Bruk 5 (og 6)

Nils bur her 1691, og brukar 1 pd. s.

Jakob Anderseon, f. 1652.
1701 hadde Jakob sonen Lars – 2 år g. Nr. 3 her på bruket. Dagsett 5/2 1716 og tingl. 12/3 1716 skøyte frå e. Agnete Schrøder.

Lars Jakobson Hope, f. 1699, gm. Botilla Andersdtr.
Born:
a.   Marita f. 1727, d. 1760.
b.   Anna f. 1730, d. 1782.
20/6 1725 skøyte frå Jakob Anderson til sonen Lars 12 mk. s. 15 kd. malt.

Erik Nilsson, truleg frå Areklett. Stend fadder der 1742. Kr.1730 gm. e. Botilla Andersdtr.Hope.
Born:
a.   Lisbet f. 1733. Sjå under nr. 5 her på bruket.
b.   Lars f. ?
c.   Ei dotter døyr 1741.
d.   Nils f. 1745.

11/4 tingl. skøyte frå Botilla Andersdtr. ved lagverja Anders S. Kvinge (truleg faren) til Erik Nilsson 21 mk. s., 3 kd. malt i Hope.

Mons Monsson Y. Haugsdal, f. 1730 på b.nr. 1, d. 1777. 1752 gm. Lisbet Eriksdtr. Hope, f. 1733, d. 1807.
Born:
a.   Anna f. 1753, gm. Steffen Larsson Elvik 1776 på b.nr. 3.
b.   Botilla f. 1754, d. 1776.
c.   Erik f. 1758. Nr. 6 her på bruket.
d.   Nils f. 1760, d. 1761.
e.   Mons f. 1762, gm. e. Anna llansdtr. Mjanger 1793 på b.nr. 2.
f.    Marta f. 1765, gm. Jakob Jonson Duesund. Dei budde fyrst på Hølleland i Myking og sidan i Duesund på b.nr. 2.
g.   Synneva f. 1769, gm. em. Mons Hansson Rambjørg på b.nr. 3.
h.   Anna f. 1773, d. 1777.

20/11 1753 tingl. skøyte frå borni etter Erik Nilsson ved Ola Sævrås og Johannes Jordal til Mons Monsson 21 mk. s., 3 kd. malt for 32 rdl. «Myndige Lars Eriksen og Marite Eriksdtr.» – «foruden den part de haver arvet efter Moderen Botille Andersdtr. som og den part han fra deres Fader Erik Nilsen Hope haver indløst førend han i Bergens Hospital blev Indlemmet.»

Erik Monsson Hope, f. 1758, d. 19/4 1838. 1784 gm. Botilla Hansdtr. Åmundsbotten, f. 1759, d. 1826. 1826 gm. Anna Larsdtr. Sandnes, f. 1788 på b.nr. 1.
Born: 
a.   Elisabet f. 1787, gm. Mons Larsson Sandnes, b.nr. 1.
b.   Engel f. 1790, d. 1792.
c.   Botilla f. og d. 1792.
d.   Engel f. og d. 1793.
e.   Engel f. 1794. Sjå under nr. 7 her på bruket.
f.    Anna f. 1798.
g.   Kari f. 1798, tvilling med f. Dei døydde 3 vikor gamle.
1784 skøyte frå Mons Monsson til sonen Erik 21 mk. s., 3 kd. malt for 84 rdl. og kår: 2 kyr, 6 smale, 1 ½ t. korn.

Arne Kristenson Sandnes, f. 1789 på Neset, d. 1834. 1819 gm. Engel Eriksdtr. Hope, f. 1794. Attgift med Steffen Monsen Hope på b.nr. 7.
Born: 
a.   Marta f. 1802.
b.   Erikka f. og d. 1823.
c.   Erikka i 1824, gm. em. Erik Monsson Sandnes på b.nr. 1.
d.   Kristen f. 1827. Bust. b.nr. 6, S. Hope.
e.   Mons f. 1831, gm. Elisabet Knutsdtr. N. Kvinge frå b.nr. 5. Dei var gifte 25/6 1862. Mons gjekk jordbruksskule og vart sidan handelsmann på Muren i Bergen.
f.    Botilla f. 1833.
g.   Andrina f. 1834, d. 21/8 1837.
1822 bygsel frå Erik Monsson til Arne Kristenson 21 mk. s., 3 kd. malt og kår til Erik Monsen og Botilla Hansdtr. (55 spdl.)

Lars Monsson Sandnes, f. 1813 på b.nr. 1, d. 30/1 1877. 1840 gm. Marta Larsdtr. Elvik, f. 1818 på b.nr. 3.
Born: 
a.   Lisbet f. og d. 1841.
b.   Andrina f. 18/2 1843, d. 17/5 1855.
c.   Malena f. 22/3 1846, gm. em. Ludvig Jonasson Daae frå Frøyset. Gifte 21/6 1866. Bustad Toftegård i Austrheim.
d.   Lars f. og d. 1854.
e.   Andrea f. 9/8 1855, gm. Gudmund Vilhelmsen Hodne frå Myking, bonde på Hodne.
f.    Ludvig f. 2/12 1858. Nr. 9 her på bruket.

Ved skifte etter Botilla Hansdtr. 1826 vart 21 mk. s., 3 kd. malt utl. på em. Erik Monsson og dotri Lisbet, gm. Mons Larsson Sandnes og på dotri Engel, gm. Arne Kristen frå Sandnes. Same året ogso tingl. korbrev til Anna Larsdtr. (stykmor til Engel). 1835 skiftebrev etter Arne Kristenson, 5 ½ m. s., ¾ kd. malt for 50 spdl. utl. på e. Engel Eriksdtr. og borni. 1838 delebrev etter Erik Monsson. Det han enno åtte i bruket, vart då utl. på e. Anna Larsdtr. og dotri Lisbet, gm. Mons Larsson Sandnes og på dotri Engel som då var gm. Steffen Monsson Hope. 1838 fær Lars Monsson Sandnes skøyte hjå dei ymse eigarar, so bruket vart samla.

Ludvig Larsson Hope, f. 2/12 1858, d. 22/4 1947. Gift 11/6 1879 m. Brita Olsdtr. N. Kvinge f. 21/10 1858 på b.nr. 5, d. 6/6 1945.
Born: 
a.   Lars f. 13/2 1881, d. 1/10 1891.
b.   Mathilda Maria f. 9/11 1883. Utv. til USA 1910.
c.   Malena Augusta f. 7/6 1886. Jordmor. Gift m. Anders N. Hove, Stavang i sunnfjord. 5 born.
d.   Olufina Johanna f. 13/1 1889, d. 29/1 1982
e.   Laura f. 7/5 1891, g.m. Ola Bakken frå Finnmark. Utv. til USA. 3 born.
f.    Lars f. 8/3 1893. Nr 10 her.
g.   Olav f. 8/2 1895. Nr. 12 her.
h.   Ludvig Bertin f. 4/6 1897. Utv. til USA.
i.    Aslaug f. 3/1 1900. Nr. 11 her.
j.    Johannes f. og d. 1902
k.   Johanna Elisabet f. 20/2 1905.

Skøyte 22/6 1878 frå arvingane etter Lars Monsson til son og medarving Ludvig Larsson for 1400 kr og kår til mora.

10  Lars Ludvigson Hope, f. 8/3 1893 (9f), g. 17/10 1924 m. Hilda Marie Johannesdtr. Langeland frå Samnanger. Bustad Bergen.
Born: 
a.   Ludvig Johannes f. 7/7 1925
b.   Kjell Birger f. 9/12 1932, d.
Skøyte 25/6 1932 til Lars Ludvigson for 4000 kr og kår.

11  Aslaug Ludvigsdtr. Hope, f. 3/1 1900, d. 6/11 1980.
Skøyte 26/2 1941 frå Lars Ludvigson til systera Aslaug for 4500 kr og kår til mora.

12  Olav Ludvigson Hope, f. 8/2 1895 (9g) overtok bruket 1944 og hadde det til nr 13. kjøpte. Sjølv flytta han til b.nr. 13 Busdalen.

13  Ingolf Strand, f. 1913 i Fjaler, g. 1939 m. Ester Lunde frå Tysnes.
Born: 
a.   Bjørg Inger f. 1940
b.   Ivar Johan f. 1943, d. 1957
c.   Einar Ingolf f. 1947
d.   Kåre Gunnar f. 1949
e.   Atle Helge f. 1956
f.    Torill Irene f. 1959
Skøyte 12/1 1952 frå Olav L. Hope og kona Kaia til Ingolf Strand for kr 13000 og kår til Aslaug L. Hope.

14  Harry Hindenes, f. 27/2 1930, oppvaksen på b.nr. 6 på Hope (3a).
Skøyte 3/8 1970 frå Ingolf Strand til Harry Hindenes for 3200 kr.