Brukarar: Bruk 2 (og 1)

Anders einebrukar 1519 og 1522.

Oluff einebrukar 1563.

Jacob frå 1603 til 1631 einebrukar.

Anders Jacobsen frå 1631 til 1649.

Johannes frå 1631 saman med Anders til 1649 og so åleina til 1668 og truleg lenger.

Guttorm Monsson Verkland frå Brekke, f. 1646, åleina 1691. D. 1703. Skifte etter han og kona då. Gm. e. Gjertrud Larsdtr.., d. 1703.
Born: 
a.   Johannes f. 1698, nemnd ved skifte. Feil far Mons.
b.   Ronnøy f. fyrr 1691.
c.   Kari f. 1701.
d.   Agote f. 1702.
Ved skifte etter Guttorm og Gjertrud er Ole Wercheland og Johannes (Andersson) Holsøen formyndarar for borni. Det tyder på at Guttorm er frå Verkland og Gjertrud frå Holsøy.

Hans Monssond. 1703, gm. Gjertrud Torsdtr. Born ved skifte:
a.   Tosten.
b.   Ole.
c.   Brita.
Farbroren Jens Haugsvær er formyndar for borni. Truleg er Hans ein bror til Guttorm. Og Jens Haugsvær kan vera ein bror. 1693 fekk Hans Monsson bygsel på 1 pd.  s. hjå presten Peder Busch til Lindås. Guttorm var då ein gamal niann og hev truleg gjeve upp bygsli til det benefiserte gods.

Ivar Einarson Risnes, f. 1681. Truleg gm. e. etter Hans Monsson, Gjertrud Torsdtr. 9/8 1703 dagsett bygselsetel frå presten Johan Madson på 2 ½ pd. s. Dette er heile garden. Då bygsli vert uppattnya 1720 fær han bygsel på 1 pd. , 6 Mk. s.  hjå Lucas Steen og på like mykje hjå presten Røstler.
Born: 
Anders f. 1705.

Mons Steffenson Haugsvær, f. 1697 på b.nr. 6, d. 1766. Fyrst må han vore gm. e. Gjertrud Torsdtr.: So gm. Marite Arnes­dotter f. på Eikemo 1711, d. 1744. Faren kom til bunads i Furebotten. 1749 gm. Sigrid Lassesdtr. Haugland frå Brekke, f. i 1711, d. 1766.
Born:
a.   Ivar f. 1724 (uppkalla etter fyremannen til Mons).
b.   Ragnhild f. 1725.
c.   Ivar tvilling med b.
d.   Randi f. 1726.
e.   Raguhild f. 1729.
f.    Randi f. 1731, d. 1746.
g.   Gjertrud f. 1733 (uppkalla etter Gjertrud Torsdtr.).
h.   Ola f. 1734. Nr. 10 på  b.nr. 1. og 2.
i.    Arne f. 1736 (uppkal1a etter Arne Rasmusson Furebotten).
j.    Arne f. 1738.
k.   Steffen f. 1740.
1.   Arne f. 1742, gm. Siri Hansdtr. Natås i Lindås 1744.
m.  Henrik f. 1744, gm. e. Brita Bertelsdtr.  S. Hope  1774, b.nr. 7.
n.   Lasse f. og d. 1752.
o.   Ola f. 1753.
p.   Lasse f.? gm. Kari Monsdtr. Bjørneklett 1715.
1746 skøyte frå e. Ingeborg Steen til Mons Steffenson. Det bene­fiserte godset hev han nok bygsla.

10  Ola Monsson Vågset, f. 1734, d. 1829. 1760 gm. Sygni Olsdtr. Haugsvær, f. 1736 på b.nr. 4.
Born:
a.   Arne f. og d. 1760.
b.   Ola f. 1761. Nr. 11 her på bruket.
c.   Marta f. 1763, gm. Peder Sjurson Andvik 1786, b.nr. 4.
d.   Kari f. 1764, gm. em. Rasmus Hogneson Hosteland 1790, b.nr. 5.
e.   Arne f. 1765, d. 1766.
f.    Mons f. 1767, gm. Johanaa Johannesdtr. Verkland 1798. Ved skifte etter syster til Mons, Brita Olsdtr. Andvik, syner det seg at Mons hev butt i Halsvik, der han då etter­let seg 3 born: Ola, Sygni og Brita.
g.   Marta f. 1769, gm. em. Arne Arneson I. Hope 1792 på b.nr. 1.
h.   Siri f. og d. 1771.
i.    Sygni f. 1773.
j.    Brita f. 1775, gm. em. Jon Erikson Andvik 1819 på b.nr. 5.
k.   Anna f. 1778, gm. Mathias Larsson Totlandsdal 1817. Dei budde på Kaland i Lindås.
1.   Guri f. 1781. Ved skifte etter systri er Guri gm. Anders Monsson Sande i Gulen.
12/10 1756 skøyte frå Mons Steffenson til sonen Ola på 1 pd. , 6 mk. s. for 22 rdl. «betales efter selgerens død». 9/5 1759 bygselsetel frå Ludvig Daae til Ola Monsson på 1 pd. , 6 mk. s.

11  Ola Olson Vågset, f. 1761, d. 1832. 1791 gm. Marta Hognesdtr. Verkland frå Brekke, f. 1769, d. 30/11 1840.
Born: 
a.   Sygni f. 1791, d. 1792.
b.   Sygni f. 1792, d. 1810.
c.   Ola f. og d. 1794.
d.   Ola f. 1795. Nr. 12 her på bruket.
e.   Hogne f. 1798. Nr. 1 på b.nr. 1.
f.    Brita f. 1800, gm. em. Rasmus Larsson  S. Hope  16/7 1848. Sjå Busdalen under  S. Hope .
g.   Jetmund f. og d. 1803.
h.   Henrik f. 1804, gm. e. Ragnhild Steffensdtr. Haugsvær på b.nr. 6.
i.    Randi f. 1806, gm. Ola Jonson Haugsvær, b.nr. 10.
j.    Sygni f. 1810, gm. Rasmus Olson Solheim 1342. Sjå Knap­pen under Solheim. Kvar det vert av dei, veit ein ikkje.
k.   Jetmund f. 1813, d. 1835. Drukna i Sandnesosen.
1792 bygsel frå Johan Hauga til Ola Olson på 1 pd., 6 mk. s. og 1805 skøyte frå Ola Monsson på hin halvparten.

12  Ola Olson Vågset, f. 1795, d. 30/12 1881. 1826 gm. Siri Lassesdtr. Instefjord frå Brekke, f. 1802, d. 28/9 1884.
Born:
a.   Marta f. 1827, gm. Mikkel Rasmusson Haugsvær, b.nr. 5.
b.   Lasse f. 1829. Nr. 12 her på bruket.
c.   Orlaug f. 1832. Lagnad ukjend.
d.   Ola f. 1833, d. 1834.
e.   Henrikka f. 1835, gm. Ola Olson Haugsvær. Sjå Skaret, Haugsvær.
f.    Kari f. 9/8 1838, gm. Sjur Rognaldson Byrkjeland, Linde­botten.
g.   Johanna f. 25/2 1842, gm. Ola Rasmusson Skjeggedal. Bust. der.
1824 skøyte frå Ola Olson til sonen Ola for 60 dl.

13  Lasse Olson Vågset, f. 1829, a. 31/12 1914. 25/6 1855 gm. Marta Olsdtr. Haugsvær, f. 1825 på b.nr. 3, d. 11/2 1895.
Born: 
a.   Siri f. 10/2 1856, d. 31/1 1858.
b.   Ola f. 9/4 1857. Nr. 14 her på bruket.
c.   Siri f. 25/12 1858, gm. Ivar Annfinnson Furebotten 3/6 1882. Ivar frå b.nr. 3. Bondefolk på Solås, Hyllestad.
d.   Anna f. 21/3 1861, gm. Lars Larsson Haugsvær, b.nr. 1.
e.   Ola f. 20/6 1863. Utvandra til Amerika.
f.    Johan f. 1/10 1865. Bust. Areklett på ein plass under b.nr. 1.
g.   Henrik f. 2/4 1869. Utvandra til Amerika.
10/5 1851 skøyte frå Ola Olson til sonen Lasse for 150 spdl.

14  Ola Lasseson Vågset, f. 9/4 1857, d. 28/8 1927. 15/6 1882 gm. Anna Ivarsdtr. Kvammen frå Myking f. 1850, d. 26/10 1943.
Born: 
a.   Ludvik f. 27/1 1883. Nr. 15 her på bruket.
b.   Malena f. 12/3 1885, gm. Kristen Andersson Solheimøy. Sjå Stordal.
c.   Marta f. 1888, gm. Peder Nilsson Østerbø frå Lavik 26/6 1911.
Deira born:
a.     Astrid f. 9/9 1912, d. 1912.
b.     Nils f. 31/12 1914. Er elektrikar. Gift. Bur i Årdal.
c.     Astrid f. 1917, gm. lektor Kristian Henning. Bur i Trondheim.
d.     Olav f. 1918, er gift. Driftsstyrar v/Vågå el. verk.
e.     Elfrida f. 1923. Gm. Jakob Sterri. Heradsagronom i Høyanger.
f.     Erling f. 1926. Gift. Er ingeniør og lærar ved N.T.H.
d.   Ida f. 21/9 1890. Ugift. D. 29/3 1973.
e.   Olufina Aletta f. og d. 1893.
25/10 1886 skøyte frå Lasse Olson til sonen Ola.

15  Ludvik Olson Vågseth, f. 27/1 1883 (14a), d. 14/11 1979. Gift 14/6 1912 m. Ingeborg Kristina Monsdtr. Bjørnevoll f. 2/1 1883 i Lindås, d. 9/3 1965. Foreldra hennar budde ei tid i Kringlebotn, b.nr. 2.
Born:
a.   Alma Gudrun f. 27/4 1913, g. 1942 m. Ingolf Solheim. Bustad Solheim b.nr. 12.
b.   Gunveig f. 26/11 1914, g. 3/11 1944 m. Reidar Kvamsdal. Bustad Solheim b.nr. 14.
c.   Oliva f. 10/9 1917, g. 1/11 1952 m. Jørgen Sandnes. Bustad Solheim b.nr. 5.
d.   Margit f. 3/1 1920, d. same år.
e.   Malmfred f. 12/8 1921, g. 6/11 1948 m. Magnhild Solheim. Nr. 16 på bruket.
f.    Kjellaug f. 13/6 1925, g. 16/8 1952 m. Bjarne Botnen frå Kvam. Bustad Laksevåg.
Deira born:
a.     Vigdis f. 12/1 1953, g. 1974 m. Terje Haugsvær frå b.nr. 3.
b.     Inger Karin f. 19/1 1958, g. 1983 m. Rune Smith frå Namsos.
Skøyte 22/12 1913 frå Ola Lasseson til sonen Ludvik for 1600 kr og kår.

16  Malmfred Vågseth, f. 1278 1921, g. 6/11 1948 m. Magnhild Solheim f. 1/10 1920 på b.nr. 28 Solheimøy (2f).
Born: 
a.   Turid f. 29/6 1949, g. 1/8 1970 m. Gunnar Svein Haugsvær. Bur på Haugsvær b.nr. 3.
b.   Åse Marit f. 9/5 1951, g. 7/2 1970 m. Kjell Kalhovde. Bur på Solheim, b.nr. 23.
c.   Liv Inger Øydis f. 8/1 1958, g. 10/6 1978 m. Gunnar Trædal. Bur i Furebotn b.nr. 4.
d.   Frode Lasse f. 6/4 1961, g. 17/1 1981 m. Laila Henrikke Ynnesdal. Nr. 17 her.
Skøyte 28/6 1950 frå Ludvik Vågseth til sonen Malmfred og kona for 6000 kr og kår.

17  Frode Lasse Vågseth, f. 6/4 1961 (16d), g. 17/1 1981 m. Laila Henrikke Ynnesdal f. 5/6 1961 i Gulen. (Sjå og Fossdal b.nr. 1, 12d).
Born: 
a.   Tone f. 6/5 1981
b.   Hege f. 29/12 1982
c.   Silje f. 31/1 1986
d.   Linda f. 27/5 1990.
Skøyte 27/3 1979 til Frode Lasse Vågseth for kr 25000.