46 Hope

Hope
Hope

Um namnet seier O. Rygh at det kjem av Hopr. Dativ Hopi, «Ovenfor en indbuktning i sjøen».

Grensor: I sud til Haugsvær, i vest til Vågset, i nord til gardar i Sogn og i aust til Fosse si fjellmark.

Ymse skrivemåtar: 1522 Hoff. 1563 Houp. Hoep 1604, 1620, 1614 og fleire gonger. 1641 Hoop. 1645 og 1666 Hope. 1611 Hoppe. Det same 1661. I matriklane: 1665 Hoppe. 1718 Hoope. 1838 Hopen. 1886 og sidan Hope.

Eigedomstilhøvi: I Vinsents Lunge jordebok frå 1535 heiter det um Hope: I tem ther vuder (under Haugsvær) en øde Jord hetter Hop j Sowd Er well bygdh och j løb Smør Sowden andet hvert år. Ordi øyde jord er seinare strokne. 1626 «Longgaardtzs» det vil seia at Vintsents Lunge hadde, som ein ser ovanfor, i si tid ått garden. 1648 Børge Juli eier alt. 1664 og 1668 Børge Julls arvinger. 1686 og 1691 Margrcte Jull. 1700 og 1702 Margrete Julls arvingar. 1714 Fru Oberstinde Julls arvinger. 1717/18 Frue Margrete Julls (må vel meinast arvingar). 1723 Stiftsamtsskrivar Svanenhielm.
Dagsett 18/5 1725 og tingl. 15/10 s. å. skøyte frå Severin Svanenhielm til Henrik Annfinnson på 1 pd. , 3 mk. s., ½ får og til Mons Torson 9 mk. s. ½ får.
Dagsett 22/7 1740 og tingl. 26/7 s. å. skøyte frå Gjertrud Annfinnsdtr. til Ole Lagesøn på ½ 1. s., 1 får i Hope.
Dagsett 7/6 1741 og tingl. 14/10 1749 bygsel frå Ole Lagesøn til Arne Arneson Furebotten på 24 m. s. I. Hope (12 mk. til Ivar Jørgenson).
Dagsett 14/9 1749 og tingl. 14/10 s. å. skøyte frå Ola Lagesøn til Arne Arneson på 1 pd. , 3 mk. s., ½ får for 30 rdl. og til Mons Monsson 9 mk. s., ½ får for 22 rdl.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Hope. Colben Knudsen. Ko.: Inger. Johans Andersen. Konen.

Kvegskattmanntal 1657: Hope. Colben føder 1 Hest, 6 Kiør, 1 Quie, 6 Gieder, 6 Faaer. Johanis 4 Kiør, 1 Quie, 3 Faaer.

Matrikel etter reskript frå 1665. Hoppe. Landsk. 1 Løb Smør, 1 Faaer, Saar 2½ Td., afler 7 ½ Td., føder 16 Nød, 1 Hest. Kan tiende 3 Meler. Smaaskat ½ Rdl., 4 Sk. Smaatiend 6 Sk., 2 Hv. Kan skatte af 2 ½ Pd. Smør. Brendefang til.

Skattemanntal 1666: Hope. Skylder Smør ½ Løb, Faar 1 Colben bruger 1 pd.  Smør, 2/3 Faaer, 60 Aar g. Johans bruger ½ Pd. Smør, 1/3 Faaer, 70 Aar g. Kolbein hadde sonen Jørgen, 5 år, og Johans hadde sonen Mogns, 20 år.

Manntal 1701: Hoppe Andfind Michelsen 44 Aar g. Sønner: Gutorm Andfindsen hiemme 8 Aar g. Jørgen Andfindsen hiemme, 8 Aar g. Tienestekari Niels Hansen Tuerberg, 12 Aar g. Siffuer Toresen 40 Aar g. Søn Mons Toresen (Siffuersen skal det vera) hiemme, 12 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Hope: Andfind Michelsen, Siur Siursen. Saar 2 ¾ Td., høster 5 ½ Td., føder 12 Nød, 8 Faaer. Proprietærgods, ligger ved Søen, tungvunden og usikker jord til Korn i dette Skibrede. (Eit Hope i Eikanger skibrede).  Har taget skade af fieldskreder og elvebrud som den aarlig er undergiven. En liden Flomqvern til husbehoef  Taaler ingen forhøyelse.  Skat 6 Rdl. 6 ½ Sk.

Matrikeltaksten 1723: Hope 2 Mand. Landsk. 1 ½ Løb Smør. 1 Faar. Stiftamptsskriver Svanenhielm med bøxel tilhørende. Ingen Husmandsplads. Intet Sætter, Intet fiske, 1 Flomqvern. Ligger fra Søen 8 ½ Mil fra Bergen. Ganske uvis til Korn og lider aarlig skred af Vandløb og Sneskred. Meget tungvunden. Saar 2¾ Td., afler 7 Td., føder 10 Kiør og 4 Ungnød, 10 Faaer. Aftaget 12 Mk. Smør.

Foto: Ivar Helge Matre