Bruk 3

1  Anders Jonson, d. 1765. Kva fyrste kona heitte, veit ein ikkje. 1743 gm. Anna Nilsdtr. Duesund, f. 1708 på b.nr. 2, d. 1754. 1754 gm. Gjertrud Monsdtr. Myking.
Born:
a.   Nils f. 1713.
b.   Mons f. 1716.
c.   Borni f. 1717.
d.   Gjertrud f. 1747.
e.   Jakob f. 1748.
f.    Nils f. 1755. Nr. 3 her på bruket.
g.   Bertel f. og d. 1760.
h.   Kristoffer, tvilling med g, gm. Marta Olsdtr. Veland i Myking 1794.
1720 uppattnying av bygsel på 9 mk. s., 1/8 mele malt, ¼ t. korn.

Brynild Olson Veland, frå Myking, d. 1781. 1765 gm. Gjertrud Monsdtr. Kvingedal, d. 1773. Brynild må ha vore em. då han kom til Kvingedal og havt disse døtre:
a.   Brita f.? Gm. Nils Ivarson Hodne 1772.
b.   Ingeborg f.? Sjå under nr. 3 her på bruket.

Barn i ekteskapet på Kvingedal: Dorte f. 1766, gm. Bertel Monsson Kvingedal, b.nr. 4. 19/11 1765 bygsel på 9 mk. s. 1/8 mele malt, ¼ t korn.

Nils Andersson Kvingedal, f. 1755, d. 1793. 1781 gm. Ingeborg Brynildsdtr. Kvingedal.
Born: 
a.   Anders f. 1781, gm. Randi Eilivsdtr. S. Kvinge 1809. Bust. Vikane, plass på S. Kvinge.
b.   Ola f. 1783.
c.   Gjertrud f. 1786, gm. em. Anders Magneson Hørland i Myking.
d.   Dordi f. 1792, d. 1810. «Ved en Ulykkelig hendelse druknet.»
2/11 1784 bygselbrev frå kapellan Wigers Enche i nådens år til Nils Andersson 9 mk. s., 1/8 t. malt, ¼ mele korn mot å svara kår til «fratrædende» Brynild Olson. Bygselbrevet dagsett 1732.

Anders Basteson Kvingedal, f. 1756 på b.nr. 1, d. 1/6 1836. 1793 gm. e. Ingeborg Brynhildsdtr. Kvingedal, d. 1804. 1804 gm. Dordi Olsdtr. Veland frå Myking, d. 20/9 1858, 83 år gamal.
Born: 
a.   Ola f. 1808. Nr. 5 her på bruket.
b.   Ingeborg f. 1811.
20/5 1803 tingl. bygselsetel frå Angel til Anders Basteson Kvin­gedal 6 mk. s., 9 kd. malt «som Nils Andersen før har brugt.»

Ola Andersson Kvingedal, f. 1808, d. 15/12 1878. 1831 gm. Ingeborg Olsdtr. Mjanger, f. 1808 på b.nr. 4, d. 30/8 1886.
Born: 
a.   Ola f. 1831. Nr. 6 her på bruket.
b.   Anders f. 1833. Bustad Bergen.
c.   Ivar f. 1837. Bustad Vatsøy i Gulen.
d.   Dordi f. 16/9 1839, d. 25/5 1915.
e.   Olina f. 22/6 1842, gm. u.k. gardbrukar Knut Andersson Asheim, «opholdssted Sætenes,» Gulen.
f.    Brita f. 24/10 1843, gm. em. Jon Knutson Andvik på b.nr. 5.
g.   Ingeborg f. 1847. Budde i Bergen.
h.   Andreas f. 1850, gm. Berta Rognaldsdtr. L. Matre. Budde som inderst på Matre ei tid. Kjøpte sidan b.nr. 8, N. Kvinge.
i.    Jonas f. 1853, gm. Botilla Johannesdtr. St. Marte. Bust. Matersøy.

1838 kongel. skøyte på bruket. 1838 kårebrev frå Ola Andersson til mori. Dordi Olsdtr., 1½ ku, 3 smale, 1 geit, 5 v. korn, 10 skj. potetor.

Ola Olson Kvingedal, f. 13/3 1832, d. 19/5 1912. 3/3 1857 gm. Ragnhild Johannesdtr. Odnekvamme, f. på Eikemo i Hosanger 1837. Uppalen på b.nr. 2 på Odnekvamme, d. 29/11 1903.
Born: 
a.   Johannes f. 1858, d. 1859.
b.   Johannes f. 2/1 1860. Nr. 7 her på bruket.
c.   Ingeborg f. 21/1 1862, gm. Martinus Johannesson Frøyset. Bust. Frøyset, b.nr. 6, Buskhaugen.
d.   Ola f. 20/2 1864, gm. Dortea Monsdtr. S. Hope. Bust. N. Kvinge, b.nr. 10.
e.   Olai f. 26/5 1866, d. 27/10 1886.
f.    Ragnhild f. 17/1 1869, gm. em. Martin Gudmundson Kvin­gedal, b.nr. 1.
g.   Johan f. 10/10 1871, gm. Anna Olsdtr. Andvik. Bust. der, b.nr. 4.
h.   Randi f. 26/12 1874, gm. Jonas Monsson S. Hope. Bust. b.nr. 8.
i.    Ingina f. 21/12 1877, d. 29/3 1891.
24/10 1857 skøyte frå Ola Andersson til sonen Ola.

Jokannes Olson Kvingedal, f. 2/1 1860, d. 11/1 1948. 8/7 1887 gm. Brita Olsdtr. Kvinge, f. 24/4 1866, dotter til Ola Knutson frå S. Kvinge, b.nr. 13, og kona Anna Hognesdtr. N. Kvinge. Ola Knutson kom sidan til Saltnes i Lindås.
Born: 
a.   Olai f. 11/8 1888, d. 11/2 1890.
b.   Aletta f. 23/6 1890, d. 16/9 1905. Hjarteslag.
c.   Ragnliild f. 5/11 1891, d. 1/5 1910.
d.   Olufina f. 21/4 1893. Var fyrst gift i Vatsøy i Gulen, og vart sidan gm. Bernhard Kristofferson Tangedal frå b.nr. 5.
e.   Ola f. 17/4 1895. Nr. 8 her på bruket.
f.    Mathilde Ingina f. og d. 1897.
g.   Ingeborg Mathilde f. 29/3 1899, gm. Kaspar Andersson S. Kvinge på b.nr. 13.
h.   Olga Konstanse f. 1900, d. 1901.
i.    Johannes Bertin f. 18/2 1904, gm. Ida Nilsdtr. Hellesøy frå Hjelme. Han er maskinist på D/s Masfjord. Bur i Bergen.
j.    Anna Olina f. 14/5 1906, gm. Jon Tuen, Os.
k.   Ragna Ingina f. 11/1 1908, gm. Sigvald Lindgjerde, Hafslo, 1939.
1.   Olga Kamilla f. 1909, d. 1911.

25/5 1891 skøyte frå Ola Olson til sonen Johannes for 1 500 kr. og kår (500 kr.).

Ola Johannesson Kvingedal, f. 17/4 1895.15/10 1919 gm. Oliva Andreasdtr. frå b.nr. 8, N. Kvingo, f. 31/5 1898. Ola Johannesson døydde 28/8 1969, og k. Oliva 7/6 1972.
Born:
a.)   Borgny f. 8/8 1921, gm. Johannes Finstad frå Sogn. Bustad Hafslo.
Deira born:
a.    Jan Arne f. 25/4 1959.
————————————–
b.)   Johannes f. 3/10 1922, gm. Olga Kvamme frå Alversund. Han er bygningsmann, bur i Isdalstø.
Deira born:
a.   Grete Oliva f. 17/3 1956.
b.    Liv Bcrta f. 17/3 1956.
c.   Torhild f. 31/3 1960.
—————————————
c.)  Arne f. 28/7 1924 gm. Alfhild Smedegård frå Hafslo. Handverkar, bur i Odda.
Deira born:
a.    Bengt Johan f. 22/12 1951.
b.    Vigdis f. 26/7 1953.
c.    Torger f. 9/12 1959.
d.    Olav f. 12/9 1965.
—————————————-
d.)   Birger f. 22/3 1927 gm. Anna Telstø frå Kvam. Dei er nr. 9 her på bruket.
e.)   Odd f. 11/7 1930 gm. Bjørg Volland frå Trondheim. Han er siv.ingeniør, bur i Oslo.
Deira born:
a.   Ane Marit f. 2/9 1959.
b.   Siri f. 20/6 1963.
c.   Eli f. 5/7 1967.
—————————————–
f.)    Roald f. 24/6 1935 gm. Asbjørg Nese frå Arnafjord. Han hadde eksamen frå Landbrukshøgskulen som landmålar. Døydde 23/8 1967.
10/6 1923 tingl. skøyte frå Johannes Olson til sonen Ola for 4 000 kr.

Nr. 9. Birger O. Kvingedal, f. 22/3 1927 (8d), g. 2/10 1954 m. Anna Telstø, f. 8/5 1932 i Kvam.
Born: 
a.)   Elin f. 28/7 1955, g. 27/7 1974 m. Jan Jonassen f. 13/12 1950 i Gausdal. Bur på Skedsmokorset.
Deira born:
a.    Bengt Magne f. 15/1 1975
b.    Dag Vidar f. 15/1 1979
c.    Tor Inge f. 29/11 1982
——————————————
b.)   Ingun f. 10/6 1958, g. 19/7 1975 m. Harald Haugsdal. Bur på Kvamme b.nr. 1.
c.)   Olav f. 10/9 1960, d. 12/9 s.å.
d.)   Kari f. 15/3 1963, g. 30/5 1992 m. Frode Rogne f. 6/8 1959 på Voss. Bur der.
Deira born:
a.  Olav f. 30/10 1991
——————————————-
e.)   Roald f. 5/6 1971.
Skøyte 7/7 1964 til Birger Kvingedal for 8000 kr og kår.