Bruk 3 (og 4)

Jakob Endreson brukar 1 pd., 3 mk. s.1691. Han er 40 år gamal 1701 og hev då sonen Siffuer, 6 år.
1720 fær han uppattnying av bygsel hjå Niels Schøtt, 1 pd. , 3 mk. s., 13 1/2 kd. malt. Jakob er truleg son til Endre Rasmusson som 1666 budde på garden.
Born: 
a.   Ragnhild f. 1702.

Lars f. 1698, fødestad ukjent. 1. kona f.1686, d. 1745. 1745 gm. Marta Tallaksdtr. Reikrås frå Myking, f.1719.
Hev ikkje funne bygselbrev til nr. 2, men han er fyremannen til Lars Knutson, for Lars K. er gm. e. etter han.

Lars Knutson Mjanger, f. 1732 på b.nr. 2, d. 1783. 1763 gm. e. Marta Tallaksdtr. Mjanger, d. 1776. 1776 gm. Siri Larsdtr. Elvik, f. 1745 på b.nr. 3.
Born: 
a.   Marta f. 1765, gm. Olai Nilsson Myking.
b.   Marta f. 1777.
c.   Dordi, tvilling med b, d. 1777.
d.   Synneva f.1778. Fekk barnet Guttorm med gift mann Johannes Knutson Odnekvamme 1795.
e.   Knut f. 1779, d. 1780.
f.    Lars f. 1781, d. 1786.
10/3 1763 bygsclsetel frå Ludvig Daae til Lars Knutson 1 pd., 3 mk. s., 13 ½ kd. malt.

Ola Larsson Andvik, f. 1752 på b.nr. 3, d. 1810. 1783 gm. e. Siri Larsdtr. Mjanger, d. 1822.
Born: 
a.   Lars f. 1784. Nr. 5 her på bruket.
b.   Lars, tvilling med a. Gm. Kristi Guttormsdtr. Lauvvik 1820. Plassmann i Holsøy.
c.   Synneva f.? Dotteri Marta 1812 med gift mann, Lars Mikkelson Rolland (Rødland).
d.   Botilla f. 1790, d. 23/11 1871. Legdslem.
e.   Steffen f. 1794, gm. e. Gunhild Bastesdtr. Fonnebust 1872.

2/11 1784 tingl. bygselbrev frå Ludvig Daae til Ole Larsson på Lars Knutsons bruk: 1 pd. , 3 mk. s., 13 ½ kd. malt.

Lars Olson Mjanger, f. 1784, d. 28/12 1844. 1811 gm. Kari Monsdtr. Bjørneklett, f. 1787.
Born:
a.   Olia f. 1812. Fekk dotri Anna 1/7 1841 med Martinus Kristofferson (ikkje gardsnamn). Fadrar frå Furebotten. Olia d. i Furebotten 13/9 1901. Fatiglem.
b.   Ingeborg f. 1815. Sjå under 6 her på bruket.
c.   Siri f. 1818.
d.   Mons f. 1820, gm. e. Guri Johannesdtr. N. Kvinge, 3/7 1860, b.nr. 2.
e.   Lars f. 1823. Vanfør, d. på Nordland 24/5 1898. Legdslem.
f.    Knut f. og d. 1827.
g.   Botilla f. 1829, d. 9/11 1850.

3/11 1810 bygsel frå Arnold Meyer til Lars Olson på halve bruket: 13½ mk. s., ¾ kd. malt og kår til mori.

Mons Olson Hodneland frå Myking, f. 1808, d. 26/3 1868. 1839 gm. Ingeborg Larsdtr. Mjanger, f. 1815, d. 29/8 1898.
Born: 
a.   Ola f. 30/7 1839, d. på Mjanger 1910, ug.
b.   Martinus f. 1843, gm. Olia Hodneland. Bustad Hodneland i Myking. Sjå utflytte.
c.   Johanna f. 1843, tvilling mcd b. Sonen Martin med Nils Monsson N. Kvinge 22/9 1872. Johanna gm. em. Lars Hansen Hope, Lynghaugen 25/10 1878.
d.   Lars f. 21/8 1844, gm. Ingeborg Monsdtr. St. Sleire 7/10 1871. Budde i Saghaugen under St. Sleire. Då kona d., flytte han til Austrheim og vart attgift der.
e.   Kari f. 31/3 1846, d. 26/12 1901.
f.    Steffen f. 24/11 1850. Nr. 7 her på bruket.
g.   Sjur f. 26/6 1853. Nr. 8 her på bruket.
h.   Marta f. og d. 1856.
i.    Berge f. 14/1 1858, d. som tenestgut på Sælen i Fana – kr.18 år gl.

1839 kongel. skøyte til Mons Olson på 13 ½ mk. s., 6 ¾ kd. malt, kår til Lars Olson og Kari Monsdtr.: 2 kyr, 6 smale, 9 v. korn og 16 skj. potetor.

Steffen Monsson Mjanger, f. 24/11 1850, d. 15/10 1884. 23/6 1873 gm. Andrea Nilsdtr. Hodneland, f. 1847 i Myking.
Born:
a.   Malena f. 6/5 1874, gm. Ludvig Erikson S. Hope, b.nr. 2.
b.   Nils f. 4/3 1877. Nr. 9 her på bruket.
c.   Bergitta f. 4/6 1879, d. 22/6 1882.
d.   Ingeborg f. 19/10 1881. Sjå utflytte.
e.   Andreas f. 9/4 1884, d. 11/6 1889.

4/11 1872 skøyte frå e. etter Mons Olson til sonen Steffen for 180 spdl. og kår til mori: (130 spdl.) Etter hennar d. til Ola Monsson.

Sjur Monsson Mjanger, f. 26/6 1853. 20/8 1886 gm. e. Andrina Nilsdtr. Mjanger.
Born:
a.   Steffen. Utvandra til U.S.A. Han var f. 9/4 1887.
b.   Ola f. 3/3 1889. Sjå utflytte.
c.   Andreas f. 9/5 1891. Sjå utflytte.
Sjur Monsson var bygselmann.

Nils Steffenson Mjanger, f. 4/3 1877, 6/11 1908 gm. Elina Monsdtr. Vabu frå Lindås, dotter til Mons Knutson frå S. Kvinge b.nr. 13.
Born:
a.)   Aslaug Bergljot f. 16/7 1909, gm. Ottar Erling Olavsson Vabu, f. 17/2 1905 frå Rebnor i Austrheim. Ottar døydde i England 1940.
Deira born:
a.))  Ola Einar f. 25/11 1930, 1956 gm. Karen Oskarsdtr. Taule, Selle­voll i Alversund.
Born:
a.    Jan Ottar f. 11/10 1956.
b.    Marit 01aug f. 4/3 1958.
c.    Tore f. 23/4 1963.
————————————————
b.))  Nils Erling f. 18/1 1936 gm. Pauline Estelle f. 28/3 1942 i England, bustad Southampton.
Born:
a.    Julian Neil f. 7/6 1960.
b.    Sonja Lyvette f. 9/4 1962.
————————————————
c.))  Audun Oddvar f. 2/8 1938. Mekanikar, bur i Knarvik.
————————————————
b.)  Emma Maria f. 5/5 1911, 1/5 1934 gm. Ansgar Steinsland frå Askvoll f. 26/1 1905. Sjå nr. 12 her på bruket.
c.)  Sverre f. 5/7 1913 gm. Helga Helland frå Bergen. Han var maskinmann og reiste i utanriksfart i krigsåra. Sjå nr. 11 her på bruket.
d.)  Asbjørn f. 29/7 1916. I utanriksfart i krigsåra, no busett i Seattle Wash. Gm. Charlotte Florence f. 16/8 1920 Spokane Wash. Bilmekanikar.
Deira born:
a.    Arlene Lorane f. 8/7 1945, gift U.S.A.
b.    Judy Rae f. 2/7 1947, gift.
e.)   Edvard f. 8/5 1918 gm. Petra Sofie Blidensol, Gulen f. 20/12 1921. Mekanikar, bur i Fana. Nr. 10 her.
f.)    Sollaug f. 8/3 1920 gm. Olav O. Kvingedal. Sjå b.nr. 1 på Kvingrdal.
g.)   Borgny f. 18/2 1922 gm. Konrad Hodnekvam frå Myking, bur i Bergen.
h.)   Einar f. 20/12 1923 gm. Aase Mitted frå Romsdalcn f. 15/4 1922. Diakon, bur i Nannestad.
Deira born:
a.))  Anna Elin f. 22/10 1952 gm. Magne Fevik f. 18/3 1950.
Born:
a.    Janne Aimee f. 20/3 1972.
——————————-
b.))  Toril f. 6/6 1957.
c.))  Kari f. 26/12 1960.
d.))  Egil f. 5/3 1964.
——————————-
i.)    Nelia f. 27/4 1925 gm. Einar Ragnvaldsson f. 25/6 1922, sjå b.nr. 1 Mjøanger.
j.) Astrid Helena f. 16/5 1929 gm. Halvor Økland frå Auste­voll, elektrikar, bur i Bergen.
Deira born:
a.    Else Grete f. 4/3 1951.
b.    Sverre Helge f. 26/4 1954.
c.    Henry f. 21/10 1955.
d.    Linda f. 12/3 1971.

20/8 1886 skifte etter Steffen Monsson. Bruket utl. på sonen Nils for 800 kr.

10  Edvard Nilsson Mjanger, f. 8/5 1918, gm. Petra Sofie Blidensol frå Gulen, f. 20/12 1921. Han er mekanikar, bustad Fana.
Born:
a.)   Eli Ingebjørg f. 6/8 1948, gm. Gunnar Ingvald Steiner f. 19/7 1946.
Deira born:
a.    John Arne f. 21/2 1965.
b.    Line f. 19/6 1966.
—————————————–
b.)   Nils Steffen, f. 26/9 1956.
Skøyte frå Nils Mjanger til sonen Edvard og k. for 5 000 kr. og kår, 5-årleg verd, 1 500 kr. bf. 25/5 1948.

11  Sverre Nilsson Mjanger, (nr. 9 c) f. 29/7 1913, d. 27/10 1953, gm. Helga Helland f. 8/9 1916.
Skøyte datert 21/6 1949 gjev Sverre Nilsson Mjanger og kona Helga grunnbokh. for 3 000 kr.

12  Borgny Nilsdtr. Mjanger, f. 18/2 1922, sjå nr. 9 g her på bruket, gm. Konrad Hodnekvam frå Myking 1972.

Skøyte datert 26/2 1957 frå Sverre Mjangers arvingar til med­arving Borgny Mjanger f. 18/2 1922 for 5 000 kr. og tilsyn av 5-årig verdi kr.500.-, grbfl 28/2 1957.

13  Ansgar Steinsland, f. 26/1 1905 i Askvoll, d. 5/11 1984. Gift 1/5 1934 m. Emma Marie Mjanger f. 5/5 1911 (9b).
Born: 
a.   Nikolai Agnar f. 6/6 1934, g.m. Ingeborg Olaug Kleppe f. 2/6 1941 i Austevoll. Bur i Alversund.
Deira born:
a.    Kristin Ane f. 13/9 1964, g. 16/6 1990 m. John Gaute Kvinge f. 7/9 1960 på N.Kvinge b.nr. 35 (1a). Bur i Bærum. 1 barn.
b.    Asgeir f. 27/11 1966
c.    Ingrid f. 12/6 1968

Skøyte 7/6 1960 frå Borgny Nilsdtr. Mjanger til Ansgar Steinsland og kona Emma for kr 5000 og kår.
14 Skøyte 4/6 1974 til Agnar og Ingeborg Steinsland som gåve.

Utflytte frå b.nr. 3 (og 4)

Nr. 6 b. Martinus Monsson Mjanger f. 1843, gm. Olina Nilsdtr. Hodneland, dotter til kyrkjesongar Nils Hodneland i Myking.
Born: 
a.   Martin gm. Johanna Boge. Bonde på Hodneland i Myking.
b.   Ola Bertin, gm. Thea Boge. Ole Bertin arbeider i Bergen.
c.   Nils, gm. Thrine Strandenes. Nils arbeidar i Bergen.
d.   Anna, d. ugift.
e.   Ingeborg, gm. Bauge. Arbeidar i Bergen.
f.    Berge, gm. Helene Bredal frå Stavanger, d. 1915. Gm. lærarinne Betty Madsen, dotter til sokneprest Madsen i Stavern.

Nr. 7 d. Ingeborg Steffensdotter Mjanger, f. 1881, gm. Johannes Martinussen Birkeland i Manger.
Born: 
a.   Malvin f. 13/3 1909.
b.   Arnold f. 6/6 1910.
c.   Bjarne f. 12/10 1912.
d.   Ingrid f. 12/3 1918.
e.   Solveig f. 6/10 1919.

Nr. 8 b. Ola Sjurson Mjanger f. 3/3 1889, gm. Marit Dilling, dotter til bonde Joh. Dilling og kona Rebrekka, f. Krog. Dei fekk sonen Ragnar 1/7 1916 her i Masfjorden. Hadde 3 søner og ei dotter i 1934 (etter Lærarboki). Ola hev frå 1919 vore lærar i Larvik. Han hev gjeve ut fleire gutebøker. Han d. 1965, og kona d. 3/3 1946. Nr. 8 c. Andreas Sjurson Mjanger f. 9/5 1891, d. 1958. 27/5 1917 gm. Hilda Maria Eliasdtr. Dyrnes, f. 1892 i Austrheim, dotter til Elias Martinusson. Utvandra til USA.