Bruk 1 (og 2)

Bertel Monsson, f. 1691 på b.nr. 2 på Andvik, d. 1754. Gm. Engel, 1682, d. 1754. Det kan vera ho som er e. 1711. Bertel fær bygsel 1712 på halve garden 1 pd.  s., ¼ t malt og 6 kd. korn.
Born: 
a.   Mogns f.1717.
b.   Marta f. 1726, gm. Jon Johannesson N. Kvinge 1757.
c.   Botilla f. 1730.
d.   Knut f.?, gm. Marita Bastesdtr. Øvrås frå Myking. Bustad N. Kvinge, b.nr. 3.
e.   Agnes f. 1722. Sjå under nr. 2 her på bruket.

Ola Olson I. Haugsdal, f. 1727 på b.nr. 5, d. 1754. 1751 gm. Agnes Bertelsdtr. Kvingedal, f. 1722.
Born: 
Ola f. 1752, gm. Kari Knutsdtr. N. Kvinge. Bustad der, b.nr. 1. Ola Olson fekk bygsel 1751 på 18 mk. s., ¼ t. malt og 6 kd. korn.

Baste Anderson Vågset, f. kr.1726, d. 1793. 1754 gm. e. Agnes Bertelsdtr. Kvingedal, d. 1802.
Born: 
a.   Anders f. 1756, gm. Ingeborg Brynildsdtr. Kvingedal, b.nr. 3.
b.   Engel f. og d. 1758.
c.   Ola f. 1760, d. 1786.
d.   Engel f. 1764. Sjå under nr. 4 her på bruket.
e.   Anna f. 1773.

Hev ikkje funne bygselsetel til Baste Andersson. Men då Rasmus Johannesson Verkland kom, fekk han bygsel på Baste Andersson sitt halve bruk.

Rasmus Johannesson Verkland frå Brekke f. 1760, d. 1805. 1792 gm. Engel Bastesdtr. Kvingedal, f. 1764.
Born: 
a.   Johannes f. og d. 1792.
b.   Baste f. 1793. Nr. 6 her på bruket.
c.   Anna f. 1795, gm. em. Ola Larsson N. Kvinge på b.nr. 7.
d.   Johannes f. 1796, d. 15/12 1841.
e.   Agnes f. og d. 1798.
f.    Ola f. og d. 1799.
g.   Jetmund f. 1800, gm. e. Anna Ivarsdtr. Totland på b.nr. 2.
h.   Ola f. og d. 1802.
i.    Brita f. 1803, gm. Hans Larsson N. Kvinge på b.nr. 1.

7/9 1790 bygselbrev frå kapellan Angel til Rasmus Johannesson på «Baste Andersens Halve brug». Kven som hev brukt hin halvparten kan ein ikkje seia, men truleg hev e. etter Baste brukt den.

Bertel Erikson Mjanger, f. 1770 på b.nr. 1, d. 16/2 1844. Gjekk gjenom isen på eit vatn og drukna. 1805 gm. e. Engel Bastesdtr. Kvingedal, d. 17/2 1837.
Born: 
a.   Sygni f. 1807.
20/5 1805 bygselsetel frå res. kap. Marius Fredrich Irgens til Bertel Erikson Mjanger ¼ 1. s., ¼ t. malt «ledig ved Rasmus Johannessen dødelig afgang».

Baste Rasmusson Kvingedal, f. 1793, d. 8/5 1857. 1823 gm. Anna Kristensdtr. Veland frå Myking, f. 1798, d. 2/3 1840. 1840 gm. Anna Eriksdtr. Rødland frå Myking, f. 1809, d. 5/10 1887.
Born:
a.   Engel f. 1824, d. 19/11 1845. «Forulykket på et vand i stormende veirligt».
b.   Rasmus f. og d. 1826.
c.   Marta f. og d. 1827.
d.   Marta f. 1828. Sjå under nr. 7 her på bruket.
e.   Rasmus, tvilling med d. D. 1828.
f.    Kristina f.1831. Sjå under nr. 7 her på bruket.
g.   Brita f. 1833, gm. Anders Torson Gjelsvik frå Myking 25/11 1860. Bustad Sletten i Lindås.
h.   Olia f. 1835, gm. Ola Monsson Kvammen i Myking 20/5 1872.
i.    Andreas f. 15/5 1842. Nr. 3 på b.nr. 2.
j.    Randi f. 11/2 1845, gm. Sjur Olson Vågset på b.nr. 1 – 24/5 1870.
k.   Åmund f. 10/1 1848. Utvandra til U.S.A.
1.   Rasmus f. 1/1 1851. Utvandra til U.S.A.
m.  Erikka f. og d. 1851.

1835 kongel. skøyte til Baste Rasmusson. 1838 tingl. kårebrev frå Baste Rasmusson til stykfaren Bertel Erikson (hvorpaa broderen Johannes Rasmusen ogsaa er tilstaaet vilkor.» Bertel skulde ha rådvelde over ei sengebud, for 2 kyr, 4 smale og 1 geit. 8 v. korn, 16 skj. potetor. Når Bertel døyr, skal Johannes ha 1 t. korn, fritt hus, ljos og brensel på levetid, «hvis han ingen anden næringsvci kan bekomme».

Gudmund Sjurson Kikald frå Myking, f. 1822, d. 3/8 1918. 10/2 1848 gm. Marta Bastesdtr. Kvingedal, f. 1828, d. 3/7 1853. 29/7 1854 gm. Kristina Bastedtr. Kvingedal, f. 1831, d 15/9 1888. 12/6 1891 gm. Ingeborg Olsdtr. S. Kvinge, f. 1833 på b.nr. 5, d. 22/10 1921.
Born: 
a.   Anna f. 1848, gm. sersjant Johannes Erikson S. Kvinge. Sjå under Inderstar på Kvingedal.
b.   Engel f. 5/4 1851, gm. Martin Knutson Furebotten. Bustad Haukeland.
c.   Sjur, tvilling med b. D. 20/11 1855.
d.   Martin f. og d. 1855.
e.   Ananias f. 8/12 1856, d. 28/3 1882.
f.    Martin f. 10/8 1859. Nr. 8 her på bruket
g.   Andrina f. 19/11 1861, gm. Ola Knutson Elvik, Sætret.
h.   Baste f. 21112 1864. Bonde i Børilden, Austrheim, gm. Andrea Oppedal frå Sogn.
i.    Anders f. og d. 1867.
j.    Sygni f. 7/4 1867, tvilling med i.
k.   Rasmus f. og d. 1868.
l.    Rasmus f. 18/4 1870, d. 8/3 1889.
m.  Aletta f. 23/2 1873, gm. em. Loding. Blir på Sævareid.
n.   Gudmund f. 11/5 1875, d. 12/7 1893. Drukna i Kv.dalsvatnet.

1848 bygselsetel frå Baste Rasmusson til Gudmund Sjurson Kikald 9 mk. s., 9 kd. malt på levetidi.
2/11 1858 vart b.nr. 2 utskilt og ved skifte etter Baste Rasmusson 15/5 1858 vart b.nr. 1 utl. på dotri Kristina Bastedtr. og mannen Gumund Sjurson for 200 spdl.

Martin Gudmundson Kvingedal, f. 10/8 1859, d. 22/3 1936. 20/6 1884 gm. Olina Hansdtr. Oppedal frå Lavik i Sogn, f. 1861, d. 25/10 1885. Ved dødsfallet skrevi Henriksdtr. 8/7 1887 gm. Ragnhild Olsdtr. Kvingedal, f. på b.nr. 3, 17/1 1869.
Born: 
a.   Ananias Olai f. 22/2 1888. Nr. 9 her på bruket.
b.   Ingina f. 17/1 1891, gm. Henrik Johannesson N. Kvinge på b.nr. 9.
c.   Kristina f. 19/8 1893, gm. Alfred Martin Olson Nygård, b.nr. 12, S. Kvinge.
27/10 1884 tingl. skøyte frå Gudmund Sjurson til sonen Martin for 1200 kr. og kår: (600 kr.).

Ananias Olai Martinson Kvingedal, f. 22/2 1888 (8a), d. 12/7 1958. Gift 14/11 1911 m. Ågot Monsdtr. Kvinge f. 10/2 1893 i Bergen, d. 31/3 1985. Faren var Mons Sjurson Kvinge frå b.nr. 9 på Kvinge S.
Born: 
a.)   Ragnhild f. 14/1 1912, g. 18/2 1933 m. Arnfinn Andreasson Kleiven f. 30/9 1906 i Myking.
Deira born:
a.    Agnar f. 13/5 1933, g.m. Bjorhild Fanebust. Bur på Vågseidet i Lindås.
b.    Åsta f. 8/12 1934, g.m. Erling Urdal. Bur i Åsane.
c.    Rigmor f. 19/12 1936, g.m.Torolf Bøe. Bur på Os.
d.    Marit f. 2/2 1941, g.m. Odd Lia. Bur på Geilo.
e.    Åge f. 23/1 1946, g.m. Bjørg Hermansen. Bur i Knarvik.
f.    Sølvi f. 20/6 1949, g.m. Tom Rosland. Bur på Kleiven i Lindås.
——————————————
b.)  Olav Artur f. 27/6 1914. Nr. 10 her.
c.)   Aslaug Malena f. 13/4 1917. g. 22/4 1944 m. Harald H. Molland. Bur på St. Sleire b.nr. 3
d.)   Margit f. 14/8 1918, g.m. Ove Stamnes, f. 27/12 1916, d. 21/12 1988. Bustad Stamneshella.
Deira born:
a.    Harry f. 27/3 1943, d. 14/12 1975. G.m.Grete Førde,Vedholm f. 26/3 1946. 3 born.
b.    Stein f. 26/3 1948, g.m. Rønnaug Eide f. 5/5 1949. 1 barn.
c.    Lillian f. 2/7 1949, g.m. Rolf Rørgård f. 11/3 1945. 3 born.
——————————————-
e.)   Randi Hjørdis f. 8/2 1922, g.m. Kåre Thorseth. Bur på S. Kvinge b.nr. 38.
f.)    Gunnar f. 3/4 1924, g.m. Ingrid Skogheim. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Kjell Gunnar f. 21/12 1952, g. 27/3 1987 m. Samruay Silakham f. 1/2 1957.
b.    Helge f. 30/11 1962
——————————————-
g.)   Jenny f. 8/3 1929, g.m. Petter Løvøy f. 8/4 1925 i Haram. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Rolf Arne f. 9/2 1956, g. 29/12 1981 m.Bjørg Sletten f. 15/10 1956 i Fana. Bur i Fana. 4 born.
b.    Terje f. 25/6 1961, g. 30/7 1988 m. Jodi Michelle Lee f. 12/3 1962 i Canada. Bur i California, USA.

Skøyte 8/6 1918 til Ananias Olai Kvingedal for 3000 kr og kår.

10  Olav Artur Olaison Kvingedal, f. 27/6 1914, (9b), g.m. Sollaug Nilsdtr. Mjanger, f. 8/3 1920 på b.nr. 3 (9f).
Born: 
a.   Oddvar, f. 19/10 1943, g. 4/6 1966 m. Anne Marie Husebø. Dei er nr. 11 her.
b.   Norvald f. 29/5 1946, g. 7/6 1969 m. Britt Norunn Ågotnes. Bur på Nord-Kvingo b.nr. 50.
c.   Bjørg f. 19/5 1951, g.m. Lars Andreas Totlandsdal.  Bur på Andvik b.nr. 32.
d.   Aud Elin f. 7/12 1955, g. 2/8 1975 m. Magne Olav Morken. Bur på Nord-Kvingo b.nr. 56.
e.   Anny Britt f. 12/7 1958, g. 17/10 1986 m. Bjørn Gunnar Pettersen. Bur på Kvingedal, b.nr. 5.

Skøyte til Olav Kvingedal og kona for kr 4000, tingl. 1956.

11  Oddvar Kvingedal, f. 19/10 1943 (10a), g. 4/6 1966 m. Anne Marie Husebø, f. 11/2 1948 i Lea, Sandnes.
Born: 
a.   Per Ove f. 28/6 1967
b.   Monika f. 27/1 1970. Sambuar m. Jonny Vikebø.
Deira born:
a.    Tonje Helen f. 18/2 1992
b.    Marius f. 28/2 1994
c.   Ronny f. 27/7 1974
Skøyte 19/10 1988 til Oddvar Kvingedal.