Kommunalt bustadfelt

Utskilt frå b.nr. 5

Tomt 1

Kjell Steinar Talle,  f. 18/4 1947, g. 1971 m. Elna Anne Karlotte Sivertsen f. 3/8 1951.
Born: 
a.   Aud Inger f. 1/6 1970
b.   Kristen f. 6/10 1971
c.   Therese f. 30/5 1975
d.   Oddgeir f. 22/7 1985
Festekontrakt 15/3 1978 til Kjell Talle for 80 år mot årleg avgift kr.476.

Tomt 2

Helge L. Brekkhus, f. 24/9 1919 på Evanger, g. 6/11 1954 m. Bergit Marie Eikemo f. 5/11 1925 på Haugsvær b.nr. 5 (10d).
Born: 
a.)   Kjell Einar f. 22/11 1955, g. 27/8 1982 m. Torunn Alnes f. 28/4 1955 i Voss. Bur i Haugesund.
Deira born:
a.     Vårin f. 25/2 1983
b.     Marie f. 18/10 1985
————————————————
b.)   Randi Lise f. 29/4 1957, g. 21/7 1984 m.Jon Bjarte Storebø. Bur i Austevoll.
Deira born:
a.     Helge f. 5/1 1985
b.     Geir f. 10/4 1986
c.     Åsmund f. 30/4 1990
————————————————-
c.)   Berit f. 24/1 1966. Bur i Trondheim.
Huslyden budde på Matre til dei bygde hus her i 1978.
Festekontrakt 23/5 1978 til Helge Brekkhus for 80 år mot årleg avg. kr 476.

Tomt 3

Bjørn Krieger Monsen, f. 3/5 1923, g.m. Arna Kamilla Tollefsen f. 15/3 1933.
Born: 
a.   Carla f. 29/7 1960, g.m. Kenneth Øivind Iversen f. 1/6 1961. Bur på Matre.
Festekontrakt 7/6 1978 til Bjørn Krieger Monsen for 80 år mot årleg avg. kr. 535.

Tomt 4

Jon Hope, f. 25/6 1926 på Solheim b.nr. 2 (9a), g. 20/9 1952 m. Jenny Klara Johanna Tverberg f. 26/2 1930 på b.nr. 2 (4k), d. 7/7 1990. G. 2. gong 1/10 1994 m. Ragnhild Andersen f. 19/3 1929 i Meland.
Born: 
a.)   Berit f. 13/3 1953, g. 5/11 1983 m. Asbjørn Høivik f. 1/9 1952 i Erfjord. Bur i Stavanger.
Deira born:
a.   Erlend f. 28/1 1985
b.   Amund f. 21/7 1986
c.   Sunniva f. 9/8 1988, d. 4/10 s.å.
d.   Øivind f. 11/2 1990
e.   Ingvild f. 31/1 1992
———————————————-
b.)   Kari f. 1/3 1955, g. 21/9 1984 m. Øystein Forland f. 3/6 1953 i Sund. Bur på Stord.
Deira born:
a.. Ingrid f. 6/4 1985
b. Kristin f. 20/10 1987
c. Marte f. 29/6 1991
d. Jonas f. 5/2 1993
————————————————
c.) Magne Oddvar f. 16/7 1956, g. 21/11 1992 m. Inger Trangsrud f. 12/10 1961 i Stavanger. Bur i Sandnes.
Deira born:
a.     Jenny Marie f. 2/9 1992
b.     Ellen Johanne f. 3/11 1994
———————————————-
d.)   Sveinung f.28/9 1965. Bur i Askvoll.

Huslyden budde på Matre før dei bygde hus her.
Jon Hope var ordførar i Masfjorden 1986-87.
Festekontrakt 6/12 1978 til Jon Hope for 80 år mot årleg avg. kr. 535.

Kommunal bustad

Utskild frå bruk 4

Gunnar Flatland, f. 11/8 1950 i Sogndal, g. 28/6 1975 m. Elin Kvinge f. 29/9 1953 på Sandnes b.nr. 9 (3d).
Born: 
a.   Håvard f. 12/1 1979.
Huslyden flytta til Førde i 1980.

Geir Sæhle, f. 12/5 1953, g. 1974 m. Rigmor Næss f. 13/9 1952.
Born: 
a.   Ingar f. 5/2 1984
Huslyden flytta til Loppa i august 1985.

Jan Øyvind Hanevik, f. 8/2 1957, g. 22/9 1984 m. Ingrid Fjær f. 18/7 1958.
Born: 
a.   Severin f. 21/4 1985
Huslyden flytta til Fjell i september 1986.