Bruk 5 (og 6)

 Nils. nemnd 1563.

Haldor, nemnd fyrste gongen 1603. Siste 1627. So var det berre ein brukar til kring 1650. Han er førd som nr. 3 på b.nr. 1.

Mogens, nemnd fyrste gongen 1657. Brukar ein tredjepart av garden 1666, er då 46 år gamal og hev sønene Mogns 12 år, Ola 8 år og Anders 4 år. Mogens er truleg son til nr. 3 på b.nr. 1, og Ola Mogenson her, 8 år gamal, 1666, er venteleg nr. 4 på b.nr. 1.

Mons Larsson, fødestad ukjend, hev 1691 halve garden og er 1701 sagd vera 56 år g. Hev ingen søner heima.

Anders Andersson fær 24/2 1712 bygsel frå verja for Korskyrkja på ½ l. s., ¼ t. malt, og 1720 fær han bygsli uppattnya.
Born:
a.   Ola f. 1719. Nr. 7 her på bruket.
b.   Lasse f. 1731, gm. Brita Olsdtr. Kringlebotten. Bustad Hopsøyri under Vågset.

Anders Johannesson, f. 1705, fødestad ukjend, d. 1752. Dagsett 26/8 1732 og tingl. 30/10 s. å. bygselbrev frå Philip Felgenhouser (trul. forst. for Korskyrkja) til Anders Johannesson på ½ l. s., ¼ t. korn «udi Qvinge».
Nr. 6 hev vel vorte gm. e. etter nr. 5.

Ola Andersson S. Kvinge, son til nr. 5, f. 1719, d. 1805. 1745 gm. Maria Andersdtr. Topto (Toft i Myking). Ola fær 1745 bygsel på i pd. s., 1/6 får i Toft hjå verfar sin, Anders Nilsen Toft. Men då bruket på S. Kvinge  vert ledig etter nr. 6, kjem Ola attende til Kvinge. Fyrste kona må vera d. på Toft. So hev han vore gift andre gongen medan han var på Toft. 1767 «jordfestet Ole Andersen S. Kvinge s Kone.» 1767 gm. Ragnhild Olsdtr. Elvik, f. 1746 på b.nr. 1, d. 1829.

(Merknad: Ved manntal 1801 er Ola Andersson kåremann hjå sonen Eirik og er sagd vera 80 år og 3 gonger gift. Kona Ragnhild er sagd vera 59 år og 1. gong gift).
Born:
a.   Mari f. 1752. Uppkalla etter fyrste kona til Ola.
b.   Marta f. 1755, gm. Eiliv Andersson Rolland (Rødland i Myking).Ved manntalet 1801 er Eiliv «Husmand uden jord» og dagleier på S. Kvinge .
c.   Mons f. 1756.
d.   Anders f. 1757. Nr. 8 på b.nr. 1.
e.   Erik f. 1760. Nr. 8 her på bruket.
f.    Ola f. 1762.
g.   Synneva f. 1766, d. 1771.
h.   Anders f. 1767.
i.    Randi f. 1769, gm. uk. Johannes Knutson Nesbø i Myking 1800.
j.    Jon f. 1770.
k.   Mari f. og d. 1771.
1.   Rasmus f. 1773, gm. Marta Olsdtr. Hindnes i Myking 1796.
m.  Anders f. 1775.
n.   Anna f. 1778.
o.   Ola f. 1780, gm. Inga Knutsdtr. Topto 1805. Sjå b.nr. 13, S. Kvinge.
p.   Synneva f. 1783.
q.   Anna f. 1786.

27/4 1752 bygselsetel frå Ole Steen til Ola Andersson S. Kvinge  på ½ 1. s., ¼ t. malt.

Erik Olson S. Kvinge, f. 1760. (Hev ikkje funne dødsåret). 1791 gm. Ingeborg Arnesdtr. Toft frå Myking. Skifte etter henne 1839. 1791 bygselbrev frå «Korskirkens Forstander» Carl Konow til Erik Olson på Ola Anderssons halve bruk. 1832 fær e. Ingeborg Arnesdtr. kongel. skøyte på heile bruket, ½ 1. s., ¼ t malt. Ho sel same året til Ola Eilivson S. Kvinge og Nils Larsson Toft. Ola sin part er no b.nr. 5 og Nils sin part er nr. 6.

Ola Eilivson S. Kvinge, f. 1790, d. 27/6 1881. Han er son til husmann på S. Kvinge . Eiliv Andersson Rolland (Rødland). 1812 gm. Marta Olsdtr. Lisland frå Hosanger, f. 1783, d. 1822. 1823 gm. Synneva Sjursdtr. Andvik, f. 1798 på b.nr. 4, d. 22/6 1839. 1839 gm. Ingeborg Jørgensdtr. Nesbø frå Myking, d. 30/12 1846. 17/4 1847 gm. Brita Tollefsdtr. Øvrås frå Myking, dotter til T. Larsen.
Born: 
a.   Marta f. 1814, gm. em. Nils Torkjeilson Nævdal frå Myking 1839. Nils fekk same året festesetel hjå Ola Eilivson på «Et plads kaldet Lundebakken». Sjå b.nr. 7 på S. Kvinge .
b.   Ola f. 1816. Nr. 10 her på bruket.
c.   Erik f. 1819, gm. Anna Jonsdtr. Nævdal. Sjå b.nr. 9 på S. Kvinge .
d.   Marta f. 1827.
e.   Sjur f. og d. 1831.
f.    Sjur f. 26/11 1836, gm. Marta Trondsdtr. Kvingedal frå b.nr. 4. Bust Stordal under Fosse.
g.   Sygni f. 12/10 1840, gm. Gudmund Nilson N. Kvinge frå b.nr. 4.
h.   Jørgen f. 15/8 1843, gm. Gunhild Larsdtr. Haugsvær, Bust. Grimshaugane under Haugsvær.

1832 skøyte frå e. Ingeborg Arnesdtr. ½ 1. s., ¼ t malt for 200 spdl. (og kår) til Ola Eilivson S. Kvinge og Nils Larsson Toft. Ola og Nils fekk kvar sin halvpart av bruket b.nr. 5 og 6.

10  Ola Olson S. Kvinge, f. 1816, d. 11/8 1888. 1841 gm. Olina Eriksdtr. Hindnes, dotter til Erik Olson, f. 1802, d. 3/1l 1875.
Born:
a.   Erik f. 1842. Nr. 11 her på bruket.
b.   Ingeborg f. 19/9 1854, gm. Torkjell Nilsson S. Kvinge  30/6 1871.
Festesetel på Lundebakken og Røstestøkket 28/4 1871 på S. Kvinge . 24/10 1840 tingl. skøyte frå Ola Eilivson til sonen og kårebrev frå Ola til faren og stykmori Ingeborg Jørgensdtr.


11  Erik Olson S. Kvinge, f. 1842, d. 14/10 1922. 28/4 1867 gm. Inga Olsdtr. Einestrand frå Myking, f. 1842, d. 3/12 1920.
Born:
a.   Ola f. 1868. Nr. 12 her på bruket.
b.   Ola f. 13/12 1874. Bust. b.nr. 15, S. Kvinge .
c.   Olufina Andrca f. ¾ 1884.
17/5 1882 skøyte frå Ola Olson til sonen Erik for 400 kr. og kår: (835 kr.).

12  Ola Erikson S. Kvinge, f. på Einestrand 1868, d. 19/2 1902. 22/5 1891 gm. Oleana Eriksdtr. S. Kvinge  f. 25/3 1867 på b.nr. 9.
Born: 
a.   Emma Ingina f. 1892, gm. Martin Larsson N. Kvinge frå plasset Mjåneset, no Bergheim. Dei bur i Bergen.
b.   Alfred Elias f. 17/5 1897. Nr. 14 her på bruket.
c.   Johan Martin f. 7/9 1900, gm. Kristina Nilsdtr. Emestrand. Bust. Emestrand.
21/10 1895 tingl. skøyte frå Erik Olson til sonen Ola d. æ. for 1 000 kr. og kår (400 kr.). Forkjøpsrett for Ola Erikson d. y. 6/6 1904 skifte etter Ola Erikson. Bruket for 1 600 kr. utl. på sonen Alfred Elias.

13  Ola Torkjeilson Kvinge (Lidal) f. 6/1 1880 på b.nr. 7, d. 4/3 1966. 5/4 1904 gm. e. Oleanna Eriksdtr. Kvinge frå b.nr. 9, f. 25/3 1867, d. 26/3 1956.
Born: 
a.   Ingeborg Theoline, f. 10/10 1904, gm. Ivar Halvardson Duesund. Sjå Duesund b.nr. 4, 5 og 7 og Kvinge S.  b.nr. 9.
b.   Olga Maria, f. 26/10 1906, gm. Johannes Andreasson Kvinge frå b.nr. 4. Bustad Bergen.
c.   Kristoffer Andreas f. 23/11 1908, gm. Jenny Ivarsdtr. Kikkal. Sjå nedanfor.
Nr. 13 budde på bruket og styrde det til nr. 14 overtok.

14  Alfred Elias Kvinge, f. 17/5 1897 (12b), d. 30/8 1991. Gift 25/2 1922 m. Marta Johansdtr. Areklett f. 19/7 1892 på eit plass under b.nr. 1 (2b), d. 26/1 1980.
Born: 
a.   Edith Oliva f. 7/4 1923, g. 26/4 1947 m. Sigurd Solbakken. Bur på N.Kvinge b.nr. 14.
b.   Ragna Johanna f. 26/2 1926, g.m. Malvin Sedal frå Fana, d. 1/10 1982. Bustad Fana.
Deira born:
a.     Ivan f. 20/6 1948, g. 1971 m. Toril Estensen. 2 born.Bur i Åsane.
b.     Sølvi f. 23/9 1956, g. 22/4 1977 m. Kato Arild Bakken f. 6/9 1953. Bur i Bergen .1 barn.
c.   Olav f. 16/8 1927. Nr. 15 her.

15  Olav A. Kvinge, f. 16/8 1927 (14c), g. 1/5 1954 m. Gunhild Randine Skjønhaug, f. 25/5 1931 i Askøy.
Born: 
a.) Atle f. 21/8 1955, g. 29/4 1978 m. Astrid Kristiansen f. 15/5 1957 i Haugesund. Bur i Haugesund.
Deira born:
a.    Elin f. 2/11 1978
b.    Martin f. 29/12 1984
b.)  Ranveig f. 25/1 1958, g. 2/4 1984 m. Johnny Arne Horgen f. 5/1 1958 i Austevoll. Bur i Austevoll.
Deira born:
a.    Line f. 12/8 1986, d. 9/4 1987
b.    Katarina f. 25/2 1988
c.    Andrea f. 1/9 1989
Skøyte 15/6 1957 til Olav Kvinge for 5000 kr og kår.

Festetomt under b.nr. 5

Kristoffer Andreas Lidal, f. 23/11 1980 (13c), d. 1/1 1981. Gift 29/3 1941 m. Jenny Ivarsdtr. Kikkal, f. 29/1 1919. (Sjå  Kikall, 20c).
Adoptivson:
a.   Odd Ove f. 11/5 1953, g. 21/10 1978 m. Synnøve Solland f. 16/8 1953 i Stavanger. Dei bur i Sauda.
Deira born:
a.     Roar f. 10/12 1971
b.     Hege Kristin f. 8/12 1981
Festekontrakt 15/6 1957 til Kristoffer Lidal og kona Jenny for deira levetid.