
b.   Ola f. 1820, gm. Ingeborg Olsdtr. I. Haugsdal frå b.nr. 3. Dei var gifte 27/6 1853. Fekk seg gardsbruk på Myking i Myking.
c.   Martinus f. 1824, gm. Marta Jørgensdtr. Areklett. Bygsla  b.nr. 1. I. Holsøy.
d.   Anna f. 1827, gm. Arne Kristenson Fosse på b.nr. 1.
e.   Johannes f. 1838, gm. Lisbet Rognaldsdtr. Fosse frå b.nr. 2. Bust. Træsdal under Areklett.

Ved skifte etter Ola Olson 1815 vart bruket utl. på e. Anna Hansdtr. og borni. 1816 skøyte frå Anna Hansdtr. m.fl. til Nils Olson Trodal (son til Ola Olson) 355 rdl., 3 mk. 8 sk. (N.V.) og kår til mori, Anna Hansdtr. og broren Ola Olson. 1816 bygselbrev frå Nils Olson Trodal til Erik Matiasson Hosteland. Nils tok unda marke­slåtten i Ospehaugen og Smørdalen og rett til å bruka kastenot i «den til Gaarden beliggende fiskevåg», uten å svara landsl.

Torkjell Ivarson Lauvåsfrå Lindås f. 1823, d. 3/5 1902.
Torkjell var son til Ivar Lauvås, f. Fosse. Sjå ovanfor under nr. 7, bokstav k. 1/7 1848 gm. Anna Nilsdtr. L. Matre f. i Trodal 1812, d. 3/8 1871. Far hennar var eigar av bruket. Var komen att til L. Matre på b.nr. 1. 25/6 1873 gm. Anna Hansdtr. Keilegavlen frå Lindås, f. 1838, d. 5/11 1880.
Born: 
a.   Nilla f. 6/2 1850. Sjå under nr. 10 her på bruket.
b.   Hans f. 1876.
c.   Ivar Elias f. 1878, d. 11/12 1893.
1848 skøyte frå Nils Olson til dottermannen Torkjell Ivarson for 150 spdl. og kår til e. Dordi Olsdtr. Torkjell flytte til Lauvås då han let frå seg jordi på Matre. På Lauvås bur sonen Arne.

10  Jakob Jørgenson Kalhovda, f. 29/3 1848 på b.nr. 1, d. 29/9 1934. 24/6 1874 gm. Nilla Torkjellsdtr. L. Matre, f. 6/2 1850, d. 23/4 1922.
Born: 
a.   Anna f. 20/4 1876. Sjå under nr. 11 her på bruket.
30/10 1875 skøyte frå Torkjell Ivarson til dottermannen Jakob Jørgenson for 350 spdl. og kår til Torkjel og Anna Hansdtr.

11  Henrik Monsson L. Sleire (han tok namnet Matre etter at han busette der der), f. 30/8 1874 på b.nr. 2, d. 29/2 1939. 28/6 1899 gm. Anna Jakobsdtr. Matre f. 20/4 1876, d. 20/7 1960.
Born: 
a.)   Jenny Nikolina f. 16/7 1899, gm. Birger Wergeland på Lauveide.
b.)   Margit Terese f. 10/6 1900, gm. Arthur Hansson Molland, Gunnarbuøyra.
c.)   Anna Henrikka f. 1/8 1903. Ho er sjukesyster.
d.)   Tilla Julie f. 2/12 1905, d. 14/1 1921.
e.)   Betsy Maria f. 8/11 1908, gm. Toralf Rognaldson Matre på b.nr. 3.
f.)    Jermund f. 19/8 1911. Nr. 12 her på bruket.
g.)   Bjarnhild Inger f. 30/7 1914, gm. Emanuel Olson Sandnes på b.nr. 12 St. Matre.
h.)   Magnus f. 1/8 1916, d. 5/1 1970, gm. Inger Trohaug frå Modalen. Dei budde i Knstiansand.
Deira born:
a.     Jan f. 28/4 1953.
b.     Kjell Arne f. 19/8 1955.
c.     Anne Grete f. 5/3 1960.
———————————————–
i.)    Aslaug Klara f. 21/9 1918. 1942 gm. Jakob Mo frå Modalen.
Deira born:
a.     Olav.
b.     Sveinung.
c.     Torunn.
d.     Audun.
———————————————–
j.)    Trygve Julius f. 22/11 1921. Sjå Rabbane-Einekavane. St. Matre.
k.)   Arnold f. 5/1 1925, d. 28/5 1929.
20/12 1906 skøyte frå Jakob Jørgenson til F. Hiorth for 30 000 kr. Så vert bruket delt i b.nr. 3 F. Hiorth. Skyld 2.18.

B.nr. 8 A.s Matrefallene skyld 1.35 «Kraft med elver og innsjøer osv. tilhørende b.nr. 8».
7/10 1910 skøyte frå F. Hiorth til Jakob Jørgenson b.nr. 3 for 7 000 kr.
20/12 1911 skøyte frå Jakob Jørgenson til dottera Anna og mannen Henrik Monsson for 1 600 kr. og kår.
B.nr. 9 Stien utskild frå b.nr. 3, 17/11 1917.

12  Jermund Henrikson Matre, f. 19/8 1911 (11f), g. 14/6 1943 m. Agnes Aletta Olsdtr. Bjørnevoll, f. 11/8 1911 på Litle Matre b.nr. 4 (11a), d. 21/10 1971.
Born: 
a.   Håkon Arnold f. 17/3 1944. Nr. 13 her.
b.   Odd Kåre f. 30/3 1947, g. 14/10 1983 m. Nina Mohn frå Bergen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Iselin f. 4/1 1984
b.     Torbjørn f. 11/11 1986
c.   Einar f. 24/9 1950, g. 11/11 1972 m. Ingvild Falkanger frå Åsane.
Deira born:
a.     Erlend f. 10/4 1976
b.     Ørjan f. 6/12 1979
Skøyte 7/9 1940 frå Anna Jakobsdtr. til sonen Jermund for 500 kr + lausøyre og kår.

13  Håkon Matre, f. 17/3 1944 (12a), g. 16/7 1966 m. Elin Kalve f. 20/11 1941 i Oslo.
Born: 
a.   Jan Hallstein f. 7/7 1964
b.   Trond f. 16/12 1966