Bruk 9

Mons Larsson brukar ½ 1. g. 1691. Han er 1701 sagd å vera 45 år. Hev ingen son heima 1701, men hev i si tenesta soldat Bertel Andersson Skjeggedal, 40 år.
Mons fekk 1720 uppattnying av bygsel og sit med bruket 1723.

Ivar Olson. Truleg son til nr. 4 på b.nr. 1 på S. Kvinge. Ivar d. 1745. Gm. Marita Hansdtr. (Monsdtr.?), d. 1745.
Born: 
a.   Mons f. 1729.
b.   Inga f. 1729, tvilling med a.
c.   Mons f. 1730.
d.   Hans f. 1732.
e.   Ola f. 1733.
f.    Anna f.?
g.   Ingeborg f. 1740.
h.   Ola f. 1744.
i.    Mons f. og d. 1745.
c, f, g og h lever ved skifte etter faren og mori.
¾ 1734 tingl. bygselsetel frå kapellan Rømer til Ivar Olson ½ 1. s. «med kondition at Iver Olsen bliver ansvarlig for al den Landskyld med de 4 de Penge, som Mons Larsen, der jorden for Iver Olsen opladet haver, er skyldig.»

Erik Kristofferson, f. 1721. Truleg son til nr. 4 på b.nr. 1, d. 1777. 1746 gm. Ingeborg Andersdtr. Toft frå Myking, f. 1715, d. 1776.
Born: 
a.   Marita f. 1748, gm. Magne Åmundson Rødland i Myking 1773.
b.   Maria f. og d. 1751.
c.   Inga f. 1752, gm. Sjur Larsson Tangedal. Sjå nr. 4 her.
d.   Anders f. 1756.
e.   Johannes f. 1761.
Dagsett 20/7 1746 og tingl. 28/11 1746 bygselsetel frå Habersdorf til Erik Kristofferson på ½ l. s. i N. Kvinge.

Sjur Larson Tangedall, f. 1750 på b.nr. 4, d. 1793. 1775 gm. Inga Eriksdtr. N. Kvinge, f. 1752 her på bruket.
Born: 
a.   Ingeborg f. og d. 1778.
b.   Ingeborg f. 1778.
c.   Erik f. og d. 1779.
d.   Erik f. 1781.
e.   Anna f. og d. 1785.
f.    Jon f. og d. 1787.
g.   Jon f. og d. 1790.
h.   Anna, tvilling med g, d. 1790.
i.    Sjur f. og d. 1793.
Dagsett 13/6 1777 og ting. 28/10 1777 bygselbrev frå res. kap. til Domkyrkja til Sjur Larsson på ½ 1.s. i N. Kvinge.

Johannes Monsson N. Kvinge f. 1764 på b.nr. 3. 1793 gm. e. Inga Eriksdtr. N. Kvinge, d. 1824. 1793 bygselsetel frå kapellan Angel til Johannes Monsson på 20 4/5 mk. s., 24/7 kd. malt og 8/21 hud «som Sjur Larsen har brugt». 1832 kongel. skøyte til Johannes Monsson.

Hogne Ivarson S. Hope, f. 1773 på b.nr. 1, d. 13/9 1881. 1823 gm. Kari Åmundsdtr. Gjelsvik frå Myking, f. 1799, d. 14/12 1889.
Born: 
a.   Åmund f. 1823. Nr. 7 her på bruket.
b.   Inga f. 1824, d. 1827.
c.   Ivar f. 1825, d. 1827.
d.   Magne f. 1826.
e.   Inga f. 1829, d. 1838.
f.    Johanna f. 1832, gm. Gudmund Jonson Hølleland i Myking 1859.
g.   Ivar f. 1836, gm. Maria Karlsdtr. Sletten i Myking 3/7 1867.
h.   Bertel f. 20/8 1837.
i.    Inga f. 2/1 1839, d. 12/12 1893. Vanfør. Fatiglem.
j.    Anna f. 13/2 1843, gm. Ola Knutson S. Kvinge ¾ 1866. Han frå b.nr. 13. Kom til Saltneset i Lindås.
k.   Magne f. 1845, d. 1846.
1832 skøyte frå Johannes Monsson til systersonen Hogne Ivarson for 150 spdl. og kår: 9 v. korn, 2 t. potetor, 2 kyr, 4 smale og 2 geit.

Åmund Hogneson N. Kvinge, f. 1823, d. 20/7 1903. 6/4 1848 gm. Olina Olsdtr. Sletten, f. 1825 i Myking, d. 24/3 1875. 14/2 1877 gm. Marta Aksjellsdtr. Løtveit frå Lindås, f. 1821, d. 19/8 1891.
Born:
a.   Johannes f. 1849. Nr. 8 her på bruket.
b.   Ingebrigt f. 20/2 1852, gm. Marta Jetmundsdtr. Hosteland 19/10 1875. Marta frå b.nr. 6 på Hosteland. Ingebrigt var politikonstabel i Årstad ved Bergen.
c.   Henrikka f. 28/12 1854, d. 8/7 1867.
d.   Kari f. 1857, d. 1858.
e.   Ingeborg f. 16/1 1860.
f.    Ola f. 18/12 1862, gm. Johanna Olsdtr. Vabø. Bust. U.S.A.
g.   Brita f. 27/8 1865, gm. Lars Johan Thorsen, Laksevåg, 16/9 1884.
h.   Henrik f. 19/1 1869, gm. ei austlandsdama. Bust. U. S. A.
i.    Andreas f. 15/7 1871, gm. Laura Olsdtr. Vabø. Bust. U. S. A.
3/11 1854 tingl. skøyte frå Hogue Ivarson til sonen Åmund.

Johannes Åmundson N. Kvinge, f. 1849, d. 19/12 1928 19/4 1876 gm. Ingeborg Eriksdtr. Sandnes, f. 16/2 1849 på b.nr. 1. D. 6/2 1896. 17/7 1897 gm. Johanna Larsdtr. N. Kvinge, f. 22/10 1862 på b.nr. 2, d. 20/8 1932.
Born: 
a.   Olina f. 28/8 1876.
b.   Elisa f. 24/5 1878.
c.   Arne f. og d. 1880.
d.   Andrea f. 26/4 1881, gm. Ola Leknes. Sjå b.nr. 16. N. Kvinge.
e.   Erikka f. 6/6 1883.
f.    Henrik f. 3/12 1885. Nr. 9 her på bruket.
g.   Erik Andreas f. 18/10 1888.
h.   Dortea Mathilde f. 10/1 1891.
i.    Johannes Sletten f. 16/5 1893, d. 4/3 1970, gm. Olufina Olsdtr. Nygård. Bust. b.nr. 17 på N. Kvinge.
j.    Ingvald f. 11/12 1897. USA.
k.   Ragnhild f. 27/11 1899.
l.    Laura f. 3/11 1902, d. 19/8 1906. Drukna.
m.  Olga f. 1/9 1905.
Skøyte frå Åmund Hogneson til sonen Johannes for 400 spdl. og kår: (90 spdl.).

Henrik Johannesson N. Kvinge, f. 3/12 1885, d. 11/6 1964. 2/7 1916 gm. Ingina Martinsdtr. Kvingedal, frå b.nr. 1, f. 17/1 1891, d. 29/3 1933. Gm. Tollefia Øvrås i Lindås f. 1/9 1888, d. 28/1 1969.
Born: 
a.)   Johannes Ingolf f. 8/8 1917, gm. Anne Marie Batalden. Han døydde 3/9 1960, budde då i Bergen.
Deira born:
a.     Inger Karin f. 13/8 1957.
b.     Hildur f. 3/6 1960.
———————————————-
b.)   Magnus Reinert f. 24/7 1918 gm. Magnhild Ragnvaldsdtr. Mjanger b.nr. 1. Sjå b.nr. 16 Kvinge N.
c.)   Ingeborg f. 24/12 1919, gm. Bjarne Rasmusson Skuggedal. Ho døydde ¼ 1959. Sjå elles g.nr. 38 Kvinge S. b.nr. 40.
d.)   Harald f. 7/5 1924 gm. Berta Johannesdtr. Kvinge N. frå b.nr. 1. Sjå b.nr. 33 på Kvinge N.
e.)   Alf f. 6/3 1926 gm. Inga Margit Kaspardtr. Reknes, g.nr. 20 b.nr. 2. Dei er nr. 10 her på bruket.
f.)    Ruth f. 1/7 1927, gm. Harald Solbakken. Sjå g.nr. 37 b.nr. 25.
g.)   Inger f. 21/12 1928. Syerske, bur i Bergen.
h.)   Kirsten f. 26/10 1930, gm. Karl Mikalsson Kvinge N. frå b.nr. 6. Sjå Kvinge N. b.nr. 43.
8/5 1911 skøyte frå Johannes Åmundson til sonen Henrik for 3 000 kr. Kårbrev frå Henrik til faren og stykmori tingl. 11/4 1917.

10  Alf Henrikson Kvinge, f. 6/3 1926 (9e), g. 2/8 1952 m. Inga Margit Kasparsdtr. Reknes, f. 4/11 1931 på b.nr. 2 (4d).
Born: 
a.   Hilmar f. 10/9 1957
Skøyte 15/1 1951 til Alf Kvinge for 4500 kr og kår.