Bruk 1. Leite

Jørgen Kolbeinson, f. 1645. Han kan vera frå I. Hope, for Kolbein Knudsen Hope hadde 1666 sonen Jørgen, sagd å vera 5 år gamal, og 5 kan verta feilskrift for 15. Jørgen d. 1743.

Lars Hansson, truleg frå Haukeland, for Hans Steffenson Haukeland hadde 1701 sonen Lars, sagd vert 9 år. Fyrste kona heiter truleg Engel. Sjå namnet på fyrste dotteri i andre ekteskap. Kring 1727 gm. Marite Annfinnsdtr.., truleg frå I. Hope, f. 1706, d. 1743.
Born: 
a.   Marite f. 1702. Sjå under nr. 3 her på bruket.
b.   Anna f. 1708, gm. Johannes Olson Nordland 1745 på b.nr. 1.
c.   Hans f. 1728, gm. Brita Monsdtr. Kalhovda 1758. Bust. der, b.nr. 4.
d.   Engel f. 1733, d. 1749.
e.   Jørgen f. 1733, gm. Ingeborg Basedtr. Totland frå b.nr. 1. Bust. Askeland i Myking.
f.    Ola f. 1735, d. som soldat 1763.
g.   Steffen f. 1737.
h.   Annfinn f. 1740.
i.    Randi f. 1742.
Dagsett 2/1 1713 og tingl. 7/4 s. å. bygselsetel til Lars Haneson på 1/2 l.s. og 1 fjerding malt.
At Lars Hansson er frå Haukeland og Marita frå I. Hope, gjeng nokso tydeleg fram ved skifte etter dei 1743. Då er Knut Steffenson Haukeland, Rasmus Steffenson Tverbjørg (frå Haukeland) Hans Steffenson Elvik (frå Haukeland og Guttorm Annfinnson Andvik (frå I. Hope) formyndarar for yngste borni.

Torgeir Olson Nordland, f. 1721 på b.nr. 1, d. 1798. 1744 gul. Marite Larsdtr. Haugsvær, f. 1721, d. 1798.
Born:
a.   Erik f. og d. 1745.
b.   Randi f. 1746, gm. Torgeir Larsson Totlandsdal 1773.
c.   Engel f. 1749, d.1754.
d.   Lars f. og d. 1751.
e.   Lars f. 1752. Nr. 4 her på bruket.
f.    Jon f. ?, jordfestet 1778.
g.   Erik f. 1754, gm. e. Herborg Olsdtr. Molland 1788 på b.nr. 2.
h.   Ola f. 1756, d.1765.
i.    Engel f. 1759, gm. Rognald Rasmusson Tverbjørg 1780. Bust. L. Matre, b.nr. 2.
j.    Brita f. 1763, d. 1766.
k.   Ola f. 1766, d.1792.
Dagsett 29/5 1744 og tingl. 5/10 s. å., bygselbrev frå kyrkjeverja Jocum Jordan til Torgeir Olson på ½ l. s., ¼ t malt i Haugsvær.

Lars Torgeirson Haugsvær, f. 1752, d. 1815. 1783 gm. Gunhild Rasmusdtr. Nordland, f. 1760 på b.nr. 5, d. 30/11 1839.
Born: 
a.   Jon f. 1784. «Død som soldat østpå».
b.   Lars f. 1785. Nr. 5 her på bruket.
c.   Rasmus f. 1787, gm. e. Brita Nilsdtr.  S. Hope  1833 på b.nr. 3.
d.   Torgeir f. 1789, gm. Ingeborg Jetmundsdtr. Andvik frå b.nr. 5. Bust. Molland, b.nr. 2.
e.   Ola f. 1792. Bust. Haugsvær, b.nr. 2.
f.    Randi f. 1793, d.1831.
g.   Martinus f. 1796. Bust. Andvik, b.nr. 8.
h.   Jon f. 1799, d.1800.
i.    Sigrid f. 1800, d.1802.
j.    Siri f. 1804, gm. Knut Jonson Andvik, b.nr. 5.
1785 bygsel til Lars Torgeirson på bruket.

Lars Larsson Haugsvær, f. 1785. 1812 gm. Marta Johan­nesdtr. Åstveit frå Åsane, d. 10/4 1872. Etter tradisjonen skulde ho vera dotter til ein lensmann.
Born: 
a.   Johanna f. 1812.
b.   Johanna f. 1815, gm. em. Ola Hansson Trodal på b.nr. 1.
c.   Kari  f. 1817, d. 4/11 1899.
d.   Lars f. 1819. Nr. 6 her på bruket.
e.   Gunhild f. 1822, d. 7/5 1924, 102 år, gm. Jørgen Olson S. Kvinge. Bust. Grimhaugane under Haugsvær.
f.    Ingeborg f. 1825, gm. Sjur Monsson  S. Hope. Bust. S. Kvinge, b.nr. 10.
g.   Helena f. 1827, gm. Mons Monsson Sandnes frå  b.nr. 1. Bust. Løvås i Lavik, der Mons kjøpte gard 1856.
h.   Gunnar f. 1831, gm. Margreta Handstr. Haugsøy 30/10 1859. Flytte til Førde 1860. Reiste sidan til Amerika.
i.    Erik f. 1834. Var lærar og klokkar i ei bygd i Nordfjord. Han var gm. dotter til ein handelsmann der, reiste til Amerika.
j.    Randi f. 1836, gm. Knut Sjurson Trodal frå b.nr. 2. Bust. Vabu i Lindås.
1836 skøyte frå Marta Johannesdtr. til sonen Lars på 20¼ mk. s. for 48 spdl. og jordavgift. Dette er halvparten av det bruket som ho kjøpte same året. Hin halvparten vart b.nr. 2. På skøyte til sonen er Marta skrevi for Jonsdtr. og det er truleg det rette.

Lars Larsson Haugsvær, f. 1819, d.2/2 1907. 2/7 1847 gm. Siri Fusesdtr. Kvamme frå b.nr. 1, f. 1818, d. 12/12 1862. 3/7 1864 gm. Kari Rasmusdtr. Andvik f. 1829 på b.nr. 7, d.13/8 1907.
Born: 
a.   Lars f. 8/7 1848. Nr. 7 her på bruket.
b.   Synneva f. 16/2 1851, gm. em. Ola Harisson Trodal på b.nr. 1.
c.   Marta f. 8/4 1854, gm. Mons Monsson Løvås, son til Mons Monsson Løvås, f. Sandnes.
d.   Fia f. 6/12 1856. Syerske i Bergen.
e.   Salomon f. og d.1864.
f.    Siri f. 21/7 1867, d. som butikkdama i Bergen.
g.   Karen f. 12/11 1869, gm. Torgeir Sjurson Stordal 30/6 1896. Bust. Stordal under Fosse.
1844 tingl. skøyte frå Lars Larsson til sonen Lars 20¼ Mk. s.  for 100 spdl. og jordavgift 5 skj., 1¼ fjdk. bygg og kår til faren og mori: 2 kyr, 4 smale, 3 geit, 2 t. korn, 2 t. potetor og «fri og uhindret afbenyttelse af en skovteig kaldet Qvalsberghaugen».

Lars Larsson Haugsvær, f. 8/7 1848 (6a), d. 12/10 1938. Gift 5/7 1881 m. Anna Lassedtr. Vågset f. 21/3 1861 på b.nr. 2 (13d),d. 17/1 1947.
Born: 
a.)   Ludvik f. 17/7 1882, d. 10/2 1971. Utvandra til Amerika.
b.)   Marta f. 7/10 1885, g. 25/9 1914 m. Martin Arneson Haugsvær f. 17/4 1876 på b.nr. 3 (3c). Dei budde ei tid på b.nr. 11, men flytta sidan til Fana.
Deira born:
a.     Johanna f. 16/7 1915
b.     Anna f. 25/7 1917, g. 19/6 1948 m. Olav Kjellby f. 23/5 1922 i Gulen. Bur i Fana. 3 born.
c.     Lars f. 23/7 1919, g. 28/8 1948 m. Ågot Andersen frå Fana, f. 1/1 1923. 1 barn.
————————————————
c.)   Lars f. 8/10 1887, d. 19/2 1972. Utvandra til Amerika 1907. Gift der med ei Helga.
Deira born:
a.     Alice f. 20/9 1924, g.m. Roy Overton f. 24/9 1912. 3 born.
————————————————
d.)   Sigrid f. 8/9 1890. Utvandra til Amerika 1910. Gift der med ein Griffith. Etter ho vart enkje vart ho gift med ein Mandelslow. Sigrid døydde 14/6 1994, 104 år gammal.
e.)   Kristoffer f. 26/12 1892. Nr. 8 her.
f.)    Sigurd f. 1/11 1895. Nr. 9 her.
g.)   Karen Johanna f. 9/7 1898, g. i Tyskland, d. 1984.
h.)   Laurits Albert f. 15/1 1901, d. 7/5 1994. Gift 1924 m. Anne Marie Lubeck f. 20/11 1904.
Deira born:
a.     Arne f. 9/2 1926, g.m. Astrid Skar f. 27/12 1921. 2 born.
b.     Eldbjørg f. 26/2 1928, g. 5/4 1952 m. Asbjørn Gunnar Kvernhaug frå Odalen f. 3/6 1919. Bur der. 2 born.
c.     Henry f. 3/8 1930, g. 1952 m. Vera Andresen f. 8/10 1931. Bur i Asker. 1 barn.
d.     Grete f. 4/2 1934, g. 5/12 1956 m. Earl Miller f. 13/4 1921 i California. Bur der.
e.     Karin Martha f. 16/2 1938, g. 31/7 1955 m. Herman Bernt Seliman frå Danmark f. 8/8 1931. Bur i Asker. 2 born.
—————————————————
i.)    Ingeborg Sofie f. 6/9 1903, g. 1929 m. Vilhelm Hansen f. 9/11 1905, d. 1972. Bustad Oslo.
Deira born:
a.     Laila f. 31/7 1931, g. 16/5 1959 m. Odd Pedersen f. 3/6 1930. Bur i Oslo. 2 born.
b.     Wenche f. 8/1 1945, g. 22/1 1966 m. Tore Rustan f. 1/10 1942 i Asker. Bur der. 2 born.
Skøyte tingl.21/5 1871 frå Lars Larsson til sonen Lars for 1600 kr og kår.

Kristoffer Larsson Haugsvær, f. 26/12 1892 (7e), d. 28/3 1976.
Gift 19/6 1928 m. Margit Anetta Olsdtr. Skor f. 30/4 1903 i Hyllestad, d. 22/7 1973.
Skøyte 7/1 1925 frå Lars Larsson til sonen Kristoffer for kr 2000 og kår.

Sigurd Larsson Haugsvær, f. 1/11 1895, d. 19/9 1983. Gift 24/6 1927 m. Jenny Ivarsdtr. St. Matre f. 23/7 1901 på b.nr. 4 (3j), d. 23/4 1969
Born: 
a.)   Leiv f. 8/1 1928. Nr. 10 på bruket.
b.)   Ivar Gjertin f. 27/6 1929, d. 19/12 1991
c.)   Anna f. 17/5 1932, g. 25/6 1955 m. Håkon Tverberg. Bustad I. Haugsdal b.nr. 20.
d.)   Sigrid f. 5/3 1934, g. 24/5 1953 m. Kjell Anderssen, f. 22/1 1928 i Fana.
Deira born:
a.     Atle f. 2/11 1953, g. 2/9 1983 m. Britt Skogstrand f. 7/12 1955 i Fana. Bur i Fana. 3 born.
b.     Stig f. 26/2 1956, g. 1/3 1980 m. Gunnhild S. Risnes f. 4/1 1959 i Kvinesdal. Bur i Fana. 2 born.
c.     Linda Renate f. 26/9 1957, g. 21/6 1990 m. Hogne Nygaard f. 12/6 1960 i Åsane. Bur i Åsane. 3 born.
d.     Frode Haugsvær f. 3/7 1966. Bur på Haugsvær, festenr. 2 under b.nr. 4.
————————————————–
e.)   Gunnhild f. 27/9 1936, g. 9/6 1962 m. Karl Henning Tennebø, f. 13/6 1935 i Måløy. Bur der.
f.)    Aud Oddny f. 9/6 1939, g. 15/9 1962 m. Odd Auganes, f. 4/2 1933 i Kinsarvik. Bur i Fana.
Deira born:
a.     John Ståle f. 24/10 1973
b.     Renate f. 10/10 1975
Skøyte 1/7 1935 frå Kristoffer Larsson til broren Sigurd for 5000 kr.
Kristoffer Larsson og kona flytta til Hyllestad og tok over farsgarden hennar.

10  Leiv Haugsvær, f. 8/1 1928 (9a), g. 15/9 1962 m. Gerd Astrid Wergeland, f. 23/8 1938 i Brekke.
Born: 
a.   Lars Elling f. 31/4 1965
b.   Jo Sigve f. 28/10 1966
c.   Arnt Olav f. 15/2 1968
d.   Edda-Kristin f. 12/5 1970
e.   Bård Torstein f. 12/3 1976
Skøyte tingl. 11/1 1963 til Leiv Haugsvær og kona for 16000 kr og kår.