38 Kvinge Søndre

Kvinge Søndre
Kvinge Søndre

Sjå Nord-Kvinge um tydingi av namnet.

Ymse skrivemåtar: 1522 Ytthre Qninge. 1611 både Søreqvinge Søeerquinge. 1620 Indre Qvinge. 1657 Ind-Quinge. Matriklane: 1665 Sør Quinge. 1718 Søre Quinge. 1723 Søreqvinge. 1838 Qvinge Søndre. 1886 og sidan Kvinge søndre.

Grensor: I sud til Einestrand i Myking, i vest til Austfjorden, i nord til Nord-Kvinge og i aust til garden Fjelde si fjellmark, der nokre gardar i Myking hev fenge seg fjellhage.
Eigedomstilhøvi: Garden høyrde til Kannikegodset og var benefisera Korskyrkja i Bergen til 1832 og 1838.

Dagsett 1831 og tingl. 1832 kongel. skøyte til e. Ingeborg Arnesdotter på ½ 1. s., ¼ t. malt for 200 spdl. og jordavgift 1 t., 4 k., 2 fjdk. bygg. Ho selde att til Ola Ellefson (Eilivson) og Nils Larsson Toft. Det vart b.nr. 5 og 10. 1838 kongel. skøyte til Ola Ellingson S. Kvinge for 360 spdl. Ola Ellingsen budde på halvparten av det han kjøpte. Det er no b.nr. 1. Andre halvparten selde han 1840 til Gerhard Ludvigson Daae. Det er no b.nr. 4.

Gamle matriklar og teljingar:

Kopskattmanntal 1645: Sørequinge.  Oelle Mogensen. Ko.: Dorede. Søn: Magne. Th. Thøs. (Merknad: Det hadde vore 2 mann på garden fyrr, men dette året berre ein).

Kvegskattmanntal 1657: Ind. Quinge. Olluf 1 Hest, 1 Oxe, 6 Kiør, 1 Quie, 10 Gieder, 6 Faaer. Mogens i Hest, 4 Kiør, i Quie, 4 Gieder, 6 Faaer.

Skattemanntal 1666: Søre Quinge. Skylder Smør 1 Løb, Korn 1/2Td. Ole bruger 2 Pd. Smør, 16 Kd. Malt, 68 Aar g. Mogens bru­ger 1 Pd. Smør, 8 Kd. Malt, 46 Aar g. Sønner: Mogens 12 Aar g., Ole 8 Aar og Anders 4 Aar.

Matrikler etter reskript frå 1665: Søre Quinge. Landsk. Smør 1Løb, Malt ½ Td. Saar 4 Td., afler 15 Td., føder 18 Nøed. Kan tiende 1½ Td. Smaaskat 5 Mk., 12 Sk. Smaatiend 10 Sk. Kan skatte af 1 Løb 18 Mk. Smør. Brendevedschoug til.

Prøvematrikel 1721:  Søre Quinge. 2 Mand. Brendeved og Furuskoug til husfornødenhed. 2 aargangsqverner som kan skatte aarlig 1 mk. 4 sk. Ligger 6 ½ Mil fra Bergen og ved Søen. Samler deres Høe af fremmede Marker, god til Korn, men meget tungvun­den. Saar 4 Td., høster 16 Td. Føder 10 Nød, 8 Ungfe, 18 Faaer, 1 Hest. Intet Sætter. Intet fiske. Lever af Qvegets Afling og vedsalg. Lidt indtekt af en Aargangsqvern.

Matrikeltaksten 1723: Søreqvinge. 2 Mand, Aamund og Anders. Landsk. 1 Løb Smør, 2 Meler Malt. Korskirken i Bergen med bøxel benefisert. Intet husmandssede. Intet Sætter. Brendeskoug og Furu­skog til fornødenhed. 2 Aaregangsqverner som kan skatte aarlig 1 Mk. 4 Sk. Ligger 6 ½ Mil fra Bergen og ved Søen. Samler deres Høe af fremmede Marker, god til Korn, men meget tungvunden til Høe. Saar 4 Td., afler 16 Td. Føder 10 Kiør, 8 Ungnød, 18 Faaer, 1 Hest Skyld 1 Løb, 18 Mk. Smør. Under denne Gaard ligger en liden Aargangsqvern, som naar stor tyrke indfalder, kand male for Almuen og derfor, i henseende til hvis ringe indkomst blev ansat udi aarl. skat 1 Mk., 4 Sk. Ellers lever Opsidderne af Qvegets afling og lit ved at selge.

Brukarar

1519 nevnd 3 skattytarar: Sivor, Gyde og Odher.
1522 Odher og Aslach. Sidan 1563 er det lenge berre ein brukar, men 50 vert det 2. Frå 1563 vert dei her sette upp i nummerorden på 2 bruk.

Foto: Svein D. Viken