Bruk 1 (og 4)

Mogens, nemnd fyrste gong 1563, siste gong 1591. 1603 Enchen. Nemnd berre det året.

Magne, truleg son til nr. 1. Nemnd fyrste gong 1608, siste gong 1621.

Ole Magnesen, nemnd fyrste gong 1628. Han er 1645 eine­brukar og betalar kopskatt for seg, kona Dorede (Dordi), sonen Magne og ei tenestegjente. 1666 er Ole sagd vera 68 år, og han brukar av garden.

Ola. Han er venteleg son til nr. 3 på b.nr. 5 (og 10) og sone­son til nr. 3 her på bruket. 1691 brukar han halvparten av garden.

Åmund Johannesson Toft frå Myking, f. 1677, d. 1752, gm. e. etter nr. 4. Hev 1701 styksonen Ivar Olson, 8 år g. So hev han vorte gift andre gongen. 1743 «jordfestet Amund S. Kvinges Kone 42 Aar g.» 1743 gm. Marita Knutsdtr. Hindenes frå Myking.
Born: 
a.   Anna f. 1731, gm. Gudmund Larsson Fonnes i Austrheim 1763.
b.   Brita f. ?, gm. Ivar Larsson Hodne. Sjå under nr. 7 her på bruket.

Dagsett 4/6 1700 og tingl. 5/7 1701 bygselsetel til Åmund Johan­nesson på ½ l. s., ¼ t. korn. På tinget 3/11 1705 vart Åmund stemnd for landskyld som han hadde påteke seg å svara for «Sal. Ole og Enchen» og for landsk. han for eigen part stod til rest med. Far hans, Johannes Toft, møtte for sonen og sa grunnen til at landskyldi ikkje var svard i rett tid. Åmund hadde stræva med å få sett upp hus på bruket. Husi var nedbrunne då han fekk bruket. Av 21 dalar og 1 ort som Åmund var skuldig, betalte faren 9 dlr. og lova at resten skulde verta betalt «efterhaanden». Det vart innvilga «fordi han Jorden med gode Huse haver strebt at forbedre».

Ola Bertelson, truleg son til Bertel Kvingedal på b.nr. 1. 1752 gm. e. Marite Knutsdtr. S. Kvinge.
Born: 
a.   Åmund f. 1753, gm. Marta Jakobsdtr. Sævrøy frå Austr­heim. Bust. plasset Lurkhaugen under Stegalvik.
b.   Marta f. 1756, d. 1796.
c.   Anna f. 1757, gm. em. Haldor Monsson Myking, 1786.
For nr. 6 og 7 hev eg ikkje treft på bygselsetel. Men då nr. 6 er gm. e. etter nr. 5, og nr. 7 er gm. dotri til nr. 5, må ein gå ut frå at dei hev butt på bruket. Hitt bruket var uppatteke på denne tid.

Ivar Larsson Hodne frå Myking. 1767 gm. Brita Åmunds­dotter S. Kvinge, f. her på bruket. Dotter til nr. 5.
Born: 
a.   Lars f. 1768.
b.   Marita f. 1770, gm. em. Ola Olson Solheim 1828. Sjå plassfolk under Solheim.
c.   Anna f. 1775, gm. Jon Ivarson Totland på b.nr. 2.

Då ein ikkje finn dødsår korkje for Ivar eller kona, kan det tenkjast at dei hev flytt frå Kvinge.

Anders Olson S. Kvinge, f. 1757 på b.nr. 5. 1775 gm. Anna Monsdtr. Dyrdal frå Myking. 1878 gm. Anna Knutsdtr. N. Kvinge f. 1752 på b.nr. 5. 1781 gm. Anna Eriksdtr. I. Haugsdal, f. 1764 på b.nr. 1. 1785 gm. Marta Hansdtr. Ind-Hindnes frå Myking, f. 1753, d. 1821.
Barn: 
a.   Ola f. 1782. Nr. 9 her på bruket.
1774 bygselsetel frå «Korskirkens Forstander Hellebrandt Hermans» til Anders Olsen på ½ l. s., ¼ t. malt.

Ola Andreasson S. Kvinge, f. 1782, d. 18/12 1855. 1800 gm. Brita Kristiansdtr. Nesbø frå Myking, f. 1768, d. 1831. 1831 gm. Brita Olsdtr. Hindnes frå Myking. 4/7 1848 gm. e. Brita Nils­dotter Askeland (55 år). Brita Nilsdtr. vart 30/6 1856 gm. uk. p1assmann Johannes Andreasson Toft frå Myking (50 år). Brita d. på S. Kvinge 4/5 1883. Då vart det sagt at ho var fødd på Voss. Johannes var f. på Nerås i Myking. Han og Brita fekk eit plass under bruket. Borni til nr. 9:
a.   Anna f. 1801, d. 1802.
b.   Hans f. 1803, gm. Guri Johannesdtr. Hodne frå Myking. Inderst på S. Kvinge.
c.   Sigrid f. 1805, gm. Ola Ellingson Einestrand d. æ. frå Myking. Nr. 10 her på bruket.
d.   Anna f. 1807, gm. Ola Ellingson Einestrand d. y. 1836.
e.   Agnete f. 1811. Fekk sonen Martinus med Lars Olson N. Kvinge frå b.nr. 7, 1835. Martinus, sjå Inderstar S. Kvinge.
f.    Marta f. 1817, d. 1911. Tenestegjenta.
1800 bygselsetel frå «Korskirkens Forstander» David Middelton til Ola Andersson på ¼ l. s., 1/8 t. malt. 1817 kårebrev frå Ola Andersson til stykmori Marta Hansdtr. 1832 bygselbrev frå Kyrkje. departementet til Ola Andersson på 18 mk. s., ½ t malt.

10  Ola Ellingson Einestrand, d. æ. f. 1802, d. 16/12 1884. 1836 gm. Sigrid Olsdtr. S. Kvinge, f. 1805, d. 7/10 1887. Barnlaust ekteskap.
1838 kongel. skøyte på bruket. Av det brukar han halvparten.
1838 tingl. kårebrev frå Ola Ellingson til Ola Andersson og Brita Olsdtr., «hans svigerforeldre»: 2 kyr, 7 smale, 3 geit, 12 v. korn og 24 skj. potetor.

NB. 1847 festesetel frå Ola Ellingson til Ola Andreasson på plasset Træet. Ola Andersson som her fær festesetel, er verfar til Ola Ellingson, som attåt kåret vil ha seg ein heim. Det er her Johannes Andersson Toft er plassmann då han vert gm. Brita Nilsdtr.

11  Størk Larsson Jordal, Kvinge f. 16/4 1835 i Myking d. 24/4 1918. G. 29/6 1861 med Brita Olsdtr. Einestrand f. 16/8 1839, d. 25/10 1910.
Born: 
a.)   Ola f. 1862 d. 1863.
b.)   Lars f. og d. 1863.
c.)   Ola f. 2/2 1864. Nr. 12 her.
==========================================
d.)   Ola Andreas f. 2/11 1865 d. 1/11 1937 i Porsgrunn. Lærar fyrst i Hosanger seinare Bjørkedal i Eidanger. Gift 1894 med Synnøve Karlsdtr. Leivestad frå Seim f. 19/4 1369, d. 22/11 1938. Sjå «Alenfit» s.393 b. 2.
Deira born:
a.))   Sigurd f. 20/7 1897 i Seim d. 14/10 1971. Han var adjunkt iHaugesund.
—————————————————————
b.))   Kåre f. 24/1 1900 d. 3/7 1966, gm Ragna Lunde f. 26/6 1903.
Han var stasjonsmeister ved N.S.B.
Born:
a.)    Arne f. 9/7 1924 gm. Solveig Marthinsen f. 9/7 1931. Kontorsjef ved Samkjøringen, Oslo.
Born:
a.     Lisbeth f. 13/12 1957.
b.     Hege f. 11/6 1960.
c.     Trude f. 8/9 1962.
d.     Arild f. 10/2 1967.
b.)    Inger Synnøve f. 27/9 1930 gm. Arnfinn Wårås f. 7/3 1924. Han er priv. sjåfør v. Norsk Hydro, Oslo.
Born:
a.     Gisle f. 28/6 1958.
b.     Helle f. 30/7 1964.
————————————————————
c.)    Aasta f. 3/3 1901 gm. Sverre Henriksen f. 8/5 1895. Han var telegrafist i Drammen. d. 11/6 1935.
Born:
a.    Dagfinn f. 7/7 1917 i Bjørkedal g. 18/12 1943 med Ada Marie f. Lieblein f. 27/4 1918 i Drammen. Han var preparant, d. 14/10 1972.
Born:
a.     Tove f. 19/7 1944 gm. Ole Næss f. 5/4 1945, Molde.
Born:
a.    Bjørnar Peder f. 28/12 1971.
b.     Aslaug f. 2/3 1919 i Larvik g. 5/4 1950 med Mikkel Dalsbotten f. 30/4 1916. Har rekneskapskontor, Hønefoss.
Born:
a.    Jan Walter f. 13/3 1943 g. 27/12 1946 med Anna Marie Johnsen frå Stokmarknes.
Born:
a.     Torill f. 29/6 70.
b.    Vigdis f. 29/3 1951 gm. Per Magnus Kristiansen f. 1949 i Hønefoss. Lærarar i Vesterålen.
c.     Reidun f. 20/12 1958.
————————————————————-
d.)   Bjarne f. 14/6 1905 d. 4/9 1961, jembanefulim. N. Eiker, gm. Petra Kristine Johnsen f. 25/3 1913.
Born:
a.))  Bjørn André f. 22/4 1937, revisor N. Eiker, gm. Elida Pauline Skeide f. 5/6 1941.
Born:
a.     Marit f. 15/10 1964.
b.     Øivind Bjarne f. 26/9 67.
b.))  Barbra Synnøve f. 26/9 1939 gm. Tore Grestad, kjemiing. f. 30/6 1938, bustad Konnerud.
Born:
a.     Stein f.13/10 1964.
b.     Torbjørn f. 11/10 1967.
c.))   Torunn f. 17/9 1942 gm. Gunnar Halvorsen, f. 20/11 1948, elektr. Bustad Drammen.
————————————————————–
e.)   Solveig f. 17/6 1907 g. 17/6 1961 med Toralf Græger f. 3/5 1896, d. 7/1 1971. Posttenestem. Drammen.
=========================================
e.)   Ludvig f. 19/1 1868. Nr. 13 her.
f.)   Johannes f. 15/3 1871, d. 23/6 1943. Utl. møbelsnikkar her heime og i utlandet. G. 1. med Anna Andersen frå Steigen, f. 29/6 1869, d. 7/6 1914.2. gm. Margarethe Sørensen frå Bergen, f. 17/7 1870, d. 15/10 1948.
Deira born:
a.     Brynjulf f. ¼ 1906, vernepl. u.offiser, no konsulent i Fiskeridep. Bustad Bærum. Gm. Ada Ekeland f. 10/10 1913.
Born:
a.))    Elin Margrethe f. 15/9 1943, gm. Sjur Otto Madsen f. 14/2 1945.
Born:
a.     Morten Kvinge f. 24/12 1969.
b.     Tomas Kvinge f. 22/4 1972.
b.))   Kjell Johan f. 5/5 1946, g. 25/6 1971 med Berit Holte, f. 15/1 1949.
c.))   Ada Henriette f. 15/5 1949, 10/10 1970 gm. Bjørn Åge Lund, f. 26/6 1946.
———————————————————
g.)   Severin f. 24/8 1873, d. 19/2 1956, gm. Olufine Olsdtr. Skjeggedal 13/8 1902, f. 24/2 1876 på g.nr. 23 b.nr. 1, d. 23/11 1946. Han var bryggearbeider i Bergen.
Deira born:
a.     Sverre f. 25/5 1903, gm. Johanne Ravnanger frå Askøy Han har reist som maskinist. Bur i Bergen.
Born:
a.    Inger Johanne f. 7/7 1942.
b.    Solveig Johanne f. 1715 1904. Bur i Bergen.
c.    Benny Olivia f. 16/3 1906 gm. Leif Brunstøl. Sjå br. 25 Aspeto.
———————————————————
h.)   Serina Bertina f. 31/10 1875, gm. Rasmus Olson Skjeggedal. Sjå b.nr. 1 Skjeggedal og b.nr. 4 Andvik.
i.)    Arne f. 25/2 1878, gm. Kristiana Olsdtr. Skjeggedal. Sjå Skjeggedal b.nr. 2 og Ådnekvamme b.nr. 2.
j.)    Martin f. 19/2 1880. Sjå b.nr. 12 Knatten.
k.)   Kristian f. 22/6 1882, d. 10/8 1967, gm. Ingeborg Olsdtr. Vågenes i Manger, f. 14/8 1887, d. 22/6 1970. Han var han­delsmann på Hellesøy i Øygarden.
Deira born:
a.))   Benny f. ½ 1913, g. 2/7 1938 med Osvald Svellingen f. 9/8 1914.
Born:
a.    Karstein f. 10/4 1939.
b.    Inger f. 15/8 1942.
c.     Ingvald f. 1714 1945.
d.    Oddbjørn f. 2/2 1948.
e.     Olav f. 18/1 1951.
f.     Berit f. 12/1 1957.
b.))  Solveig f. ½ 1913, tvilling m. nr. 1.
c.))  Signe f. 6/11 1915, g. 27/7 1946 med Walter Sæterdal f 7/7 1915. Har forretning på Hellesøy.
Born:
a.    Sigfrid f. 17/4 1947.
b.    Ingrid f. 23/3 1949.
c.     Magnhild f. 3/8 1952.
d.    Inger-Marit f. 30/7 1959.
d.)) Margit f. 5/2 1917, d. 12/8 1947, g. 1943 med Gerhard Alvheim f. 2/4 1920.
Born:
a.    Kjell f.6/6 1944.
b.    Malvin f. 10/8 1947.
e.))  Ingvald f. 19/12 1919, d. 15/9 1942 i Liverpool, England.
——————————————————
1.)   Kaspar f. 29/6 1887, d. 2/10 1970, gm. Anna Kvalvåg frå Lindås, f. 14/9 1890, d. 11/7 1972. Han var byggmeister i Bergen.
Deira born:
a.))   Svein Berner f. 28/4 1918, d. 8/4 1970, gm. Lillian Andersen f. 15/8 1932.
Born:
a.    Kristin f. 29/ 1966.
b.    Svein Olav f. 8/2 1967.
b.))  Inger Margrethe f. 11/5 1920, gm. Odd Mevatne f. 4/8 1917. Bur i Bergen.
Born:
a.    Christian f. 24/11 1944.
b.    Knut f. 13/3 1948.
c.     Ole Bjørn f. 6/2 1952.
c.))  Gerd Kirsten f. 30/3 1925, gm. Johan Aandahl f. 8/5 1914. Bur i Bergen
Born:
a.    Anne Kristine f. 27/2 1957.
b.    Ingrid Jannicke f. 21/7 1958.
——————————————————
12  Ola Størkson Kvinge, f. 2/2 1864, gm. Anna Olsdtr. frå b.nr. 4. Sjå b.nr. 12. 6/2 1892 skøyte frå Størk Larsson til sonen Ola for 2 000 kr. og kår (800 kr.).
20/10 1894 vert b.nr. 12 utskilt frå b.nr. 1, og Ola Størkson flytte dit.

13  Ludvig Størkson Kvinge, f. 19/1 1868, d. 16/5 1948, 20/4 1897 gm. Sofia Johannesdtr. Elvik, f. 12/12 1871 på b.nr. 1, d. 16/3 1929.
Born: 
a.)   Sigvald Bertin f. 12/4 1898. Han er nr. 14 her.
b.)   Johanes f. 27/1 1901, d. 28/7 1968, gm. Ingeborg Kvalvåg frå Lindås, f. 21/2 1908. Han var utlærd murar, budde i Bergen.
Deira born:
a.     Aud f. 1/6 1933. Kontorarbeid.
b.     Evy f. 26/7 1935, d. ¼ 1936.
c.     Steinar f. 24/7 1945. Eksamen frå N.H. Høgskule. Arbeider i Bergens Kreditbank.
———————————————————-
c.)   Sigurd f. 3/8 1903. Gartnar i Bergen, d. 1938.
d.)   Kaspar Martin f. 19/11 1905, d. 11/8 1971, gm. Jenny Grinde frå Bergen. Han var snikkar.
Deira born:
a.))  Kåre f. 27/11 1934, gm. Frida Dahl, f. 24/3 1939. Han er hovudkasserar hjå Wallendahl, Bergen.
Born:
a.    Terje.
b.    Ellen.
b.))  Egil f. 7/7 1942, gm. Ragnhild Iden f. 9/10 1934.
Born:
a.    Ein gut.
——————————————————-
e.)   Olav f. 15/5 1908. Tilsett ved Vaktselskapet, Bergen.
f.)    Berta Dortea f. 5/11 1910. Bur i Bergen.
g.)   Sverre f. 13/1 1912. Utlærd skreddar, bur i Bergen.
10/6 1895 tingl. skøyte frå Ola Størkson til broren Ludvig for 2 000 kr.

14  Sigvald Ludvigson Kvinge, f. 12/4 1898 (13a), d. 5/5 1960. Gift 16/7 1922 m. Marta Kristensdtr. Sandnes, f. 5/2 1898 på Store Sleire b.nr. 10 (1h), d. 8/11 1988.
Born: 
a.   Leif f. 18/7 1923 Nr. 15 her.
b.   Karstein f. 5/4 1927, g. 31/8 1957 m. Liv Sagstad. Sjå N. Kvinge b.nr. 18.
c.   Bjørg Karina f.1/8 1933, g.m. William Strømsnes frå Askøy.
Deira born:
a.     Magne Jostein f. 30/11 1960, g.m. Kjersti Helen Bognøy f. 26/11 1962. 1 barn.
b.     Svein Morten f. 13/6 1964
c.     Kristin f. 2/6 1967

15  Leif S. Kvinge, f. 18/7 1923 (14a), g. 25/6 1955 m. Else Andvik f. 20/1 1926 på b.nr. 5 (11e).
Born: 
a.)   Gro-Marit f. 5/6 1957, g. 10/9 1983 m. Rolf Martin Tande. Sjå b.nr. 65.
b.)   Sigrun Jofrid f. 7/1 1959, g. 14/6 1980 m. Øyvind Kirkhus f. 14/4 1954. Bur i Fana.
Deira born:
a.     Ingvill f. 25/5 1981
b.     Karina f. 28/3 1983
c.     Kristin f. 14/12 1988
c.)   Sigvald f.14/3 1962. Nr. 16 her.
Skøyte 22/4 1960 til Leif Kvinge og kona for 5000 kr og kår.

16  Sigvald Kvinge, f. 14/3 1962 (15c), g. 14/3 1987 m. Ingelin Skjelanger f. 9/2 1964 i Arna. (Sjå N. Kvingo b.nr. 26)
Born: 
a.   Katrine f. 15/10 1988
b.   Kristian f. 30/11 1990
Skøyte 30/12 1991