Bruk 2

Johannes bur på bruket 1691.

Jørgen Larsson, f. 1666, gm. Ragnhild Andersdtr., d. 1706. So hev han vore attgift. Men kva den kona heiter, veit ein ikkje.
Born: 
a.   Lars f. fyrr 1699. Nr. 3 her på bruket.
b.   Anders levde ved skifte etter mori 1706.
c.   Inger levde ved skifte etter mori 1706.
d.   Anders f. 1707.
e.   Ragnhild f. 1708, gm. Knut Steffenson Haukeland 1740. Bust. der.
f.    Kari f. 1711, gm. em. Mikkel Olson Fonnes, Lindås.
g.   Ola f. 1714, gm. Anna Andersdtr. Mongstad, Lindås 1744.
h.   Marta f. 1715.
1720 fekk Jørgen Larsson uppattnying av bygsli.

Lars Jørgenson Solheim, d. 1741. Kona veit ein ikkje namnet på.
Born: 
a.   Ragnhild f. 1725, gm. Nils Johannesson Rambjørg. Bust. Molland, b.nr. 6.
b.   Marita f. 1728.
c.   Magdeli f. 1735.
d.   Jørgen f. 1736.
e.   Anna f. 1739.
f.    Ingeborg f. 1740, gm. Nils Olson Knarvik. Sjå under plassmenn på Solheim.
1728 fekk Lars Jørgenson bygsel hjå Mathias Røstler.

Nils Nilson Bjørnekletten, f. 1722, d. 1792. 1742 gm. Marta Halvardsdtr. St. Matre frå b.nr. 3, d. 1770. Kring 1771 gm. Kari Jørgensdtr. Kringlen frå Brekke, f. 1742.
Born: 
a.   Anna f. 1743. Ved skifte etter faren 1791 er det sagt at ho var gm. Hans Monsson Solheim. Korkona Anna Solheim d. 1817. Det må vera denne Anna.
Nils Monsson fekk 1742 bygsel hjå Joachim Jordan.

Mikkel Hansson L. Matre, f. 1756 på b.nr. 3, d. 1833. 1793 gm. e. Kari Jørgensdtr. Solheim, d. 1830. Mikkel fekk bygsel hjå Henrik C. Mortmann 1793.

Jon Rognaldson L. Matre, f. 1790 på b.nr. 1, d. 1833. 1818 gm. Marta Johannesdtr. Tynning frå Brekke, f. 1790, d. 15/1 1878.
Born: 
a.   Rognald f. 1821. Nr. 7 her på bruket.
b.   Johannes f. 1825, gm. Inga Monsdtr. S. Hope. Bust. der b.nr. 3.
c.   Mikkel f. 1825, d. 1830.
d.   Lars f. 1827, gm. Engel Torgeirsdtr. Rekncs 14/7 1861.
e.   Knut f. 1829, d. 12/12 1865. Drukna saman med fleire på Hope og Mjanger, dei hadde vore etter lyng.
f.    Mikkel f. og d. 1831.
1833 kongel. skøyte til Jon Rognaldson for 200 spdl. og jordav­gift 1 t., 1 skj., ½ fj. bygg. Same året selde han bruket til Ola Jetmundson I. Hope og bygsla det att.

Rognald Jonsson Solheim, f. 1821, d. 30/3 1912. 8/4 1844 gm. Anna Steffensdtr. Elvik, f. 1819 på b.nr. 1, d. 29/9 1870. 13/12 1871 gm. e. Elisabet Jensdtr. Haugsøen frå plasset Stien f. L. Nordal i Gulen 1824, d. 1/6 1897.
Born: 
a.   Jon f. 8/1 1845, truleg d. ung.
b.   Marta f. 20/4 1846, gm. jordbrukar uk. Nils Olson Solås i Hyllestad 5/7 1867.
c.   Sygni f. 16/5 1849, gm. inderst Lars Larsson Solheim, f. Nedre Helland. Reiste til Amerika.
d.   Jon f. 9/4 1852, gm. Kari Rasmusdtr. Skjeggedal. Bust. Kalhovda, b.nr. 6.
e.   Ingeborg f. 12/3 1855, d. 27/7 1861.
f.    Randi Andrea f. 24/2 1858, gm. em. Arne Rognaldson N. Kvinge, b.nr. 4.
1843 bygsel frå Ola Jetmundson Hope til Rognald Jonson og kona på db. for deira levetid.

Ola Arneson I. Hope, f. 1843 på b.nr. 2, d. 13/9 1919. 2/7 1870 gm. Lisa Jakobsdtr. Kalhovda, f. 26/4 1844 på b.nr. 5, d. 30/11 1920.
1844 vart bruket skøytt frå Ola Jetmundson Hope til sonen Arne Olson Hope for 100 spdl. 15/11 1870 fekk Ola skøyte på bruket hjå faren for 250 spdl. Rognald Jonsson let frå seg bygselretten mot å få feste på plasset Heien og kår til eventuell e.

Magne Jonson Indre Hope, f. 6/7 1889 på b.nr. 2 (12h), d. 10/8 1973. Gift 3/6 1925 m. Berta Johannesdtr. Nordland, f. 21/3 1899 på b.nr. 1 (7i), d. 15/2 1994.
Born: 
a.)   Jon, f. 25/6 1926, g. 20/9 1952 m. Jenny Tverberg. Bur på Haugsvær, bruk 5,festenr. 4.
b.)   Olav f. 14/11 1927, d. 23/9 1992. G. 19/12 1959 m. Asveig Kjæreng. Bur på Høvik.
Deira born:
a.     Randi Lisbett f. 12/6 1960, g. 31/12 1986 m. Jan Hoel. Bur i Bergen. 1 barn.
b.     Bjørn Magne f. 12/3 1962
c.     Liv Torunn f. 7/9 1964
—————————————————
c.)   Johanna f. 24/1 1929, g. 21/5 1955 m. Hjalmar Tverberg. Bur i Indre Haugsdal b.nr. 21.
d.)   Johannes f. 25/5 1930, g. 21/6 1958 m. Elise Pedersen. Bur i Ballstad i Lofoten.
Deira born:
a.     Steinar f. 3/2 1965
b.     Gunhild f. 5/5 1967, g. 1984 m. Frits Kasperson. 2 born. Ekteskapet oppløyst.
—————————————————-
e.)   Håkon f. 8/3 1932, d. 27/3 1992. Budde på Matre.
f.)    Karl f. 9/10 1933. Bur på Solheim.
g.)   Kjellaug f. 10/2 1936, g. 5/7 1968 m. Dagfinn Tjore. Bur i Radøy.
Deira born:
a.     Romund f. 19/2 1969
b.     Bergfrid f. 16/1 1971
c.     Ketil f. 6/9 1974
—————————————————–
h.)   Sverre f. 18/1 1938. Bur på Solheim.
i.)    Ragnar Magnus f. 7/4 1940. Nr. 10 her.
j.)    Solveig f. 3/11 1943, g. 14/10 1978 m. Jens Nissen. Bur i Højer, Danmark.
Deira born:
a.     Bodil f. 9/5 1979
Skøyte 17/11 1919 frå Ola Arneson Solheim til brorsonen Magne Jonson Hope for 6000 kr og kår.

10  Ragnar Hope f. 7/4 1940 (9i).
Skøyte 6/1 1970 til Ragnar Hope for 15000 kr og kår til foreldra.

Hustuft på bruk 2

Rasmus Arneson I. Hope, f.  21/7 1853, d. 24/5 1933.7/11 1884 gm. Henrikka Nilsdtr. Kalhovda, f. 14/7 1856, d. 17/2 1937. Henrikka var dotter til Nils Henrikson St. Matre, som ei tid var inderst på Kalhovda.
Born: 
a.   Arne f. 6/11 1885, d. 15/1 1913. Student.
b.   Anton f. 10/10 1889. Mekanikar på Rubbestad, gm. dotri til fabrikkeigaren der.
c.   Klara Maria f. 20/7 1891, d. 15/5 1913.
d.   Nils f. 18/6 1895, gm. Helga Ottelie Wennech, f. 25/4 1895 i Bergen, d. 17/8 1954. Dei fekk dotri Klara 2/11 1919 på Solheim. Nils hev slipp og motorverkstad på Mongstad i Lindås. Der fekk dei Ågot f. 4/2 1923, Reidar Harald f. 7/3 1925, Hildegunn f. 22/5 1934.
Rasmus A. Hope fekk setja hus upp på broren sin eigedom på Solheim. Han var snekkar, bygningsmann og landhandlar.

Ei tuft på bruk 2

Lasse Pederson Brendsdal frå Hyllestad, f. 28/12 1855, d. 8/12 1855, d. 8/12 1941, gm. Trine Olsdtr. Brendsdal frå Hyllestad, d. 5/3 1957. Han var skreddar på Solheim.
Born: 
a.) Peder f. 4/10 1889.Utvandra til Amerika. Bur no i Antelope Montana, USA. 1916 gm. Bergitte Solberg, dotter til Hans Solberg, Senja, Noreg.
Deira born:
a.    Trygve f. 1917. 16/8 1942 gm. Eileen Phelan.
Born:
a.    Barbra f. 3/8 1946.
b.    Harald f. 1919.
c.    Lillian Ruth f. 1921.
d.    Judit Marie f. 1923
e.    Borgny Johanna f. 1925.
f.     Hulda Margaret f. 1925.
g.    Bjarne Peder f. 1928.
h.    Osvald Arnold f. 1930.
—————————————————-
b.)   Ola f. 15/2 1891. Kontorsjef i mange år hjå fabrikkeigar Haldorsen, Rubbestadnes. Flytta seinare til Kvingo, d. 4/3 1968.
c.)   Botilde f. og d. 1892.
d.)   Borghild f. 23/7 1894, gm. Johannes Gudmundson I. Haugsdal på b.nr. 6.
e.)   Ingeborg f. 6/10 1897, gm. Torkjell Martinson Kalhovda 19/4 1924. Han son til Martin Nilsson Kalhovda. Sjå plasset Gjerdet der.
f.)    Aslaug Kristina f. 30/1 1906, gm. Hjalmar Johannesson Rønhovd. Bust. S. Kvinge.

I dei siste åra flytta dei til dottera Aslaug på Kvinge og døydde der. Huset vart seld til Maria Jonsdtr. Hope. Ho har seinare bygt det om.