Bruk 3

Utskilt frå b.nr. 2, tingl. 28/5 1878.


Rasmus Ivarson Mjanger, f. 1791 på b.nr. 1, d. 19/10 1853. 1827 gm. Anna Annfinnsdtr. Furebotten, f. 1800 på b.nr. 2, d. 12/4 1889.
Born: 
a.   Annfinn f. 1828. Nr. 2 her på bruket.
b.   Ingeborg f. 1831, gm. Knut Knutson Solheim. Bust. plas­set Remmane på Haugsvær.
c.   Anna f. 1834.
d.   Bernt f. 1837, gm. Jørnilla Jørgensdtr. Kalhovda. Bust. Lauvvik.
e.   Ivar f. 1843, d. 26/6 1847.

1827 skøyte frå Anders Andersson Furebotten (sjå b.nr. 2) til Rasmus Ivarson Mjanger 18 mk. s. for 128 spdl. Rasmus bygsla burt 9 mk. til seljaren til 1833. Frå 1833 fekk Anders kår og grunnsetel på ei husetuft «14 alen lang og 6 alen bred for aarl. afgift 1 dl. 12 sk. 1841 skøyte frå Rasmus Ivarson til Klaus Olson Sætre for 100 spd. og bygsla att 9 mk. Hin halvparten vart same året bygsla til Ola Ivarson Kringlebotten. Sjå b.nr. 2. Då Klaus d. gjekk eigedomen yver til sonen Ola Klausson.

Annfinn Rasmusson Furebotten, f. 1828, d. 2/12 1917. 1856 gm. Dordi Arnesdtr. Lauvås frå Lindås, f. 1825, d. 9/5 1905.
Born: 
a.   Andrina f. 1857, gm. husmann, em. Ola Monsson Matersøy.
b.   Arne f. 10/10 1858. Nr. 3 her på bruket.
c.   Ivar f. 23/4 1861. Budde i Bøfjorden i Sogn.
d.   Johanna f. 1/1 1864, gm. Nils Selvik. Budde i Bergen.
e.   Ragnhild Helena f. 17/1 1867, gm. Søren Sjurson Stordal. Bust. Eikemosæteren.
Hev ikkje funne bygselsetel til Annfinn Rasmusson. Han hev kh. butt i faren si bygsel, då mor hans d. fyrst 1889.

Arne Annfinnson Furebotten, f. 10/10 1858, d. 14/5 1951. 25/6 1879 gm. Erikka Eriksdtr. St. Sleire, f. 20/5 1845 på b.nr. 11, d. 4/4 1925.
Born: 
a.   Dortea f. 24/7 1881, gm. Anders Kristoffer Johanneson Bruntland. Born: a. Anna Erikka f. 30/7 1903, b. Olga Aletta f. 23/6 1908, c. Arne Johannes f. ½ 1914. Då Anna Erikka er fødd, er faren skriven Hope (i Lindås. Bur der).
b.   Arnfinn f. 8/4 1883. Utvandra til USA.
c.   Erik Martin f. 14/12 1885. Utvandra til USA.
d.   Johan f. 28/7 1887. Nr. 4 her på bruket.
e.   Martilla Dortea f. 28/8 1888, gm. Ananias Ananiassen, Hollendergt. 3, Bergen, 23/6 1922. Um Ananias stend det at han er fødd i Masfjorden, og at faren heitte Ananias Olson Odnekvamme, men det må vera feil. Nokon Ananias Odnekvamme finst ikkje nemnd i kyrkjebøkene.
28/5 1878 tingl. skøyte frå Ola Klausson til Arne Annfinnson for 1 000 kr.

Johan Arneson Furebotten, f. 28/7 1887. 1/7 1917 gm. Marta Kristensdtr. Duesund f. 19/8 1888, Nesjane under Duesund, d. 16/6 1968.
Born: 
a.)   Arne f. 14/8 1918. Han drukna då motorbåt Fauskanger gjekk ned ved festningskaien i Bergen.
b.)   Randi f. 24/6 1920. Ho døydde som barn.
c.)   Erik f. 4/12 1922. Nr. 5 her på bruket.
d.)   Kristen f. 4/12 1922, tvilling med e. Gm. Sofia Talle frå Luster.
Deira born:
a.     Johan Kåre f. 18/12 1949. Dei bur i Årdal i Sogn.
—————————————————
e.)   Ragnvald f. 18/10 1925 gm. Ingrid Marit Kvandal frå Hardanger.
Deira born:
a.   Anne Margrethe.
b.   Jostein.
c.   Reidun.
d.   Terje.
Bustad: Hope i Lindås.
—————————————————–
f.)    Aslaug Johanna f. 20/11 1927 gm. Reidar Kolås frå Radøy. Dei bur i Bergen.
Deira born:
a.   Marit.
b.   Per Erik.
c.   Øystein
d.   Torstein.
28/1 1935 tingl. skøyte frå Arne Anfinson til sonen Johan for 1 800 kr. og kår.

Erik Johanson Furebotn, f. 4/12 1922 (4c), d. 18/5 1991.
Skøyte tingl. 14/4 1969 til Erik Furebotten vederlagsfritt, men kår til faren.