Brukarar

Thomas nemnd fyrste gongen 1590, siste gongen 1629. 1603 er nemnd Joen og Niels attåt Thomes. Joen nemnd berre det året, Niels ogso 1604.

1628 er nemnd Enchen. Det er nok e. etter Thomes. At namnet hans kjem att 1629, kan vera at han framleis stod på skattelista.

Oluff Tomissen frelste ½ Løbs leige (1630/31) udi Fosdal. Gaf Penge 10 Dlr. Han hadde bruket ogso i 1668.

Iffuer Olsen, son til nr. 2. Er brukar 1691, d. 1731. Skifte då. Gm. Brita Klausdtr. Asheim frå Brekke. (Etter Ludvig Engesæter.)
Born: 
a.   Tor f. 1691.
b.   Jon f. 1697.
c.   Lasse f. 1695. Kom til Sandnes, b.nr. 2, 1715.
d.   Klaus f. 1699. Nr. 4 her på bruket.
e.   Erik f. 1700. Kom til Eikemo.
f.    Gyri f. fyrr 1699, gm. em. Lars Nilsson Kalhovda 1740, b.nr. 1.
14/12 1720 uppattnying av bygsli.

Klaus Ivarson Fausdal, f. 1699, d. 1783. Skifte då. Gm. Helga Nilsdtr. Kalhovda frå b.nr. 1, f. 1694.
Born: 
a.   Randi f. 1729, gm. Jon Larsson Byrknes (Sjå skifte 1738).
b.   Ivar f. 1731, d. fyrr skifte etter faren.
c.   Kari f. 1734, gm. Rasmus Erikson Nordland på b.nr. 5.
Dagsett 25/6 1725 og tingl. 15/10 s.å. skøyte til Klaus Ivarson.

Klaus Lasseson Frambrekke, f. 1707, d. 1783, gm. e. Helga Nilsdtr. Fausdal (etter Engesæter). Helga d. 1763. 1764 gm. Sygni Larsdtr. Eie frå Gulen, f. 1738.
Born: 
a.   Lasse f. og d. 1765.
b.   Helga f. 1767, gm. Erik Olson Eikemo 1800. Bust. der.
c.   Alit f. 1770.
d.   Lars f. 1777, skoleholder, gm. Marta Endresdtr. I. Hope 1805 på b.nr. 2.
Klaus fær halve bruket med Helga Nilsdtr. Hin halvparten fær han skøyte på 1738 hjå Erik Eikemo og Lars Kalhovda, formyndarar for borni etter Klaus Ivarson.

Ivar Otteson Austgulen frå Gulen f. 1747, d. 18/3 1841, 1783 gm. e. Sygni Larsdtr. Fausdal, d. 1791.1792 gm. Brita Torsdotter Ynnesdal frå Brekke, d. 7/9 1837.
Born: 
a.   Sygni f. 1793.
b.   Sygni f. 1794. Sjå under nr. 7 her på bruket.
c.   Lisbet f. og d. 1797.
d.   Lisbet f. og d. 1798.
e.   Anna f. 1801, gm. Tor Kristenson Bergsvik 1827.
f.    Alit f. 1805, gm. Rasmus Hansson Hosteland. Bust. Bjørneklett.

20/10 1783 Skjøde til Iver Ottesen fra Jon Larsen Bierchnæs af Gulen paa sin Hustru Randi Clausdatters vegne, ifølge Skifte af 21/10 1763, tingl. 1764: 9 Mk. s. for 7 Rdl. 3 Mk., og Rasmus Eriksen Nordland paa sin Hustru  Kari Clausdatters vegne V. for 7 Rdl. 3 Mk. Bertel Bastesen Totland 6 Mk. s. for 7 Rdl. Sammen 1 pd. Smør for 22 Rdl, med det han åtte fyrr 1 pd. 12 mk. s. Han fekk vel 12 mk. med kona.

Nils Hansson Kjetland, f. 1777 på b.nr. 2, d. 19/2 1847. 1810 gm. Sygni Ivarsdtr. Fausdal, f. 1794, gm. em. Ola Jonson Eikemo 1851. Sygni d. i Fausdal 1867.
Born:
a.   Kari f. 1812. Sjå under 8 her på bruket.
b.   Tore f. 1815. Lagd på bruket.
c.   Ingeborg f. 1817, gm. Sjur Klausson Kvamsdal på b.nr. 3.
d.   Helena f. 1818, gm. Rognald Lasseson Namtveit frå Man­ger 1839. Rognald son til Lasse Johannesson Namtveit. Rognald fekk seg plass i Lindebotten under Byrkjeland.
e.   Brita f. 1822.
f.    Nils f. 1826.
g.   Ola f. 1829, gm. Guri Knutsdtn Vabunes frå Lindås 1854. Budde ei tid på Lund i Gulen, seinare på Fausdalshaugen, som etter han fekk namnet Lundshaugen.
h.   Ivar f. 1836, gm. Siri Matisdtn Holsøy, 11/4 1861. Levde som inderst i Faustdal, d. 13/12 1861. Dotteri Brita. Sjå Haugen under Byrkjeland. Siri attgift med Mons Olson Rognøy. Bust. der.
i.    Hans f. 1836. Flytte til Sætre i Brekke 1854.
6/2 1810 skøyte frå Ivar Otteson til Nils Hansson på 18 mk. s. for 60 rdl. og 17/5 1817 skøyte på resten for 48 rdl. og kår til Ivar Otteson og Brita Torsdtr.: 4 t. av det beste kornet, 4 t. potetor, for til 5 kyr, 8 smale og 6 geit. (Rekna til 32 rdl. åri.)

Ola Mikkelson Kjetland, f. 1814 på b.nr. 2, d. 1/7 1868. 1842 gm.  Kari Nilsdtr. Fausdal, f. 1812, d. 19/1 1881.
Born:
a.   Marta f. 1842, gm. Ivar Martinusson Rossnes i Lindås 18/6 1878.
b.   Mikkel f. 1844, d. 1864. Gjekk gjenom isen ved Barlind­botten og drukna.
c.   Nils f. 1847, d. kring 1880, ugift.
d.   Bernt f. og d. 1850.
e.   Sygni f. 1851, gm. Ola Nilsson Eikemo i Hosanger 22/4 1879.
f.    Erik f. og d. 1854.
g.   Erik f. 1856. Nr. 9 her på bruket.

1840 skøyte frå Nils Hansson til dotri  Kari Nilsdtr. for 275 spdl. Då er verdet av kåret medrekna. Kår frå Kari Nils dtr. til foreldri: 3 kyr, 7 smale, 2 geit, 8 v. korn, 24 skj. potetor «Til afbenyttelse og skovhugst en skovteig kaldes Fosdalshaugen».

Erik Olson Fausdal, f. 1856, d. 25/2 1924. 21/6 1881 gm. Botilla Monsdtr. Molland, f. på Eide 1854, d. 4/3 1921.
Born:
a.   Nils f. 12/2 1882. Nr. 10 her på bruket.
b.   Karina f. 23/8 1883, gm. Andreas Olsen Vabu. Bust. b.nr. 3 under Fausdal.
c.   Ola f. og d. 1885.
d.   Ola f. 31/8 1886, gm. Margreta Johannesdtr. L. Sleire 1/1 1935. d. 13/9 1968.
e.   Mons f. 1888, d. 1889.
f.    Mons f. 1890, d. 1892.
g.   Mikal f. 4/9 1892, gm. Kristine Austgulen, Gulen. Han var gardsarbeidar.
h.   Erikka Elisabet f. 18/3 1894, d. 8/2 1918.
i.    Emelie Botilla f. 3/10 1896, gm. Lars Kristenson Molland, b.nr. 3.
6/11 1882 skøyte frå Kari Nilsdtr.’s arvingar til Erik Olsen for 2 200 kr.

10  Nils Erikson Fausdal, f. 12/2 1882, gm. Olina Arvesdtr. Myking, f. 1878.
Born: 
a.   Alfhild, gm. fabrikkarbeidar Per Buene frå Myking. Dei bur i Høyanger og hev 2 bom.
b.   Edvard Bertin f. 9/12 1905. Reiste til Amerika.
c.   Aslaug f. 19/6 1908, gm. Leif Vonheim frå Sunnmør. Har 3 born.
d.   Olai f. 22/9 1910, gm. ei gjenta frå Hardanger. Han er snikkar. Har 2 born.
e.   Harald Malvin f. 17/3 1913, gm. ei gjenta frå Hardanger.
f.    Dortea f. 30/12 1916.
g.   Alfred Erling f. 28/7 1917.
25/5 1907 skøyte frå Erik Olsen til sonen Nils for 3 500 kr. og kår: (1000 kr.)

11  Ole Halvardson Molland. Sjå St. Sleire, b.nr. 3.1/8 1926 tingl. skøyte frå Nils Erikson Fausdal til Ola Halvardson Molland for 8 500 kr.

12  Hans Olson Molland, f. 26/9 1893 på St. Sleire b.nr. 3 (7d), d. 29/11 1965. Gift 6/9 1924 m. Laura Amalie Kasparsdtr. Daae, f. 26/4 1899 i Tangedal b.nr. 4 (14b), d. 29/1 1993
Born: 
a.)   Olga Henrikke f. 22/10 1925, g. 21/6 1952 m. Ragnar Kvamsdal. Bur der på b.nr. 2.
b.)   Konrad Andreas f. 4/2 1928. Nr. 13 her.
c.)   Henrikke f. 12/3 1933, g. 9/7 1955 m. Sverre Ynnesdal. Bur på Molland b.nr. 7.
d.)   Anna f. 1/6 1935, g.m. Ivar Ynnesdal, f. 26/7 1928. Bur i Ynnesdal.
Deira born:
a.     Øyvind Bjørn f. 16/9 1958, g. 3/7 1982 m. Anne Gunn Nordli. Bur i Ynnesdal.
b.     Laila Henrikke f. 5/6 1961, g. 17/1 1981 m. Frode Lasse Vågseth. Sjå Vågset b.nr. 2.
c.     Alf Inge f. 23/9 1967.Bur på Brekke.
—————————————————–
e.)   Ole Håkon f. 24/1 1941. Bur på Molland b.nr.
Skøyte 12/11 1929 frå Ola Halvardson Molland til sonen Hans for 6000 kr.

13  Konrad Andreas Molland f. 4/2 1928 (12b), g. 23/6 1956 m. Åsta Ynnesdal f. 30/11 1931 i Ynnesdal i Gulen.
Skøyte 10/9 1960 frå Hans Molland til sonen Konrad for 15000 kr og kår til foreldra.

14  Kjell Åge Ynnesdal f. 27/12 1970 på Molland b.nr. 7 (6d), sambuar m. Aina Sleire f. 25/4 1975 på Litle Sleire b.nr. 8 (3c).
Born: 
a.  Juna Iren f. 30/4 1994.
Skøyte 30/3 1993 frå Konrad Molland til systerson Kjell Åge Ynnesdal for kr 75000.