Bruk 2. Skuteviken

Skyld 82 ø. og b.nr. 3, skyld 4 ø. (Søndre Kvinges Vassdrag)

Kvinge Søndre
Kvinge Søndre

Bruket er utskilt frå b.nr. 1, 4 og 5, tingl. 5/8 1881 og samme dato tingl. skøyte frå dei fyrre eigarar til Ludvig Konow. «Avgift til disse selgere 450 kr. Selgerne forbeholder sig ret til løbning, formaling m.v.» 5/8 1881 tingl. skøyte frå eigaren av b.nr. 10 til Ludvig Konow «paa det fra hans Brug udskildte.» «Jon Monsen hen forbeholdt ret til sit Kvernbrug, mod Aarlig afgift 120 kr.». Her var fleire skøyter og «overdragelser».

Fredrik Ludvig Konow, f. i Bergen 1812, d. 23/3 1900. Gm. Martine Bertine Charton, f. i Bergen 1823, d. 5/6 1898.

August Edvard Charton Konow, son til nr. 1, gm. Katrine Kristiansen.
Born: 
a.   Fredrik Ludvig f. 23/10 1892.
b.   August Charton f. 14/1 1894.
c.   Finn f. 8/1 1896. Sonen Annfinn f. 11/8 1915, gm. Andrea Olsdtr. Bø. Sjå under b.nr. 8.
d.   Sigrid f. 1897, d. 1898.
e.   Bjarne f. 23/3 1899.
f.    Anna f. 17/3 1901.
Andre born:
Arne f. 14/4 1883. Mor Guri Amundsdtr. Gjelsvik.
Gabriel f. 7/9 1883. Mor Borghild Gabrielsdtr. Egeland, Vikedal.
Alvilda Olina f. 24/11 1891. Mor Berte Martadtr. S. Kvinge.

7/10 1899 skøyte frå Ludvig Konow til sonen August på b.nr. 2 og 3 med mølleinventar for 24 409. 56 kr. 18/12 1911 auksjonsskøyte til A.s Gerdt Meyer på b.nr. 2 og 3 for 5 000 kr. 13/12 1920 tingl. skøyte frå Gerdt Meyer til Arnfinn Johannesen på d.b. m. fl. for 40 000 kr. «Kvinge mølle maa fremtidig ikke benyttes til formaling av korn.»

Skøyte frå Arnfinn Johannesen til Masfjorden Gamlehjem for 21 500 kr. 24/1 1927 skøyte frå Masfj. Gamlehjem til Johannes Olsen Rønhovde for 25 500 kr. Rønhovde driv bruket som spinneri og veveri.

Innflyttarar

Nr. 3. Johannes Olsen Rønhovde, f.  i Åsane, d. 26/2 1946, gm. Helena Haugland, d. 17/6 1957.
Born: 
a.)   Agnes, f. 1/10 1899, gm. Vilheim Mikkelsen frå Bergen, f. 17/11 1898, d. 19/11 1957.
Deira born:
a.     Einar f. 1/5 1930, reknesk.sjef, Bergen, gm. Aud Sagevik, Sunnfj.
Born:
a.    Unni f. 14/9 1961.
b.    Vilhelm f. 3/3 1968.
———————————————————
b.)   Olaf, f. 28/2 1897, d. 2/12 1968, g. 7/8 1936 med Astrid Rognaldsdtr. Brensdal frå Hyllestad, f. 16/7 1904.
Deira born:
a.))   Reidunn Marie f. 12/8 1941, lærar i Bergen. Gm. Olav Torgilstveit frå Mundheim, telegrafist.
Born:
a.    Trond Arne f. 21/6 1969.
b.    Eva.
———————————————————
b.))  Jostein f. 10/3 1945, gm. Evy Lillegraven f. 25/5 1945 i Granvin. Han er lærar i Bergen.
Born:
a.    Frode f. 20/4 1969.
———————————————————
c.)   Valborg, f. 26/9 1901, gm. Bjarne Ask, Oslo.
Deira born:
a.     Sigvard Jens, f. 10/2 1922.
b.     Hjalmar f. 19/5 1926.
——————————————————–
d.)   Borghild, f. 12/4 1904, gm. Ivar Johannessen, f. 9/10 1908 på plasset Rotevikdalen, g.nr. 17. Han har vore brannmeister i Bergen.
Deira born:
a.))   Bjørn Ivar f. 10/3 1938, gm. Nellborg Åse, Isdal.
Born:
a.    Alf Inge f. 7/8 1956.
b.    Rolf f. 23/5 1961.
c.     Berit f. 8/4 1966.
b.))  Helene Margrethe, f. 25/8 1938, gm. ing. Arne Monsen, Bergen.
Born:
a.    Janneche.
b.    Anders.
c.     Kjetil.
——————————————————
e.)   Hjalmar, f. 2/3 1907, gm. Aslaug Lassedtr. Brensdal september 1932, f. 30/1 1906 på Solheim, Masfjorden
Deira born:
a.))   Hildegun f. 18/3 1935, g. 30/6 1960 med Ola Kårstad frå Bygstad,
Forskar ved Landbr. Høgskulen, Ås, f. 30/8 1935.
Born:
a.    Inghild, f. 18/1 1962.
b.    Audhild f. 26/8 1963.
c.     Magnhild f. 15/4 1967.
—————————————————-
b.))  Ola Torleif f. 2/7 1939, seksjonssjef v. tekst. fabrikk i Bergen.
c.))   Jarle f. 10/5 1942, universitetslektor i Trondheim, gm. adjunkt Magnhild Haug 17/7 1965, f. på Voss 5/8 1941.
——————————————————
f.)   Harald, f. 7/3 1909, g. 15/5 1937 med Borghild Langvad frå Ålesund, f. 29/4 1911, d. 19/9 1967.
Deira born:
a.))   Elise f. 21/2 1938, g. 13/8 1966 med Egil Sunnevåg frå Meland, f. 12/8 1938. Dei bur i Bergen.
Born:
a.    Bård Karstein, f. 27/11 1967.
b.    Jan-Eirik f. 24/4 1969.
b.))  Thor Johan f. 22/8 1945 gm. Tuula Hirvonen frå Finland f. 28/12 1940. Dei bur i Helsingfors.
Born:
a.    Harald Rønhovde, f. 10/10 1966.
b.    Lena Marja, f. 7/8 1968.
—————————————————-
g.)   Arnvid, f. 18/7 1911, g. 3/9 1938 med Marta Olsdtr. frå b.nr. 8 Kvinge S.  f. 4/10 1915.
Deira born:
a.))   Liv f. 18/3 1940 gm Otto Fjæreide frå Fjell. Bustad Fjell.
Born:
a.    Atle.
b.    Rune.
c.     Håkon.
d.    Magne.
b.)) Øystein f. 13/6 1943, gm. Nelly Nilsdtr. Tvedt frå gnr. 15 Raunøy. Dei bur i Salhus.
Born:
a.    Nils Arvid f. 23/12 1969.
—————————————————
h.)) Solveig, f. 6/4 1918. Gm. Vilhelm Haugland frå Bergen, f. 8/3 1914. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Terje f. 26/5 1949.
b.     Jan Rune f. 10/2 1954.

Medeigar og kontormann for fabrikken: Ola Lasseson Brendsdal, frå Solheim, f. 14/2 1891. Sjå elles b.nr. 21 Solstad.

Skøyte gbf. 22/10 1945 gjev Olaf, Hjalmar, Harald og Arnvid Rønhovde grunnbokh. til dette m.fl. bruk for 15 000 kr.

Skøyte dat. 4/7 1966 frå Hjalmar, Olaf Arnvid og Harald Røn­hovde til Kvinge Ulvarefabrikk A.s for 445 000 kr. på dette m.fl. bruk.

22/12 1969 auksjonsskøyte til Kvinge Ullspinneri A.s på dette bruk for  1 600 000 kr. m. maskiner, gbf. 5/1 1970. 13/3 1964 utskilt frå dette og b.nr. 3: B.nr. 30 Haugen, 31 Midtun, b.nr. 32 Baldersheim, 33 Bjørkelund og b.nr. 34 Sjøtun.

Foto: Svein D. Viken