Bruk 8, 13 og 9

Bruk 8 og 13

Båe utskilt frå b.nr. 2. Skulehustuft og leikeplass.


B.nr. 8 vart utskilt 28/5 1900 og b.nr. 13 1/12 1920. For b.nr. 8 vart betalt 220 kr. og for b.nr. 13 1800 kr.
1  Lærar Sjur Olson Løland, f. i Hyllestad 11/9 1883, d. 27/4 1934. 17/2 1915 gm. Bertine Maria Olsdtr. Skor frå Hyllestad, d. 1/12 1972.
Born: 
a.   Ragnhild. Bur i Bergen.
b.   Ansgar var gift med ei dame frå Hyllestad. Er død.
c.   Sverre Berner f. 17/3 1927, d. 15/6 1972. Gift med ei dotter til Andreas Øksnes frå Austrheim. Dei bur i Bergen.
Dei flytte til Frøyset i 1932 der Sjur døydde. Huslyden flytta så attende til Hyllestad og tok farsgarden til Bertina. Den selde dei seinare til Kristoffer Haugsvær som var gift med syster hennar. Er no busette i Bergen.
Eigedomen er no kjøpt av krinsen for 7 000 kr. Skulen er frå­flytta til Matre 1/1 1968.

Bruk 9. Vollen

Utskilt frå b.nr. 6, 1/6 1901.


1  Eigar Ivar Andreas Jakobson Haugsvær frå b.nr. 6. Dette bruket var fyrst bygsla av broren Ivar Mikal. Så flytta han til ho­vudbruket og Ivar Andreas flytte hit.

Mikal Ivar Andreasson Haugsvær, f. 15/1 1899 på b.nr. 6 (5f), d. 15/8 1990. Gift 24/6 1927 m. Johanna Gjertsdtr. Haugsvær f. 30/1 1901 på b.nr. 3 (4a), d. 28/4 1993.
Born: 
a.)   Gunnar f. 15/5 1928, g. 3/5 1958 m. Inger Marie Franck f. 18/12 1930 i Bergen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Marit f. 29/10 1958, g. 11/8 1984 m. Knut Johan Larsen f. 25/3 1950. Bur i Fana. 2 born.
b.     Ingunn f. 10/6 1962, g. 14/4 1984 m. Frank Ellingsen f. 21/10 1962. Bur i Fyllingsdalen. 2 born.
——————————————–
b.)   Alf f. 22/10 1932, g. 25/5 1957 m. Lillian Franck, f. 8/10 1935 i Bergen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Wenche f. 12/12 1957, g. 29/4 1988 m. Morten Tuvrønningen f. 26/2 1955. Bur på Lillestrøm. 2 born.
b.     Tove f. 9/10 1959, g. 4/4 1980 m. Jarle Høyvik f. 18/12 1957. Bur i Bergen. 2 born
c.     Siren f. 15/10 1963, samb. m. Jonny Henriksen f. 25/2 1962. Bur i Fyllingsdalen. 2 born.
——————————————–
c.)   Rolf f. 20/7 1938, g. 3/8 1962 m. Evelyn Irene Olsen f. 11/9 1941 i Bergen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Jan Erik f. 24/2 1963
b.     Rolf Arne f. 23/6 1964
c.     Olaf Mikal f. 14/4 1969
Skøyte 1/10 1946 frå arvingane etter Andreas Jakobson Haugsvær til Mikal Andreasson for 2000 kr.
Skøyte 31/12 1987 til brørne Gunnar, Alf og Rolf Haugsvær vederlagsfritt.