Brukarar. Bruk 1

Hev vore det upphavelege bruket og det største heile tidi. Men alt frå kring 1600 hev det vore utskilt eit mindre bruk, b.nr. 2.

John, nemnd 1522 og 1563. Sistnemnde år ogso ein Knud, men han var førd under Huusmænd og løse Karle.

Jørgen, nemnd fyrste gong 1603, siste 1635.

Colben Knudsen, nemnd fyrste gongen 1645, siste 1668. Men han kan ha site på bruket lenger. Ved manntal 1645 heitte kona Inger. Ved skattemanntalet 1666 hadde han sonen Jørgen, 5 år.

Guttorm. 1691 brukar han 1 pd. , 16 Mk. s.

Annfinn Mikkelson, f. kr. 1657, gm. anten enkja etter eller dotri til Guttorm. Sjå namni på sønene.
Born: 
a.   Guttorm, 8 år ved mantalet 1701. Han kom til Andvik, b.nr. 7.
b.   Jørgen ogso 8 år 1701. Kom til Sandnes, b.nr. 2.
c.   Gjertrud f. fyrr 1699.
d.   Knut f. 1702.
e.   Marta f. 1706.
f.    Kari f. 1706.
g.   Henrik f.? Nr. 6 her på bruket.
1720 uppattnying av bygsel på 1 pd.  s., ½ får til Annfinn Mikkelsen.

Henrik Annfinnson Hope. Fødeår ukjend, d. 1742. Gm. Dordi f. kr. 1707. Gm. nr. 7.
Born: 
a.   Randi f. 1729.
b.   Randi f. 1730.
c.   Magdeli f. 1731.
d.   Annfinn f. ?, gm. e. Kari Sjursdtr. Matre 1761. L. Matre, b.nr. 4.
e.   Halvard f. 1736, gm. e. Ingeborg Olsdtr. Duesund, b.nr. 1.
f.    Anna f. 1740.
g.   Ragnhild f. 1743.
1725 skøyte på 1 pd., 3 mk. s., ½ får til Henrik Annfinnson.

Ivar Jørgenson Kringlen, f. 1705. Gm. e. Dordi, d. 1742 (?). 1742 gm. Gjertrud Aslaksdtr. Instefjord, f. 1725. (Med­delt av overlærar Ludvig Engesæter).
Born: 
a.  Tore.
b.  Ola f. 1745.
1740 skøyter Gjertrud Annfinnsdtr. bruket til Ole Lagesøn. Korleis ho er vorti eigar, kan ein ikkje finna ut. Ho er syster til Henrik Annfinnson, og han må ha yverdrege eigedomen til henne på ei eller onnor vis. Ved salet er Henrik Annfinnson laverja for Gjertrud. 1742 fær Ivar Jørgenson bygsel på 12 Mk. s.  av dette bruket, og Arne Arneson Furebotten fær bygsel på 24 mk. same året. Ivar Jørgenson hev snart gjeve upp bygsli og flytt burt, og so fekk Arne kjøpa heile bruket.

Arne Arneson Furebotten, f. 1715 på b.nr. 1, d. 1793. 1746 gm. Kari Åmundsdtr. Stegalvik, f. i Sogn. Sjå Stegalvik.
Born: 
a.   Arne f. 1747. Nr. 9 her på bruket.
b.   Åmund f. 1749, gm. Marta Larsdtr. Andvik frå b.nr. 3. Dei var gifte 1790. Bust. Skauge i Lindås, der ætti bur enno (1944).
c.   Marita f. 1750, gm. Hogne Erikson Risnes, b.nr. 3.
d.   Kristen f. 1752, gm. Marta Magnesdtr. Skjeggedal. Bust. Sandnesneset.
e.   Rasmus f. 1754, gm. e. Gjertrud Eriksdtr. Torsvik. Bust. fyrst Torsvik, sidan Haugsøy.
Skøyte på bruket 1749.

Arne Arneson Hope, f. 1747, d. 1834. 1781 gm. Kari Magnesdtr. Skjeggedal f. 1759, d. 1791. 1792 gm. Marta Olsdtr. Vågset f. på b.nr. 2, 1763, d. 1809.
Born:
a.   Kristen f. 1782, d. 1784.
b.   Gjøri f. 1783. Bust. b.nr. 2 på Hope.
c.   Kristen f. 1784, d. fyrr skifte etter mori.
d.   Kari f. 1784, gm. Kristen Kristenson Sandnes (neset).
e.   Arne f. og d. 1793.
f.    Kari f. 1793.
g.   Sygni f. 1794, gm. Jetmund Jonson Haugsvær, b.nr. 4.
h.   Arne f. 1797. Nr. 10 her på bruket.
i.    Kristen f. 1799, d. 1800.
j.    Kristen f. 1800, gm. Brita Larsdtr. Fosse. Bust. der, b.nr. 1.
k.   Ola f. og d. 1803.
1790 skøyte frå Arne Arneson til sonen Arne 1 pd. s., 2/3 får for 50 rdl.

10  Arne Arneson Hope, f. 1797, d. 17/5 1847. 1819 gm. Sygni Jonsdtr. Haugsvær, f. 1795 på b.nr. 4, d. 13/4 1881.
Born: 
a.   Arne f. 1820. Nr. 11 her på bruket.
b.   Jon f. og d. 1822.
c.   Jon f. 1823, d. 1827.
d.   Martinus f. 1825, gm. e. Brita Ivarsdtr. Sandnes (Neset) 1857.
e.   Marta f. 1827, gm. Rognald Olson Haugsvær på b.nr. 2.
f.    Jon f. og d. 1831.
g.   Jon f. 1832. Budde på Risa i Gulen.
h.   Kristen f. 1834, gm. e. Øllegård Daae, Frøyset frå b.nr. 4.
i.    Ola f. 1837, gm. Ragnhild Knutsdtr. I. Haugsdal frå b.nr. 4, 1863. Dei fekk barnet Sygni f. 1863 i Haugsdal. Dei kom til Kjellbu i Gulen.
j.    Andrea f. 1838, d. ung.
1817 skøyte frå Arne Arneson til sonen Arne for 187 rdl. N. V.

11  Arne Arneson Hope, f. 1820, d. 4/11 1900. 1847 gm. Brita Monsdtr.  S. Hope , f. 1822 på b.nr. 7, d. 24/7 1904.
Born: 
a.   Arne f. 1847. Nr. 12 her på bruket.
b.   Mons f. 1849. Sjå utflytte.
c.   Sygni f. 1850, gm. Gjert Ivarson Hosteland på b.nr. 2.
d.   Erik f. 1852, gm. Andria Hansina Hansdtr. Brügger frå Hosteland, b.nr. 5. Bust. Sætenes, Gulen. Då han vart em. vart han gift med Lovisa Olsdtr. Hatlevik.
e.   Siri f. 1853, gm. Torgeir Steffenson Haukeland. Bust. Nordland, b.nr. 3.
f.    Jonas f. 1854, d. 12/6 1881.
g.   Marta f. 1857, gm. Ola Olson Bauge. Bust. Rambjørg, b.nr. 2.
h.   Henrik f. 19/7 1859. Sjå utflytte.
i.    Andreas f. 11/11 1861. Budde fyrst i Sunnhordland og kom sidan til Verkland i Brekke. Sjå utflytte.
j.    Henrikka f. 29/11 1864, gm. Jonas Hansson Brügger, Hosteland.
4/8 1843 skøyte frå Arne Arneson til sonen Arne for 150 spdl.

12  Arne Arneson Hope, f. 1847, d.1/8 1916. 24/6 1875 gm. Brita Lassedtr. Wergeland f. 4/5 1851 på Verkland i Brekke, d. 13/12 1944.
Born:
a.   Aletta Bergitta f. 11/4 1877, gm. Kristen Rasmusson I. Haugsdal, b.nr. 3.
b.   Ludvig f. 19/11 1879. Nr. 13 her på bruket.
c.   Marta f. 24/4 1882, gm. Fuse Rasmusson I. Haugsdal. Bust. Odnekvamme, b.nr. 1.
d.   Jonas f. og d. 1884.
e.   Arne Johan f. 5/9 1885. Utv. til USA d. 1909.
f.    Mikal f. 1888. Ei tid i Amerika. Kom att og d. i Fredrikstad 1911.
g.   Johanna Sofia f. 17/1 1891, 1919 gm. Ola Bertin Rasmusson I. Haugsdal frå b.nr. 3. Dei fekk barnet Alma Bjarnhild 6/3 1920. Familien utvandra til Amerika.
h.   Arnt Bertin f. 11/2 1892. Farmar i USA.

27/5 1878 tingl. skøyte frå Arne Arneson til sonen Arne for 3 000 kr. og kår.

13  Ludvik Arneson Hope, f. 19/11 1879, d.22/1 1966. 9/4 1903 gm. Johanna Øysteinsdtr. Osland frå Osland i Høyanger f. 21/5 1867, d. 21/5 1956.
Born: 
a.)   Bergit Julianna f. 1903, d. 1904.
b.)   Arne f. 11/10 1904. Nr. 14 på bruket.
c.)   Bergit Amanda f. 8/2 1907 gm. Anders Erikson Gjellestad i Fana. Bonde der.
Adoptivbarn:
a.     Gunnar f. 4/5 1946. 20/7 1968 gm. Grethe Skjold frå Fana.
Born:
a.     Anike.
b.     Malm.
c.     Birte.
—————————————-
d.)   Astrid f. 5/10 1909, gm. Erling Solheim. Sjå b.nr. 4.
e.)   Øyvind f. 25/9 1913. 1943 gm. Solveig Johanne Arntzen f. 16/10 1916 i Oslo.
Deira born:
a.))   Jarle Lidvald f. 19/6 1944. 28/11 1964 gm. Kari Børsli f. 26/12 1947 i Eikangervåg i Lindås.
Born:
a.    Lisbeth f. 19/12 1965.
b.    Øvvind f. 15/12 1967.
c.     Irmelin f. 3/1 1973.
—————————————–
b.))  Gullborg f. 18/3 1947. 24/10 1970 gm. Kåre Osen f. 24/9 1947 i Bergen.
Born:
a.    Kristian f. 23/5 1973.
—————————————–
c.))  Sylvi f. 21/3 1953. 24/2 1973 gm. Ove Olavson Bjørnøy f. 1950 i Fyllingsdalen i Bergen.
Øyvind er sekretær ved Bergens likningskontor. Bur på Hjellestad.
21/11 1904 skøyte frå Arne Arneson Hope til sonen Ludvik for 3 000 kr. og kår.

14  Arne Ludvikson Hope, f. 11/10 1904, d. 21/4 1990. Gift 21/6 1929 m. Margit Rognaldsdtr. St.Matre f. 8/6 1904 på b.nr. 3 (9b), 25/4 1991.
Born: 
a.)   Arne f. 28/3 1930, g. 19/6 1954 m. Betsy Andersen. Nr. 15 her.
b.)   Leiv f. 13/2 1932, g. 30/5 1959 m. Magnhild Lygre f. 14/5 1933 i Lindås. Bur i Drammen.
Deira born:
a.     Eli f. 13/4 1960, g.m. Erik Broch f. 1/11 1963. Bur i Oslo. 3 born.
b.     Atle f. 28/2 1963, g.m. Elisabet Bendigtsen f. 17/2 1964. Bur på Kongsberg. 2 born.
c.     Ståle f. 8/1 1966, g.m. Christine Dahl f. 20/5 1970. Bur på Kongsberg. 2 born.
d.     Kjersti f. 3/10 1973
——————————————-
c.)   Reidar f. 21/2 1934, g. 8/1 1958 m. Liv Utkilen f. 26/1 1933 i Austrheim. Bur på Slemmestad.
Deira born:
a.     Torill f. 17/5 1959, g. 18/8 1984 m. Jan Erik Karlsen f. 10/1 1959 i Oslo. Bur der. 2 born.
b.     Arve Magnar f. 26/11 1960
c.     Kristin f. 29/5 1965, g. 27/7 1991 m. Serge Dusart f. 30/10 1963 i Frankrike. Bur i Paris.
———————————————-
d.)   Einar f. 13/7 1937, g. 12/8 1961 m. Margrethe Sangholt f. 27/1 1939 i Sund. Bur i Åsane.
Deira born:
a.     Hege f. 9/3 1965, g. 21/2 1992 m. Paul Wade f. 16/12 1961. Bur i Washington DC, USA. 1 barn.
b.     Ingvild f. 1/5 1968
c.     Christine f. 26/10 1970
———————————————–
e.)   Bjarne f. 16/3 1939, d. 10/7 1940
f.)    Bjarne Johannes f. 30/3 1944, g. 10/8 1968 m. Magnhild Kvamsdal f. 9/10 1945 på Sandnes b.nr. 5 og 10 (2e). Bur i Oslo.
Deira born:
a.     Rune f. 13/2 1974
b.     Silje f. 6/8 1978
———————————————–
g.)   Arild Magne f. 30/5 1948, g. 4/7 1970 m. Anne Berit Knudson f. 22/1 1949 på Kongsberg. Bur på Kongsberg.
Deira born:
a.     Steffen f. 29/4 1972
b.     Morten f. 2/4 1975
c.     Gisle f. 28/9 1980
Skøyte 1/7 1937 frå Ludvik Arneson til sonen Arne for 8000 kr og kår.

15  Arne Hope, f. 28/3 1930 (14a), g. 19/6 1954 m. Betsy Ingvarda Andersen f. 21/2 1926 på Askøy.
Born: 
a.   Arne Inge f. 22/12 1954, g. 22/3 1975 m. Anne Grete Soltveit. Nr. 16 på bruket.
b.   Steinar f. 3/6 1956, g. 4/6 1988 m. Venke Oddny Asheim. Bur på Haugsvær, festenr. 4 under b.nr. 4.
c.   Anne Marit f. 30/1 1959
d.   Øystein f. 20/6 1963
Arne A. Hope var ordførar 1976-79.
Skøyte 28/4 1976 til Arne A. og Betsy Hope for kr 30000.

16  Arne Inge Hope, f. 22/12 1954, g. 22/3 1975 m. Anne Grete Soltveit f. 27/6 1954 på Voss.
Born: 
a.   Siv Anita f. 28/8 1975
b.   Aina Elisabeth f. 17/10 1977
c.   Vidar f. 12/3 1981
Skøyte til Anne Grete og Arne Inge Hope for kr.100.000 og kår.