Bruk 1

Halvard Larsson Kringlebotten, f. 1740. Kring 1760 gm. Marta Gullaksdtr. Søgnestrand frå Lavikdalen, Sogn. 1785 gm. e. Brita Johannesdtr. Haugsvær. Flytte då til Haugsvær.
Born: 
a.   Gullik f. 1761. Nr. 2 her på bruket.
At Marta Gullaksdtr. var frå Lavikdalen, gjeng fram av eit skifte på Haugsvær etter ei syster hennar.

Gullak Halvardson Fosse, f. 1761. 1786 gm. Randi Ingebrigsdtr. Kringlebotten, f. 1761.
Born: 
a.   Marta f. 1787.
Gullak døydde ikkje på Fosse, for dødsfallet er ikkje førd i kyrkjebøkene. Tradisjonen seier at han rømde frå heimen. Randi flytte heimatt til Kringlebotten. Ho vart 1802 gm. em. Baste Jørgenson Kalhovda på b.nr. 4, og dotteri Marta vart gm. Lars Lasseson Hopsøyri. Bust. Kalhovda, b.nr. 5.

Lars Torkjellson Lillejord, frå Eksingedalen f. kr. 1758, d. 20/11 1841. Gm. Brita Knutsdtr.. Mo frå Modalen, f. 1766, d. 21/5 1848. Far til Lars heitte Torkjell Ivarson Lillejord, f. 1709, d. 1761. Far til Ivar heitte Johannes. Kona til Torkjell heitte Brita Jakobsdtr., f. 1712.
Born: 
a.   Brita f. 1787. Sjå under nr. 4 her på bruket.
b.   Knut f. 1792, gm. Brita Johannesdtr. Solheim. Bust. der på b.nr. 1.
c.   Man f. 1794, gm. Tomas Johannesson L. Matre.  Bust. Vabu i Lindås.
d.   Torkjel f. 1795, d. 1816. Kom burt i ei snøskreda i Nordgilet.
e.   Brita f. 1796, gm. Sjur Olson Trodal på b.nr. 2.
f.    Ivar f. 1798, gm. Eli Olsdtr. L. Matre frå b.nr. 3. Bust. Lauvås i Lindås. Ivar fekk skøyte på 8 4/13 m. s., 11 1/13 k. malt i Lauvås hjå Ivar Hansson Lauvås, 17/10 1822.
g.   Kari f. og d. 1801.
h.   Rognald f. 1802.
i.    Jakob f. 1803, gm. Marta Lassedtr. Kalhovda 1832. Bust. der, b.nr. 1.
j.    Ellev f. og d. 1805.
k.   Kari f. 1807, gm. Lars Nilsson Kalhovda på b.nr. 3.

1789 festesetel frå Sjur Jørgenson St. Matre til Lars Torkjellson på hans part av plasset «Store Dahlen», som Halvard Larsson og Gullak Halvardson fyrr hadde brukt. Avgift 1 rdl. årl., og kår til Halvard Larsson og Brita Johannesdtr., 2 kyr, 4 smale. Dei skulde sjølve henta drotten, då dei ikkje budde på plasset.

1806 skifte etter Sjur Jørgenson St. Matre. Plasset Fosse eller Store Dahle vart då utl. på e. etter Sjur og på hans arvingar for 50 rdl. 21/11 1811 vart «Fosse, forhen kaldet Stordahlen» skyldsett og fær namnet Fosse, skyld 12 mk. s.  Same året skøyte frå Jørgen Johannesson Kringlen (ein arving etter Sjur Jørgenson Matre) og fl. parthavara til Lars Torkjellson 6 mk. s.  for 100 rdl.

Kristen Arneson I. Hope, f. 4/1 1800 på b.nr. 1, d. 10/6 1878. 1818 gm. Brita Larsdtr. Fosse, f. 1787, d. 16/7 1872.
Born: 
a.   Marta f. 26/2 1818, gm. Henrik Knutson Solheim på b.nr. 1.
b.   Kari f. 1819, gm. Rasmus Johannesson St. Matre. Dei budde fyrst i Stordalen under Fosse, men flytte sidan til Steine i Gulen.
c.   Brita f. og d. 1822.
d.   Arne f. 1824. Nr. 5 her på bruket.
e.   Torkjell f. 1828, d. ung.
f.    Brita f. 1829, gm. Ola Sjurson Trodal på b.nr. 2.
g.   Torkjell f. 1833, gm. Johanna Johannesdtr. Kringlebotten, 15/4 1860. Bust. Hope i Lindås.

Torkjell og Johanna fekk borni: Brita 13/3 1861. Anna 7/9 1866. Kristen 11/12 1869. Aletta 17/4 1874.

1826 skøyter Lars Torkjellson bruket til sonen Knut Solheim, og Knut sikrar faren og mori dette kåret: «Udsed til 1 ½ v. havre, 3 t. poteter, for til 3 kyr, 6 smale, 6 geit.» «Endelig skal min fader saa lenge han lever, have frihed til at hugge i gaardens skov til for­nødent brændevin, tobak og salt.» 1833 bygselbrev frå Knut Larsson Solheim til Kristen Arneson Hope.

Arne Kristenson Fosse, f. 1824, d. 23/2 1915. 1853 gm. Anna Eriksdtr. L. Matre, f. 1826 på b.nr. 3, d. 11/1 1911.
Born: 
a.   Brita f. 1854, gm. Arne Rognaldson L. Matre frå b.nr. 3. Bust. N. Kvinge, b.nr. 4.
b.   Erik f. 1855, gm. Tilla Jørgensdtr. Kringlen frå Brekke 24/7 1885. Bust. Midttun i Gulen.
c.   Dordi f. 6/12 1856. Sjå under nr. 6 her på bruket.
d.   Kristen f. 1857. Landhandlar fyrst på Solheim, sidan I. Haugsdal, d. 19/2 1923.
e.   Malena f. 28/10 1858, gm. sersjant Johannes Matiasson Kringlebotten 19/4 1890. Sjå under Kringlebotten, b.nr. 1.
f.    Sygni f. 22/12 1859, gm. Henrik Matiasson Kringlebotten på b.nr. 1.
g.   Johannes f. og d. 1861.
h.   Johanna f. 7/1 1863, d. 23/2 1872.
i.    Torkjell f. 10/2 1865. Bust. Bergen. Maskinist ved det gamle sykehuset.
j.    Andrea f. 1866, d. 1867.
k.   Andrina f. 1868, d. 1872.
l.    Johannes f. 12/3 1872. Utvandra til Amerika.
1851 bygsel frå Knut Larsson Solheim til Arne Kristenson Fosse og kår til Kristen Arneson og kona Brita Larsdtr.

Erik Torkjellson Haugsvær, f. 12/4 1854 på b.nr. 7, d. 2/11 1950, 5/6 1878 gm. Dordi Arnesdtr. Fosse, f. 6/12 1856, d. 29/10 1926.
Born: 
a.)   Karoida f. 15/1 1879, gm. lærar og kyrkjesongar Olav Hod­neland frå Myking. Lærar i Fresvik i Sogn. Hodneland var tilsett til lærar og klokkar i Solheim og var på veg dit, då motorfartyet som han og huslyden flytte på, vart pårend av av ein rutebåt. Hodneland og eit barn kom bort. Enkja med borna budde sidan på Fosse til borna var vaksne. Ulukka hende 31/3 1911.
Deira born:
a.))   Magnus d.
b.))   Eivind gm. Olufine Samuelsdtr. Moberg.
Born:
a.    Odd f. 1937 d. 1944.
b.    Kjell Steinar.
c.     Erling.
d.    Jan Magnus.
——————————————————–
c.))   Bjarnhild drukna 31/3 1911.
d.))   Gudrun gm. Emil Bruntland frå Lindås. Bur i Bergen.
Born:
a.    Dagny gm. Gjert Bertinson Haugsvær. Sjå Haugsvær b.nr. 2 nr. 6b.
b.    Vigdis gm. Jan Erik Steder fri Telemark.
Born:
Ein gut.
=====================================
b.)   Anna f. 12/7 1880 gm. lossearbeidar Kristian Håland frå Fjaler. Bustad Bergen.
Deira born:
a.     Edit f. 1914 gm. Lars Vevle.
Born:
a.    Eva gm. Jon Fosse fri Alversund.
Born:
a.     Frank.
b.     Kenneth.
======================================
c.)   Arne f. 23/9 1882, gm. Ingeborg Rasmusdtr. Rørtveit frå Gulen.
Deira born:
a.))   Ruth d. 1936. Gm. Amundsen frå Minde i Fana.
Born:
a.    Wencke gm. gardbrukar Kvale frå Voss.
———————————————————
b.))   Dagmar gm. Bjarne Dalsveen, Hamar.
Born:
a.    Terje. Omkom ved ei bilulukke.
b.    Irene.
———————————————————
c.))   Erling var gift. d.
d.))   Alf. Ugift
e.))   Rolv gm. ei jente frå Fana. Børsmakar Evjemoen. 2 born. Ein gut og ei jente.
======================================
d.)   Tilla f. 3/5 1884, g. 1908 m. Olav Lasseson Instefjord f. 15/8 1883 i Brekke.
Deira born:
a.     Leidulf Bjarne f. 1909, gm. ei jente  frå  Byrknes i Gulen. Bur i Mælingsvig, Bømlo. Dei bar 3 eller 4  born .
b.     Emma Dagny f. 6/6 1911. 1936 gm. skulestyrar Oskar Kristof­fer Mikalson Tangen  frå  Fedje. Dei bar 4 born, 2 søner og 2 døtre. Tore Tangen er sokneprest i Hafslo. Gerd Tangen f. jan. 1942 er lærar på Fedje.
c.     Torborg gm. anleggsarbeidar Gjerland, Førde i Sunnfjord. Dei har 3  born , 1 son og 2 døtre.
d.     Liv gm. maskinmeister Philip Henriksen  frå  Nordland. Dei har 3  born . 2 døtre og 1 son.
e.     Bjarnhild gm. ein gut  frå  Bergen. Han er d. ho er attgift. Dei har 3  born , alle gutar.
f.     Aslaug gm. Håvik, Sunde i Sunnhordland.
======================================
e.)   Bertina f. 4/3 1886, d. 21/4 1936.
f.)    Amund f. 1888, d. 1890.
g.)   Johanna f. 30/11 1889. Overkokke på eit lasteskip, d. 2/11 1970. Budde på Lambertsæter i Oslo.
h.)   Amund f. 31/8 1891. Utvandra til Amerika. D. der, ulukka.
i.)    Agnar f. 4/6 1893, gm. Ingeborg Larsdtr. Eide frå Fjell. Dei reiste til Amerika i 1923.
Deira born:
a.))     Edit Dagmar f. 12/10 1921 på Fosse. Gm. Willard Fielding Perkins.
Born:
a.    Judit Ann f. 15/3 1948, gm. Gary Peter Borak.
Born:
a.     Gary Peter jr. f. 6/5 1967.
b.     Mark David f. 27/11 1969.
—————————————————–
b.    Russel Erik f. 13/5 1951, d.
c.     Janet Beverly f. 1/8 1952
d.    Terry Lynne f. 11/12 1954.
e.     Willard Dana f. 15/31958.
——————————————————
b.))   Lloyd gm. Elisabeth Button.
Born:
a.    Lloyd jr. f. 1947.
b.    Gary Richard f. 18/5 1951.
——————————————————-
c.))  Betzy gm. Melvin Burgess.
Born:
a.    Melvin Dennis f. 1948.
b.    Kathleen Ann f. 1954.
——————————————————
d.))   Arthur Emil f. 12/10 1926 gm. Ema Bertha Sulsito.
Born:
a.    Cynthia Ann f. 1954.
b.    Arthur Emil jr. f. 1957.
c.     Inga Marie f. 1964.
d.    Lori Jaequeline f. 1965.
=====================================
j.)    Elisabet Dortea f. 26/12 1894. Reiste saman med systra. D. 4/11 1966. Budde Lambertsæter i Oslo.
k.)   Gerhard f. 2/12 1896. D. mai 1955, gm. lærarinne Maren Johnsen frå Holt ved Tvedestrand.
Deira born:
a.   Erik f. 1928. Utd.: Handelshøgskulen. Ugift.
b.   Aud Laila f. 1931, gm. teknikar Olav Brekke. Bur Vemork i Tinn.
Born:
2 jenter.
c.     Berit Dordi f. 1936. Utdana lærar.
=====================================
1.)   Borghild f. 27/10 1898, gm. Johannes Berntson Kvingedal, d. 1963. Utvandra til Amerika.
Deira born:
a.))   Bjarne gm. Harriet Treheuse.
Bjarne var med i invasjonen i Normandi under siste verdenskrig.
Born:
a.    Gail Elainue f. 13/1 1948. gm. Francis Eugene Harrison.
b.    Don Barry f. 2/6 1950.
——————————————————-
b.))   Dagmar f. 6/9 1925, gm. Francis Clark Emmons jr. f. 6/4 1924.
Born:
a.    Bertin Clark f. ½ 1950.
b.    Merediyh Dagmar f. 20/3 1952.
c.     Brian Francis f. 5/7 1953.
d.    Dale Alison f. 2/12 1954.
——————————————————-
c.))   Earl gm. Pauline Lorensen.
Born:
a.    Donna Lee f. 21/4 1952.
b.    De Anne f. juli 1958.
——————————————————-
d.))   Stanley f. 9/3 1929, gm. Jean Ladd, f. 17/3 1930.
Born:
a.    Darlene Jean f. 31/10 1949.
b.    Roy Stanley f. 21/4 1952.
====================================
m.)  Johannes f. 4/8 1901. Nr. 7 her på bruket.

7/5 1878 skøyte frå Torkjell Knutson Haugsvær til sonen Erik for 800 kr. Torkjell Haugsvær var son til Knut Solheim.

Johannes Erikson Fosse, f. 4/8 1901, d. 24/5 1968. Gift 8/7 1931m. Malena Ivarsdtr. Nordland f. 22/3 1898 på b.nr. 5 (10a).
Born:       
a.)   Eirik Ivar f. 4/6 1933, d. 13/3 1957. Gjekk gjennom isen og drukna.
b.)   Herdis Asbjørg f. 11/5 1935, g. 18/7 1957 m. Svein Hessen, f. 14/3 1957. Bur på Nesttun.
Deira born:
a.     Marianne f. 9/12 1965
b.     Egil Johan f. 1/4 1968
——————————————————
c.)   Dagny Anlaug f. 19/8 1938, g. 1964 m. Ragnar Spissøy frå Stord. Bur i Fana.
Deira born:
a.     Jan Olav f. 21/5 1965. Nr. 8 her.
b.     Eirik f. 4/7 1966
c.     Arild f. 31/1 1969
d.     Hanna Marita f. 5/1 1972
Skøyte 19/11 1934 frå Erik Torkjellson til sonen Johannes for 1500 kr og kår.

Jan Olav Fosse, f. 21/5 1965 (7c,a), g. 1/8 1992 m. Anne Kårhild Olafsen f. 24/6 1965 i Molde.
Born: 
a.   Veslemøy f.