Bruk 1

Sjur Olson er ein av 3 brukarar 1701. Er sagd vera 49 år og hev disse søner: a. Olle 25 år, b. Mons 19 år, c. Jon 16 år.

Sjur må vera komen til Mjanger fyrr han fekk desse søner, for han budde ikkje på garden 1691. Då heitte nemleg brukarane: Hans, Hans, Knut og Jakob. Knut (Knutson, son til Knut frå 1691) og Jakob er på kvar sitt bruk 1701, men båe Hansane er burte.
1720 uppattnying av bygsel frå Niels Schøtt til Sjur Mjøanger 18 mk. s., 9 kd. malt. Han er på bruket 1723.

Ola Hansson, f. 1683, d. 1768. Han kan vera son til ein av dei Hansane som budde på garden 1691. Hans kone d. 1748.
Born: 
a.   Hans f. 1723.
b.   Lars, tvilling med a.
c.   Marite f. 1724.
d.   Anna f. 1726.

Då det manglar tingbøker frå 1722 til 1725, hev ein ikkje funne bygselbrev til Ola Hansson, men dei andre 2 bruki er upptekne på denne tidi.

Erik Ivarson Hindenes, f. 1723, d. 1807. 1756 gm. Anna Steffensdtr. Haukeland, f. 1723.
Born:
a.   Ivar f. 1759. Nr. 4 her på bruket
b.   Ei dotter f. og d. 1760.
c.   Steffen f. 1762, gm. Brita Nilsdtr. S. Hope. Bustad der b.nr. 3.
d.   Hans f.1764, gm. e. Synneva Monsdtr. I. Hindenes i Myking 1762. Kongel. bevilling.
e.   Rasmus f. 1767, d. 1773.
f.    Bertel f. 1770, gm. e. Engel Bertelsdtr. Kvingedal på b.nr. 2.

Dagsett 28/6 1755 og ting. 24/11 s. å. bygselsetel frå Ludvig Daae til Erik Ivarson 1 sp. s.9 kd. malt i Mjanger.

Ivar Erikson Mjanger, f. 1759, d. 21/12 1844. 1791 gm. Magdeli Nilsdtr. S. Hope, f. 1761 på b.nr. 3, d. 24/9 1835.
Born: 
a.   Rasmus f. 1791, gm. Anna Annfinnsdtr. Furebotten. Bust. der b.nr. 3.
b.   Mons f. 1773, gm. Kari Andersdtr. Gjelsvik frå Myking. Bust. S. Hope b.nr. 3.
c.   Erik  f. og d. 1796.
d.   Ingeborg f. 1797. Sjå nr. 5 her på bruket.
e.   Anna f. 1800, d. 27/12 1846.
f.    Brita f. 1806, d. 19/9 1835. «Tjenestepige».

30/10 1790 bygselsetel frå Jonas Haugs til Ivar Erikson 1 pd. s., 9 kd. malt med kåreplikt til foreldri. 1832 kongel. skøyte.

Johannes Rognaldson L. Matre, f. 1804 på b.nr. 2, d. 9/7 1894. 1829 gm. Ingeborg Ivarsdtr. Mjanger f. 1797, d. 25/3 1849. 24/6 1850 gm. e. Dordi Olsdtr. L. Matre, f. 1796 på b.nr. 3, d. 27/4 1875.
Born:
a.   Rognald f. 1830. Nr. 6 her på bruket.
b.   Ivar f. 1832. Bustad Mjanger, b.nr. 4.
c.   Marta f. 1834, d. 15/12 1856.
d.   Erik f. 1836, gm. Erikka Monsdtr. Molland 29/6 1875. g. 2. gong med Sygni, 2 born. Plassfolk på Fivelstad i Gulen.

1832 skøyte frå Ivar Erikson Mjanger til dottermannen Johannes Rognaldson for 150 spdl. og kår til Ivar og kona, 12 v. korn, 6 t. potetor, 3 kyr, 8 smale, 4 geit.

Rognald Johannesson Mjanger, f. 1830, d. 25/12 1912. 24/6 1850 gm. Maria Knutsdtr. N. Kvinge, f. 1825 på b.nr. 5, d. 7/4 1924.
Born: 
a.   Johannes f. 14/5 1851. Nr. 7 her på bruket.
b.   Ingcborg f. 22/3 1856, gm. Johannes Olson Bauge på b.nr. 1.
c.   Karl f. 18/6 1859. Lærar i Moss.
d.   Berge f. 15/2 1862, gm. e. Brita Eriksdtr. Duesund på b.nr. 1.
e.   Marta f. 24/11 1866, d. 10/11 1869.

30/11 1848 skifte etter Ingeborg Ivarsdtr. Bruket utl. på sonen Rognald Johannesson for 200 spdl. og kår til Johannes Rognaldson.

Johannes Rognaldson Mjanger, f. 14/4 1851, d. 1943. 21/7 1885 gm. Marta Rasmusdtr. Skjeggedal, f. 9/5 1850, d. ¾ 1947.
Born: 
a.   Ragnvald f. 4/5 1886. Nr. 8 her på bruket.
b.   Maria f. 29/10 1889. Ug. – bur i Bergen. Kjøkkensjef for Domkirkens gamleheim.
1/10 1890 skøyte frå Rognald Johannesen til sonen Johannes for 1300 kr. og kår: (600 kr.).

Johannes var agronom frå Stend, formann og forretningsførar for Lindås-Masfjorden Brandtrygdelag. Utskiftnings og skjønsmann, revisor og varaordfører. Kongens fortenestmedalje.

Ragnvald Johannesson Mjanger, f. 4/5 1886, d. 29/11 1988. Gift 25/10 1912 m. Josefina Johannesdtr. Kvinge f. 12/12 1886 på b.nr. 5, d. 6/12 1967.
Born: 
a.)   Johannes f. og d. 1915.
b.)   Johannes f. 15/5 1916. Nr. 9 her på bruket.
c.)   Magnhild f. 2/10 1918. Sjå b.nr. 16 Kvinge N.
d.)   Jon f. 19/7 1920. Sjå b.nr. 15 her.
e.)   Einar f. 25/6 1922, g.m. Nelia Nilsdtr. Mjanger f. 27/4 1925 på b.nr. 3. Bur på Kløve i Myking.
Deira born:
a.    Rune f. 16/6 1953
b.    Wenche f. 22/4 1955
c.    Unni Turid f. 23/3 1959
——————————————-
f.)    Ragnar f. 28/6 1925, g. 8/10 1955 m. Olga Marie Daae f. 21/9 1923 i Elvik b.nr. 3. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Trond f. 27/6 1966
——————————————–
g.)   Hjørdis f. 22/3 1927, g.m. Odd Sigurd Daae, f. 6/7 1924 i Elvik b.nr. 3.
Deira born:
a.    Heine Jostein f. 19/7 1954
b.    Rune f. 24/10 1957
c.    Astrid f. 9/8 1960
d.    Jorunn Rigmor f. 6/3 1963
———————————————
h.)   Magnus f. 24/5 1929, g.m. Margit Holmedal frå Sunnhordland, f. 20/9 1933. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Irene f. 27/5 1954, g.m. Steinar Olsen f. 25/6 1950. 2 born.
b.    Jorunn f. 10/6 1956
c.    Roy Terje f. 30/1 1960, samb. m. Esther Johansen f. 22/10 1966. 2 born.
d.    Magnar f. 30/11 1964, g.m. Hildegun f. 8/3 1963. 2 born.
Skøyte 6/6 1914 frå Johannes Rognaldson til sonen Ragnvald for 2800 kr og kår.

Johannes Ragnvaldson Mjanger, f. 15/5 1916 (8b), d. 15/3 1985. Gift 8/6 1946 m. Laura Bertindtr. Kvinge f. 16/6 1923 på b.nr. 8 Kvinge N. (3a).
Born: 
a.)   Ragnvald f. 3/3 1947, g.m. Vicki Horn, f. 16/8 1949 i USA. Bur i St.Paul,USA.
Deira born:
a.    Stian Ronald f. 9/6 1972
b.    Siv Iren f. 6/9 1977
c.    Jon Erik f. 9/10 1982
——————————————–
b.)   Bjørn f. 21/3 1949
c.)   Erling f. 5/6 1952, g. 28/5 1990 m. Anne Kari Halvorsen frå Skien, f. 22/9 1961.
d.)   Øystein f. 7/8 1960, g. 21/5 1987 m. Siv Marian Jakobsen, f. 27/1 1965. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Karoline f. 21/6 1991
Skøyte grb.23/6 1948 til Johannes Mjanger for 3000 kr og kår.
Johannes Mjanger var ordførar i Masfjorden frå 1956 til 1963 og 1970-71.