Bruk 5

Gaute Ivarson nemnd fyrste gong 1620. Svarar 1645 kopskatt for seg og kona Kari og tenesteguten Ola. Han hev største beistehaldet 1657, men 1666 er han 80 år og hev då gjeve frå seg ein stor lut av bruket, so han sit att med berre 1 Sp. s.2 kd. malt, 2/6 hud.

Ivar (Gauteson?) nemnd fyrste gong 1648, hev stort beistehald 1657, er 1666 sagd vera 54 år og bruka då ½ pd. 1 ½ mk. s., ¼ hud og hev sonen Johannes, 8 år og Gaute, 6 år. Gaute nr. 3 her på bruket.

Gaute Ivarson Kvinge brukar 1691 ½ l. s., er 1701 sagd vera 52 år, og heima hev han då sonen Ivar 14 år. 4 her.

4  Ivar Gauteson, f. 1687. 25/5 1720 tingl. bygselsetel frå magister Rømer til Ivar Gauteson på ½ l. s.

Bertel Ivarson, d. 1796, 74 år. Han må vera son til nr. 4, endå ein ikkje hev funne noko um fødeåret hans. 1752 gm. Anna Jonsdtr. Tangedal, truleg frå b.nr. 4. Barnlaust ekteskap.
Dagsett 9/5 1752 og tingl. 20/11 1752 bygselsetel frå Lyder Fasting til Bertel Ivarson på ½ 1. s.

Baste Knutson N. Kvinge, f. 1747 på b.nr. 3, d. 1816. 1774 gm. Marta Larsdtr. Tangedal, f. på b.nr. 4 1747, d. 1791. 1792 gm. e. Mari Jonsdtr. Toft frå Myking, f. 1763.
Born: 
a.   Anna f. 1774, gm. em. Erik Olson Tangedal, b.nr. 1, 1794.
b.   Engel f. 1783, gm. Mons Ivarson S. Hope 1808 på b.nr. 1.
c.   Kari f. 1785.
d.   Knut f. 1792. Nr. 7 her på bruket.
e.   Marta f. 1793, gm. Tore Monsson Stalden frå Myking 1816. Dei fekk dotri Brita på Kvinge 1817.
f.    Johanna f. 1795, d. 1831. «Faldt utfor ei høit fjeld.»
g.   Brita f. 1796.
h.   Bertel f. 1798, gm. Gjertrud Eriksdtr. Rødland i Myking 1827.
i.    Knut f. 1800, gm. e. Anna Larsdtr. S. Hope 1839. Budde i Busdalen under S. Hope.
j.    Brita f. 1802.
k.   Mons f. og d. 1804.
1.   Mons f. og d. 1805.
m.  Mons f. og d. 1810.
Mari Jonsdtr. hadde tvo born då ho kom til Kvinge.
a.   Inga Knutsdtr. f. 1786, gm. Ola Olson S. Kvinge 1805. Sjå b.nr. 13.
b.   Ola Knutson f. 1788, gm. e. Synneva Nilsdtr. Andvik på b.nr. 4.

Dagsett 1774 og tingl. 1775 bygselsetel frå kapellan Veggers til Baste Knutson på 18 mk. 5. 1784 tingl. bygselsetel frå e. etter Vegger til Baste Knutson på ¼ l. s. mot å svara kår til Bertel Ivarson og kona.

Knut Basteson N. Kvinge, f. 1792, d. 24/10 1867. 1819 gm. Brita Johannesdtr. Hodne frå Myking, f. 1797, d. 3/7 1872.
Born: 
a.   Baste f. 1820. Nr. 1 på b.nr. 6.
b.   Ola f. 1822. Nr. 8 her på bruket.
c.   Maria f. 1825, gm. Rognald Johannesson Mjanger på b.nr. 1.
d.   Kari f. 1827, gm. Kristen Arneson S. Hope, b.nr. 6.
e.   Elisabet f. 1831, gm. agronom Mons Arneson S. Hope 25/6 1862. Mons frå b.nr. 5. Han var handelsmann på Muren i Bergen.
f.    Johannes f. og d. 1833.
g.   Ola, tvilling med f, d. 1833.
h.   Brita f. 1835, gm. u.k. bonde Einar Einarson Myking 23/10 1861.
i.    Johanna f. 1840, d. 1857.
j.    Nils f. 15/6 1844, gm. Maria Henriksdtr. Haugsbø, Indre Holmedal, 9/11 1869. Nils var då smedsvein.
1830 tingl. kongel. skøyte til Knut Basteson.

Ola Knutson N. Kvinge, f. 1822, d. 22/5 1900. 1853 gm. Marta Arnesdtr. S. Hope f. 1820 på b.nr. 5, d. 19/4 1897.
Born: 
a.   Engel f. 21/1 1854. Sjå under nr. 9 her på bruket.
b.   Andrina f. 22/6 1856, gm. Gjert Bertelson Kvingedal på b.nr. 4.
c.   Brita f. 21/10 1858, gm. Ludvig Larsson S. Hope på b.nr. 5.
d.   Johanna f. og d. 1863.
19/5 1853 tingl. skøyte frå Knut Basteson til sonen Ola for 300 spdl. og kår.

Johannes Knutson Kvinge S. frå b.nr. 13, f. 2/11 1844, d. 29/12 1922. G. 24/5 1875 med Engel Olsdtr. her frå bruket, f. 21/1 1854, d. 15/5 1943.
Born: 
a.)   Marta f. 28/7 1875, gm. Bernt Bertelson frå b.nr. 4 Kvingedal. Sjå b.nr. 3 Kvinge N.
b.)   Olav f. 8/5 1878. Nr. 10 her.
c.)   Kaspar f. 10/10 1880, g. l. med Karolina Bertina Andersdtr. frå b.nr. 13 Kvinge S. 19/5 1907, f. 1/9 1882, d. 9/3 1914. 2. gm. Brita Sælheim frå Voss, f. 10/4 1890, d. 27/4 1957. Dei budde i Bergen.
Deira born:
a.))   Arnt Gerhard f. 3/2 1908. Utv. til USA. Gm. Inger Fjelde. Hennar far var frå fjellgarden Fjelde i Hosanger.
b.))   Erna Magnhild f. 2/3 1909. Bur i Bergen.
c.))   Jon f. 19/1 1919, g. 12/6 1943 med Cecilie Grimen frå Fana f. 3/2 1918. Dei er lærarar i Bergen.
Born:
a.    Anna Brit f. 29/7 1947.
b.    Knut Olav f. 27/9 1949.
c.     Dagfinn f. 16/4 1956.
————————————————
d.))  Borgny f. 28/3 1923, g. 5/12 1945 med Rolf Askevoll frå Bergen, f. 24/2 1920. Dei bur i Seattle, USA.
Born:
a.    Kjell f. 12/6 1946, g. 2/7 1969 med Susan Elgine Seribner.
Born:
a.   Rolf Petter f. 20/5 1970.
b.   Walter David f. 1971.
————————————————-
e.))  Kåre f. 9/3 1925, g. 15/1 1949 med Lillian Solheim frå Laksevåg. f. 22/11 1930. Kåre er e.l. teknikar. Sjå br. 44.
Born:
a.   Kari f. 28/4 1949, gm. Svein Nå, Hardanger f. 16/8 1944.
Born:
a.   Sveiung f. 17/2 1971.
b. Trond f. 16/11 1950, gm. Marit Austerheim, Sauda, f. 21/3 1952.
Born:
a.   Anita f. 23/4 1971.
————————————————-
d.)   Brita f. ½ 1884, gm. lærar Kaspar Birkeland. Sjå b.nr. 20 Haugly.
e.)   Josefina f. 12/12 1886, gm. Ragnvald Johannesson Mjanger, b.nr. 1.
26/10 1885 tingl. skøyte frå Ola Knutson til dottermannen Johannes Knutson for 2 000 kr. og kår (600).

10  Olav Johannesson Kvinge, f. 8/5 1878, d. 3/6 1972. 11/6 1905 gm. Emma Ludvigsdtr. Daae frå Austrheim, f. 19/7 1884, d. 6/12 1970.
Born: 
a.   Johannes Olav f. 4/4 1906. Nr. 11 her på bruket.
b.   Malena f. 23/3 1909, gm. lærar Rasmus Olson Nygård 31/7 1932. Han er frå b.nr. 12 Kvinge S. Sjå og b.nr. 26 Kvinge S.
Skøyte frå Johannes Knutson til sonen Olav og k. Emma for 2 800 kr. og kår (600kr.).

11  Johannes Olav Olson Kvinge, f. 4/4 1906, d. 1/12 1987. Gift 8/3 1930 m. Kristina Jonasdtr. Hope f. 13/12 1907 på b.nr. 1 (13d).
Born: 
a.   Marta f. 10/4 1931
b.   Olav f. 1/8 1933. Sjå b.nr. 35.
c.   Elfrid f. 25/1 1940, g. 15/9 1962 m. Olaf Fjellby. Nr. 12 her.
Skøyte 30/11 1940 til Johannes Kvinge og kona for 4000 kr og kår.

12  Olaf Fjellby, f. 30/4 1937, g. 15/9 1962 m. Elfrid Kvinge f. 25/1 1940 (11c).
Born: 
a.)   Kjetil f. 26/5 1965, g. 28/7 1990 m. Ester Korsøen.
Deira born:
a.   Tina f. 25/1 1990
——————————————–
b.)   Jostein f. 22/8 1968, sambuar m. Margarete Jakobsen f. 17/6 1967. Bur i Åsane.
Deira born:
a.   Per Kristian f. 6/12 1989
———————————————
c.)   Atle f. 29/2 1980.
Skøyte 17/12 1973 til Olaf og Elfrid Fjellby for kr 12000 og kår.