Bruk 3. Nystykket

Nils Larsson Kalhovda, f. 1771 på b.nr. 1, d. 29/6 1861. 1799 gm. Anna Steffensdtr. Furebotten, f. 1774 på b.nr. 2, d. 11/11 1853.
Born: 
a.   Marta f. 1800, gm. Jørgen Jørgenson på b.nr. 2 på Kalhovda.
b.   Randi f. 1801, d. 1802.
c.   Anna f. 1803, gm. Klaus Olson Sætre 1839. Han eig dette bruket.
d.   Lisbet f. og d. 1804.
e.   Helena f. 1805, g. og busett på Holmås, Lindås.
f.    Anna f. 1808.
g.   Brita f. og d. 1811.
h.   Brita f. 1812, gm. em. Anders Sjurson L. Sleire, Bjørkehaugen, 1843.
i.    Lars f. 1815. Nr. 2 her på bruket.
j.    Steffen f. og d. 1818.
k.   Anna f. 1819, gm. Knut Torgeirson L. Matre 1/7 1848.

1801 bygsel frå David Middelton til Lars Nilsson ¼ l. s. 1834 kongel. skøyte til Nils Larsen. NB. Same året sel han til Klaus Olson Sætre for 100 spdl., jordavgifti og kår: 3 t. potetor, 3 t. korn, 2 ½ ku, 8 smale og «Stykageren».

Lars Nilsson Kalhovda, f. 1815, d. 7/3 1889. 1834 gm. Kari Larsdtr. Fosse f. 1807 på b.nr. 1, d. 19/10 1864.7/4 1834 bygsel frå Klaus Olson Sætre til Lars Nilsson.

Lars Johannesson Kvamsdal, f. 23/11 1839 på b.nr. 2, d. 10/4 1896. 24/6 1875 gm. Anna Jetmundsdtr. Hosteland f. 9/5 1839 på b.nr. 8, d. 2/12 1916.
Born:
a.    Johannes f. 13/4 1881, gm. lærarinne Klara Johanna Monssen.
Dei hev 1 son og ei dotter. Han skreiv namnet Kalhovd. Er lærar og kyrkjesongar i Saltdalen.
Ved skifte etter Klaus Olson Sætre 11/12 1856 vart b.nr. 3 utl. på dotteri Anna Martina for 300 spdl. Anna Martina vart gm. Jørgen Nilsson Kalhovda frå b.nr. 4, og han bygsla til Lars Johannesson Kvamsdal 3/6 1875, og 4/11 1878 skøyter han bruket til Lars for 1 600 kr.

Kaspar Sørenson Kvamsdal, f. 20/3 1872 på b.nr. 2, d. 2/8 1941. 22/7 1901 gm. Matilla Henrikka Rasmusdtr. Eikemo f. 29/5 1879, d. 14/3 1942.
Born: 
a.   Lars f. 5/5 1902, d. 19/10 1918 av spanskesykja.
b.   Rasmus f. 9/10 1903. Var lenge i Amerika. Er no busett på Solheim.
c.   Søren f. 23/8 1905. Bustad Eikemosæter b.nr. 2. Seinare på Solheim.
d.   Bertin f. 22/9 1907. Nr. 5 her på bruket.
e.   Margit f. 11/5 1910. Gift på Oppedal i Gulen.
f.    Anna f. 1/10 1912. Gift på Oppedal i Gulen.
g.   Ragnvald f. 2/12 1914. Gift, bur i Mo i Rana.
h.   Magnus f. 7/9 1917, gm. ei gjente frå Jæren. Bur i Bergen.
i.    Laura f. 13/1 1920, gm. Magnus Skuggedal på b.nr. 5.

11/6 1900 bygslesetel frå Anna Jetmundsdtr. til Kaspar Sørenson Kvamsdal på bruket for 35 år.
5/7 1916 skøyte frå Anna Jetmundsdtr. til sonen Johannes for 1 500 kr. Kaspar Kvamsdal og kona vart då sikra kår av bruket når dei gav det frå seg. No er altså Johannes eigar, og ein av sønene til Kaspar Kvamsdal, Magnus, budde der ei tid, men flytte til Askeland i Sæbø. Så brukte Jørgen Sætre det ei tid.

Bertin Kasparson Kalhovde, f. 22/9 1907. Han er ugift. 18/12 1956 grbf. 27/12 1956 skøyte frå Johannes Larsson Kalhovde til Bertin Kasparson Kalhovde for 12 000 kr.

Skøyte 4/4 1984 til Henning Skuggedal for kr 12000.
Sjå nærare om han under bruk 5.