Bruk 2

Ivar Larsson Kringlebotten, f. 1731 på Lillejord i Eksingdalen, d. 1797. Gm. Ingeborg Gullaksdtr. Søgnestrand frå Lavikda­len i Sogn, f. 1711, d. 1797.
Ivar fekk bygsel 1755. Sjå under b.nr. 1.

Sjur Henrikson St. Matre, f. 1756 på b.nr. 1, d. 1796.1789 gm. Marta Andersdtr. Kringlebotten.
Born: 
a.   Mattis f. 1789, d. 1790.
b.   Brita f. 1790. Sjå under nr. 4 her på bruket.
c.   Anna f. 1793, gm. Erik Klausson I. Haugsdal på b.nr. 5.
d.   Henrik f. 1796, gm. Guri Olsdtr. St. Matre. Bust. der b.nr. 1.
1788 bygselbrev frå Henrik Larsson St. Matre til sonen Sjur på «Storedal som Iver Larsen og konen Ingeborg Gullaksdtr. før har brugt». Avgift 4 mk. Årl. Kår frå Sjur til Ivar og Ingeborg: 3 Kjør, 6 Smaler og en liden Ager til dyrkning af det nødvendige Korn.»

Ola Knutson Trodal, f. 1773 på b.nr. 2. 1797 gm. e. Marta Andersdtr. Fosse.
Born: 
a.   Sjur f. 1799. Sjå Trodal, b.nr. 2.
b.   Botilla f. 1802, d. i Trodal 1819.
c.   Ingeborg f. 1805. Sjå Trodal.
d.   Randi f. 1808. Sjå Trodal.
1797 bygsel frå Henrik Larsson St. Matre til Ola Knutson på «Store Dahle». Ola Knutson flytte til Trodal, b.nr. 2.

Lars Rognaldson L. Matre, f. 1781 på b.nr. 2, d. 1816. Vart teken av ei snøskred i Nordgilet saman med Torkjell Larsson på b.nr. 1.  1810 gm. Brita Sjursdtr. Fosse, f. 1790.
Born: 
a.   Engel f. og d. 1811.
b.   Rognald f. 1813. Nr. 6 her på bruket.
c.   Sjur f. og d. 1814.
d.   Sjur f. og d. 1815.
Bruket skyldsett ialt med same skyld som b.nr. 1, og 19/10 1811 skøyte frå Ola Henrikson St. Matre til Lars Rognaldson L. Matre for 100 rdl.

Mons Monsen Orknes frå Gulen, f. 1784, d. 26/2 1836. Kom ogso burt i ei snøskreda. 1817 gm. e. Brita Sjursdtr. Fosse, d. 23/3 1852.
Born: 
a.   Lars f. 1818, gm. e. Brita Olsdtr. L. Matre på b.nr. 4.
b.   Mons f. 1823, gm. Anna Johannesdtr. Kringlebotten 1850. Bust. Kringlebotten, b.nr. 1.
c.   Botilla f. 1827, gm. u.k. gardbrukar Tron Hausson Jordal, L. Matre 21/4 1851. Dei var gifte på L. Matre, men dei budde ikkje der.

Ved skifte etter Lars Rognaldson 1817 vart bruket utl. på sonen Rognald og på e. Brita Sjursdtr. Samstundes vart det bygsla til Mons Monsson på 14 år.

Rognald Larsson Fosse, f. 1813. 1833 gm. Brita Olsdtr. Kringlebotten, f. 1805 på b.nr. 1, d. 13/12 1878.
Born: 
a.   Johannes f. 23/3 1834. Nr. 7 her på bruket.
b.   Lisbet f. 1837, gm. Johannes Erikson L. Matre. Bust. Areklett på Træsdal. Ho var døypt for Lisbet etter Lars, men då ho vart gift vart ho skrevi Elisabet.
c.   Sjur f. 1840, d. 1842.
d.   Ola f. 1843. Sjå plasset under dette bruket.
e.   Sjur f. 1847, gm. Sigrid Sjursdtr. Molland. Bust. Mol­landseid.
f.    Engel f. 1850, gm. Annfinn Botolfson Kringlebotten. Bust. Stordal under Fosse.

1832 skøyte frå Mons Monsson til stykson Rognald Larsson 3 mk. s.  for 50 rdl. 3 mk. åtte han sjølv. Kår til Mons Monsson og kona: 3 kyr, 9 smale. Mons Monsson skal i sumaronni arbeida for Rognald «saalenge helbred og alder tillader det».

Johannes Rognaldson Fosse, f. 23/3 1834, d. 21/4 1911. 8/5 1859 gm. Brita Botolfsdtr. Kringlebotten, f. 1835 på b.nr. 1, d. 15/11 1890.
Born: 
a.   Rognald f. 6/6 1860. Nr. 8 her på bruket.
b.   Bernt f. 7/6 1863, gm. Marta Martinsdtr. Sandnes 8/4 1891. Ho var frå Sandnesneset. Bernt budde ei tid på Oster­eidet og dreiv landhandel der. Flytte seinare til Seim, der han kjøpte seg gardsbruk på Spurkeland.
c.   Berge f. 2/9 1865. Bust. plasset under dette bruket.
d.   Anna f. og d. 1868.
e.   Arne f. 16/11 1869, d. ung.
f.    Arne f. 3/2 1871, gm. Malena Martinusdtr. Matersøy. Bust. der.
g.   Sygni f. 24/1 1874, gm. Matias Nordås i Bruvik.
h.   Anna f. 20/10 1876, gm. Henrik Mikal Kristenson Mol­landsøy 21/5 1902. Bust. Synnevåg i Austrheim.
3/6 1864 skøyte frå Rognald Larsson til sonen Johannes for 200 spdl. og kår: (700 spdl.).

Rognald Johannesson Fosse, f. 6/6 1860, d. 21/2 1923. 10/6 1887 gm. Anna Johannesdtr. St. Matre, f. 2/9 1868 på b.nr. 3, d. 16/9 1951.
Born: 
a.   Johannes f. 5/4 1894. Nr. 9 her på bruket.
b.   Jens f. 13/4 1898, d. 25/10 1918.
c.   Brita f. 15/10 1900, gm. Martin Konrad Kasparson Daae i Tangedal på b.nr. 4.
26/11 1891 skøyte frå Johannes Rognaldson til sonen Rognald for 1 000 kr. og kår.

Johannes Rognaldson Fosse, f. 5/4 1894, d. 13/8 1966. Gift 4/8 1923 m. Petra Siselia Halvardsdtr. Økland f. 1/4 1901 i Austevoll, d. 20/3 1960.
Born: 
a.)   Ragnvald f. 23/3 1924. Nr. 10 her.
b.)   Halvard f. 1925, d. 1928
c.)   Jens f.18/5 1926. Bur på Matre.
d.)   Halvard f.28/12 1929,g.5/7 1958 m. Elsa Johannessen f. 16/1 1936 i Bergen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Jarl Erik f. 19/9 1960
b.     Steinar f. 5/3 1966
—————————————————
e.)   Anna f. 9/4 1931, g.m. Alf Østerbø f. 8/5 1919 i Ikjefjord. Bur på St.Matre b.nr. 35.
f.)    Hermann f. 5/3 1935, g. 2/5 1959 m. Berly Kvittingen f. 13/5 1939 i Samnanger. Bur i Fana.
Deira born:
a.     Jan Per f. 5/2 1960
b.     Beate f. 25/11 1963
c.     Jens Kristian f.11/6 1972
Skøyte 21/6 1924 frå Anna Johannesdtr. til sonen Johannes for 1500 kr og kår.

10  Ragnvald Fosse, f. 23/3 1924, g. 17/7 1954 m. Herlaug Helga Årnes f. 29/5 1928 i Ikjefjord.
Born:
a.   Walter f. 15/12 1955
b.   Iris f. 1/3 1961
Skøyte 18/9 1959 frå Johannes Rognaldson til sonen Ragnvald og kona for 10000 kr og kår.
Huslyden bur no på Store Matre b.nr. 41.

Eit plass under bruk 2 –
Utskilt b.nr. 6 Fossheim, 21/6 1952.


Ola Rognaldson Fosse, f. 1843 på b.nr. 2, d. 26/1 1896. 18/6 1868 gm. Sigrid Rasmusdtr. Stordal, f. 1846, d. 2/9 1894.
Born: 
a.   Brita f. 23/5 1869.
b.   Kari f. 1871, d. 1874.
c.   Brita f. 17/7 1873. Flytte til Bergen 1900.
d.   Kari f. og d. 1876.
e.   Rasmus f. 6/6 1878. Bust. Ålesund. Jerndreier. 20/5 er Hans Rasmusson Fosse gm. Dagny Sørensdtr. Stordal. Sjå Eikemosætren. Kven Rasmus Fosse var gm. finn ein ikkje noko um i Masfjordbøkene.
f.    Kari f. 18/8 1881.
g.   Ragnhild f. 20/3 1884. Reiste til Bulken 1916.
h.   Martin f. 7/6 1886, d. ugift.
i.    Bernt f. 25/12 i889, gm. Sofia Sørensdtr. Stordal 10/11 1917. Mekanikar. Bur i Bergen.

3/6 1864 festesetel frå Johannes Rognaldson Fosse til broren Ola og «eventuelt enke paa et plass under d. b. med Smaaaspeteigen, Midtteigen og Moselien og halve slaatten i Nordregilen».

Berge Johannesson Fosse, f. 2/9 1865 på b.nr. 2. 23/6 1897 gm. Hansina Kristina Hansdtr. Øksnes frå Austrheim f. 19/3 1854, d. 7/11 1936.

Fosterdotter Jenny Alfhilda Jørgensdtr. St. Matre f. 15/10 1898, d.9/6 1970. 22/8 1952 tingl. skøyte frå Johannes Rognaldson Fosse til Arthur Korneliussen for 300 kr.