Bruk 3 (og 4)

Johans (Hans). Brukar 1691 – 1 pd. mk. s. Han er truleg far til nr. 2.

Ola Johannesson– 50 år 1701 og hev då sonen Ola 5 år g. Han er nr. 3 her på bruket.

Ola Olson Hope f. 1696, d. 1794. Gm. Synneva Knutsdtr.
Born: 
a.   Brita f. 1713. Sjå under nr. 5 her på bruket.
b.   Ragnhild f. 1715.
c.   Ingeborg f. 1716.
d.   Tore f. 1717.
e.   Siri f. 1718.
f.    Ola f. kr.1720. Nr. 4 her på bruket.
g.   Marita f. 1722, d. 1811.
h.   Magdeli f. 1724, gm. soldat Ola Monsson Nerås i Myking 1757.
i.    Siri f. 1726, gm. em. Ola Monsson Myking 1757.
Hev ikkje funne skøyte til Ola Olsen.

Ola Olson Hope, f. kr.1720, d. 1749. 1747 gm. Dordi Bertelsdtr. Grinde frå Gulen. Ho 1753 gm. em. Jørgen Trondson Kalhovde, b.nr. 1.
Born:
a.   Ivar f. 1748.

29/11 1746 skøyte frå Ola Olson d. e. til sonen Ola 12 3/8 mk. s. (halve bruket). 1749 skifte etter Ola Olson d. e. 10 ½ kd. malt utl. på e. Synneva Knutsdtr. og sønene Ola og Tore og døtrene Brita, Ragnhild, Ingeborg, Magdeli og  Siri. Halve bruket var verdsett til 16 rdl.

1749 skifte etter Ola Olson d. y. 11 11/20 mk. s. 1 13/20 kd. malt utl. på kreditorane Brita og Synneva og på e. Dordi Bertelsdtr. og sonen Ivar Olson.

Nils Monsson Skauge frå Lindås, f. 1720, d. 1789. 1750 gm. Brita Olsdtr. Hope, dotter til Ole Olsen d. e., f. 1713, d. 1751. 1753 gm. Ingeborg Andersdtr. Nesbø frå Myking, f. 1728, d. 1795.
Born: 
a.   Ola f. 1751, d. 1752.
b.   Brita f. og d. 1754.
c.   Mons f. 1755, d. 1778.
d.   Anders f. og d. 1759.
e.   Magdeli f. 1761, gm. Ivar Erikson Mjanger på b.nr. 1.
f.    Brita f. 1766. Sjå under nr. 6 her på bruket.
g.   Dortea f. 1770.
h.   Brita f. 1773, gm. em. Anders Åmundson Gjelsvik i Myking 1796.

1750 tingl. skøyte til Nils Monsson Skauge 21 mk. s., 3 kd. malt, altso heile bruket – for 32 rdl. Skøyte er utferda på vegne av desse fyrre eigarar: E. Synneva Knutsdtr. Hope med verge Gaute Olson Reikrås, – og borni etter Ola Olson d. e. med formyndar Ola Elvik og for e. Dordi Bertelsdtr. Hope og sonen Ivar Olson – med verge Nils Gjelsvik. «Dog med condition at han (Nils Monsson Skauge) til forsorg antager sig de tvende vanvittige (åndsveike) og skrøbelige Thore og Sigri, som er hans tilkommende hustrus Brite Olsdtr. søsk­ende – ligesom antager til frit hus, værelse og ophold sin Vær­Moder Synneva Knutsdtr.»
1751 skifte etter Brita Olsdtr. Bruket for 32 rdl. utl. på em. Nils Monsson Hope og sonen Ola (Han døyr 1752).
1768 odelslysing frå Ola Erikson Elvik for Ivar Olson Hope, son til Ola Olson d. y.

Steffen Erikson Mjanger, f. 1762 på b.nr. 1, d. 1829. 1792 gm. Brita Nilsdtr. Hope, f. 1766, d. 27/12 1846.
Barnlaust ektepar.
1790 bygselbrev frå Nils Monsson til dottermannen Steffen Erikson 1 pd. ¾ mk. s. og kår til Nils Monsson og kona Ingeborg Andersdtr. 2 t. korn, 2 kyr, 6 smale. Steffen og Brita let bruket til nr. 7 og budde sjølve i Busdalen under bruket.

Mons Ivarson Mjanger, f. 1793 på b.nr. 1, d. 24/12 1847. 1818 gm. Kari Andersdtr. Gjelsvik frå Myking, f. 1797.
Born: 
a.   Inga f. 1819, d. 1831.
b.   Brita f. ?, gm. Klaus Janson Smørdal i Myking 25/1 1846.
c.   Steffen f. 1829. Nr. 8 her på bruket.
d.   Inga f. 1835. Sjå nr. 1 på b.nr. 4.

1796 skifte etter Ingeborg Andersdtr. 24 ¾ mk. s. for 150 rdl. utl. på em. Nils Monsson og dotri Magdeli, gm. Ivar Erikson Mjan­ger og på dotri Brita, gm. Steffen Erikson Hope (frå Mjanger) og Brita Nilsdtr. d. y., gm. Anders Åmundson Gjelsvik.

1802 skøyte frå Anders Åmundson Gjeisvik «på sin kones andel 4 ½ mk. s.» til Steffen Hope, f. på Mjanger, so han vart eigar av 16 3/8 mk. s. 1823 bygselsetel frå Steffen Erikson Hope til bror­sonen Mons Ivarson Mjanger (nr. 7 her) og kår frå Mons Ivarson til farbroren Steffen Erikson og kona Brita Nilsdtr., eit lite kår, men fritt bruk av Busdalen. 1829 bygselbrev frå Ivar Erikson Mjanger til sonen Mons 16 ¾ mk. s. Utl. på kona hans ved skifte etter Nils Monsson Hope 1798. Og kår frå Mons Ivarson til Brita Nilsdtr. (kona til nr. 6). Når ho feil frå, skal kåret gå til Ivar Erikson Mjanger og kona Magdeli Nilsdtr. 1835 skøyte frå Ivar Erikson Mjanger til sonen Mons Ivarson Mjanger 16 1/2 mk. s. for 100 spdl. og endeleg 1839 fær han skøyte frå Rasmus Larsson (frå Haugsvær) som 1830 var gm. Brita Nilsdtr. Hope – 8 ¼ mk. s., 4 1/4 kd. malt for 50 spdl.

Stellen Monsson Hope, f. 1829, d. 2/8 1914. 4/3 1850 gm. Guri Knutsdtr. Leivestad frå Seim, dotter til Knut Pederson, d. 24/6 1905.
Born:
a.   Knut f. 17/4 1853. Nr. 9 her på bruket.
b.   Styrk f. ?, gm. Kari Totland frå Seim. Bustad Ostereidet i Hosanger. Sjå utflytte.
c.   Kari f. 12/2 1862.
d.   Brita f. 6/11 1864.

Steffen hadde og sonen Ivar og dotteri Monsina. Her skal truleg vera fleire born  som ikkje er komne med ved avskrift av kyrkjebøkene.

1847 skøyte frå Kari Andersdtr. til Steffen Monsson 1 pd. ¾ mk. s. for 370 rdl. og kår: 2 kyr, 4 smale, 2 geit, 8 v. korn, 2 t. potetor og åker til 2 skj. «poteters udsed og gjødsel paa stedet.»

Knut Steffenson Hope, f. 17/4 1853, d. 6/7 1925. 8/7 1878 gm. Marta Martinusdtr. N. Kvinge, dotter til arbeidar Martinus Jonson.
Born: 
a.   Magdalena Ragnhild f. 24/2 1882, gm. Mons Erikson Totland frå b.nr. 1. Dei bur i Stavanger.
b.   Gurina f. 19/11 1879. Mor til nr. 10.
c.   Johanna f. 26/5 1884.
d.   Sofia, tvilling med e. Gm. smed Kvalheim, Bergen.
e.   Bergitta f. 20/11 1886, d. 22/11 1908.
f.    Karen f. 1888, d. 1889.
g.   Kaspar f. 14/2 1891. Reiste til Amerika. Canada.
h.   Karen f. 4/3 1894, gm. Konrad Mikalson Haugsvær på Lynghaugen, S. Hope.
i.    Johan f. 20/4 1896, d. 2/6 1906.

18/5 1885 skøyte frå Steffen Monsson til sonen Knut for 720 kr. og kår: (480 kr.).

10  Gerhard Andreas Ragnvaldson Hope f. 16/7 1904 på dette bruket, (sjå 9b), d. 30/10 1990. Gift 16/8 1929 m. Marta Henrikke Arnedtr. Bauge f. 5/10 1904 i Lidi under Bauge, vaks opp på Hope b.nr. 7 (7b), d. 24/7 1977.
Born: 
a.)   Gunvor f. 31/1 1931, g. 5/2 1955 m. Magne Holmaas. Bur i Elvik, b.nr. 8.
b.)   Målfrid f. 4/1 1935, g. 6/7 1963 m. Bjarne Mjanger f. 12/11 1937 på b.nr. 2. Bur i Alversund.
Deira born:
a.    Inger f. 28/5 1964, g.m. Rolf Eivind Forbord f. 5/4 1965. 2 born.
b.    Marit f. 18/11 1966
c.    Bjarte f. 20/3 1970
d.    Gjermund f. 9/10 1977
——————————————
c.)    Kjell f. 27/3 1938, g. 24/8 1963 m. Reidunn Karin Rio, f. 5/12 1937 på Voss. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Jan Gunnik f. 21/7 1966
b.    May Bodil f. 7/6 1969
c.    Gry Helen f. 2/2 1972

Skøyte 18/7 1927 frå enkja etter Knut Steffenson Hope til dotterson Gerhard Hope for 3000 kr og kår.
Skøyte 24/10 1974 til Kjell og Reidunn Hope for kr 24000.

Utflytte frå b.nr. 3 og 4

Nr. 8 b. Styrk Steffenson Hope f. 1859, d. 1943. 30/3 1870 gm. e. Brita Johannesdtr. Eide, f. Totland i Hosanger, d. 1918. Styrk budde på Eide i Hosanger.
Born: 
a.   Andrina f. 22/10 1881.
b.   Johannes f. 16/10 1882.
c.   Sygni f. 16/11 1885. Sjå nedunder.
d.   Steffen f. 13/5 1887.
e.   Anders f. 2/12 1890.

Sygni Styrksdotter Eide, f. 16/11 1885. 16/9 1910 gm. Martin Eide, i Hosanger 29/12 1882, styrar for Minde folkeskule i Fana.
Born: 
a.   Liv Eide f. 14/10 1911.
b.   Borgfrid Eide f. 16/7 1913.
c.   Sverre Eide f. 29/9 1915.
d.   Signe Eide f. 25/12 1918.
e.   Asbjørn Eide f. 21/5 1922.
f.    Martin Eide f. 7/6 1928.