Bruk 2 (og 1) og 12

Bruk 2 (og 1)

Nils Olson, f. kr. 1640. Han brukar 1 Sp. s. 1666 og ¼ får. Han er nemnd siste gong 1711. Han hadde 1701 desse søner:
a.   Ola 36 år. kom til Bauge.
b.   Steffen 16 år. Nr. 2 her på bruket.
c.   Lars 10 år. Han fekk bygsel på eit bruk på Hosteland, men var utkommandert som soldat og kom ikkje til å bu på bruket

Steffen Nilsson L. Matre, f. 1685, d. 1771. Gm. Anna Rasmusdtr. Bauge, f. ?, d. 1743.
Ved skifte etter Anna Rasmusdtr. er nemnd tvo arvingar som må vera hennar  born med Steffen. Hev ikkje funne dei i kyrkjebøkene.
Anna Steffensdtr. 20 år med kurator broren Rasmus Steffenson. 1723 fekk Steffen Nilson skøyte hjå Svanenhielm.

Lars Steffenson Haukeland f. 1719. 1744 gm. Anna Jonsdtr. Kvamme, f. 1707.
Born: 
a.   Unna f. 1745.
b.   Steffen f. 1747. Nr. 4 her på bruket.
1744 skøyte frå Steffen Nilsson 12 mk. s.  for 12 rdl. og kår til Steffen.

Steffen Larsson L. Matre, f. 1747, d. 1771.1771 gm. Lisbet Fusedtr. Botten, f. 1733. Steffen hadde ikkje fenge skøyte då han døydde.

Rasmus Rasmusson Tverbjørg, f. 1745, d. 1779.1772 gm. e. Elisabet Fusesdtr. L. Matre, d. 1777.
Born: 
a.   Rasmus f. 1773, d. 1780.
b.   Steffen f. 1777.
22/10 1771 skøyte frå Lars Steffenson til Rasmus Rasmusson 12 mk. 8.1/6 får for 10 rdl.

Rognald Rasmusson Tverbjørg, f. 1748, d. 1834.1780 gm. Engel Torgeirsdtr. Haugsvær, f. 1759 på b.nr. 1, d. 23/9 1842.
Born: 
a.   Lars f. 1781, gm. Brita Sjursdtr. Fosse, b.nr. 2, Bust der.
b.   Siri f. 1782, gm. Johannes Knutson Trodal. Bust. b.nr. 3 på St. Matre.
c.   Torgeir f. 1785. Nr. 7 her på bruket.
d.   Rasmus f. 1787, gm. Gunhild Olsdtr. Hope frå Hopsøyri. Sjå b.nr. 4 på L. Matre.
e.   Jon f. 1790. Sjå b.nr. 2 på Solheim.
f.    Anna f. 1793, gm. Sjur Ivarson Kringlebotten. Bust. L. Matre, b.nr. 1.
g.   Marta f. 1796, gm. Ola Larsson Haugsvær på b.nr. 2.
h.   Randi f. 1799, gm. em. Anders Andersson Bjørneklett. Bust. der.
i.    Lisbet f. og d. 1802.
j.    Johannes f. 1804, gm. Ingeborg Ivarsdtr. Mjanger Bust. der, b.nr. 1.
1779 skøyte frå formyndarane for Rasmus og Steffen Rasmusson til Rognald Rasmusson Tverbjørg for 20 rdl.

Ved skifte etter Lars Steffenson vart 12 mk. s., 1/8 får utl. på e. Anna Larsdtr. og dottera Unna Larsdtr. 1882 fær Rognald Rasmusson skøyte på denne luten for 14 rdl. Han vert då eigar av  1 pd.  s., 1/3 får. Han betalar 8 rdl. for løysingsretten.

Torgeir Rognaldson L. Matre, f. 1785, d. 26/10 1868.1812 gm. Brita Knutsdtr. Vabu frå Lindås, f. 1785, d. 29/3 1860.
Born: 
a.)   Ingeborg f. 1816, gm. Ola Johannessen Bauge på b.nr. 1.
b.)   Rognald f. 1819. Nr. 8 her på bruket.
c.)   Knut f. 1823, gm. Anna Nilsdtr. Kalhovda 1/7 1848. Ho f. på b.nr. 3. Bust.: Fyrst Kleiven or Nevdal. Sidan Ytre Arna. Borni til Knut Torgeirson L. Matre tok namnet Nevdal:
a.     Torgeir Nevdal f. 1849, b. Nils Nevdal f. 1851, e. Arne
Martin Nevdal f. 1856, d. Brita Nevdal f. 1863.
—————————————————–
d.)   Engel f. 1827, gm. Ivar Sjurson L. Matre b.nr. 1.

24/10 1812 skøyte frå Rognald Rasmusson til sonen Torgeir 12 mk. s., 1/6 får for 50 rdl. og 1827 12 mk. s., 1/6 får for 50 spdl. Kår frå Torgeir til foreldri Rognald og Engel: 10 v. havre, 3 t. potetor, 3 kyr, 6 smale og 4 geit. Den halvparten Torgeir fekk skøyte på 1812, skøyter han til systermannen Sjur Ivarson Kringlebotten 1828. Det er no b.nr. 1.

Rognald Torgeirson L. Matre, f. 1819, d. 7/12 1887. 27/2 1843 gm. Botilla Monsdtr. Tangedal, f. 1817 på b.nr. 1, d. 26/5 1893.
Born: 
a.   Torgeir f. 16/6 1845. Nr. 9 her på bruket.
b.   Mons f. 13/11 1846, gm. Kari Knutsdtr. St. Matre 8/4 1874. Han var underoffiser og budde i Mjølkråi i Åsane. Hadde gard der.
c.   Arne f. 17/4 1850, gm. Brita Arnesdtr. Fosse. Bust. N. Kvinge, b.nr. 4.
d.   Berta f. 9/8 1856, gm. Andreas Olson Kvingedal. Dei fekk fyrste borni på Matre. Kom seinare til N. Kvinge, b.nr. 8.

24/5 1842 skøyte frå Torgeir Rognaldson til sonen Rognald 12 mk. s., 1/6 får for 120 spdl. og kår: 2 kyr, 8 smale, 8 v. havre og 3 t. potetor. «Vilkåret træder i kraft når faderen overlader bruksretten.”

Torgeir Rognaldson L. Matre f. 16/6 1845, d. 6/1 1924. 25/6 1873 gm. Marta Rasmusdtr. Haugsvær, f. 25/3 1845, på b.nr. 2, d. 30/7 1915.
Born: 
a.)   Rognald f. 23/3 1874. Nr. 10 her på bruket.
b.)   Brita f. og d. 1876.
c.)   Brita f. 1877, gm. Rognald Johannesson St. Matre på b.nr. 3.
d.)   Rasmus f. 1880. Reiste til Amerika 1903. Gift der, hadde 2 born.
e.)   Bertin f. 19/5 1883. Ugift. Reiste til Amerika, d. 27/11 1965.
f.)    Teodor f. 14/5 1886. Ugift. Reiste til Amerika.
g.)   Bertina f. 15/4 1889, d. 1943. Gm. baneformann Bernt Sakarias Olavson Sævig f. 22/1 1875, d. 9/8 1953. Budde på Voss.
Deira born:
a.))   Marta f. 12/8 1916. gm. Torstein Bergstrøm f. 9/3 1916. Stasjons­meister på Finse.
Born:
a.    Asle f. 31/12 1941.
b.    Bjørg f. 19/9 1944.
c.     Kari f. 27/12 1946.
d.    Terje f. 3/3 1948.
e.     Bjarne f. 21/9 1950.
—————————————————
b.))   Olav f. 31/1 1920. Stasjonsformann pa Voss. 30/8 1946 gm. Trine Ottosdtr. Stenseth f. 19/7 1921.
Born:
a.    Bernt Otto f. 30/9 1950.
b.    Tore f. 13/6 1956.
==================================
h.)   Maria f. 1/6 1892, d. 1938. Ugift.
9/5 1874 skøyte frå Rognald Torgeirson til sonen Torgeir for 300 spdl. og kår: (192 ½ spdl.).

10  Rognald Torgeirson Matre, f. 23/3 1874, d. 1/8 1955. 6/5 1902 gm. Bergitta Steffensdtr. Sætre frå b.nr. 2 Eikemosæteren, f. 31/3 1874, d. 10/4 1970.
Born: 
a.   Teodor f. 11/4 1904. Nr. 11 her på bruket.
b.   Marta f. 18/4 1907. 10/5 1952 gm. Ananias Johanson Kvamsdal frå g.nr. 12 b.nr. (Boshaugen). Dei bur i Rådal i Fana. Dei har ikkje  born .
I 1906 vart ein del av eigedomen seld til direktør Fr. Hiorth og fråskild. 20/6 1910 skøyte frå Torgeir Rognaldson til sonen Rognald for 1 000 kr. og kår.

11  Teodor Rognaldson Matre, f. 11/4 1904, d. 13/10 1975. Gift 24/1 1942 m. Malena Karlsdtr. Melkeråen f. 11/3 1913 i Odda.
Born:
a.)   Solveig f.23/11 1942,g.12/2 1971 m. Herbert Kari frå Austerrike. Bur i Gofis, Austerrike.
Deira born:
a.     Uwe Christian f. 8/4 1972
b.     Birgit f. 12/9 1973
c.     Irene f. 7/10 1974
————————————————
b.)   Birgit f. 15/5 1946, g. 9/11 1968 m. Borger Borgersen frå Skien. Bur i Lindås.
Deira born:
a.     Kristin f. 29/4 1969, samb. m. Trond Vestby f. 15/11 1964 i Andebu. Bur i Bergen. 1 born.
————————————————
c.)   Torgeir f. 12/8 1950, g. 22/8 1980 m. Annette Lund f. 2/5 1956. Bur i Fana.
Deira born:
a.     Ingrid Christina f. 18/2 1981
b.     Christian f. 26/5 1985
Skøyte 15/7 1947 frå Rognald Torgeirson til sonen Teodor vederlagsfritt.

Bruk 12. Haugen

Utskilt frå b.nr. 6 tingl. 29/1 1957.

31/5 1957 skøyte frå Bergenshalvøen kommunale kraftselskap til Teodor Matre for 2 813.50 kr. Dette er det stykket der husa står.