Bruk 4

Utskilt frå b.nr. 3, 1838


med «odelsdeklarasjon hvor Johannes Knutson erklærer at hans gaardspart skal deles mellem sønnene Knut og Rognald».

Knut Johannesson St. Matre, f. 1807, d. 27/10 1875.1831 gm. Botilla Olsdtr. Mjanger f. 1805 på b.nr. 4, d. 15/3 1875.
Born: 
a.   Johannes f. 12/6 1832. Nr. 2 her på bruket.
b.   Ingeborg f. 6/10 1834, d. 18/5 1859.
c.   Ola f. ¼ 1836, d. 17/7 1866. Han vert kalla inderst.
d.   Siri f. 1837, d. 1838.
e.   Erik f. 17/6 1840, d. 1923. 2/7 1867 gm. Brita Jonasdtr. Lauvås i Lindås, d. 1924. Dei budde på Rabbane på St. Matre ei tid, men flytte husa derfrå til Lauvås og budde der sidan. Dei hadde 10 born. Han var flinkt målar.
f.    Siri f. 24/5 1842. Lagnad ukjend.
g.   Mons f. 4/10 1843.3/7 1866 gm. Sygni Rasmusdtr. Skjegge­dal. Dei busette seg på Toftegård i Austrheim. Dotteri Siri f. 8/3 1867 på Matre. Dei hadde også sønene Knut og Berge som hadde Toftegård trelastforretning i Bergen.
h.   Randi f. og d. 1846.
i.    Sjur f. og d. 1848.
j.    Kari f. 15/4 1849, gm. Mons Rognaldson L. Matre frå b.nr. 2, d. 1944. Busette i Mjølkråa i Åsane.

1838 skøyte frå Johannes Knutson til sonen Knut, 10 ½ mk. s. for 100 spdl. og kår saman med broren Rognald.

Johannes Knutson St. Matre, f. 12/6 1832, d. 21/5 1907. 1858 gm.  Kari Nilsdtr. Mulen frå Hosanger, f. 1829.
Born:
a.   Botilla f. 18/1 1859, gm. Jonas Olson Kvingedal 12/6 1878. Bust. Matersøy.
b.   Ivar f. 5/1 1861. Nr. 3 her på bruket.
c.   Ingeborg f. 27/9 1863, gm. jordbrukar i Hyllestad, Bernt Madson Berge 19/6 1892.
d.   Knut f. 31/6 1866, d. 4/3 1877. Gjekk seg i isen og drukna.
e.   Karolina f. 1867, d. 1868.
f.    Nilla f. og d. 1869.
g.   Nils f. 10/8 1870. Utvandra til Amerika.
h.   Gurina f. 20/3 1874, gm. Johannes Torgeirson Odnekvam. Bust. Holsøy.
i.   Ola f. 1871, d. 1872.
j.   Andreas f. 1/6 1856. Mor Brita Pedersdtr. Vabunes frå Lindås. Sjå under plassfolk på St. Matre.
2/6 1864 skøyte frå Knut Johannesson til sonen Johannes for 200 spdl. og kår: (175 spdl.).

Ivar Johannesson St. Matre, f. 5/1 1861, d. 16/11 1928, gm. Gjertrud Nilsdtr. Eikemo frå Hosanger, f. 1855, d. 14/10 1928.
Born: 
a.   Marta f. 12/1 1881. Utvandra til Amerika 1900.
b.   Karolina f. 14/2 1882. Utvandra til Amerika 1902.
c.   Johannes f. 17/3 1884. Utvandra til Amerika 1900.
d.   Nils f. 21/2 1886. Utvandra til Amerika 1903.
e.   Jonas Kristian f. 16/8 1887. Nr. 4 her på bruket.
f.    Martina f. 25/1 1889, gm. Johannes Monsen Eikefet. Han son til Mons Johannesson Eikefet i Hosanger. Mødrene til Martina og Johannes var systre. Bust. Eikefet.
g.   Oleanna f. 20/10 1892, gm. Anders Nilsson Hest, f. i Kyrkjebø 1889, son til Nils Jensson. Sjå lenger nede.
h.   Martin f. 25/6 1895. Reiste til Amerika.
i.    Nikolai f. 21/1 1898. Sonen Martin med Brita Olsdtr. I Haugsdal 10/3 1932. Gift og busett i Skånevik.
j.    Jenny f. 23/7 1901, gm. Sigurd Larsson Haugsvær på b.nr. 1.
20/11 1880 skøyte frå Johannes Knutson til sonen Ivar for 1 200 kr. og kår: (800 kr.).

Jonas Kristian Ivarson Matre f. 16/8 1887 (3e), d. 10/11 1961.
Gift 19/8 1925 m. Andrina Monsdtr. Eikefet f. 8/10 1897 i Hosanger, d. 20/5 1990.
Born: 
a.   Ivar f. 11/7 1927. Nr. 5 her.
b.   Brita f. 10/1 1929, g. 20/6 1953 m. Olav S. Trodal. Sjå Trodal b.nr. 1.
c.   Malfred f. 25/10 1930, g. 16/7 1960 m. Bjørg Jonassen. Sjå Trodal b.nr. 5.
d.   Gunvor f. 26/9 1932.
Skøyte 20/2 1928 frå Ivar J. Matre til sonen Jonas for 800 kr og kår.
I krigsåra budde denne familien her:
Bernhard Jonassen f. 16/11 1889 i Bergen, d. 9/5 1970 og kona Elvina Jonassen f. Willmo 23/7 1898 frå Korgen i Hemnes i Nordland, d. 16/6 1963.
Born: 
a.   Ella f. 25/12 1930, g. 5/9 1953 m. Alfred Bjørneklett. Sjå Trodal b.nr. 7
b.   Torbjørn f. 2/1 1935, g.m. Aud Totlandsdal f. 27/9 1935 på Andvik b.nr. 9 (1f). Bur i Naustdal.
Deira born:
a.   Odin f. 3/1 1961, g.m. May Heidi Samuelsen frå Vågsøy. Bur i Naustdal.
b.   Tor f. 6/1 1963
c.   Bjørg f. 17/11 1938, g. 16/7 1960 m. Malfred J.Matre. Sjå Trodal b.nr. 5.

Ivar Jonasson Matre, f. 11/7 1927 (4a).
20/3 1951 skøyte frå Jonas Ivarson Matre til sonen Ivar for 2 000 kr. og kår. Då Ivar Johannesson Matre selde b.nr. 8 og 11 til F. Hjorth bygde han seg nye hus på naustgrunnen og dreiv handel der i mange år.

15/12 1906 vart b.nr. 8 utskilt frå d.b. og seld til F. Hjort for 17 100 kr. B.nr. 8 fekk dei gamle husi og vart skyldsett til 1,52 og b.nr. 4 fekk 60 ø. i skyld. Nye hus vart uppsette nede ved sjøen, og 20/2 1928 skøyter Ivar Johannesson til sonen Jonas Kristian for 800 kr. og kår. Jonas driv landhandel og jordbruk.

B.nr. 8 vart 1908 delt i 2, b.nr. 8 og 11. Båe dei bruki er selde til A.s Matrefallene.
Anders Nilsen Hest, f. 18/8 1889 på Hest i Kyrkjebø. Han skreiv seg for Nilsen, d. 28/3 1969. 21/6 1916 gm. Oleanna Ivarsdtr. Matre f. 20/10 1892, d. 18/10 1968.
Born: 
a.   Gudrun f. 2/12 1916, gm. sokneprest Konrad Kristianson Stormark frå Fedje, f. 17/9 1911. Han er sokneprest i Vadsø.
Deira born:
a.   Kristen f. 17/6 1946.14/8 1970 gm. Randi Tollefsen f 14/10 1949. Bur i Salhus. Han er student
b.   Olaug f. 31/10 1948.
c.   Gro f. 16/2 1950.
d.   Atle f. 1/9 1953.
e.   Jarle f. 21/1 1955.
Anders Nilsen budde i husa til b.nr. 8. Han var skomakar.

Eit plass, på bruk 4, Rabben

Andreas Johannesson St. Matre, f. 1/6 1856. Son til nr. 2 på b.nr. 4. 24/10 1879 gm. Helena Larsdtr. Napsholm, f. 10/5 1845, d. 20/8 1936.
Born: 
a.   Johannes f. 3/5 1883.11/3 1906 gm. Inga Matille Johan­nessen Frøyset frå b.nr. 5. Johannes var lærar på Halsnøy. Han d. og e. bur no (1944) på Stord.
b.   Lovisa Bertina f. 7/5 1897. Utvandra til USA.
Andreas Johannesson flytte til Kjetland.