Bruk 12. Nygård og “Knatten”

Utskilt frå b.nr. 1, 22/10 1894.


Ole Størkson Nygaard, f. 2/2 1864 på b.nr. 1,  d. 22/5 1935, 18/7 1890 gm. Anna Olsdtr.. på b.nr. 4, f. 11/2 1868, d. 12/11 1926. Etter 22/10 1894, tok dei namnet på bruket som sitt etternamn.
Born:
a.)   Sigfred, f. 2/6 1891, d. 4/1 1962, g. 5/11 1927 med Borghild Hjortland frå Bergen, f. 5/6 1906. Sjå b.nr. 41 «Syngjaren».
b.)   Gyda Bergitta, f. 26/10 1892. Utv. til Amerika.
c.)   Alfred Martin, f. 28/4 1894, gm. Kristina Martinsdtr. Kvingedal frå b.nr. 1. Dei er nr. 2 her på bruket.
d.)   Olufia, f. 12/2 1896, 17/4 1925 gm. Johannes Sletten Johannesson Kvinge N. frå b.nr. 9, f. 16/5 1893, d. 4/3 1970. Sjå b.nr. 17 Kvinge N.
e.)   Berta, f. 16/5 1897. Sjukessyter, bur i Oslo.
—————————————————–
f.)    Andreas Johan, f. 10/5 1899, gm. Ingrid Wærdal frå Trond­heim, f. 4/11 1899. Bur i Chicago, USA.
Deira born:
a.     Irene f. 7/4 1937 gm. Alvin A. Arens f. 15/11 1935. Bustad East Lansing Mich.
Born:
a.    John f. 15/6 1961.
b.    Scott Brian f. 10/11 1963.
—————————————————-
g.)   Rasmus, f. 17/12 1900, gm. Malena Olavsdtr. Kvinge N. frå b.nr. 5, f. 23/3 1909. Sjå b.nr. 26 Kvinge S.
h.)   Arent, f. 27/7 1903,  d. 5/8 1906.
i.)    Olaf, f. 29/6 1905, gm. Anna Røsseland, Husnes, f. 7/1 1911. Han reiste som maskinsjef i utanriksfart, bur no i Husnes.
Deira born:
a.     Annlaug Sissel f. 14/4 1951, 29/7 1972 gm. Kolbein Rege fra Sauda, f. 1951. Bustad Bergen.
————————————————
j.)    Arent, f. 22/6 1906, d. 26/9 1913.
k.)   Anton, f. 18/5 1909. Han er nr. 3 her på bruket.
Ole Størkson selde b.nr. 1 til broren Ludvig 1895 og tok det nye bruket nr. 12. Ole dreiv landhandel attåt gardsbruket.

Alfred Martin Olson Nygaard, f. 28/4 1894 (1c), d. 6/8 1980. Gift 7/4 1925 m. Kristina Martinsdtr. Kvingedal, f. 19/8 1893 på b.nr. 1(8c), d. 20/9 1972.
Born: 
a.   Olaf f. 27/12 1928, d. 31/12 s.å.

Alfred Nygaard dreiv landhandelen attåt jordbruket, var fyrste direktør i Masfjorden sparebank, med i heradstyre og fleire kom­munale nemnder. Har fått Kongens fortenestmedalje.
Skøyte 1934 frå Ole S. Nygaard til sonen Alfred for 4000 kr.

Anton Olson Nygaard, f. 18/5 1909, d. 23/10 1973.
2/11 1971 skøyte frå Alfred og Kristina Nygaard til Anton Nygaard for 5000 kr.
Heimelsovergang 21/3 1974 til arvingane etter Anton Nygaard.

Leif Andås, f. 3/10 1924 i Fjell, g.m. Olga Hindenes f. 27/11 1928 i Skår i Lindås.
Born: 
a.)   Alvhild f. 12/8 1953. Bur i Bergen.
b.)   Lars f. 14/9 1957, g. 11/9 1993 m. Gunn Hindenes, f. 29/6 1962 i Lindås. Sjå b.nr. 39.
c.)   Borghild f. 10/8 1959, g. 3/7 1993 m. Malvin Toft frå Vikanes. Bur der.
d.)   Ida f. 10/8 1959, g. 3/8 1984 m. Einar Brown Berg, f. 24/7 1961. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Ingrid Andås Berg f. 5/3 1987
b.     Einar Andås Berg f. 17/7 1990
————————————————–
e.)   Leikny Olga f. 25/10 1964, sambuar m. Anton Johesan f. 25/4 1962 frå Sri Lanka. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Daniel Andås Johesan f. 30/4 1986
b.     Joakim Andås Johesan f. 13/10 1992
————————————————-
f.)    Snorre Ingar f. 18/1 1971. Bur i Bergen.
Skøyte 15/7 1982 til Leif Andås for kr 160000.

«Knatten», sumarbustad.

Martin Størkson Kvinge frå b.nr. 1 Kvinge S.  f. 19/2 1880, d. 22/12 1954, gm. Johanna Iversen frå Vik i Sogn, f. 23/1 1895, d. 18/1 1921.
Bustad i Bergen. Sjå b.nr. 1.
Born: 
a.   Einar f. 22/12 1919. Studenteksamen.

Martin fek feste på tomt til sumarhus 1925, av b.nr. 12, for seg og sonen for deira levetid, u. vederl.
Under firmanamnet M. Kvinge & Co. dreiv han frå unge år ek­sportforretning med laks, sild og fisk. Sonen har no forretninga.

Plassmann Jon Jonson Kleiven (Kikall), f. i Myking 1853, d. 11/2 1924. Gm. e. Marie Nilsdtr. frå b.nr. 4 Kvinge N. 8/7 1887, d. 22/11 1928. Dei fekk hustuft av nr. 1 på b.nr. 12 og der til ein lut av b.nr. 16 Kvinge N.

«Jo» var ein dugande båtbyggjar, som med ringt verkty gjorde uvanleg vakkert arbeid. Dertil var han klokkemakar og ein kjend original.