Plassmenn, husmenn og inderstar

Ellef (Eiliv) Andersson Rolland (Rødland) frå Myking, f. 1752.1780 gm. Marta Olsdtr. S. Kvinge , f. 1755 på b.nr. 5, d. 1821. 1821 gm. Brita Olsdtr. Dyrdal frå Myking, f. 1778, d. 1847.
Born: 
a.   Mons f. 1780.
b.   Anders f. 1784.
c.   Randi f. 1786, gm. Anders Nilsson Kvingedal 1809. Nr. 2 her.
d.   Ola f. 1790. Bust. b.nr. 5 på S. Kvinge .
e.   Synneva f. 1793.
f.    Hans f. og d. 1796.

Ved folketelling 1801 heiter det um desse folki: «Ellev Ander­sen Husmand uden jord og dagleier, 49 år. Marite, hans kone, 45 år. Randi Ellevssdatter, 14 år, Synneva Ellevsdtr., 8 år. Deres Børn:
Anders Lassesen mandens fader 75 år, enkemand, fattig betler».

Anders Nilsson Kvingedal, f. 1781 på b.nr. 3, d. 26/1 1853. 1809 gm. Randi Eilivsdtr. S. Kvinge, f. 1786, d. 10/6 1838. 1839 gm. Anna Eriksdtr. Tangedal, f. 1789 på b.nr. 1.
Born:
a.   Ola f. 1811, gm. Brita Kolbeinsdtr. Kvamme frå b.nr. 4, 1836. Ola gift 2 gonger til. Sjå Mollandseidet og b.nr. 5 på Nordland. Han kjøpte seg jord på Bø i Hordabø til slutt.
b.   Mons f. 1812, gm. e. Ingeborg Østensdtr. Rambjørg 4/11 1844.
c.   Nils f. 1813,  d. 1814.
d.   Nils f. og d. 1815.
e.   Mari, tvilling med d. D. 1815.
f.    Ingeborg f. 1816. Ho fekk sonen Anders på Tverbjørg medan ho var på legd med uk. Karl Monson Smørdal frå Myking. Ho  d. 16/4 1905.
g.   Kristen f. 1819. Flytte til Kringlen i Brekke 1836.
h.   Martinus f. 1822,  d. 15/4 1898. Legdslem.
i     Lasse f. 1823. Budde i Bergen. Arbeide skoleistar og gjekk rundt og selde.
j.    Mari f. 1826.
k.   Nils f. 1828,  d. 1829.

Dei budde i Vikane på S. Kvinge. Husi stod nedst på bøen til det som er b.nr. 8.

Inderst

Hans Olson S. Kvinge, f. 1803 på b.nr. 4, d. 1828. 1822 gm. Guri Johannesdtr. Hodne frå Myking.
Born:
a.   Brita f. og  d. 1822.
b.   Brita f. 1823.
c.   Lars f. 1824.
d.   Brita f. 1828.
Ved skifte etter Hans 1828 var «Boets indtekt 10 dl., 2 ort».

Ola Monsson. Fødestad ukjend. Gm. e. Guri Johannes­dotter.
Born: 
a.   Hans f. 1829.
b. Olia f. 1830, d. 1833.
Kven desse folki budde hjå, veit ein ikkje.

Plassmann

Ingebrigt Andersson Skauge frå Myking og kona Marta Monsdotter frå Åbakken, b.nr. 6, S. Kvinge, fær desse born på S. Kvinge :
a.   Sara f. 30/9 1884.
b.   August f. 1887, d. 1888.

Forpakter

Mikal Kristenson Tvedtog Karolina Andersdtr.., fær sonen Malvin Kåre 18/9 1833 på Kvinge. Anten det er N. eller S. Kvinge, er ikkje sagt.

Ymse som ein ikkje kan finna i samanheng med noko anna på S. Kvinge:
29/1 1885 f. Ola. Foreldre Ola Torkildsen og Ingeborg S. Kvinge. Ola må vera frå b.nr. 7.
23/5 1882 f. Mikal Andreas. Foreldre møllebestyrar Mons Anderssen og Malena Monsdtr. Tøssen, S. Kvinge .

8/12 1886 f. Olufine. Foreldre inderst, møller Thorger Olsen og Oline Bertine Eriksdtr. Kvinge søre.
1826 er em. Anders Magnesen Rolland, 40 år, gm. e. Anna Andersdtr. S. Kvinge , 60 år, datter av Anders Olsen. Hev ikkje lukkast å finna ut kven dette er.

Gardane Einestrand. Kjønnebakken, Eikebotn og Kikall.

Ved regulering av heradsgrensa mellom Masfjorden og Lindås, vart desse gardane lagde til Masfjorden frå 1/1 1964.

Om gardsnamnet Einestrand seier prof. Amund Helland i «Norges Land og Folk, Søndre Bergenshus Amt: Einestrand sammensatt enten av trænavnet einir, ener, eller med det deraf afledede einin, sted, bevokst med ener».

Eldre skrivemåtar: 1797 Enestrand, 1835 Enestranden, 1860-åra Enerstrand, seinare Einestrand.
Garden var benefisert Krosskyrkja i Bergen.

I 1835 vart Einestrand delt i to bruk, og kvart bruk måtte svara årleg avgift til Kyrkja med «en halv skjeppe og 1 og ¾ fjerdingkar Byg».

Brukarar på Einestrand: 1797 Ole Iverson. Etter han fekk dottera Ingeborg garden. Ho vart gift med Elling Olson frå Mykinghella. Då Ingeborg vart enkje, delte ho garden (1835) mellom dei to sønene Ola og Mons.