Bruk 1 (og 2)

Knud Knudsen og kona Marie 1645. (Ein av 4 brukarar).

Christoffer og Knud er 1657 rekna upp som 2 av 6 bru­karar. Etter beistehaldet å døma hev dei havt kvar sin lut av eit bruk. Christoffer hev sidan vorte åleine på dette bruket, for 1691 er han ein av 5 brukarar og brukar ½ L. S.

Magne Kristofferson er komen i Kristoffer sin stad 1701 og er sagd vera 34 år og ha 2 søner. Han er sikkert son til nr. 2.
Born:
a.   Hans 4 år (1701).
b.   Kristoffer 2 år. Nr. 4 her på bruket. 758

Kristoffer Magneson, f. 1699, d. 1734. 1720 bygsel på ½ l. s., 9 kd. alt.

Knut Knutson Mjanger, f. 1707 på b.nr. 2, d. 1777. 1734 gm. e. etter Kristoffer. Kva ho heiter veit ein ikkje. D. 1752. 1752 gm. Ragnhild Andersdtr. Holsøy, f. 1717, d. 1777.
Born: 
a.   Kari f. 1753. Sjå under nr. 6 her på bruket.
¾ 1734 bygsel på ½ 1.9 mk. s. på det vilkor at han gifter seg med «den forrige og for døden liggende Christoffer Magnesens Enche».

Ola Olson Kvingedal, f. 1752 på b.nr. 4, d. 1829. 1774 gm. Kari Knutsdtr. Kvinge, f. 1753, d. 1830.
Born: 
a. Marta f. 1774, gm. Nils Åmundson Matre 1796.
b.   Ola f. og d. 1776.
c.   Ragnhild f. 1777. Sjå under nr. 7 her på bruket.
d.   Knut f. 1780.
e.   Anna f. 1782, gm. em. Rasmus Hansson Åmundsbotten 1818.
f.    Jon f. ?, d. i Bergen 1809, soldat.
g.   Lisbet f. 1789, gm. em. Ola Monsson Sundsbø i Lindås 1825. Han f. på Rambjørg, stend det.
h.   Ola f. 1793.
i.    Johannes f. 1796.
j.    Agnete f. 1799, d. 1804.
1779 tingl. bygselsetel frå kapellan Veggers til Ola Olson på ½ l. 9 mk. s. Dagsett 1778.

Lars Hansson Kalhovda, f. 1773 på b.nr. 5, d. 24/12 1835. 1803 gm. Ragnhild Olsdtr. Kvinge, f. 1777, d. 1823. 1824 gm. Ingeborg Jonsdtr. Risa frå Lindås, f. 1773, d. 1840.
Born: 
a.   Hans f. og d. 1804.
b.   Hans f. 1805, d. fyrr skifte etter mori 1823.
c.   Kari f. og d. 1806.
d.   Hans f. 1807. Nr. 8 her på bruket.
e.   Jon f. 1810. Nr. 1 på b.nr. 2.
f.    Ola f. 1812, d. 4/12 1841.
g.   Kari f. 1815.
h.   Brita f. 1815, d. 26/6 1838.
i.    Martinus f. 1817, d. 1818.
1803 bygselbrev frå kapellan Irgens til Lars Hansson Kalhovda ½ l., 9 mk. s. og korbrev frå Lars Hanson til Ola Olson og Kari Knutsdtr. 1838 kongel. skøyte til Ingeborg Jonsdtr. (e. etter Lars Hansson).

Hans Larsson Kvinge, f. 1807, d. 8/8 1836. 1832 gm. Brita Rasmusdtr. Kvingedal, f. 1803 på b.nr. 1.
Born:
a.   Ingeborg f. 1832, d. 1833.
b.   Lars f. 1833, gm. Brita Pedersdtr. Grimstad i Lindås 3/7 1860.
Hans kallast gårdmann ved dødsfallet. Men han hadde ikkje fenge bygsel på bruket.

Ola Jonsson Andvik, f. 1810 på b.nr. 5, d. 3/10 1891. 1838 gm. e. Brita Rasmusdtr. Kvinge, d. 12/3 1884.
Born: 
a.   Henrikka f. 11/5 1839. Sjå under nr. 10 her på bruket.
b.   Gjertrud f. 29/9 1841, gm. Erik Ivarson S. Hope, Hope, b.nr. 2.
c.   Engel f. 11/2 1844, d. 24/4 1860.
1838 skøyte på halvparten av det bruket som Ingeborg Jonsdtr. (under nr. 7) hadde fenge kongel. skøyte på same året for 135 spdl. Og saman med Jon Larsson på b.nr. 2 skal han (nr. 9) svara kår til Ingeborg Jonsdtr.: 9 v. korn, 8 skj. potetor, 2 kyr, 4 smale, 2 geit. Til bruk et stk. mark som «kaldes Bakken, og som vi skal holde gjerde om».

10  Ola Larsson N. Kvinge, f. 30/6 1845 på b.nr. 7, d. 27/8 1914. 18/6 1866 gm. Henrikka Olsdtr. N. Kvinge, f. 11/5 1839, d. 19/3 1901.26/6 1905 gm. Ingeborg Ivarsdtr. Mjanger, f. 29/4 1868 på b.nr. 2, d. 27/5 1910.
Born: 
a.   Engel f. 13/7 1866, gm. Knut Jonson Andvik på b.nr. 5.
b.   Lars f. 16/7 1868. Utvandra til Amerika 1887.
c.   Ola f. 8/6 1871. Nr. 11 her på bruket.
d.   Elisabet f. 8/10 1873. Sjå under nr. 12 her på bruket.
e.   Andreas f. og d. 1877.
f.    Andreas f. 25/4 1878. Bust. Bergen. Underoffiser. Sidan kontorsjef i A.s Toftegård.
g.   Bertin f. 28/12 1883, d. 11/2 1905. Lungetæring.
h.   Harald Bertin f. 29/4 1907.
i.    Olufina f. 12/5 1910. Uppfostra hjå halvbroren A. O. Kvinge.
j.    Ingeborg f. og d. 1910.
28/6 1873 skøyte frå Ola Jonson til dottermannen Ola Larsson for 293 spdl. og kår.

11  Ola Olson N. Kvinge, f. 8/6 1871, d. 3/12 1896. 24/6 1892 gm. Kristina Severina Jonsdtr. Andvik, f. 1/8 1870 på b.nr. 5.
Born: 
a.   Lars f. 20/2 1893, gm. Bergit Vågen. Bur i Bergen. Han sjåfør. Born: Kirsten.
b.   David f. 29/12 1894, d. 16/8 1899.
c.   Olufina Kristina f. og d. 1896.
Ola hadde ikkje fenge skøyte på bruket, men budde der og styrde det. Ved skifte etter Henrikka Olsdtr. vart bruket utl. på sonesonen, Lars Olson for 2 000 kr.

12  Lars Johannesson Duesund, f. 25/10 1869 på b.nr. 9 Duesundøy, d. 26/6 1929. 23/6 1893 gm. Elisabet Olsdtr.. frå bruket her, f. 8/10 1873, d. 14/8 1950.
Born:
a.)   Johannes Laurentsius f. på Vabu 20/1 1894. Nr. 13 her på bruket.
b.)   Magdalena f. 21/11 1900 på Vabu, gm. Bertin Andreasson på b.nr. 8.
c.)   Ola f. 5/7 1902 på Vabu, gm. Borghild Sivertsen frå Bergen, bur i Bergen.
Deira born:
a.     Lars f. 26/6 1946.
———————————————–
d.)   Oskar f. 13/3 1904 gm. Karolina Antonsdtr. frå Haus. Han omkom ved krigsforlis 4/10 1941.
Deira born:
a.     Osvald f. 29/8 1929, d. 22/8 1960, var gift og budde i Bekkjarvik.
b.     Alf f. 26/1 1931. Gift, bur i Bergen.
c.     Egil f. 5/6 1934, d. 7/6 s.å.
————————————————
e.)   Borghild f. 25/2 1906, gm. Edvin Eriksen frå Bergen. Han døydde oktober 1957.
Deira born:
a.     Ruth f. 10/10 1931.
b.     Berit f. 28/12 1938, gm. Nils Trygveson frå gur. 38 Kvinge Søndre br. 7.
————————————————
f.)    Henrikka Dortea f. 26/1 1908 gm. Gunnar Gundersen frå Bergen. Han er kaptein i handelsflåten, bur i Bergen.
Deira born:
a.     Fritjof f. 22/3 1926.
b.     Gunvor f. 15/6 1928.
————————————————-
g.)   Lilly Elisabet f. 10/3 1909, gm. Karl Andersen, Holmeknappen i Meland.
Deira born:
a.     Anne Karin f. 22/4 1936.
b.     Ture f. 16/3 1942.
————————————————-
h.)   Oliva Bertina f. 27/9 1910, d. 22/12 1935.
i.)    Andreas Konrad f. 10/5 1912 gm. Sigrid Olsen frå Bergen. Sjå b.nr. 7 her.
j.)    Solveig f. 1/6 1913 gm. Nils Amundson Riisøen frå Lindås. Bustad Bergen.
Deira born:
a.     Leif f. 20/4 1938, lærar i Lillehammer.
b.     Anlaug f. 24/3 1940. Sjå b.nr. 27 på N. Kvingo.
c.     Sølvi f 6/8 1943. Sjå b.nr. 4 på Kvingedal.
d.     Turid f. 2/12 1948, gm. Leif Daazenko. Sjå b.nr. 6 på Skresvik, Hope.
e.     Sigvald f. 25/5 1951.
f.     Gerd f. 28/4 1955.
—————————————————-
k.)   Hjalmar f. 12/5 1914, gm. Aslaug Ringereide frå Bergen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.     Leif Egil f. 14/10 1947.
b.     Helga f. 19/9 1951.
c.     Torunn f. 2/2 1954.
d.     Ingrid f. 2/2 1954.
1.   Eivind f. 17/5 1915. Sjå nr. 14 her på bruket.
—————————————————
13  Johannes Laurentsius Larsson Kvinge, f. på Vabu 20/1 1894. 9/4 1929 gm. Bergitte Teresie Hansen, f. i Åmlid pr. Arendal 27/2 1906, dotter til skomakar Lars Hansen. Johannes Larsson d. 5/1 1964.
Born: 
a.   Lars f. 5/6 1930, d. 27/1 1940.
b.   Berta f. 22/4 1932, gm. Harald Henriksson f. 7/5 1924, frå b.nr. 9. Sjå elles b.nr. 33.
9/8 1940 grbf. skøyte frå Elisabet Olsdtr. Kvinge til sonen Johannes Larsson for 5 000 kr. og kår (1 500 kr.).

14  Eivind Larsson Kvinge, f. 17/5 1915 (12l), g. 9/8 1947 m. Hjørdis Gaasøy, f. 21/12 1922 i Bremanger.
Born: 
a.   Oskar f. 22/7 1948, g. 22/5 1971 m. May Britt Kvinge. Nr. 15 her.
b.   Marit Lovise f. 13/6 1950, g. 7/8 1971 m. Johannes Mehl frå Kvinnherad, f. 26/3 1942. Bur på Festo i Lindås.
Deira born:
a.)     Lisbet f. 30/6 1973
b.)     Are f. 17/2 1975
c.)     Egil Leonhard f. 8/4 1952, g. 30/7 1977 m. Randi Iren Rettedal f. 8/8 1955 i Stavanger. Bur i Tysvær.
Deira born:
a.     Ingebjørg f. 28/10 1980
b.     Solveig f. 2/4 1982
c.     Eivind Arne f. 18/5 1986
d.     Astrid f. 23/7 1989
————————————————–
d.)   Helge Eivind f. 20/7 1956, g. 29/8 1980 m. Cecilie Barra f. 26/6 1959 i Asker. Bur i Sund.
Deira born:
a.     Øyvind f. 30/9 1980
b.     Benedicte f. 5/6 1983
c.     Karoline f. 17/6 1986
Skøyte 25/5 1947 til Eivind Kvinge for 7000 kr og kår til seljaren og kona.

15  Oskar Kvinge, f. 22/7 1948 (14a), d. 19/4 1988. Gift 22/5 1971 m. May Britt Kvinge f. 3/10 1953 på b.nr. 8 på Nord Kvinge (4b).
Born:
a.   Marie f. 11/8 1973, d. 24/8 1973
b.   Rolf Bjarne f. 9/6 1980.
c.   Øystein f. 30/12 1984
Skøyte 26/5 1988 til May Britt Kvinge. Verdi kr 200000.
Skøyte 24/9 1991 frå May Britt Kvinge til  Hjørdis og Eivind Kvinge som gåve. Verdi kr 200000.