Bruk 3 (og 4)

Haldour (stundom Halffour) Knutsen nemnd fyrste gongen 1649. Kona hans heitte Sidzele.

Ole Halvorsen(son til nr. 1) nemnd fyrste gongen 1657. Han bur på bruket ogso 1691. Ved skattemanntalet 1666 hadde han 2 søner: Johannes 2 år og Halvor 1 år. Den siste nr. 3 her på bruket.

Halvor Olson, f. 1665 (son til nr. 2).
Born: 
a.   Mons f. 1699. Nr. 4 her på bruket.
b.   Dordi f. 1705.
c.   Marta f. ?, gm. Nils Nilsson Bjørneklett. Bust. Solheim, b.nr. 2.

Mons Halvardson St. Matre, f. 1699, d. 1763. Fyrste kona hans veit ein ikkje namnet på. Kan henda Kari. 1743 gm. Guri Nilsdtr. Bjørneklett f. 1712.
Born: 
a.   Randi f. 1735.
b.   Halvard f. 1737, gm. e. Ragnhild Sjursdtr. Andvik på b.nr. 2.
c.   Steffen f. 1739, gm. Anna Larsdtr. Kringlebotten. Bust. Furebotten, b.nr. 3.
d.   Magdeli f. 1740.
e.   Kari f. 1745.
f.    Anna f. 1747, d. 1749.
Nr. 3, Halvor Olson fekk bygsel hjå Niels Smed 21/6 1694 på ½ 1. s., ½ får. Uppattnya 1720. Mons Halvordson fekk bygsel hjå Peder Hoffmand 8/8 1732 og frå enkefru Smed 21/10 1744 på ½ 1. s., ½ får.

Sjur Jørgenson Kringlen frå Brekke, f. 1737, d. 1806. 1764 gm. e. Guri Nilsdtr. Matre.
Dagsett 20/10 1763 og tingl. 24/5 1764 skifte etter Mons Hal­vardson. I skifteprotokollen er det lakune, si ein finn ikkje korleis jordegodset vart utlagt, men same dagen skifte er tingl., er det tingl. bygselbrev frå Halvard Monsson til Sjur Jørgenson på 14 mk. s. ved formyndar Hans Larsson Kalhovda. 22/5 1769 tingl. skøyte frå Halvord Monsson Andvik m.fl. til Sjur Jørgenson på 14 mk. s. for 14 rdl.

Johannes Knutson Trodal, f. 1779 på b.nr. 2, d. 2/6 1848. 1803 gm. Siri Rognaldsdtr. L. Matre, f. 1782 på b.nr. 2, d. 31/7 1865.
Born: 
a.   Guri f. 1805, gm. «skoleholder Ole Iversen Haugsdal». Det er Y. Haugsdal, b.nr. 6.
b.   Randi f. 1806, d. 1807.
c.   Knut f. 1807. Nr. 1 på b.nr. 4.
d.   Engel f. og d. 1810.
e.   Rognald f. 1812. Nr. 7 her på bruket.
f.    Engel f. og d. 1815.
g.   Lars f. 1816. Flytte til Steine i Gulen 21/5 1842. Bonde der.
h.   Rasmus f. 1818, gm.  Kari Kristensdtr. Fosse 6/8 1844. Budde fyrst i Stordalen, men flytte sidan til Steine. Var plassmann der.
i.    Erik f. 1820, gm. e. Randi Larsdtr. Hosteland på b.nr. 7.
j.    Sjur f. 1823, gm. Gjertrud Torgeirsdtr. Molland. Bust. der, b.nr. 2.
k.   Ola f. 1826, gm. Margreta Larsdtr. L. Sleire. Bust. Sleire, b.nr. 4.

1803 skøyte frå Sjur Jørgenson til Johannes Knutson Trodal på 1 pd. , 3 mk. s. for 130 rdl. og kår til Sjur og kona: «1 td. korn samt brugen af en ager kaldet Reineageren, 3de kjør, 3de gjede­smaler, 3de sawsmaler.»
Sjur Jørgenson tok unda plasset «Fosse eller Store Dahle». Ved skifte etter Sjur 1806 vart Fosse utl. på e. og hans arvingar.

Rognald Johannesen St. Matre, f. 1812, d. 9/1 1883. 1839 gm. Marta Sjursdtr. Andvik, f. 1810 på b.nr. 4, d. 18/12 1882.
Born: 
a.   Sjur f. og d. 1840.
b.   Johannes f. 7/9 1841. Nr. 8 her på bruket.
c.   Ola f. 26/10 1846, d. 9/2 1852.
d.   Ola f. og d. 1853.
1838 skøyte frå Johannes Knutson til sonen Rognald på 10 ½ mk. s. for 100 spdl. og kår frå Rognald og Knut (bu. 4) til Johannes og Siri: 3 kyr, 8 smale, 3 td. korn, 3 td. potetor (130 spdl.).

Johannes Rognaldson St. Matre, f. 7/9 1841, d. 4/1 1917. 23/5 1864 gm. Olia Botolfsdtr. Kringlebotten, f. 4/12 1840, d. 4/2 1921.
Born:
a.   Ragnhild f. og d. 1867.
b.   Anna f. 2/9 1868, gm. Rognald Johannesson Fosse på b.nr. 2.
c.   Ola f. 23/10 1871, d. ?
d.   Marta f. 10/5 1873, gm. Ivar Mikal Jakobson Haugsvær frå b.nr. 6. Bust. Lynghaugen  S. Hope.
e.   Brita f. 29/3 1876, gm. Andreas Sjurson Vågset på b.nr. 1.
f.    Rognald f. 31/1 1879. Nr. 9 her på bruket.
g.   Sjur f. 28/1 1884, gm. Marta Guttormsdtr. Lid frå Fana. Bust. øvsttun i Fana.
5/11 1870 skøyte frå Rognald Johannesson til sonen Johannes for 100 spdl. og kår (177 ½ spdl.).

Rognald Johannesen Matre, f. 31/1 1879, d. 3/8 1964.
11/6 1902 gm. Brita Torgeirsdtr. L. Matre f. 7/4 1877 på b.nr. 2, d. 25/9 1957. Han var postopnar og fekk Kongens fortenestmedalje ved pensjonsalder.
Born: 
a.)   Johannes f. 15/6 1903. Ugift. d. 18/1 1943.
b.)   Margit f. 8/6 1904, gm. Arne Ludvikson Hope. Sjå Hope b.nr. 1.
c.)   Toralf f. 5/9 1906. Nr. 10 her på bruket.
d.)   Olav f. 8/6 1909, d. 17/4 1967.7/7 1944 gm. Gerti Bjørke. strand f. 27/6 1921 i Skånevik. Bustad: Høylandsbygd i Kvinnherad.
Deira born:
a.     Angjerd f. 15/6 1945. Utdana lærar. Gm Arne Jonsen f. 29/6 1944 i København. Dei bur der.
Born:
a.    Christina f. 11/2 1973.
b.    Ragnar f. 30/10 1946.
c.    Øyvind f. 31/10 1951.
d.    Berit f. 14/5 1953.
e.    Oddgeir f. 24/4 1957.
———————————————-
e.)   Oddny f. 6/10 1912, gm. Othmar Øverås. Sjå Haugsdal, b.nr. 11.
f.)    Ragnvald Bjarne f. 1/9 1918. 24/5 1947 gm. Randi Åsen f. 6/2 1916 i Lillehammer. Dei bur der. Han er livstryg­dingsinspektør.
Deira born:
a.     Torill f. 14/6 1948. Stud philolog.
b.     Knut f. 5/8 1950. Stud. tekn.

24/11 1911 skøyte frå Johannes Rognaldson til sonen Rognald for 1 000 kr. og kår.

10  Toralf Rognaldson Matre, f. 5/9 1906 (9c), d. 11/2 1995. Gift 19/6 1936 m. Betsy Henriksdtr. Matre f. 8/11 1908 på Litle Matre b.nr. 3 (11e), d. 25/4 1969.
Born: 
a.)   Aud Haldis f. 10/5 1938, g. 6/9 1958 m. Olav Normann Skulstad. Sjå b.nr. 23 Nytun.
b.)   Bjørg Reidun f. 16/9 1941, g. 4/9 1965 m. Gunnar Per Berg f. 6/2 1938 i Misvær i Nordland. Bur i Bodø.
Deira born:
a.     Vigdis f. 22/12 1967
b.     Vidar f. 1971
c.     Ingvild f. 1/12 1977
———————————————–
c.)   Rognald Johannes f. 8/4 1943. Nr. 11 her.
d.)   Harald Arnold f. 6/8 1946, g. 25/5 1968 m. Tordis Haukøy f. 7/5 1948. Sjå b.nr. 43.
Skøyte 25/9 1940 frå Rognald Johannesson til sonen Toralf for 2000 kr. Skøytet gjeld b.nr. 3 og 6.

11  Rognald Matre, f. 8/4 1943 (10c), g. 26/10 1963 m. Edith Bjørg Vågset f. 10/5 1943 i Bergen.
Born:
a.   May Bente f. 2/11 1964, g. 13/7 1985 m. Hugo Pedersen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Viktor Johannes f. 31/5 1991
b.     Arnold f. 7/12 1967, g. 13/8 1994 m. Kristin Midtgård f. 3/5 1967 i Hillesvåg i Lindås.
Skøyte 29/12 1983 til Rognald og Edith Matre for kr 25000.