Bruk 2. Holmen

Torstein Magneson, f. kr. 1645, d. 1712. Skifte då. Gm. Randi Magnesdtr.. Ved skifte 1712 hadde dei desse born:
a.   Henrik.
b.   Agate, gm. Arne Rasmusson på b.nr. 1.
c.   Randi.
Torstein brukte 18 mk. s. 1691. So brukte Jørgen Trondson heile garden til 1745 og halvparten til 1765.

Steffen Monsson St. Matre, f. 1739 på b.nr. 3, d. 1790. 1765 gm. Anna Larsdtr. Kringlebotten. Hev ikkje funne føde- og dødsår.
Born:
a.   Kari f. og d. 1767.
b.   Anna f. og d. 1769.
c.   Mons f. og d. 1770.
d.   Halvard f. og d. 1772.
e.   Anna f. 1774, gm. Nils Larsson Kalhovda 1799. Bust. der b.nr. 3.
f.    Randi f. 1777, d. 1782.
g.   Annfinn f. 1779. Nr. 4 her på bruket.
1765 skøyte frå Jørgen Trondson (b.nr. 1) til Steffen Monsson 18 mk. s. for 15 rdl.

Søren Larsson Kalhovda, f. 1770 på b.nr. 1, d. 1838. 1790 gm. e. Anna Larsdtr. Furebotten. 1803 gm. e. Helga Klausdtr. Eikemo, f. Fausdal 1767, e. etter Erik Olson på b.nr. 1. Søren Larsson fekk 9 mk. s. med fyrste kona, og 1790 fekk han skøyte frå for­myndarane for borni etter Steffen Monsson på 9 mk.

Annfinn Steffenson Furebotten, f. 1779, d. 1808 i Bergen som soldat. 1800 gm. Anna Andersdtr. Kringlebotten. Fødeår ukjend.
Born: 
a.   Anna f. 1800, gm. Rasmus Ivarson Mjanger Bust. b.nr. 3 i Furebotten.
b.   Steffen f. og d. 1803.
c.   Sigrid f. 1806. Sjå under 6 her på bruket.
1801 skøyte frå Søren Larsson til Annfinn Steffenson på 9 mk. s. for 48 rdl., 9 mk. sat han att med sjølv.

Anders Andersson Gjelsvik frå Myking f. 1777, d. 10/4 1854. 1810 gm. e. Anna Andersdtr. Furebotten, d. 23/12 1848.
Ved skifte etter Annfinn Steffenson 1809 vart dei 9 mk. s. han hadde skøyte på, utl. på kreditorar og på e. Anna Andersdtr. 1811 fekk Anders skøyte på både den parten og på dei 9 mk. som Søren Larsson hadde site att med, for 30 rdl.

Ola Ivarson Kringlebotten, f. 1812, d. 10/3 1899. 1842 gm. Sigrid Annfinnsdtr. Furebotten f. 1806, d. 8/7 1855. 1841 bygsel frå Klaus Olson Sætre på 9 mk. s. i Furebotten til Ola Ivarson Kringlebotten. (Sjå under 1 på b.nr. 3 um eigedomstilhøvet vedkomande b.nr. 2 og 3.)

Knut Jørgenson Kalhovda, f. 1831 på b.nr. 2, d. 5/4 1909. 9/4 1855 gm. Marta Andersdtr. L. Sleire f. 1829 på b.nr. 3, d. 5/11 1918.
Born: 
a.   Martin f. 27/5 1855. Inderst på Haukeland.
b.   Elias f. 1857, gm. Aletta Katrina Gudmundsdtr. 29/10 1878. Elias var handelsmann i Kilstraumen. Han d. 6/1 1896. Sonen Konrad utvandra til Amerika. Konsul i Seattle.
c.   Andrea f. 20/9 1859. Sjå Strømsvik under Torsvik.
d.   Klaus f. 24/12 1861. Flytte til Nordland.
e.   Jørgen f. 7/5 1864. Budde på Vaksdal.
f.    Berta f. 16/8 1867, gm. Andersson, ein svenske. Bust. Fles­land, Fana.
g.   Ludvig Kristoffer f. og d. 10/2 1870.
Hev ikkje funne bygselsetel til Knut Jørgenson, men han fær kår av bruket hjå nr. 8 her på bruket.

Hans Martinusson L. Sleire, f. 10/1 1850 på b.nr. 1, d. 6/2 1930. 24/2 1874 gm. Gyri Olsdtr. Byrkjeland frå b.nr. 3, f. 1849, d. 19/6 1918.
Born:
a.   Nilla f. 1874.
b.   Martinus f. 9/7 1875. Bur i Hordabø, g. 1899 ni- Nilsine P. Bø, d. 1960.
c.   Brita f. 1877. Sonen Laurits 10/8 1908 med Nils Knutson Øvretveit.
d.   Nils f. 17/4 1880. Nr. 9 her på bruket.
e.   Arue f. 27/6 1882. Ugift. Bur hjå Toralf Torsvik, b.nr. 1.
f.    Olav f. 6/7 1889. Nr. 10 her på bruket.
g.   Bertin f. 18/5 1891. Reiste til USA.
28/5 1878 skøyte frå Ola Klausson (son til Klaus Olson Sætre) til Hans Martinusson for 1 000 kr. 25/5 1881 kårebrev frå Hans Martinusson til Knut Jørgenson og Marta Andersdtr.

Nils Hansson Furebotten, f. 17/4 1880. 11/11 1904 gm. Helena Bertina Hansdtr. Austrheim f. 1884 i Austrheim.
Born: 
a.   Hans Gerhard f. 16/6 1910.
b.   Nanny Helena f. 13/1 1913.
Nils Hansson hev truleg butt utanbygds ei tid etter han var gift. Dagsett 17/10 1910 og tingl. 20/2 1911 skøyte frå Hans Martinusson til sonen Nils for 600 kr. og kår. Han selde bruket til nr. 10 og flytte til Bergen.

10  Olav Hansson Furebotten, f. 6/7 1889, d. 9/12 1960. Gift 1. gong m. Laura Hansdtr. Austrheim, f. 1887, d. 22/5 1916. Gift 2. gong 4/11 1921 m. Nilla Maria Torsteinsdtr. Trædal frå Lavik, f. 24/8 1891, d. 27/5 1983.
Born: 
a.)   Hans f. 19/8 1909, d. 26/12 1947.
b.)   Håkon f. 12/11 1911, g.m. Alise Didriksen frå Hjellestad. Bur på Hjellestad.
c.)   Gyda f. 8/4 1914, g.m. Torkell Monsson Asheim. Bur på Asheim.
Deira born:
a.     Torunn f. 7/10 1943, g.m. Alfred Vedå frå Kringla. Bur i Klokkarvik på Sotra.
b.     Malvin f. 27/4 1946, g. 18/2 1968 m. Marta Målfrid Haugsvær, f. 15/7 1947 på Haugsvær
b.nr. 15 (1b). Bur på Asheim.
c.     Herleiv f. 2/12 1949. Bur i Brekke.
d.     Ottar Nordvald f. 16/9 1952, g.m. Randi Haugsvær, f. 14/4 1953 på b.nr. 15 (1c). Bur på Asheim.
e.     Svanhild f. 1959, g.m. Reinulf Haveland Smedmann. Bur i Fivelsdal.
————————————————
d.)   Laura f. 22/7 1922, g.m. Martin Lasseson Asheim f. 13/6 1925, d. 1970.
Deira born:
a.     Norunn f. 17/11 1951, g.m. Noralv Hornes. Bur i Førde.
b.     Lillian f. 7/9 1955, g. 18/10 1975 m. Birger Wergeland. Bur på Lauveid.
c.     Oddrun f. 2/3 1959, g. 28/5 1983 m. Bjarne Kvamsdal. Bur i Kvamsdal b.nr. 2.
————————————————-
e.)   Torvald f. 22/7 1923, g.m. Sigrid Borge, f. 17/7 1931 på Hosteland b.nr. 13 (3b). Bur i Knarvik.
f.)    Odd f. 1924, d.s.å.
g.)   Maria Kristina f. 8/6 1926, g. 2/4 1955 m. Ragnar Duesund. Sjå Solheim b.nr. 14.
h.)   Odd f. 6/6 1927. Nr. 11 på bruket.
i.)    Nelly f. 28/2 1932, g.m. Johannes Bendikson Asheim. Bur der.
Deira born:
a.     Bjørn Henry f. 8/5 1963
b.     Venke Oddny f. 4/1 1968, g. 4/6 1988 m. Steinar Hope. Sjå Haugsvær b.nr. 4, festenr. 4

11  Odd Furebotn, f. 6/6 1927 (10h), g. 31/12 1958 m. Elsa Trodal f. 4/2 1935 i Trodal b.nr. 2. (sjå under 6f).
Born: 
a.   Øyvind Odd Normann f. 13/6 1959. Nr. 12 på bruket.
b.   Yngvar Jarle f. 21/12 1964
Skøyte 12/11 1960 til Odd Furebotten og kona for 10000 kr og kår til mora.

12  Øyvind Odd Normann Furebotn, f. 13/6 1959 (11a), g. 26/5 1984 m. Ann Kristin Straume f. 2/7 1966 i Gulen.
Born: 
a.   Laila f. 21/7 1984
b.   Aina f. 10/7 1989