Bruk 2. Lidi

Utskilt frå b.nr. 1 og 7.


Knut Bertelson Hope, f. 1756 på b.nr. 1, d. 1816. 1799 gm. Brita Monsdtr. Sandnes, f. 1746 på b.nr. 1, d. 1811.
Born: 
a.   Bertel f. 1780.
b.   Marta f. 1781.
c.   Mons f. 1784.
d.   Bertel f. 1786, gm. Engel Monsdtr. Raunøy. Bustad der.
e.   Marta f. 1788.
f.    Anna f. 1791.
g.   Rasmus f. 1794. Nr. 2 her på Lidi.
Fyrste barnet var f. på Sandnes, b og c på Frøyset, d, e og f på Raunøy og g på Lidi.

Rasmus Knutson Hope, f. 1794, d. 25/3 1867. 1817 gm. Anna Andreasdtr. Gjelsvik frå Myking, d. 26/8 1849, 75 år. 1850 gm. Olina Johannesdtr. Hodne frå Myking.
Born: 
a.   Andreas f. 1841. Bustad plasset Balen, Hosteland. Nr. 1 og 2 her var plassmenn.

Lærar Erik Ivarson Hope, f. 9/1 1846 på b.nr. 1, d. 31/8 1903. 8/7 1868 gm. Gjertrud Olsdtr. N. Kvinge, f. 29/9 1841 på b.nr. 1, d. 22/5 1935.
Born: 
a.   Johannes f. 24/2 1869, gm. Aletta Kristina Daae, Elvik frå b.nr. 3 – Johannes var lærar på Jæren, d. 11/8 1898.
b.   Ola f. 14/2 1871, d. 7/3 1896. Sjømann.
c.   Ludvig f. 8/2 1873. Nr. 4 her på bruket.
d.   Bertina f. 30/5 1875, d. 13/6 1880.
e.   Anna Elina f. 1877, d. 1878.
f.    Arnt f. 29/11 1879, d. som lærar i Skjedsmo. Hadde 1 dotter.
g.   Bertin f. 8/4 1881, d. som lærar i Skjedsmo. Hadde fleire born.
h.   Ivar f. 2/11 1883. Bustad Askeland, Manger, Radøy.
i.    Edvard, f. 13/6 1886. Reiste til Amerika 1902.
j.    Emelie Gjertine f. 1/11 1888.
k.   Maria f. 21/1 1891.
l.    Olufina f. 3/2 1894.
19/10 1868 festesetel frå Mons Ivarson m. fl. til Erik Ivarson og kona på plasset Lidi. 17/5 1882 vart Lidi utskilt frå b.nr. 1 og 7, og 10/6 1882 skøyte frå eigarane av b.nr. 1 og 7 til Erik Ivarson for 400 kr.

Ludvig Erikson Hope, f. 8/2 1873.13/11 1908 gm. Malena Steffensdtr. Mjanger, f. 6/5 1874 på b.nr. 3, d. 24/10 1938. Ludvig d. 9/11 1938.
Born: 
a.   Erik Johannes f. 10/9 1909. Han er nr. 5 her på bruket.
b.   Sverre Andreas f. 23/1 1911. Gift og bur i Os.
c.   Gunhild Emelie f. 20/9 1915. Gift og bur på Værøy i Askvoll.
25/5 1907 skøyte frå e. Gjertrud Olsdtr. Hope til sonen Ludvig for 1 200 kr. og kår (250 kr.).

Erik Johannes Ludvigson Hope, f. 10/9 1909, d. 11/2 1974. Gift 29/9 1951 m. Hadriana Antonia Barane frå Bømlo.
Born: 
a.   Laura Malena f. 4/9 1953.
Skøyte 21/1 1959 frå Sverre Hope og Gunhild Værøy til bror og medarving Erik Hope og kona Antonia for 1900 kr. Antonia og dottera flytta til Fana då Erik døydde.

Alf Alfredson Hindenes, f. 13/2 1920 (Sjå Eikebotn b.nr. 1 (4d)), g.m. Margot Ivarsdtr. Kikall, f. 24/2 1934 i Kikall b.nr. 1, (20e).
Born: 
a.   Solfrid Margrete f. 25/3 1952, g.m. Kjell Gjelsvik frå Myking.
Deira born:
a.    Rigmor f. 5/11 1970
b.    Minda Bergitte f. 1972
c.    Gunnar f. 19/10 1974
d.    Marianne f. 24/5 1976
b.   Ingunn Jørgine f. 8/7 1953, g. 8/8 1970 m. Arne Birger Haugsdal. Sjå Reknes b.nr. 22.
c.   Astrid Johanna f. 19/3 1955
d.   Reidunn Marie f. 18/6 1956. Bur i Amundsbotn.
e.   Magnhild Alvilde f. 12/8 1958, g. 29/7 1989 m. Svein Reidar Haugsdal. Bur i Indre Haugsdal b.nr. 33.
f.    Anfinn Magne f. 4/6 1960
g.   Kjell Gunnar f. 7/11 1963
h.   Sigmund Helge f. 5/7 1966
i.    Torleif f. 3/5 1971. Bur i Jølster.
j.    Inger Helen f. 11/2 1972

Huslyden leigde bruket her i om lag 10 år.Bruket har vore fråflytta sidan byrjinga av 1980-åra.
Skøyte 5/4 1984 til Erling og Gerd Kvingedal. Kjøpesum kr 50000.