Bruk 7 – 23

Bruk 7 – utskilt frå b.nr. 3, 1906. Skyld 1.72.


1906 skøyte til F. Hjort frå Johannes Rognaldson for 17 950 kr. Husi fylgde med i salet. Tanken var at Johannes Rognaldson skulde setja upp nye hus på b.nr. 6. Då det ikkje hev vorte noko anna bruk for husi på b.nr. 3, vart dei framleis nytta av eigaren av b.nr. 3 (1944).


Sverre Dyrhovden, f. 29/3 1931 i Samnanger, g. 26/5 1961 m. Bjørnhild Asheim f. 23/6 1932 i Gulen.
Born: 
a.)   Lise Merete f. 8/11 1962, sambuar m. Arne Berg f. 25/6 1956 i Narvik. Bur i Grong i Nord-Trøndelag.
Deira born:
a.     Ingvild f. 10/5 1991
b.     Øystein f. 1/8 1993
——————————————-
b.)   Norodd f. 25/2 1964
c.)   Svein Bjørn f. 8/9 1965, g. 12/10 1991 m. Dina Merete Kallestad f. 11/8 1967 i Vaksdal. Bur på b.nr. 8.
d.)   Ruth Irene f. 7/4 1968, g. 8/3 1991 m. Victor Ruben Mendoza f. 7/7 1953. Bur i Los Angeles.

Geir Ove Matre, f. 12/1 1963 i Indre Haugsdal b.nr. 13 (1c), g. 22/8 1992 m. Lillian Helen Skuggedal f. 13/8 1971 på Kalhovda b.nr. 5 (8a).

Bjarte Haugsvær, f. 11/8 1968 på b.nr. 4 (11d), g. 26/6 1993 m. Berit Solheim f. 27/9 1970 på Matre b.nr. 5 (1a)
Born: 
a.   Andreas f. 3/1 1990

Bruk 8 – utskilt frå b.nr. 4, 1906.


Skøyte frå Ivar Johannesson til F. Hjort på d.b. med hus for 17100 kr.

Edvard Haugsvær, f. 21/6 1945 på Haugsvær b.nr. 21 (1b), g. 25/11 1967 m. Elsa Skjelvan f. 7/8 1942 i Inderøy, Nord-Trøndelag.
Born: 
a.   Bente f. 4/6 1968
b.   Stein Åge f. 4/1 1971

Svein Bjørn Dyrhovden f. 8/9 1965, g. 12/10 1991 m. Dina Merete Kallestad f. 11/8 1967 i Vaksdal.
Born: 
a.   Emma Julie f. 24/3 1992
b.   Ole Andreas f. 12/5 1994

Bruk 9, 10 og 11

er utskilt frå ymse bruk på Matre og høyrer A.s Matrefallene til. B.nr. 10 er vassretten.

Bruk 12 – utskilt frå b.nr. 6. Skyld 4 ø.


Ola Emanuelson Sandnes, f. 26/9 1878 på b.nr. 2 (10b), d. 23/7 1953. Gift m. Anna Hermannsdtr. Holmstad frå Ø. Toten f. 10/5 1888, d. 18/5 1977.
Born: 
a.   Emanuel f. 17/10 1916. Nr. 2 på bruket.
b.   Hermann f. 9/1 1918, g.m. Liv Nilsen frå Moss. Bur i Ål i Hallingdal.
Deira born:
a.     Ellen Katrine f. 10/1 1962
b.     Erik Hermann f. 23/5 1966
c.   Kjellaug f. 1/2 1919,g.m. Gunnar Rasmussen. Bur i Vikersund.
d.   Odd Magnus f. 22/7 1922. Sjå b.nr. 16

1911 skøyte frå Rognald J.Matre til Ola E.Sandnes for 1400 kr.
Ola Sandnes sette opp hotell på bruket og dreiv hotell og handel.
Skøyte 1952 frå Ola Sandnes til sonen Hermann.

Emanuel Olson Sandnes, f. 17/10 1916, d. 25/2 1984. Gift 3/3 1944 m. Bjarnhild Matre, f. 30/7 1914 på Litle Matre b.nr. 3 (11g).
Born: 
a.)   Åse Hildegun f. 24/7 1944, g. 27/8 1966 m. Olav Espedal frå Fjaler. Bur på Dale.
Deira born:
a.     Gun Frøydis f. 31/7 1967
b.     Hege Bodil f. 20/8 1969
———————————————
b.)   Anna Oddbjørg f. 22/4 1957
Skøyte 21/9 1965 frå Herman Sandnes til broren Emanuel for  45000 kr.
Skøyte 26/4 1990 frå Bjarnhild Sandnes til Åse Hildegun Espedal og Anna Oddbjørg Sandnes,verdi kr 75000.

Bruk 13. Kommunal bustad

Dette bruket vart utskild frå b.nr. 6 og kjøpt av Tor Videsjord frå Numedal. Han bygde opp eit hus mcd tanke på kafédrift i sam­band med planane om fabriksenter ved utbyggjing av Matrefallene. Då dette ikkje vart røyndom, vart huset ståande halvferdigt i mange år. Masfjorden kommune kjøpte det så og innreida det til skule for krinsen og med lærarbustad i øvste høgda.

Her bur no (1995) Aud Berit Haugsdal f. 27/10 1970 i Reknes b.nr. 22 (1a), sambuar m. Rune Farestveit f. 13/11 1965 i Modalen.
Born: 
a.   Christoffer Heine f. 28/8 1990
b.   Chris-Benjamin f. 26/7 1994

Bruk 14. Fredheim – utskilt frå b.nr. 6, 2/12 1915.


Hans Martin Kristenson Reknesøy f. 30/7 1875, d. 25/8 1953. Sjå Litle Matre b.nr. 4. Då Ola Monsson Bjørnevoll overtok bruket på Litle Matre, kjøpte Martin Kristenson denne parsellen og bygde seg hus her.

Bruk 16. Hansa 1 –
Dette b.nr. vart utskilt frå b.nr. 13 grbf. 11/11 1941.


Odd Magnus Sandnes f. 22/7 1922 på b.nr. 12 (1d), g. 1/9 1956 m. Kjellaug Lauvås f. 9/2 1926 i Lindås.
Born: 
a.   Ole-Asbjørn f. 8/11 1957
b.   Kari-Marit f. 6/10 1961
Skøyte 11/5 1963 frå Anna Sandnes til sonen Odd Magnus for kr 132.

Bruk 23. Nytun – utskilt frå b.nr. 6.


Olav Normann Skulstad, f. 26/5 1934 i Samnanger, g. 6/9 1958 m. Aud Haldis Matre f.10/5 1938 på b.nr. 3 (10a).
Born: 
a.)   Tor Erik f. 9/11 1960, g. 30/12 1981 m. Marie Olaug Olsen f. 30/8 1963. Ekteskapet er oppløyst.
Deira born:
a.     Siv f. 3/6 1982
———————————————
b.)   Lillian f. 26/5 1964, g. 27/6 1987 m. Rolf Inge Kvanvik frå Stavanger, f. 4/5 1963.
Deira born:
a.     Silje f. 10/7 1991
———————————————
c.)   Steinar f. 15/5 1973