Bruk 12 – 21

Bruk 12. Høgtun

Utskilt frå b.nr. 1. og 2 2/6 1949, grbf. 21/6 1949.


Nr. 1 Ingolf Larsson Solheim, f. 15/11 1914 på b.nr. 9 (2d), d. 25/8 1992. Gift 31/10 1942 m. Alma Ludviksdtr. Vågseth, f. 27/4 1913 på b.nr. 1.(15a).
Born: 
a.)   Inger Lise f. 2/10 1943, g. 29/6 1963 m. Knut Haugsvær, f. 20/5 1932. Bur i Indre Arna.
b.)   Marta Lillian f. 16/7 1948, g. 15/11 1969 m. Ivar Sandvik, f. 3/4 1938 i Gulen. Bur der.
Deira born:
a.     Anne Karin f. 16/12 1969
b.     Lill Irene f. 12/8 1971
c.     Leif Tore f. 6/9 1983
——————————————-
c.)   Ingun Anne f. 4/11 1953, g. 23/8 1975 m. Kjell Georg Ynnesdal f. 11/2 1946 i Gulen. Bur der.
Deira born:
a.     Aina Irene f. 12/5 1977
b.     Kjersti Gro f. 2/5 1979
Skøyte 28/6 1949 til Ingolf Solheim og kona for 400 kr.
Skøyte 4/10 1990 til Inger Lise Haugsvær,Marta Lillian Sandvik og Ingunn Anne Ynnesdal på b.nr. 12 og 19 som gåve.

Bruk 14

Rasmus Kasparson Kalhovde, f. 9/10 1903 på g.nr. 42 b.nr. 3. 1948 gm. Laura N. Nøvre f. 1/6 1905 i Ålesund.
Dei var busette i USA til 1970 då dei busette seg her. Dei har ikkje born.

Bruk 15. Fjordblikk

Utskilt frå b.nr. 1. og 2. Grbf. 11/12 1954.


Bjarne Ivarson Kvamme, f. 15/8 1914 på b.nr. 5 (13g), g. 25/5 1947 m. Lilly Madel Larsdtr. Solheim, f. 30/9 1919 på b.nr. 9 (2e).
Born: 
a.)   Ivar f. 1/11 1948
b.)   Lars Magne f. 30/11 1950, g. 19/3 1977 m. Liv Margot Duesund. Sjå b.nr. 31.
c.)   Elfrid Marta f. 17/3 1954, g. 12/8 1977 m. Arne Helge Dahl f. 9/6 1953. Bur i Sandnes.
Deira born:
a.     Martin f. 20/4 1979
b.     Erik f. 15/4 1982
——————————————-
d.)   Svein Egil f. 15/7 1957, g. 8/11 1975 m. Kirsten Solveig Haukøy f. 15/7 1958.
Deira born:
a.     Randi f. 30/3 1976
b.     Øystein f. 25/3 1979
——————————————–
e.)   Leif Gunnar f. 25/8 1960, g. 21/8 1981 m. Kristi Jorunn Solheim f. 4/7 1961. Bur i Sandnes.
Deira born:
a.     Kjetil f. 18/2 1982
b.     Line f. 22/5 1985
Skøyte tingl.11/12 1954 frå Helge Tidslevoll og Magne Hope til Bjarne Kvamme og kona for 800 kr.

Bruk 16. Fredheim av Solheim

Utskilt frå b.nr. 1. og 2 20/10 1955, grbf. 21/11 1955.


Laurits Severinson Haugsdal, f. 7/11 1916 i Indre Haugsdal b.nr. 4 på Kjølneset (2g), d. 6/1 1972. Gift 11/7 1943 m. Margit Jørgensdtr. Sætre f. 22/6 1919 på Kalhovda b.nr. 1 (15b).
Born: 
a.)   Eivind Selmer f. 2/3 1946
b.)   Solveig Dagmar f. 5/1 1947, g. 21/3 1970 m. Asbjørn Nordgulen, f. 18/3 1949 i Gulen.
Deira born:
a.     Tor Jacob f. 28/8 1970
———————————————-
c.)   Torunn Irene f. 20/5 1958
Skøyte tingl.22/1 1959 frå Helge Tidslevoll og Magne Hope til Laurits Haugsdal og kona for 581 kr.

Bruk 17. Berheim

Utskilt frå b.nr. 1. og 2 den 20/4 1957. Grb f. 8/5 1957.


Ragnar Duesund, f. 15/5 1926 på Solheim b.nr. 8 (2c), d. 26/12 1984. Gift 2/4 1955 m. Maria Kristina Furebotn, f. 8/6 1926 i Furebotn b.nr. 2 (10g).
Born: 
a.   Kjell Ove f. 7/9 1955, g. 1983 m. Inger Marie Wesetvik, f. 7/10 1961 i Gulen. Sjå b.nr. 48.
b.   Liv Margot f. 17/10 1956, g. 19/3 1977 m. Lars Magne Kvamme. Sjå b.nr. 31 på Solheim.
c.   Vidar f. 24/1 1959, g.m. Anita Træet, f. 6/5 1957. Nr. 2 her.
d.   Elin f. 5/11 1963
Skøyte tingl.8/5 1957 frå Helge Tidslevoll og Magne Hope til Ragnar Duesund og kona for 300 kr.

Vidar Duesund, f. 24/1 1959 (1c), g.m. Anita Træet f. 6/5 1957.
Born: 
a.   Tone f. 2/6 1986
b.   Lene f. 3/6 1990
c.   Alexander f. 8/11 1992
d.   Marita f. 8/11 1992

Bruk 21. Utsyn.

Utskilt 13/9 1963 frå b.nr. 6. Grb f. 2/12 1963.


Arne Ivarson Eikemo, f. 26/11 1909 på g.nr. 40 Eikemo, b.nr. 1. Sjå om han under Eikemo, b.nr. 2. 2/12 1963 tingl. skøyte frå Karl Ivarson Eikemo til broren Arne og kona Marta vederlagsfritt.