Bruk 7

Utskilt frå b.nr. 1.


Rasmus Ivarson Hope, f. 1701, då b.nr. 1 og 7 var i bruk. D. 1749, gm. Herborg Nilsdtr., f. 1689. Fødestad ukjend.

28/7 1727 tingl. skøyte frå Ivar Bertelson Hope til sonen Rasmus 1 pd., 1 ½ mk. s.

Erik Steffenson Haukeland, f. 1718, d. 1774. 1750 gm. e. Herborg Nilsdtr. Hope, d. 1765. 1765 gm. Brita Bertelsdtr. Hope, f. 1743. Dotter til Bertel Hogneson på b.nr. 1.
Born: 
a.   Steffen f. 1766, d. 1790 i Fredrikstad som soldat.
b.   Rasmus f. 1767, d. 1792.
c.   Bertel f. 1770. Kom til Hodneland i Myking.
d.   Hans f. 1772, gru. e. Kari Olsdtr. Hosteland på b.nr. 7.

Ved skifte etter Rasmus Ivarson 1749 vart bruket utl. på e. Herborg Nilsdtr. og bror til Rasmus, Ola Ivarson. Og same året fekk Erik Steffenson bygsel på den halvparten som ikkje var utl. på e.

Henrik Monsson Vågset, f. 1744 på b.nr. 2, d. 1803. 1774 gm. e. Brita Bertelsdtr. Hope, d. 1819.
Born:
a.   Marta f. 1774.
b.   Erik f. 1776.
c.   Herborg f. 1779.
d.   Mons f. 1781. Nr. 4 her på bruket.
e.   Marta f. 1784.
f.    Erik f. 1784.
g.   Steffen f. 1791, d. 1792.

1786 jordfestet Henrik Hopes 3 de Børn, nemlig 2 sønner og 1 datter.»
1774 skifte etter Erik Steffenson. Då vart 10 ½ m. s., 1 ½ kd. malt for 30 rdl. utl. på e. Brita Bertelsdtr. og same året skøyte frå Ivar Bertelson Hodneland til Henrik Monsson Vågset «som ekter Brita Bertelsdtr., min Søster, 10 ½ mk. s., 1 ½ kd. malt for 30 rdl.»

Mons Henrikson Hope, f. 1781. 1804 gm. Siri Hognesdtr. Risnes, f. 1781 på b.nr. 3, d. 8/9 1858.
Born: 
a.   Henrikka f. 1805, gm. Hans Halvardson Verkland i Brekke 1825.
b.   Erik f. 1807, gm. e. Sygni Matiasdtr. Bauge.
c.   Hogne f. og d. 1810.
d.   Hogne f. og d. 1811.
e.   Hogne f. 1812, d. 1830.
f.    Steffen f. 1817. Nr. 5 her på bruket.
g.   Martinus f. 1820. Bustad Bauge, b.nr. 2.
h.   Brita f. 1823, gm. Arne Arneson I. Hope på b.nr. 1.
i     Henrikka f. 1828, d. 3/10 1835.

Ved delebrev 1804 etter Henrik Monsson vart bruket utl. på sonen Mons Henrikson og mori, og ho skøytte sin halvpart same året til Mons. Bruket var verdsett til 60 dalar. Mons skulde svara mori dette kår: 2 kyr, 4 smale og 3 t. korn.

Steffen Monsson Hope, f. 1817, d. 26/4 1907. 1838 gm. e. Engel Eriksdtr. Hope frå b.nr. 5, d. 12/1 1877. 26/6 1877 gm. e. Dordi Torsdtr. Elvik frå b.nr. 1, d. 18/1 1916.
Born:
a.   Arne f. 8/8 1841, d. 19/8 1841.
b.   Mathilda Elina f. 27/9 1878. Sjå under nr. 6 her på bruket.

1839 bygselbrev frå Mons Henrikson til sonen Steffen 21 mk. s., 3 kd. malt, «samt til mig for jorddrotlige rettigheter aarlig 2 Spdl. Aarlig i Tyvlt sagtømmer, 8 favner brendved til salg: Fri afbenyttelse af en liden vaaningsbygning og af et Stabbur, 4 t. korn, 32 skj. poteter, 3 Kjør, 8 Sauer og 2 Gjeder.»

Kaspar Monsson Hope, f. 17/2 1874 på b.nr. 1. 14/7 1897 gm. Mathilda Elina Steffensdtr. Hope, f. 27/9 1878. 12/5 1898 skøyte frå Steffen Monsson til dotri Mathilda og ektemake Kaspar Monsson for 2 400 kr. kår: (750 kr.). Kaspar og Mathilda selde bruket til nr. 7 og utvandra til Amerika.

Arne Monsson Bauge, f. 26/5 1878 i Lidi under Bauge, d. 4/9 1962. Gift 1. gong 18/10 1901 m. Gina Halvardsdtr. Matre, f. 30/10 1869 på Matreøy, d. 5/9 1919.
Born:
a.   Margit Helena f. 28/6 1902, g.m. Johannes Mikalson Haugsvær. Nr. 8 her.
b.   Marta Henrikka f. 5/10 1904,g. 16/8 1929 m. Gerhard Ragnvaldson Hope.  Sjå b.nr. 3.
c.   Emma Oline f. 7/2 1907, d. 17/4 1994.
d.   Helga Konstanse f. 13/12 1909, g. 9/11 1950 m. Magnus  Johannesson Hope. Sjå b.nr. 15.

Arne Monsson gifte seg att 19/11 1920 m. Henrikka Ivarsdtr. N. Kvinge f. 8/11 1883 på b.nr. 14 (2c), d. 5/4 1926.
Born: 
e.   Gina f. 17/8 1921, g. 20/6 1953 m. Håkon Daae. Bur i Elvik b.nr. 3.
Skøyte 21/9 1908 til Arne Monsson Bauge for kr 4000.

Johannes Mikalson Haugsvær, f. 24/12 1900 på Hope b.nr. 12 (3b), d. 11/9 1963. Gift m. Margit Arnedtr. Bauge f. 28/6 1902 . Sjå ovanfor (7a), d. 19/2 1993.
Born:
a.   Målfrid f. 27/5 1933. Bur i Bergen.
b.   Gerd f. 17/12 1934, g. 10/8 1957 m. Erling Kvingedal.  Sjå b.nr. 8/11 på Hope.
c.   Arne f. 5/4 1938, g. 29/6 1963 m. Kari Hennø. Nr. 9 her.
d.   Magne f. 24/6 1939, g. 12/9 1964 m. Solfrid Kjetland. Sjå b.nr. 18 på Hope.

Skøyte 7/7 1920 frå Arne Monsson Bauge til dottera Margit.

Arne Haugsvær, f. 5/4 1938 (8c), g. 29/6 1963 m. Kari Hennø, f. 24/3 1942 i Fana.
Born: 
a.   Jarle f. 12/6 1964, g. 12/6 1993 m. Sissel Molland. Sjå b.nr. 1, festenr. 1.
b.   Frode f. 27/7 1966, g. 12/5 1990 m. Jolaug Torsvik. Bur på Hope b.nr. 20/21.
c.   Kjersti f. 12/9 1967, g. 21/5 1988 m. Gunnar Andvik. Sjå Andvik b.nr. 40.
Skøyte 23/5 1967 frå Margit Haugsvær til sonen Arne for 8000 kr og kår.
Skøyte 17/12 1993 frå Arne Haugsvær til Frode Haugsvær for kr 375000.

Bygslemann på b.nr. 7:
Ludvig Jonasson Daae frå Frøyset, b.nr. 1, f. 1833. 1/7 1862 gm. Henrikka Hansdtr. Wergeland frå Brekke, f. 1831, d. 9/1 1865. 21/6 1866 gm. Malena Larsdtr. S. Hope, f. 22/3 1846 på b.nr. 5.
Born fødde på Hope:
a.   Dortea f. 20/4 1863.
b.   Hans f. 29/9 1864.
Ludvig Daae Hope bygsla bruket hjå Steffen Monsson nokre år. Kjøpte sidan gard på Toftegård i Austrheim.

Utflytte frå b.nr. 7

Nr. 4 a. Henrikka Monsdtr. Hope f. 1805, gm. Hans Halvardson Wergeland i Brekke. Bustad Verkland. Born: Ingeborg Engesæter, Brekke. Halvard Wergeland, bonde på Verkland. Henrik Wergeland, bonde på Verkland. Mons, bonde på Asheim i Brekke. Erik, bonde på Tynning i Brekke. Hans, bonde og lærar på Byrknes i Gulen. Nils, lærar ymse stader, sist i Salhus. Alice, gm. Gjert Daae, Frøyset i Masfjorden, b.nr. 1. Henrikka, gm. Ludvig Daae, Toftegård. Berge Alias, sjå garden Lauveidet i Masfjorden. Sigrid levde ugift.