Store Matre. Bruk 1 (og 2)

Olluff Jørgensen nemnd fyrste gongen 1628, siste 1668. 1645 heitte kona hans Kari. 1666 er han sagd vera 61 år og ha sonen Joen, 10 år. Han brukar då ½ l. s.

Michel Hansen bur på bruket 1691. Men han kan vera komen fyrr. Nemnd siste gongen 1718. Han er sagd vera 49 år gamal 1701 og hev då heima sonen Hans, 2 år, og tenestgut Johanis Olsen Matre, 16 år.

Sjur Knutson f. 1683, d. 1749, gm.  Kari Mikkelsdtr. Truleg dotter til nr. 2.
Born: 
a.   Ragnhild f. ?, gm. Bård Monsson Andvik på b.nr. 2.
b.   Kari f. 1722, gm. Jørgen Larsson Solheim. Bust. L. Matre, b.nr. 4.
c.   Brita f. 1724. Nr. 4 her på bruket.
d.   Ingeborg f. 1727.
e.   Randi f. ? 1759 jordfest Randi Matre, 30 år. Ho er k.h. dotter til Sjur.
1720 fekk Sjur Knutson uppattnying på bygsli 18 mk. s., ¼ får. 4/8 1744 «aftagsforretning». Sjur sitt bruk vart avteke 12 mk. s. i skatteskyld og 16 mk. 1 Landsk. Skatte og landsk. vart sette til 21 mk.
1744 fær Sjur Knutson skøyte på bruket. Sjå under eigedomstilhøvi.

Nils Hogneson Andvik, f. 1720 på b.nr. 6, d. 1749. 1745 gm. Brita Sjursdtr. St. Matre, f. 1724.
Born:
a.   Hogne f. 1745.
b.   Mikkel f. 1748.
9/10 1747 skøyte frå Sjur Knutson Matre til Nils Hogneson på 18 mk. s., ¼ får.

Henrik Larsson Totlandsdal, f. 1728, d. 1808. 1749 gm. e. Brita Sjursdtr. Matre, d. 1806.
Born: 
a.   Kari f. 1751, d. 1831. Fekk dotri  Kari med Nils Åmundson L. Matre 1785.
b.   Herborg f. 1753, gm. Sjur Jørgenson L. Matre 1781. Dei budde på Saltnes i Lindås, og ved skifte etter Ingeborg Henriksdtr. Bjørneklett 1835 syner det seg at dei hadde tvo born: Jørgen Sjurson Areklett og Brita Sjursdtr. 48 år. Herborg d. på Matre 1820. Legdslem.
c.   Sjur f. 1756, gm. Marta Andersdtr. Kringlebotten. Bust. Fosse, b.nr. 2.
d.   Nils f. 1759, gm. Dordi Annfinnsdtr. L. Matre. Bust. der, b.nr. 4.
e.   Mattis f. 1761, d. 1780.
f.    Ingeborg f. 1765, gm. Knut Monsson Bjørneklett. Bust. der.
g.   Ola f. 1768. Nr. 6 her på bruket.
28/10 1752 dagsett og tingl. skøyte frå Hogne og Mikkel Nilson ved verge Lars Steffenson L. Matre og Halvard Olson Duesund til Henrik Larsson på 10 mk. s. i. St. Matre. Resten fekk han med kona.

Ola Henrikson St. Matre, f. 1768, d. 14/4 1847.1792 gm. Brita Jørgensdtr. Kjetland, f. 1764 på b.nr. 1, d. 24/6 1837.
Born: 
a.   Guri f. og d. 1793.
b.   Guri f. 1795. Sjå under 7 her på bruket.
c.   Brita f. 1797, gm. Henrik Nilsson L. Matre, b.nr. 4.
d.   Anna f. 1799, gm. Johannes Olson Kringlebotten, b.nr. 1.
e.   Henrik f. og d. 1802.
f.    Dordi f. 1803, d. 1515 1877.
g.   Kari f. 1807, d. 1831.
1788 skøyte frå Henrik Larsson til sonen Ola for 24 rdl.

Henrik Sjurson Fosse, f. 1796 på b.nr. 2, d. 1/8 1854.1818 gm. Guri Olsdtr. St. Matre, f. 1795, d. 7/4 1881.
Born:
a.   Siri f. og d. 1818.
b.   Ola f. 1819. Nr. 8 her på bruket.
c.   Matias f. 1822, gm. Brita Johannesdtr. Kringlebotten. Bust. der på b.nr. 1.
d.   Marta f. 1825, d. 1829.
e.   Nils f. 1826, gm. Anna Jørgensdtr. Kalhovda frå b.nr. 2. Han budde som inderst på Kalhovda ei tid, men flytte 1857 til garden Støldal i Lavik. På sine gamle dagar budde han på Vonjæ i I. Haugsdal.
f.    Siri f. 1827. Sjå under nr. 1 på b.nr. 2 på St. Matre.
g.   Marta f. 1829, gm. Nils Jørgenson Kalhovda på b.nr. 2.
h.   Jørgen f. og d. 1831.
i.    Jørgina f. og d. 1833.
1818 skøyte frå Ola Henrikson til Henrik Sjurson og kona Guri Olsdtr. for 35 spdl. og kår: 1 ½ ku, 3 smale, 1 ½ td. korn, ½ td. potetor.

Ola Henrikson St. Matre, f. 1819, d. 13/1 1907.1/7 1848 gm. Kristi Pedersdtr. Y. Haugsdal, f. 1822 på b.nr. 1, d. 13/4 1864. 4/7 1865 gm. Brita Monsdtr. Andvik f. 1815 på b.nr. 2, d. 16/4 1897.
Born: 
a.   Henrik f. 11/4 1849. Nr. 9 her på bruket.
b.   Bernt f. 27/10 1851, gm. Olina Larsdtr. Molland 24/6 1875. Sjå utflytte.
c.   Gurina f. 4/7 1854, gm. Mons Olson Bjørnevoll. Sjå Kringlebotten.
d.   Annfinn f. 13/5 1857. Bust. Bjørnekletten.
10/5 1851 skøyte frå Henrik Sjurson til sonen Ola halve bruket for 205 spdl. og kår til Ola Henriksson m.fl. (Ola Andersson, b.nr. 2).

På dette bruket var det ei u.g. kvinne som heitte Kari. Ho var f. på Lihaug i Gulen. Foreldra døydde då ho var barn. Ho kom fyrst til Y. Haugsdal b.nr. 1.  Men kom så til Matre som barnsfoster. Og vart verande der. Ho tok Matre som etternamn. Ho fekk barnet Olai f. 1884 med agronom Anders Rasmusson Tolleshaug, Kolås. Han vart oppsynsmann i Bergens kommune, gm. Agate Martinsdtr. Kalhovde f. 17/12 1886, d. 3/11 1973. Dei tok henne til seg, og ho døydde i Bergen.

Henrik Olson St. Matre, f. 11/4 1849, d. 4/7 1932. 24/6 1879 gm. Marta Andersdtr. Duesund, f. 1854 på b.nr. 2, d. 28/11 1880. 23/6 1881 gm. Sygni Larsdtr. Molland, f. 26/3 1855 på b.nr. 6.
Born: 
a.   Martin f. 8/4 1883. Nr. 10 her på bruket.
6/12 1894 skøyte frå Ola Henrikson til sonen Henrik for 400 kr. og kår (400 kr.).

10  Martin Henrikson Matre, f. 8/4 1883, d. 3/6 1970. 21/6 J907 gm. Anna Henriksdtr. Kringlebotten f. 18/8 1882 på b.nr. 1, d. 12/12 1958.
Born: 
a.   Svanlaug f. 2/2 1908, gm. Jon Olaison Juvik. Sjå Haugs­vær b.nr. 10.
b.   Hjalmar f. 23/12 1910. Nr. 11 her på bruket.
c.   Henrik f. 14/9 1914, d. 19/5 1967 ved ei transportulukke i Odda. Ugift.
d.   Signy f. 31/3 1918, gm. Håkon Olaison Juvik. Sjå Haugs­vær b.nr. 10.
17/7 1916 skøyte frå Henrik Olson til sonen Martin for 1000 kr. og kår (800 kr.).
M. H. Matre er underoffiser og har løytnantsgrad i kystfor­svaret. Sat i tysk fangenskap 1940. Sjå elles under ordførarar i band 2 Masfjorden.

11  Hjalmar Martinson Matre, f. 23/12 1910, g. 1/6 1941 m. Åslaug Jakobsdtr. Bjordal f. 15/1 1913 i Fana. Mor hennar var Brita Kringlebotten.
Born:
a.)  Berit Jorunn f. 29/7 1942, g. 18/7 1970 m. Arnulf Ødegård, f. 3/5 1919 i Nord-Aurdal. Bur i Valdres.
Deira born:
a.     Aaslaug f. 21/2 1973
b.     Knut f. 3/12 1976
c.     Hjalmar Matre f. 5/11 1979
d.     Helene f. 2/8 1980
————————————————-
b.)  Anne Margrete f. 29/7 1942, g. 10/7 1965 m. Fritjov Hjemdal f. 2/12 1930 i Os, d. 14/6 1972.
Deira born:
a.     Erlend f. 15/5 1966
b.     Kristin f. 6/1 1969
————————————————-
c.)   Martin Henrik f. 10/6 1948. Nr. 12 her.
Skøyte 27/6 1940 frå Martin Henrikson Matre til sonen Hjalmar for 1500 kr og kår.

12  Martin Henrik Matre, f. 10/6 1948 (11c), g. 16/7 1983 m. Karen Anne Smith f. 31/7 1958 i Bergen.
Born: 
a.   Martin Peter f. 6/3 1987
b.   Eirik f. 27/3 1989, d.s.d.
c.   Sigrid Elizabeth f. 17/5 1990
d.   Sygni Martha f. 27/8 1994
Skøyte 27/1 1992 frå Hjalmar Matre til Martin Henrik Matre som gåve. Verdi kr 300 000. Skøytet gjeld og gnr.51, b.nr. 1 Kringlebotten.

Malfred Monsson Trodal, f. 1/5 1900. 1942 gm. Marta Nilsdtr. Målvik f. 20/4 1922 i Målvik i Hosanger. Dei bur i «gamlehusa» til b.nr. 1.
Born: 
a.   Edit Margrete f. 19/5 1944, 1966 gm. Leif Birger Kvinge, Sør Kvinge. Dei bur på Kvinge.

Utflytte frå b.nr. 1.

Nr. 8 b. Bernt Olsen St. Matre f. 27/10 1851, gm. Olina Larsdtr. Molland frå b.nr. 6, 24/6 1875, d. 9/8 1890. Gm. Sygni Ivarsdtr. L. Matre frå b.nr. 1, 27/4 1893.
Born fødde på Matre:
a.   Kristina f. 14/9 1877, d. 6/10 1883.
b.   Ludvig f. 13/9 1879. Bonde. Bust. Høyvik.
c.   Ola f. 14/8 1882, d. 8/2 1958. 18/2 1906 gm. Anna Klausdtr. Bergsvik d. 2/2 1970. Dei budde i «gamlehusa» til b.nr. 1.  Han var arbeidar. Born: Kaspara gm. Haldor Dyrkolbotn. Dei bur der. Osvald gm. Karen Stussdal. Dei bur der.
d.   Anna Kristina f. 27/7 1887, d. 10/1 1960, gm. Lars Tor­geirson Molland på b.nr. 2 på Molland.
e.   Olina f. 16/5 1893, gm. ein bonde på Rørtveit i Gulen. 5 born . Bernt budde ei tid på Matre, på eit plass Rabben under b.nr. 1. Han flytte sidan til garden Høyvik i Gulen. Bom fødde der: Ingvald f. 13/11 1895. Utv. til USA. Ugift. Engelina f. 30/10 1897. Bur i Odda. Hushjelp. Arne f. 18/8 1900, gm. Sella Varberg, Øvre Eidfjord. Bonde der. Eit barn.