Stordalen under g.nr. 50

Fossen

1  Lars Monsson Grimstad. Kona og  born finn ein ikkje noko um. Men det ser ut til at det er han som hev bygt dei fyrste husi i Stordalen.

1827 festesetel frå Knut Larsson Solheim og Rognald Larsson Fosse til Lars Monson Grimstad «på et Husmandsplads Stordalsbot­ten kaldet. (Et udmarkstykke han agter at oprydde.)

Dersom Rognald Larsen inden et aar efter sin myndighedsalder, selv vil benytte denne sin eiendom, skal hans halvpart ryddiggjøres». (Det var formyndaren hans som var med å feste Stordalen burt.) Plassmannen kunde ta tømmer til desse hus: «En tømret stuebygning 8 alen i qvadrat, 1 do, bod 6 alen i qvardrat, en lade af standardverk 10 alen lang og 9 alen bred, et tømret fjøs 10 alen langt og 8 alen bredt. Et ildhus 5 alen i qvadrat. Naar disse huse er opført, maa han hverken selv eller ved andre lade hugge furuskov eller næver afflaa uden det som vi selv maatte anvise ham til disse huses vedligeholdelse. Hvorimod det skal være ham tilladt at hugge affaldsskov til fornøden brændeved, ligesom han må hugge skavskov til kreaturene uden indskrenkning. 2 ort aarl. afgift.»
Grenser: «Mod nordsiden til Storevandsur, mod syd til Skavlebotsuren og mod vest til Storevandet. Mod Østsiden er han hvad havnegang angaar, uindskrenket saa langt vor eiendom strekker sig.»

Aksel Ivarson, gm. Ingeborg Hermundsdtr..
Born: 
a.   Ivar f. 1833.
b.   Tor f. 1836.
c.   Marta f. 5/10 1837.
d.   Inger f. 8/6 1840.
e.   Johannes f. og d. 1843.

Hev ikkje funne kvar desse folki var ifrå. Heile huslyden reiste til Amerika 3/5 1844.

1834 tingl. bygselbrev frå Rognald Larsson Fosse til Aksel Ivarson «Storedahl paa et plads kaldet Storedahl». Noko um kva han skulde rå yver. «Skoven paa nordre side af Storevandet lige til vandets udfald. Havnegangen paa søndre side lige til Skavlebotsaaen.»

1842 fekk han feste på hin luten av Stordalen. “Festeseddel fra Knud Larsen (Solheim) til Axel Iversen Stordahl paa et plads kaldet Stordahl.”

“1.   Indenfor saa langt han kan rydde af mark og skov.
2.   På nordre side af samme vand ligeledes hvad der af skov og mark er beliggende like til vandets udfald og derfra i øst i fjel­det og
3.   paa søndre side av det pladset nu opbyggede og af fæstetageren brugende, men ham ei tilhørende huse, den hele strekning lige til Skavlebotsaaen til beiting, ligesom skoven foruden på denne strekning, endvidere ned til vandets udfald. Disse teiger sammen med de teiger som er ham tilbygslet 1833, tingl. 1834 og udgjør rydningspladset Storedahl, skal fæsteren nyde og be­holde for sin og hustrus levetid – iimod at han pladsets huse forsvarlig vedlikeholder, rydder og forbedrer (plasset). Aarl. ½ spdl. og derhos ikke holder et større antal end 10 kjør og 10 faar.”

Rasmus Johannesson St. Matre, f. 1818 på b.nr. 3. 16/10 1844 gm. Kari Kristensdtr. Fosse, f. 1819 på b.nr. 1.
Born: 
a.   Siri f. 28/6 1846, gm. Ola Rognaldson Fosse på plasset heima på Fossen, under b.nr. 2.
b.   Kristen f. 5/11 1847, gm. Anna Ivarsdtr. L. Matre, bust. der, b.nr. 1.
c.   Johannes f. 9/8 1850, gm. Johanna Hansdtr. Y. Haugsdal, sjå Haugsdalbakken.
d.   Brita f. og d. 1852.
e.   Lars f. 11/2 1854, gm. Ragnhild Larsdtr. Sævrås i Lindås 10/6 1884.
f.    Brita f. 30/10 1856, gm. Anders Olson Rambjørg på b.nr. 6.
g.   Erik f. 27/1 1859, gm. Gina Rognaldsdtr. Y. Haugsdal 20/6 1887.  Bust. Steine i Gulen.  Plassmann.  Born: Kristine, Rasmus, Ragnvald, Lars, Signe, Johanne, Ivar, Andreas og Katrine Lovise.
h.   Malena f. 28/11 1861, d. ung.
i.    Malena f. 30/11 1862. Lagnad ukjent.
j.    Torkjell f. 18/8 1865. Livde ugift på Steine i lang tid. D. på Rambjør 1946.

1844 festesetel frå Knut Larsson Solheim og Rognald Larsson Fosse til Rasmus Johannesson St. Matre på plasset «Storedahlen». «Indfæstning eller bygselsum har Rasmus Johannessen betalt 27 spdl. Aarl. afgift 1 spdl.»
Rasmus gav upp bygsli og reiste til Steine i Gulen, der han fekk eit plass hjå broren Lars.

So vert det 2 plass, eit under kvart bruk på Fossen.