Bruk 2

Utskilt frå b.nr. 1, 1772.

Trodal, b.nr. 1 - Trodalsamlinga
Trodal, b.nr. 1 – Trodalsamlinga

Knut Olson Andvik, f. 1747 på b.nr. 3, d. 1805.1773 gm. Randi Olsdtr. Trodal, f. 1746 på b.nr. 1, d. 10/5 1845.
Born: 
a.   Ola f. 1773, gm. e. Marta Andersdtr. Fosse. Budde der på b.nr. 2. Kom siden attende til Trodal. Nr. 2 her på bruket.
b.   Ola f. 1775, gm. Ingeborg Andersdtr. Kringlebotten. Bust. på Mjanger, b.nr. 4.
c.   Kari f. 1777, gm. Mons Larsson Hosteland på b.nr. 3.
d.   Johannes f. 1779, gm. Siri Rognaldsdtr. L. Matre. Bust. St. Matre, b.nr. 3.
e.   Lars f. 1781, gm. e. Anna Olsdtr. Hosteland på b.nr. 7.
f.    Nils f. og d. 1785.
g.   Nils f. 1784, d. 1785.
h.   Mons f. 1786, gm. e. Anna Bastesdtr. Tangedal 1816, b.nr. 1.
i.    Dordi f. 1789, gm. em. Anders Sjurson Gjelsvik i Myking 1805.
j.    Botilla f. 1794, d. 1815.
1772 skøyte frå Lars Olson Trodal til broren Knut Olson Andvik 12 mk. s., ½ får for 20 rdl.

Ola Knutson Trodal, f. 1773, d. 1810.1797 gm. e. Marta Andersdtr. Fosse frå b.nr. 2. Sjå Fosse ettcr borni deira.
1809 skøyte frå Randi Olsdtr. Trodal og borni til Ola Knutson for 92 rdl., 14 sk. og kår til mori: 1 ½ ku; 1 ½ t. korn, 6 smale, fri åker til 1 skj. såpotetor.

Jon Monsson Kvamme, f. 1787 på b.nr. 3, a. 13/11 1867. 1810 gm. e. Marta Andersdtr. Trodal, d. 1810.
Born: 
a.   Mons f. 1814. Bust. I. Haugsdal, b.nr. 2.
Ved skifte etter Ola Knutson 1810 vart jordegodset 12 mk. s., ½ får utl. på kreditor e. Randi Olsdtr. Trodal og på e. Marta Andersdtr. og borni etter henne og Ola Knutson.
1810 bygsel frå Randi Olsdtr. til Jon Monsson Kvamme 9 mk. s., 3/8 får på 7 år eller til Sjur Olson er myndig.

Sjur Olson Trodal, f. på Fosse 1799, d. ¼ 1886. 1820 gm. Brita Larsdtr. Fosse frå b.nr. 1, f. 1796, d. 17/4 1886.
Born: 
a.   Botille f. og d. 1821.
b.   Marta f. og d. 1823.
c.   Botilla f. 1824, gm. Fuse Rasmusson Kvamme på b.nr. 1.
d.   Ola f. 1828. Nr. 5 her på bruket.
e.   Torkjell f. 1830, gm. Brita Karlsdtr. Sletten i Lindås 24/6 1850. Bust. Sletten.
f.    Lars f. 1834, gm. Sigrid Kristoffersdtr. Odnekvamme frå Plasset. Han var lærar ei tid. Kjøpte seg jord på  S. Kvinge, b.nr. 10.
g.   Mons f. 11/3 1840, d. som tenar.
h.   Knut f. 1841. Bust. Vabu. Gm. Randi Larsdtr. Haugsvær 1/7 1868. Ho frå b.nr. 1. på Haugsvær.

1817 skøyte frå Randi Olsdtr. og Marta Andersdtr. Trodal til Sjur Olson Trodal 12 mk. s., ½ får for 48 rdl., 6 sk. og kår frå Sjur Olson til stykfaren Jon Monson og mori Marta Andersdtr.: 3 t. korn, åker til 2 skj. såpotetor, bruk av ein skogteig Haukevikskreda. “Det skal være mine foreldre uforment at styre den halve del av dette brug, saalenge e. Randi Olsdtr. Trodal, der efter forhen oprettet vilkaarskontrakt, nyder vilkaar af dette brug, lever, og i midlertid svarer jeg intet vilkaar til mine foreldre.»

Ola Sjurson Trodal, f. 1828, d. 19/1 1914. 3/7 1860 gm. Brita Kristensdtr. Fosse, f. 1830 på b.nr. 1, d. 16/4 1897.
Born: 
a.   Brita f. og d. 1861.
b.   Brita f. 13/10 1862, gm. Kristen Henrikson Solheim på b.nr. 1.
c.   Mons f. 16/1l 1863. Nr. 6 her på bruket.
d.   Kristen f. 2/8 1866. Bust. Haugsvær, b.nr. 6.
e.   Sygni f. 12/12 1868, gm. Knut Rasmusson Haugsvær på b.nr. 2.
f.    Torkjell f. 21/2 1870, d. 5/5 1904. Tæring.
g.   Bertina f. 15/5 1872, gm. Ola Rasmusson Haugsvær på b.nr. 17.
h.   Marta f. og d. 1875.
10/5 1860 tingl. skøyte frå Sjur Olson Trodal til sonen Ola for 200 spdl. og kår: (175 spdl.).

Mons Olson Trodal, f. 16/11 1863, d. 1/2 1957. Gift 19/6 1894 m. Marta Rasmusdtr. Haugsvær f. 25/1 1869 på b.nr. 2 (4e), d. 11/5 1950.
Born: 
a.)   Olav f. 19/3 1895. Nr. 7 på bruket.
b.)   Ragna Sofie f. 11/8 1897, g. 25/6 1920 m. Anton Martin Larsson Dyrnes f. 4/3 1893 i Austrheim. Sjå Trodal b.nr. 1.
c.)   Bertina Maria f. og d. 1898
d.)   Malfred Bernhard f. 1/5 1900, g.m. Marta Nilsdtr. Målvik f. 20/4 1922 i Hosanger.
Deira born:
Edith Margrete f. 19/5 1944, g. 18/3 1967 m. Leif Birger Kvinge f. 18/4 1946. Bur på S. Kvinge b.nr. 42.
e.)   Klara Bertina f. 25/11 1901
f.)    Jenny Kristina f. 13/6 1904, d. 13/2 1988. Dottera Else f. 4/2 1935. Far: Monrad Solberg, Matre.
g.)   Margit Solveig f. 21/10 1907. Bur i Oslo.
h.)   Karen f. 5/5 1909. Utv. til USA, g.m. ein svenske og har to born:
a.     Gloria,
b.     Gustav
—————————————————
i.)    Regina f. 10/2 1913, g. 13/12 1942 m. Ingvald Haugsvær. Bur der på b.nr. 15.
Skøyte 28/10 1889 frå Ola Sjurson til sonen Mons for 1200 kr og kår.

Olav Monsson Trodal,  f. 19/3 1895 (6a), d. 11/9 1978. Gift 3/5 1925 m. Klara Olaidtr. Haugsvær f. 4/9 1903 på b.nr. 10 (3a), d. 26/5 1986.
Born: 
a.   Malvin f. 22/5 1927. Nr. 8 på bruket.
b.   Odd Sverre f. 4/9 1929, g. 5/2 1955 m. Norlaug Kvamsdal. Sjå b.nr. 4 i Trodal.
Skøyte grb.f. 29/10 1936 frå Mons Olson til sonen Olav for 6000 kr og kår.

Malvin Trodal, f. 22/5 1927. (7a), d. 16/10 1992.
Skøyte tingl. 18/1 1963 til Malvin Trodal for 12000 kr og kår.